AVO-hanke esittely 2009

1,031 views

Published on

Published in: Education, Lifestyle, Sports
 • Be the first to comment

AVO-hanke esittely 2009

 1. 1. Suomen Oppimiskeskus ry www.eoppimiskeskus.fi
 2. 2. AVO - Projektin taustaa • Avoin sisältö tarkoittaa laaja-alaista tekstuaalisuuteen, kuvallisuuteen, auditiivisuuteen, elävään kuvaan tms. perustuvaa sisällöntuotantoa • Avo-ajatusmallissa käyttäjät itse osallistuvat merkittävässä määrässä sisällöntuottamiseen vuorovaikutuksessa erilaisia synkronisia ja asynkronisia menetelmiä hyödyntäen • Perustuu avoimuuteen ja aitoon yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen • Veturina merkittävä kulttuurin- ja toimintatavan muutos: – Avoimen sisällön ja sosiaalisen median kautta tiedonrakentamisen muodot muuttuvat – Vaatimus mediakriittisyydestä ja medialukutaidon lisäämisestä
 3. 3. AVO - Projektin tavoite • Vahvistaa laadukasta avointen sisältöjen tuotantoa • Edistää mediakriittisyyttä • Verkottaa ja kouluttaa avainasiantuntijoita • Saada aikaan vertaisoppimisen tuotannon verkostoja eri aihealueiden asiantuntijoille • Kehittää koulua oppimisyhteisönä, jossa sekä opettajat että opiskelijat/oppilaat ovat OPPIJOITA • Synnyttää avoin ja monialainen oppimisympäristö ja toimintatapa • Vahvistaa aktiivista kansalaisuutta sekä demokratiaa
 4. 4. AVO - Avainsanoja
 5. 5. AVO – Yhteistyökumppanit • Hämeen Ammattikorkeakoulu, -Outi Vahtila • Tampereen Yliopisto, Hypermedialaboratorio Jarmo Viteli • Hämeen kesäyliopisto, Hanne Murto • Otavan Opisto, Ville Venäläinen • Teknologiakeskus Innopark Oy/ Hämeen Digibusiness – klusteriohjelma, Elias Aarnio, • HCI Productions Oy, Ama Auvinen • TAIK, Medialaboratorio, Tarmo Toikkanen • HML kaupungin kirjasto & HML kaupunki Heli Pirkkalainen • Kotkan kaupunki, Anne Rongas • Åbo Akademi, Kim Holmberg • SKAF ry, Irma Syren • Suomen eOppimiskeskus, Titi Tamminen ja Tiina Front-Tammivirta, Inkeri Olkinuora
 6. 6. AVO - Kohderyhmät • Kaikki jotka haluavat yhdessä oppia ja vaikuttaa oppimiseen • Verkosto toimii avoimena ja mukaan voi tulla kaikki asiasta kiinnostuneet • Erityisenä kohderyhmänä ovat •opetuksen kehityksestä vastaavat opettajat ja kouluttajat eri oppilaitosasteilta •tavalliset opettajat/opiskelijat eri opetusaloilta ja asteilta •kirjastojen informaatikot •TVT-taitojen kouluttajat ja •opetustoimen päättäjät
 7. 7. AVO – rahoitus ja aikataulu Rahoitus: Opm/ Manner-Suomen ESR-ohjelma/TL3: Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi Rahoittava viranomainen: Lapin lääninhallitus Hankkeen kesto: 1.5.2008 – 31.12.2011
 8. 8. Wiki ja Blogit Vahvistaa LeMill HAMK avointen Mobiili TaY sisältöjen tuotantoa TaiK Sosiaalinen media Innopark, Synnyttää EduCoss Second Life SKAF, ÅA, oppimis- Online-ITK Kirjasto 2.0 Hämeen yhteisöjä kesäyliopisto, Hämeenlinna Vahvistaa aktiivista kansalaissuutta ja Yhdessä tekeminen Internetix, demokratiaa Kansalaismedia Kotkan kaupunki Laadukkaat toimintatavat HCI ja vertaistuottaminen Vertaistuottamisen laatu SeOppi
 9. 9. AVO -Työpaketit 1. Teema-alueiden kehittäminen ja aineistojen ja selvitysten tuottaminen 2. Avoimen verkoston koulutukset, työpajat ja konferenssit 3. Vertaistuottamisen ja sosiaalisen median työtapojen laadun kehittäminen 4. Koordinointi ja yhteistyö
 10. 10. Työpaketti 1: Teema-alueiden kehittäminen ja aineistojen ja selvitysten tuottaminen Kuvaus Vastuutaho (Muut osallistujat) Tuotokset LeMill – TAIK (Internetix ja Hamk) Avoimesti jaettu koulutuspaketti Koulutuspaketti ja jatkokehitys Suunnitelmia LeMill- ympäristön kehitykseen Mobiilit oppimisessa ja HAMK (TAY/Hyperlab, Digioske, Käyttökokemuksia mobiilien käytöstä vuorovaikutuksessa Kotkan lukiot) oppimisessa ja yhteisöllisessä tiedontuottamisesta Wikit ja blogit opetuksessa Tay/yperlab (TAIK, Kotkan lukiot) Oppimateriaalit (mm. Wiki-opas) ja selvitykset kehittyvät wikeinä myös hankkeen jälkeen Sometu ja kansalaismedia Internetix (SeOppi, Kotkan lukiot) Toimintaympäristö ja malleja kansalaisten osallistumiseen päätöksentekoon Paikka kunnallisen päätöksenteon tukiprosesseille Kirjasto 2.0 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Työpajat avainhenkilöille (yht. 6 pvä) (Hamk, Otavan opisto, Åbo Akademi) Kuntalaisille minityöpajat (12 kpl)
