Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació Edul@b. III Jornada de Membres eLC. 5 març 2013

389 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentació Edul@b. III Jornada de Membres eLC. 5 març 2013

  1. 1. III eLC Update meeting 05/03/2013
  2. 2. Edul@b 2009-SGR591 Grup de recerca en Educació i TIC Doctorands:Dra. Montse Guitert (IP) Dra. Lourdes Guàrdia Olga AngladaDr. Albert Sangrà Dra. Teresa Romeu Neus FerranDr. Marc Romero Dra. Maria Pérez-Mateo Azu VázquezDra. Nati Cabrera Joseph Hopkins Francesc LlorensDr. Marcelo Maina Pauline Ernest Jordi Serarols Antonella EspositoAjudants de recerca: Luciana Caffesse i Anna Rodera III eLC Update Meeting
  3. 3. Activitats i Resultats 201223 articles i capítols de llibre 1 defensada 5 comunicacions a 7 direccions congressos Publicacions Tesis Projectes Altres activitats 8 finalitzats Organització de 13 en procés jornades, estades de recerca, ponències 3 en preparació convidades, TFM, etc.
  4. 4. Articles destacats • Ernest, P., Guitert, M., Hampel, R., Heiser, S., Hopkins, J., Murphy, L. & Stickler, U. (2012). Online teacher development: collaborating in a virtual learning environment. Computer Assisted Language Learning, 1–23, iFirst article. DOI:10.1080/09588221.2012.667814. Available from: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09588221.2012.667814 • Pérez-Mateo, M. & Guitert, M. (2012). Which social elements are visible in virtual groups? Addressing categorization of social expressions. Computers & Education, 58(4), 1234-1246. • Sangrà, A., Vlachopoulos, D. & Cabrera, N. (2012). Building an inclusive definition of e- learning: an approach to the conceptual framework. International Review of Research in Open and Distance Learning (IRRODL), 13(2), 145-159. Available from: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1161/2185Tesis doctorals “El diseño tecnopedagógico del ePortfolio para contextos virtuales de enseñanza‐ aprendizaje en la educación superior: desde una visión evolutiva de los modelos de educación a distancia a la educación en línea”, a càrrec de Lourdes Guàrdia Ortiz. Dirigida per la Dra. Elena Barberà (UOC) i el Dr. Tony Bates (UBC). Llegida el 17 de febrer de 2012. III eLC Update meeting 05/03/2013
  5. 5. Projectes liderats o coliderats •Testing an Open Education Resource Framework for Europe (OERtest) •Desarrollo y Evaluación de Competencias a través del Trabajo Final de Máster en entornos virtuales (DACxTFM) •Red temática sobre aprendizaje colaborativo en entornos virtuales (RACEV) •Open educational practices: a bottom-up approach in Latin America and Europe to develop a common Higher Education Area (OportUnidad) •Acceptat 2012: Ecologías de aprendizaje a lo largo de la vida: contribuciones de las TIC al desarrollo profesional del profesorado (ECO4LEARN): Liderat per Edul@b (ajut eLC).Activitats del grup de recerca • Jornada RACEV • Professors visitants: 9 • Professors visitants acollits pel grup: 1 • Estades de membres del centre: 5 • Ponències convidades: 23 • TFI: 17 III eLC Update Meeting 05/03/2013
  6. 6. Quin és l’impacte del resultat de la recerca del grup? • Transformar la formació docent en línia mitjançant: • Generació de coneixement en l’elearning: contingut disciplinar per a la docència: definició d’elearning (publicacions i informe) • Disseny i desenvolupament de recursos i instruments per la docència (Guia per al disseny dels TFM; Guia d’aprenentatge col·laboratiu; etc.) • Elaboració de propostes i recomanacions per la millora de les polítiques educatives en usos de TIC (informe enviat al departament d’ensenyament) • Actualització en usos de TIC en l’àmbit professional. • Nivells: educació primària, secundària, superior i educació no formal • Agents: administració, governs, professorat, estudiants,... I altres professionals. III eLC Update Meeting 05/03/2013
  7. 7. Quin és l’impacte del resultat de la recerca del grup? • Transformar la formació docent en línia mitjançant: • Generació de coneixement en l’elearning: contingut disciplinar per a la docència: definició d’elearning (publicacions i informe) • Disseny i desenvolupament de recursos i instruments per la docència (Guia per al disseny dels TFM; Guia d’aprenentatge col·laboratiu; etc.) • Elaboració de propostes i recomanacions per la millora de les polítiques educatives en usos de TIC (informe enviat al departament d’ensenyament) • Actualització en usos de TIC en l’àmbit professional. • Nivells: educació primària, secundària, superior i educació no formal • Agents: administració, governs, professorat, estudiants,... I altres professionals. III eLC Update Meeting 05/03/2013

×