Presentació EdOnline. III Jornada de Membres eLC. 5 març 2013

242 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentació EdOnline. III Jornada de Membres eLC. 5 març 2013

  1. 1. Deixa’t de donar la resposta correcta: un feedback basat en preguntes i reflexions és el que contribueix a l’aprenentatge entre iguals II eLC Update meeting 06/03/2012
  2. 2. Edonline Research Group ( http://edon.wordpress.com/ )Anna Espasa,Teresa Guasch,Ibis M. ÁlvarezLuciana Cafesse (PhD Student)Ana Rodera (Research Assistant) II eLC Update meeting 6/03/2012
  3. 3. Activitats 2012 en el marc de l’eLC• Direcció i participació en projectesI+D (2011-2013): E-feedback in Collaborative Writing processes: development of teaching and learning competencies in online environments (Feed2learn). Ministerio de Ciencia e Innovación. Dirección General de Investigación y gestión del plan Nacional I+D+ I. Subdirección general de proyectos de investigación. EDU2010-19407. Abstract_Feed2LearnProjecte Europeu (2011-2014): eLene2Learn. Exploring and promoting the contribution of ICT and digital media to the development of learning to learn competencies in lifelong learning. LLP transversal programme. European Comission (519212-LLP-2011_IT_KA3_KA3NW II eLC Update meeting 06/03/2012
  4. 4. Activitats 2012 en el marc de l’eLC• Sol·licitud de finançament-RecercaixaDesenvolupament d’un model de suport acadèmic en entorns semi-presencials i virtuals per reduir l’abandonament i augmentar l’èxit en l’aprenentatgeNo concedit-Projecte Aplica 2012: Rubrick: retorn personalitzat basat en competènciesConcedit-Estada de recerca Erasmus a la Universitat de BergenConcedit eLC Update meeting 06/03/2012
  5. 5. Resultats de les activitats 2012•Organització un Simposi al congrés EARLI•Organització i desenvolupament d’un simposi en el congrés Sig Writing•Presentació d’una comunicació en el congrés AERA.•Dipositar una tesi doctoral (Luciana Cafesse)•Curs de formació per consultors•PublicacionsCapítol de llibre:Guasch, T.; Espasa, A. & Kirschner, P. (submitted). E-feedback focused onstudents’ discussion to guide collaborative writing in online learning environments.Articles:Guasch, T., Espasa, A., Alvarez, I. & Kirschner, P. (sumbitted). Effects of Teacherand Peer Feedback on Collaborative Writing in an Online Learning Environment.Interactive Learning Environments.Barberà, E., Torras, E., & Guasch, T. (2012). Cognitive attainment in onlinelearning environments: matching cognitive and technological presence. InteractiveLearning Environments, DOI: 10.1080/10494820.2010.531026 II eLC Update Meeting 06/03/2012
  6. 6. Quin és l’impacte del resultat de la recerca del grup?Mitjançant accions de formació:•Sobre com ha de ser el feedback perquè realment siguieficaç i contribueixi a l’aprenentatge•Sobre l’ús de les TIC com a recurs educatiu en elsprocessos de transició (secundària-universitat, universitat-món laboral…) II eLC Update Meeting 06/03/2012
  7. 7. Quin és l’impacte del resultat de la recerca del grup?Mitjançant accions de formació:•Sobre com ha de ser el feedback perquè realment siguieficaç i contribueixi a l’aprenentatge•Sobre l’ús de les TIC com a recurs educatiu en elsprocessos de transició (secundària-universitat, universitat-món laboral…) II eLC Update Meeting 06/03/2012

×