Edul@b Grup de recerca en Educació i TIC

652 views

Published on

Resultat de l'activitat al 2011

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
652
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Publicacions: Articles: 14 Capítols de llibre: 4 Llibres: 3 Conferences: 3
 • Publicacions: Articles: 14 Capítols de llibre: 4 Llibres: 3 Conferences: 3
 • Publicacions: Articles: 14 Capítols de llibre: 4 Llibres: 3 Conferences: 3
 • Publicacions: Articles: 14 Capítols de llibre: 4 Llibres: 3 Conferences: 3
 • Publicacions: Articles: 14 Capítols de llibre: 4 Llibres: 3 Conferences: 3
 • Edul@b Grup de recerca en Educació i TIC

  1. 1. 2009-SGR591 Edul@b Grup de recerca en Educació i TIC Doctorands:Dra. Montse Guitert (IP) Dra. Lourdes Guàrdia Olga AngladaDr. Albert Sangrà Dra. Teresa Romeu Neus FerranDr. Marc Romero Dra. Maria Pérez-Mateo Azu VázquezDra. Nati Cabrera Joseph Hopkins Francesc LllorensDr. Marcelo Maina Pauline Ernest Jordi Serarols Antonella Esposito II eLC Update Meeting
  2. 2. Activitats i Resultats 2011 II eLC Update Meeting
  3. 3. Activitats i Resultats 2011 II eLC Update Meeting
  4. 4. DIFUSIÓ I PUBLICACIONS• Publicats: • Articles de revista: 14 • Capítols de llibre/proceedings: 4 • Llibres: 3 • Congressos: 3• Coordinació i participació en el monogràfic eLCRSP “ The effects of time on collaborative online learning”• Participació del monogràfic 3 de l’eLCRSP• En procés/acceptats: • Articles de revista: 4 • Capítols de llibre/proceedings: 4 • Congressos: 4 II eLC Update Meeting
  5. 5. DIFUSIÓ I PUBLICACIONSEn destaquen:• Bates, A.W. (Tony) & Sangrà, A. (2011). Managing Technology in Higher Education: Strategies for Transforming Teaching and Learning. San Francisco: Jossey-Bass.• Pérez-Mateo, M. & Guitert, M. (2012, in press). Which social elements are visible in virtual groups? Addressing categorization of social expressions. Computers & Education, 58(4), 1234-1246. II eLC Update Meeting
  6. 6. Activitats i Resultats 2011 II eLC Update Meeting
  7. 7. TESIS DOCTORALS II eLC Update Meeting
  8. 8. TESIS DOCTORALS (llegides) TESI RESULTATLa docencia en colaboración en contextos Defensa de tesivirtuales: estudio de caso de un equipo de 1 articledocentes del área de competencias digitales Publicacions en procésde la UOC (Teresa Romeu)El diseño tecnopedagógico del ePortfolio Dipositada octubre 2011para contextos virtuales de enseñanza- Llegida febrer 2012aprendizaje en la educación superior: desdeuna visión evolutiva de los modelos deeducación a distancia a la educación enlínea (Lourdes Guàrdia). II eLC Update Meeting
  9. 9. TESIS DOCTORALS (en procés) TESI RESULTATLanguage learner interaction in a synchronous Publicacions en procésaudiographic conferencing environment (JosephHopkins)Canvis en la metodologia i l’organització educativa Primera versió del Marclligats a la integració de les TIC a l’aula: el cas de les TeòricEscoles Pies de Catalunya (Neus Ferran) Primer plantejament del Marc MetodològicFactors clau dèxit en laprenentatge de la física a Preparació proposta dedistància per mità de lentorn virtual de lInstitut Obert de projecte de tesiCatalunya (IOC) (Olga Anglada)Identificación y evaluación de la función docente de Preparació proposta deconsultoría en el ‘Master universitario de educación y tic projecte de tesi(e-learning)’ de la Universitat Oberta De Catalunya(UOC): un estudio de caso (Francesc Llorens) II eLC Update Meeting
  10. 10. TESIS DOCTORALS (en procés) TESI RESULTATLa llegada de los entornos 1x1 a las escuelas de Preparació proposta deCataluña. Visión del profesorado y estrategias de projecte de tesiimplementación: el caso de un centro educativo (AzuVázquez)La governança de les TIC en els centres educatius Inici procés doctorald’ensenyament secundari de Catalunya: propostesd’organització i gestió (Jordi Serarols)The transition ‘from student to researcher’ in the Preparació proposta dedigital age. Probing emerging academic literacies of projecte de tesipostgraduate ‘e-researchers’ to define a learningecology for new kinds of doctoral researchapprenticeship (Antonella Esposito) II eLC Update Meeting
  11. 11. Activitats i Resultats 2011 II eLC Update Meeting
  12. 12. PROJECTES PROJECTE En curs FinalitzatsNacionals 6 3Internacionals 2 2Projectes treballats: 7, dos dels quals liderats pel grup II eLC Update Meeting