 11. 11. Työpaketti 1: Teema-alueiden kehittäminen ja aineistojen ja selvitysten tuottaminen Toimenpiteet Kuvaus työpaketeittain Vastuutaho Tuotokset Synteettiset maailmat TAY/Hyperlab (Åbo Akademi, SKAF, Asiantuntijayhteisö, jonka avulla opetuksessa, Second HAMK, SeOppi, Hämeen kesäyliopisto) koulutusmateriaaleja ja Life/Virtuaalikokoukset ja - kohtaamispaikkoja verkkoon konferenssit Online- konferenssi – konsepti + toimintamallit Kehitysryhmä EduCOSS/Open DigiOske/Innopark (TAY ja HAMK) EduCOSS- käyttäjäyhteisö source koulumaailmaan + yhteisön moderaattoreiden koulutus Yhteistyö teemojen ja verkostojen SeOppi Kaikilta toimijoilta avointa sisältöä välillä teema-alueittain wikiyhteisöissä ja Vertaistuottamisen ja sosiaalisen netissä median tietopalvelut
 12. 12. Työpaketti 2: Avoimen verkoston koulutukset, työpajat ja konferenssit Kuvaus Vastuutaho (Muut osallistujat) Tuotokset Roadshow SeOppi (kaikki toteuttajat) Roadshow kerran vuodessa tiedottamiseen ja avointen yht. tukemiseen LeMill -workshop ja kesäkoulu TAIK Tiedottaminen, kehittämisehdotukset, sisältöjen tuottaminen ja osaamisen vahvistaminen Wiki -koulutustilaisuudet TAY/Hyperlab Wikityökalun käyttötaidot kouluyhteisössä Kuntalaisdemokratia Otavan opisto Kuntademokratian osallistumisen työkalujen osaamista Kirjasto 2.0 ja sosiaalinen netti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Sosiaalisen netin käyttötaitoja ja sisällön tuotannon ”hands on” tuntumaa EduCOSS –käyttäjäyhteisön DigiOske/Innopark Tiedon ja kokemusten vaihtoa tapaamiset avoimesta sisällön tuotannosta käyttäjien välillä Virtuaaliset Åbo Akademi (Informaatiotutkimus, Kokemusten vaihtoa, menetelmien oppimisympäristöt/Second Life SKAF, Tay, Hamk) arviointia ja koulutussisältöjä sekä tiedon levittämistä
 13. 13. Työpaketti 3: Vertaistuottamisen ja sosiaalisen median työtapojen laadun kehittäminen Kuvaus Vastuutaho Tuotokset Organisaatioiden ja HCI Productions ja ja partnerit Kuvaukset vertaistuottamisen ja virtuaaliyhteisöjen sosiaalisen median käytön prosesseista sisäisen laatutoiminnan keskeisten toimintatapojen ja prosessien tunnistaminen Laatukriteerien tuottaminen HCI Productions ja partnerit + Laatukriteerit ja käyttäjien palautteet työpajoihin ja koulutuksiin osallistuvat Laatukriteerien ja laadunvarmennuksen HCI Productions Laatukriteeristöt ja käyttöohjeet digitaalisen tukijärjestelmän digitaalisessa ympäristössä tuottaminen Kriteeristöjen ja laadunvarmennuksen HCI Productions ja partnerit ja 2 casekuvausta vertaistuottamisesta ja käyttökuvaukset vertaistuottamisessa ja työpajoihin ja koulutuksiin osallistuvat 4 casekuvausta sosiaalisen median sosiaalisen median työskentelymenetelmistä työskentelymenetelmissä
 14. 14. Työpaketti 4: Koordinointi ja yhteistyö Kuvaus Vastuutaho Tuotokset Koko hankkeen koordinointi Suomen eOppimiskeskus ry Raportointi Maksatukset Tiedotus- ja markkinointimateriaalit
 15. 15. AVO - Tuotokset • AVO-aihealueiden aineistoja • Menetelmiä • Ideoita ja aineistoja uuden lukutaidon oppimiseen • Laaja-alaiset verkostot ja kohtaamispaikkoja • Ideoita toimintakulttuurin muutokseen • Innovatiivisia työskentelytapoja ja oppimista tukevia menetelmiä • Ydintoimintamalleja sosiaaliseen verkostoon • Verkoston tapaamiset ja workshopit (paikanpäällä ja online osallistuminen mahdollista)
 16. 16. AVO - Tulokset • Avointa oppimista tukeva asiantuntijuus kehittyy • Avointen ja erilaisten oppimisympäristöjen kehitys ja käyttö yleistyy • Aktiivinen kansalaisuus kehittyy • Avointen sisältöjen tuottaminen ja käyttö vahvistuu ja voimistuu • Mukanaolijoiden mediakriittisyys kasvaa’ • Asiantuntija verkottuvat keskenään • Vertaisoppimisen verkostoja rakentuu • Oppimisyhteisöt kehittyvät • Avoin ja monialainen toimintatapa • Oppijan innovatiivisuuden edistäminen ja kehittäminen-> Avoin monialainen oppimisyhteisö

×