Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
1. Visió i missió
2. Principals línies de treball
3. Estructura
4. Àmb...
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
1 Visió i missió
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
4
Visió
Impulsar l’evolució i l’excel·lència del
model educatiu de la...
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
2 Principals línies
de treball
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
62 Principals línies de treball
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
3 Estructura
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
83 Estructura
Christine Appel
Lourdes
Guàrdia
Anna Elena
Guerrero
Guil...
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
4 Àmbits
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
10
Què?
Fer realitat les idees basades en les dades disponibles.
Inn...
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
11
4.1 Innovació
4 Àmbits
 Procés d’innovació
entès com un tot:
distr...
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
12
4.1 Innovació
4 Àmbits
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
13
4.2 Evolució del model educatiu
4 Àmbits
L’eLC vetlla per l’evoluci...
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
14
Per assolir amb èxit els objectius és necessari:
Treballar conjunt...
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
4.3 Recerca aplicada
4 Àmbits 15
Prioritat: potenciar la recerca en e-...
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
16
Campus Virtual de la UOC + extensions:
Espai d’accés a eines i rec...
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
Qui fa què? Un think-tank en el qual analitzar la
pràctica docent i v...
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
18
Com ha de ser?
4.4 Laboratori d’experimentació
4 Àmbits
Dinàmic: l...
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
19
Què ofereix?
4.4 Laboratori d’experimentació
4 Àmbits
 Un espai vi...
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
20
Eina de transferència: Aglutina el know how en l’e-Learning de la ...
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
21
Professorat universitari, mestres i formadors
Lideratge, Disseny,...
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
5 L’eLC a la UOC
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
235 L’eLC a la UOC
Per a i des de la UOC
L’eLC és al servei de la UOC...
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
245 L’eLC a la UOC
Com podem col·laborar?
a) Suport en el disseny d’as...
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
6 L’eLC al món
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
266 L’eLC al món
a) Relacions amb centres, institucions i
professional...
eLearn Center
Shaping learning. Rethinking teaching
elearncenter@uoc.edu
elearncenter.uoc.edu
Gràcies! @eLC_UOC
elearncent...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentació eLearn Center - 2014

Presentació de l'eLearn Center, l'espai de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per facilitar la recerca aplicada en e-learning, fomentar la innovació en aquest àmbit i transmetre a dins i a fora de la institució el valor de l'e-learning com a element constitutiu de la identitat de la UOC.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació eLearn Center - 2014