  13. 13. PROJECTES (en procés) PROJECTE RESULTATRed temática de aprendizaje - Reunió presencial de coordinaciócolaborativo virtual (AACC). - Monogràfic sobre el factor temps - Posada en marxa d’una plataforma de treball compartit - Elaboració del marc teòric - Posada en comú d’experiències sobre aprenentatge col·laboratiu - Establiment de les bases per a desenvolupar pràctiques comunes - Inici de l’organització jornada 2012Las políticas de un «ordenador - 2 reunions a nivell estatal (coordinació)por niño» en España (I+D) - 3 reunions a nivell autonòmic (Catalunya) - 1 qüestionari i primer informe de resultats (Nivell Estatal i Autonòmic).Desarrollo y Evaluación de - 4 reunions de seguiment i 1 de tot el grupCompetencias a través del - Elaboració del marc teòric - Posada en marxa d’un blog del projecteTrabajo Final de Máster en - Document inicial amb els conceptes principals consensuats pelentornos virtuales (MQD) grup. - Proposta de disseny dels TFM II eLC Update Meeting
  14. 14. PROJECTES (en procés) PROJECTE RESULTATPrácticas hacia la excelencia de -Inici del projectelos trabajos de fin de grado(EyA)PRESENT@: Sala de grados - Kick off meetingvirtual multidisciplinar (MQD) - Proves de test d’usuari del Present@ amb noves funcionalitats -Proposta de proves pilot per aquest semestre.La evaluación formativa de - 4 Reunions de coordinació de tot el grupcompetencias mediante blogs - Elaboració del marc teòric(REDICE) - Plantejament del cas de la UOC - Realització de la prova pilot - Avaluació parcial (estudiants) de la prova pilot en base a un qüestionari. - Presentació al TIES, Barcelona - Presentació d’un article al ELSE, Bucarest II eLC Update Meeting
  15. 15. PROJECTES (en procés) PROJECTE RESULTATOERtest (LLP-ERASMUS) - 2 reunions de coordinació - Organització i implementació pilotatge - Participació en altres WP: clearinghouse, Breafing papers, etc.Digital Learners in Higher - 2 reunions de coordinació de tot el grup.Education - Disseny i aplicació d’un qüestionari del cas de la UOC en base als documents genèrics del projecte (Fase 2). - Presentació al TIES, Barcelona. - Presentacoó d’un article al ELSE, Bucarest. II eLC Update Meeting
  16. 16. PROJECTES (finalitzats) PROJECTE RESULTATCompetencias para la docencia en línea: - 2 reunions de coordinacióevaluación de la oferta formativa para - Informe finalprofesorado universitario en el marco del - Organització d’una jornada de difusióEEES (EyA)Identificación, desarrollo y evaluación de - Reunions de coordinaciócompetencias docentes en la aplicación - Organització d’una jornada de difusióde planes de formación dirigidos aprofesorado universitario (EyA)RED E-Portfolio (AACC) - Reunió d’investigadors (eLC) - Memòria d’activitatsCONCEDE (LLP-ERASMUS) - 3 reunions de coordinació - 2 publicacions; 2 en procés Elaboració del report final (WP liderat)DOTS: Developing Online Teaching WorkshopSkills (EU) II eLC Update Meeting
  17. 17. PROJECTES• Replantejament del projecte paraigües d’I+D liderat pel grup:“Ecologías de aprendizaje a lo largo de la vida: contribuciones de las TIC al desarrollo profesional del profesorado” (ECO4LEARN).Resultats:- Reelaboració de la proposta, recerca en l’àmbit, identificació d’una temàtica inclusiva de les línies de recerca del grup, etc.- Una comunicació a congrés- Inici de recollida de dades II eLC Update Meeting
  18. 18. PROJECTES• Elaboració del projecte europeu liderat pel grup:“A social ecology for innovative and creative learning design” (eLD4edu).Resultats:- Elaboració de la proposta, selecció de partners, recerca en l’àmbit, identificació d’una temàtica inclusiva de les línies de recerca del grup, etc. II eLC Update Meeting
  19. 19. Impacte de la recerca• Estudiants UOC• Docents d’educació primària i secundària• Docents de les universitats catalanes• Polítiques educatives d’ensenyament- obligatori i TIC-TAC II eLC Update Meeting
  20. 20. Activitats i Resultats 2011 II eLC Update Meeting
  21. 21. ACTIVITATS DEL GRUP DE RECERCA• Reunions amb experts de l’àmbit: Simon Kear, Terry Anderson, Insung Jung.• Consolidació del grup: • Ampliació de l’Edul@b: incorporació de 2 nous membres (doctorands). • Sessions de formació en eines i cerca d’informació. • Compartir la recerca: discussió de projectes de tesi.• Participació en comitès científics de congressos i revistes.• Direcció de treballs de recerca: 12.• Actualització de la web del grup (http://edulab.uoc.edu/ ) II eLC Update Meeting
  22. 22. Ajuts eLC ÍTEM RESULTATAjut grupAssistència a esdeveniments relacionats amb la JUTE (Sevilla)temàtica de recerca del grupDifusió de les activitats del grup relacionades 1 comunicació (EDEN)amb la línia de recerca del grup 3 revisions lingüístiques d’articles (publicats) Manteniment web del grupIniciar un estudi exploratori relacionat amb el Entrevistes i transcripcionsprojecte I+D Preparació d’una comunicacióFormació en tractament estadístic de dades 4 sessions de formació (12h.)Ajuts individualsRevisions lingüístiques d’articles 1 articleTraduccions d’articles 1 article (JCR) II eLC Update Meeting
  23. 23. Gràcies per la vostra atenció! http://edulab.uoc.edu/en/ II eLC Update Meeting

  ×