Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Els audiovisuals a l’Educació InfantilEls sons                     91
Els audiovisuals a l’aulaTÍTOL DE L’ACTIVITAT: A la caça dels sons. Copsar sons de           l’entorn: interior...
Els audiovisuals a l’Educació Infantil  Recordem la llista i l’ordre i comencem a enregistrar.  Quan tornem a l’aula, ...
Els audiovisuals a l’aulaTÍTOL DE L’ACTIVITAT: Fem soroll! Invenció i creació de sons           amb mitjans cas...
Els audiovisuals a l’Educació Infantil  ble, sense interrupcions per cercar el material necessari. Disposar d’una relaci...
Els audiovisuals a l’aulaTÍTOL DE L’ACTIVITAT: Cada imatge el seu so: creació de la           banda sonora per ...
Els audiovisuals a l’Educació Infantil  Anem a l’aula de música amb el magnetòfon i la cinta verge i comencem a gravar, ...
Els audiovisuals a l’aulaTÍTOL DE L’ACTIVITAT: El racó del so. Activitats d’escoltarEdats: De 3 a 5 anys.         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elsons

860 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elsons

 1. 1. Els audiovisuals a l’Educació InfantilEls sons 91
 2. 2. Els audiovisuals a l’aulaTÍTOL DE L’ACTIVITAT: A la caça dels sons. Copsar sons de l’entorn: interior, exteriorEdats: 6 i 7 anys. Un cable prou llarg per poder-lo endollar quan es grava dins l’escola.Durada aproximada: 1 hora. Full per anotar l’ordre de sons que anirem a gravar.Agrupament(s) de l’alumnat: Espai:Aquesta activitat es fa durant l’estona de tallers, en què hi Dins l’aula i asseguts en rotllana, al moment de preparar iha menys nombre de nens que en el grup-lasse, entre 16 i planificar l’activitat i durant l’estona d’escoltar el resultat18 alumnes. de la gravació.Material: Durant l’enregistrament anem en grup per tots els espaisCinta verge, magnetòfon amb piles per tenir autonomia en possibles de l’escola: aules, passadissos, pati, secretaria,espais exteriors. lavabos, entrada, gimnàs, menjador, cuina...Presentació de l’activitat Descobrim sons diferents de l’escola, els gravem i els tornem a sentir amb el magnetòfon. Durant l’activitat els infants s’adonen de la quantitat de sons que sentim, però que moltes vegades ignorem. Hi ha sons que tenim tan integrats que som capaços d’igno- rar-los completament. Quan tornem a sentir la gravació fem un repàs històric de la successió dels fets mitjan- çant els seus sons.Descripció detallada de l’activitatAbans Situem als alumnes de l’activitat que anem a fer. Estan realitzant el taller d’imatge i els costa entendre la relació que hi ha amb el so. Els explicarem que anirem a enregistrar tots els sons que acompanyen les imatges reals que anirem veient durant una estona, uns 20 minuts aproximadament.Durant Fem una reflexió dels sons i sorolls que sentim durant un minut, des de la classe i amb els ulls tancats. En aquest moment descobrim que hi ha sons que ens passen desaperce- buts si no hi posem atenció. També descobrim que podem saber algunes coses que estan passant al nostre voltant, escoltant els sons. Elaborem una relació de sons que creiem que podem gravar dins i fora de l’escola, els ordenem per tal que el recorregut pel recinte sigui ordenat i ens ocupi poca estona. Per exemple, pot sortir una llista com aquesta: — Sons de l’aula nostra. — Obrir la finestra i escoltar els sorolls que se senten del pati. — Sons de les aules del nostre costat, des de fora la classe. — Sons del passadís. — Sons dels lavabos del nostre replà (cadena del vàter, aixeta). — Sons del gimnàs. — Sons de la cuina. — Sons de secretaria (telèfon, fotocopiadora, timbre de la porta...). — Els nostres sons quan tornem a l’aula. 92