 1. 1. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching
 2. 2. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 1. Visió i missió 2. Principals línies de treball 3. Estructura 4. Àmbits 4.1. Innovació 4.2. Evolució del model educatiu 4.3. Recerca aplicada 4.4. Laboratori d’experimentació 4.5. Programa Educació i TIC 5. L’eLC a la UOC 6. L’eLC al món índex
 3. 3. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 1 Visió i missió
 4. 4. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 4 Visió Impulsar l’evolució i l’excel·lència del model educatiu de la UOC. Posar l’accent tant en el model pedagògic i com el tecnològic. Situar la UOC com a centre de referència internacional en e-learning. 1 Visió i missió Missió Avaluar i optimitzar de forma constant l’evolució del model educatiu de la UOC. Oferir un entorn obert, dissenyat per al professorat i personal de gestió. Fomentar l’experimentació, la recerca aplicada, la innovació i la formació en e-learning.
 5. 5. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 2 Principals línies de treball
 6. 6. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 62 Principals línies de treball
 7. 7. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 3 Estructura
 8. 8. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 83 Estructura Christine Appel Lourdes Guàrdia Anna Elena Guerrero Guillem Garcia Julià Minguillon Francesc Santanach Marta Enrech (Toni Martínez)
 9. 9. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 4 Àmbits
 10. 10. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 10 Què? Fer realitat les idees basades en les dades disponibles. Innovació tant incremental com disruptiva. 4.1 Innovació 4 Àmbits Qui? Tota la comunitat UOC Interdisciplinarietat: col·laboració entre acadèmia i gestió. El Què, Qui, Com d’una universitat innovadora Com? Internament: bottom-up & top-down. Externament: empreses, in & out.
 11. 11. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 11 4.1 Innovació 4 Àmbits  Procés d’innovació entès com un tot: distribuït per totes les àrees i estudis de la UOC.  Innovació més distribuïda que la recerca.
 12. 12. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 12 4.1 Innovació 4 Àmbits
 13. 13. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 13 4.2 Evolució del model educatiu 4 Àmbits L’eLC vetlla per l’evolució i l’aplicació del model educatiu conjuntament amb els professionals de la UOC. S’encarrega de la implantació, avaluació i anàlisi dels resultats a tots els nivells formatius. Defineix els instruments, els entorns i les metodologies que el formen. Elabora un pla de formació global adaptable a gestors, professors, col·laboradors. 4.2 Evolució del model educatiu Evolució del model educatiu Recerca aplicada Innovació Noves tendències tecno-pedagògiques
 14. 14. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 14 Per assolir amb èxit els objectius és necessari: Treballar conjuntament amb els estudis, àrees i operatius de la UOC. Atendre els canvis i evolucions de l’entorn virtual, eines i recursos per a l’ensenyament i l’aprenentatge. Respectar les especificitats de cada grup. 4.2 Evolució del model educatiu 4 Àmbits Requisits
 15. 15. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 4.3 Recerca aplicada 4 Àmbits 15 Prioritat: potenciar la recerca en e-learning a la UOC Per recerca aplicada a la UOC entenem: Usa dades del context UOC. Es pot traslladar a una experiència docent a la pròpia UOC. Fomenta l’ús de metodologies tipus Design Based Research i Action Research. S’articula al voltant de l’activitat dels: Grups de recerca de l’eLC. Investigadors individuals. Grups d’interès (comunitats de pràctica).
 16. 16. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 16 Campus Virtual de la UOC + extensions: Espai d’accés a eines i recursos docents i a serveis. Espai d’interacció per a milers d’usuaris: participació i avaluació continuada. 4.3 Recerca aplicada 4 Àmbits Context UOC Lligam amb la innovació docent: El professorat planteja contínuament noves accions pedagògiques que poden ser transferides a altres escenaris, dins i fora de la UOC. Indicador de qualitat: reconeixement internacional i posicionament de la UOC i de l’eLC com a referents en aprenentatge en línia.
 17. 17. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching Qui fa què? Un think-tank en el qual analitzar la pràctica docent i vincular-la amb el mapa de la recerca aplicada a la UOC. Com? Suport global a la recerca: des del disseny experimental i la seva execució fins a la recollida de dades i interpretació dels resultats. On? Un espai per a la implementació i execució de la pràctica docent en un entorn controlat: Laboratori d’experimentació. Accés a històric de dades del Campus Virtual. Suport en la identificació de canals de difusió i la presentació dels resultats obtinguts. 4.3 Recerca aplicada 4 Àmbits 17 Oferta de serveis Vine a l’eLC!
 18. 18. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 18 Com ha de ser? 4.4 Laboratori d’experimentació 4 Àmbits Dinàmic: l’e-learning és un àmbit en construcció permanent. Multidisciplinari: e-learning aplicat a totes les disciplines que s’imparteixen a la UOC. Flexible: per dur a terme estudis sota condicions controlades, però amb capacitat de maniobra. Analític: punt d’accés únic a les dades. Ha de comptar amb un banc de proves de prestigi: la pròpia UOC.
 19. 19. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 19 Què ofereix? 4.4 Laboratori d’experimentació 4 Àmbits  Un espai virtual per poder fer experiments en e-learning.  Un context flexible però controlat.  Un laboratori en xarxa ubicat al núvol.  Un sistema d’integració d’eines, serveis i productes a l’entorn educatiu de la UOC.  Un entorn per realitzar experiments en altres plataformes i per realitzar projectes en col·laboració.  Un espai de suport en relació a aspectes legals i fonts de finançament.
 20. 20. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 20 Eina de transferència: Aglutina el know how en l’e-Learning de la UOC en forma d’oferta acadèmica reglada (Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació). Context de proves: Meta-e-Learning. Dirigit a alumnat obert a les últimes tendències tecno-pedagògiques (aparador de bones pràctiques de la UOC). Inspiració i font de recursos acadèmics: Nodreix de contingut, propostes i idees el pla de formació i la formació a mida. Aporta embrions a la recerca aplicada: Forma estudiants que són potencials candidats a accedir al doctorat. 4.5 Programa Educació i TIC 4 Àmbits
 21. 21. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 21 Professorat universitari, mestres i formadors Lideratge, Disseny, Recerca i Docència Colòmbia, Xile i Mèxic 4.5 Programa Educació i TIC 4 Àmbits  2.000 graduats  Màster universitari 60 ECTS  6 Postgraus de 30 ECTS  4 Especialitzacions de 12 ECTS  1 Postgrau Internacional 30 ECTS  Entre 450 – 600 estudiants al quadrimestre Dades del Programa:
 22. 22. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 5 L’eLC a la UOC
 23. 23. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 235 L’eLC a la UOC Per a i des de la UOC L’eLC és al servei de la UOC. El grau d’èxit es mesurarà per les millores que reverteixin a la UOC. Els membres de la UOC són membres de l’eLC.
 24. 24. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 245 L’eLC a la UOC Com podem col·laborar? a) Suport en el disseny d’assignatures i selecció de recursos d’aprenentatge. b) Espai de treball per a eixos temàtics estratègics (ex: abandonament). c) Foment i suport a la innovació. d) Laboratori experimental. e) Dades per a la millora de la pràctica docent. f) Tallers / seminaris / visiting scholars. g) Projectes transversals. h) Visibilitat externa i col·laboració internacional.
 25. 25. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 6 L’eLC al món
 26. 26. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching 266 L’eLC al món a) Relacions amb centres, institucions i professionals externs de prestigi. b) Participació en projectes amb projecció internacional. c) Difusió dels resultats de recerca aplicada en entorns i canals internacionals. d) Contribució en el posicionament de la UOC com a referent. e) Possibilitat de construir col·laboracions en consultoria en l’àmbit del disseny i implementació de l’activitat docent. f) Think tank internacional orientat a identificar les noves tendències tecno- pedagògiques (trendsetter).
 27. 27. eLearn Center Shaping learning. Rethinking teaching elearncenter@uoc.edu elearncenter.uoc.edu Gràcies! @eLC_UOC elearncenter Elearncenter eLearnCenter

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Presentació de l'eLearn Center, l'espai de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per facilitar la recerca aplicada en e-learning, fomentar la innovació en aquest àmbit i transmetre a dins i a fora de la institució el valor de l'e-learning com a element constitutiu de la identitat de la UOC.

Views

Total views

2,157

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

55

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×