Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liiketoimintalähtöinen suunnittelu konsernissa

208 views

Published on

Vuoden toinen tapahtuma sarjassa Business Insight pidettiin 17.3.2016. Tomi Koistinen, Head of Business Controlling, Snellman Group lopetti puheenvuorolla Liiketoimintalähtöinen suunnittelu konsernissa.
Miten tehdä myynnin suunnittelu mahdollisimman helpoksi ja yhdenmukaiseksi konsernitason mallissa? Kuule miten Snellman mallinsi eritasoiset hinnoittelumallit ja tuotteiden reseptien kautta saatavat standardikustannukset mahdollisimman automatisoiduksi työkaluksi myynnin suunnitteluun. Miten myyntisuunnitelma jalostetaan edelleen tuotantoennusteen pohjaksi tarkemman viikkotason suunnittelun kampanjasuunnittelun avulla.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Liiketoimintalähtöinen suunnittelu konsernissa

 1. 1. | Oy Snellman AbTomi Koistinen ADAPTIVE INSIGHTS 17.3 - Liiketoimintalähtöinen suunnittelu konsernissa Tomi Koistinen TERVEISIÄ SNELLMANILTA! Liiketoimintalähtöinen suunnittelu konsernissa
 2. 2. | Oy Snellman Ab Esityksen rakenne Esittely Tarve liiketoiminnasta Vaatimukset – Miten ja Mitä Ratkaisu Saavutetut hyödyt
 3. 3. | Oy Snellman Ab
 4. 4. | Oy Snellman Ab Tomi  Kauppatieteiden maisteri  15+ vuoden kokemus eri liiketoiminnan tehtävissä suomalaisissa yrityksissä  Snellman Groupissa vuodesta 2014 alkaen
 5. 5. | Oy Snellman Ab Tarve liiketoiminnasta  Konsolidoinnista liiketoiminnan suunnitteluun  Liiketoiminta mukaan suunnitteluun (workshopit)  Tarve ja tavoite liiketoimintaa aidosti tukevaksi Joten johtopäätös oli.. Liiketoiminta tarvitsi tukea suunnittelussa ja Controllerit olivat vailla ”parempia” numeroita!  Voisiko nämä 2 asiaa yhdistää?
 6. 6. | Oy Snellman Ab Vaatimusten määrittelyä Vaatimuksia sisältä päin  Toimialojen ja funktioiden välille yhtenäiset numerot  Yhtenäinen suunnitteluprosessi  Aito toiminnan ohjaaminen, linkki ennusteisiin ja käytännön myyntityö  Tulevaisuuden suunnittelu ja skenaariot  Viimeisin tieto myynnistä tuotannon suunnittelun käyttöön Vaatimukset ulospäin  Järjestelmän pitää tukea myynnin suunnittelua  Helppokäyttöisyys  Asiakas- ja tuotetietojen sekä hinta- ja kustannustietojen tehokas yhdistäminen  Ei massiivisia käyttöönottoprojekteja/ BI organisaatioita ylläpitotehtäviin
 7. 7. | Oy Snellman Ab Ratkaisu Parhaaksi vaihtoehdoksi Snellmanin tarpeisiin vastasi Ecraft ja Adaptive Insight  Simuloinnin mahdollisuus myynnin työvälineenä  Baseline laskennan taustalla todelliset ja helposti yhdistettävät hinnasto- ja kustannustiedot sekä eri hierarkiat ja suunnittelun organisaatiotasot  Eri suunnitelmien integraatio: myynnin ennusteet -> talouden suunnitelma -> toiminnan suunnittelu  Ketterä käyttöönottoprojekti (yhteinen kieli toimittajan kanssa ja järjestelmän pilvipohjaisuus)
 8. 8. | Oy Snellman Ab Saavutetut hyödyt  Järjestelmäprojekti, joka alitti budjetin rahassa ja ajassa!  Liiketoiminta ottanut omakseen  Aidosti toimintaa tukevaa suunnittelua, ei ”controllerin työväline”  Proaktiivisuuden lisääntyminen päätöksenteossa, katseet pois perutuspeilistä  Lyhyempi budjetointiprosessi 4kk -> 2kk Next steps  Strateginen suunnittelu  Rullaava budjetointi
 9. 9. | Oy Snellman Ab Ratkaisu käytännössä - esimerkki Suunnittelu starttaa myyjän ennusteista  Pohjatiedot toiminnanohjausjärjestelmästä (hierarkiat, hinnastot, kustannukset)  Myyjä syöttää myyntiyksiköitä ja järjestelmä generoi automaattisesti kilot, eurot ja kannattavuudet  Näkymää voi tarkastella eri ulottuvuuksista; esim. tietyn tuoteryhmän kannattavuus, tietyn asiakasryhmän myynti seuraavalla jaksolla, etc.
 10. 10. | Oy Snellman Ab Kysymyksiä?
 11. 11. | Oy Snellman Ab KIITOS! @tomi.koistinen@snellman.fi

×