 3. 3. Els audiovisuals a l’Educació Infantil Recordem la llista i l’ordre i comencem a enregistrar. Quan tornem a l’aula, els infants tenen moltes ganes de sentir el que acaben de gravar, per tant és important aprofitar el seu interès i sentir la gravació. Mentre anem escoltant els diferents sons i sorolls, repassem els diversos espais i les imatges reals que veiem durant la gravació. Recordem la història que acabem de viure.Després Arxivem la cinta gravada, amb la data de l’enregistrament i el guió de la gravació, per escoltar-la en una altre ocasió.Altres possibilitats o suggeriments Aquesta activitat també es pot dur a terme un dia que es faci una excursió, o bé durant les colònies que se celebren anualment amb l’escola. Mentre els alumnes escolten la gravació, es poden anar escenificant els diferents mo- ments que es van escoltant. Dibuixar les distintes escenes dels sons gravats i fer-ne un muntatge audiovisual. Per exemple: escollir sis espais en què s’han fet les gravacions dels sons, com ara l’aula, el passadís, els lavabos, el gimnàs, la cuina i la secretaria. Formar sis grups de treball i que cada grup faci el dibuix d’un dels espais. Al moment de tornar a sentir la gravació els alumnes van ensenyant o col·locant en un lloc adequat el seu dibuix, segons l’ordre d’aparició dels sons. 93
 4. 4. Els audiovisuals a l’aulaTÍTOL DE L’ACTIVITAT: Fem soroll! Invenció i creació de sons amb mitjans casolansEdats: De 3 a 5 anys. Cinta amb la gravació dels sons corresponents a les imat- ges.Durada aproximada: 45 minuts. Magnetòfon. El cos propi: mans, peus, veu…Agrupament(s) de l’alumnat: Material de l’aula que sigui força conegut per als alumnes:Grup-classe, separats per edats, o bé en els tallers interclasse llapis, fulls de distintes textures, peces de fusta, gomaen què hi ha nens i nenes de diferents edats, però en menys d’esborrar, guix, paperera, porta de la classe...nombre (16-18 alumnes). Espai:Material: Aquesta activitat es pot fer dins l’aula, asseguts a terra enImatges de nens i nenes amb diferents expressions de la cercle o bé a les cadires respectant la situació de les taules.cara que expressen sentiments o estats d’ànim: plorar, cridar,riure, badallar, mocar-se, esternudar...Presentació de l’activitat Reproduïm diversos sons i sorolls amb el nostre cos i altres materials que tenim al nostre abast, dins l’aula. Durant l’activitat els infants imiten sons d’animals, nens i nenes petits, persones grans, actituds i sentiments, fan sorolls agradables i sorolls desagradables...Descripció detallada de l’activitatAbans Tenir tot el material preparat per tal que l’activitat pugui ser el més continuada possi- 94
 5. 5. Els audiovisuals a l’Educació Infantil ble, sense interrupcions per cercar el material necessari. Disposar d’una relació dels sons que voldrem que els infants sentin.Durant Escoltar la cinta amb els diferents sons: els infants van dient què els sembla que repre- senta cada so. Ensenyar les imatges una per una, el infants van dient el so corresponent a cada una. Repartir les imatges als alumnes i escoltar la cinta. A mesura que es van sentint els diferents sons el nen o nena que té la imatge l’ensenya a la resta del grup. Si s’equivoca, els companys i companyes li ho diuen. Descobrim diverses maneres de fer sons amb la nostra veu: cridar amb alegria, amb ràbia..., plorar fluix, fort, amb ràbia, enfadats, tristos..., riure fort, fluix... dir un secret, anunciar una notícia bona, dolenta... Els infants van suggerint distintes maneres d’ex- pressar sentiments o situacions amb la veu. Després de treballar amb la veu ho fem amb les mans: picar de maneres diferents des- cobrint el màxim de sons diversos, aplaudir quan ens agrada una cosa, imitar el so de la pluja... Podem fer el mateix amb els peus: picar a terra de diverses maneres, arrossegar els peus, caminar sense fer soroll, córrer... Els infants tanquen els ulls o bé acoten el cap de manera que no puguin veure i nosal- tres fem soroll amb diversos materials i objectes de l’aula. Ells han d’anar endevinant quin objecte hem utilitzat. Per exemple, obrim la porta i la tanquem, escrivim a la pissarra amb el guix, piquem a la taula amb un llapis, arrosseguem la paperera, movem material de construccions de fusta...Després Suggerim als infants que escoltin altres sons a casa, al pati, amb els ulls tancats, i que mirin d’endevinar amb els seus companys o companyes, o bé amb els seus pares, quin sons són de veritat.Altres possibilitats o suggeriments En una propera sessió es pot tornar a fer l’activitat, però gravant els sons que hem treballat amb materials i objectes de la classe, per tornar-los a sentir i sense haver-se de tapar els ulls, llavors poden anar dient a quin objecte pertanyen. El material de les imatges i les gravacions es pot deixar en un indret de l’aula per po- der-lo utilitzar durant altres estones, en petit grup, per parelles o bé sols. 95
 6. 6. Els audiovisuals a l’aulaTÍTOL DE L’ACTIVITAT: Cada imatge el seu so: creació de la banda sonora per unes a imatgesEdats: De 5 a 7 anys. Instruments de percussió de l’aula de música i altre material necessari per emetre algun so determinat.Durada aproximada:Tres sessions de treball. Les dues primeres d’1 hora apro- Espai:ximadament. La darrera sessió és mes curta, d’uns 30 minuts. Aula amb la foscor adequada per poder projectar-hi diaposi- tives. Aula de música per gravar els sons.Agrupament de l’alumnat: La distribució dels alumnes ha de permetre que tots puguinTallers: agrupacions de 16 a 18 alumnes. escoltar i veure els seus companys i companyes, per tantMaterial: convé posar-los en semicercle al moment de la projecció de les diapositives i en cercle quan es decideixen els sons iContes populars en format de diapositives. diàlegs per gravar, com també la gravació.Projector i pantalla.Magnetòfon i cinta verge.Presentació de l’activitat Creació de la banda sonora d’un conte en imatges. Els infants decideixen quins sons i quins diàlegs han d’anar a cada imatge per tal de poder obtenir un conte. Durant l’activitat els alumnes hauran de posar-se d’acord per trobar els sons adequats i les persones per dir els diàlegs. És un treball que demana molt d’esforç en la participa- ció i atenció de tot el grup. Per gravar els diàlegs es treballen diferents aspectes de l’expressió oral: entonació, fluïdesa, vocabulari...Descripció detallada de l’activitatAbans Ensenyem als alumnes les imatges, en diapositives, del conte que hem decidit sonorit- zar. Els expliquem que fa molt temps que el tenim a l’escola i s’ha perdut la cinta que explicava el conte. Els proposem que la facin ells i, si ens agrada com queda, la podrem ensenyar als més petits de l’escola.DurantPrimer dia Després de mirar les diapositives recordem el guió, fem una relació dels personatges i una descripció de les diverses situacions del conte. Mentre es fa la llista els alumnes van fent propostes dels possibles diàlegs, i nosaltres les anirem anotant. Tornem a mirar les imatges més lentament i anem anotant per a cada una els diàlegs, les narracions i els sons que la poden acompanyar. Quan hem acabat de mirar-les totes, repassem el guió i assignem un personatge per a cada alumne. No sempre hi ha prou personatges, així doncs, els infants que no volen fer cap personatge o o bé se n’han quedat sense, són els encarregats de gravar els sons: riure, plorar, el soroll de la pluja, el vent, les rates...Segon dia Repassem el guió del dia anterior, les persones que havíem assignat per a cada perso- natge i so, i els instruments que necessitem. 96
 7. 7. Els audiovisuals a l’Educació Infantil Anem a l’aula de música amb el magnetòfon i la cinta verge i comencem a gravar, seguint el guió.Tercer dia Ensenyem el conte en diapositives acompanyat de la nostra producció en àudio. Fem una conversa per comentar el procés que hem seguit i valorar-ne el resultat. Els infants solen ser força crítics, però convé ajudar-los a trobar els bons resultats obtin- guts, l’esforç que han fet i els moments grats que han viscut durant l’activitat.Després Arxivar la cinta amb el conte, per poder-la passar als més petits de l’escola i als altres companys de la resta de tallers.Altres possibilitats o suggeriments Aquesta activitat es pot fer amb nens i nenes més petits, de parvulari, però tan sols ha de durar una sessió. La sonorització es fa durant la segona projecció del conte, assig- nant uns personatges a cada infant i suggerint els diferents sons que poden acompa- nyar les diapositives, amb la veu, picant de mans, de peus... (vegeu l’activitat: Explicar un conte amb diapositives). Es pot jugar a descobrir quin personatge representem o imitem, amb els sons, sense el suport de les imatges. 97
 8. 8. Els audiovisuals a l’aulaTÍTOL DE L’ACTIVITAT: El racó del so. Activitats d’escoltarEdats: De 3 a 5 anys. Les cintes estan senyalitzades amb diversos colors i cada color correspon a una activitat diferent, si l’audició ésDurada aproximada: 15 minuts. acompanyada de material de fitxes o imatges, aquestes estan dins d’una carpeta amb el mateix color de la cinta.Agrupament(s) de l’alumnat:Agrupament per racons de treball, fins a 4 alumnes. Espai:Material: El material ha d’estar en un racó fix de la classe. En una capsa hi fiquem el material: carpetes, imatges, etc., i penjatMagnetòfon i 4 auriculars connectats al mateix aparell. a la paret hi col·loquem un classificador per a les cintesMaterial que hem utilitzat en altres activitats: cintes gravades gravades. El magnetòfon el posem damunt una taula petita,amb diferents sons. en el mateix racó. Els auriculars els pengem en un clau cadaPlafó o cartellera per poder-hi enganxar les imatges dels un, ben a prop de l’aparell. Tot ha d’estar a una alçada ade-sons de les cintes. quada per als infants per tal que hi puguin accedir fàcil-Cintes amb les cançons que hem anat aprenent durant el ment i sense l’ajuda de l’adult.curs, gravacions de les audicions que hem sentit a la classe Al moment de desenvolupar l’activitat els infants s’asseuende música. en una cadira al voltant de la taula on hi ha el material.Presentació de l’activitat Activitat pensada per anar treballant al llarg del curs d’una manera individual o en petit grup de dues, tres o quatre persones. Es treballen aspectes relacionats amb el so i la imatge, treballats a classe. Totes les activitats són per escoltar i classificar, diferenciar, associar, reconèixer...Descripció detallada de l’activitatAbans Recollir el material que es va elaborant durant el curs i separar-lo en carpetes senyalit- zades degudament. Treballar conjuntament el material del racó i explicar als infants on el deixem i quin ús en podem fer durant l’estona de treball per racons.Durant En aquest racó tan sols hi poden anar un màxim de 4 alumnes. Els infants se situen al racó i escullen el material que volen treballar, ja que la cinta ha de ser la mateixa per a tots i el treball haurà de ser en grup. Es col·loquen els auriculars, i un infant del grup s’encarrega de posar la cinta en funcio- nament.Després En acabar, s’ha de deixar el material endreçat i preparat perquè un altre grup pugui fer l’activitat.Altres possibilitats o suggeriments Introduir material que hi ha al mercat: “Loto” dels sons, de la casa Nathan. Descobrim els sons, de l’editorial Vicens Vives. Fer una audioteca per als alumnes més grans. 98

×