Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sise

2,625 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sise

 1. 1. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 1 NOMBRES NATURALS1.- Escriure els nombres que formen: a) 3 c 4 d 5 u = b) 7 c 6 d 6 u 9= c) 9 c 2 d 9 u = d) 2 c 6 d 3 u = e) 8 c 7 d 2 u =2.- Escriure els nombres: a) cent cinquanta-sis--------------------------------------- b) tres-cents set--------------------------------------------- c) cent vint-i-tres--------------------------------------------- d) cinc-cents vuitanta-set---------------------------------- e) vuit-cents set----------------------------------------------3.- Escriure les nombres que formen: a) 7 um 9 c 3 d 2 u = b) 9 um 4 c 1 d 5 u = c) 2 um 1 c 2 d 7 u = d) 6 um 3 c 4 d 2 u = e) 9 um 6 c 2 d 1 u =4.- Escriure els nombres: a) dos mil --------------------------------------------------------- b) mil tretze------------------------------------------------------- c) cinc mil cent set----------------------------------------------- d) nou mil dos-cents dinou------------------------------------- e) sis mil cent tres------------------------------------------------5.- Escriure els nombres formats per a) 6 dm 5 um 3 c 4 d 7u= b) 8 dm 0 um 2 c 9 d 7u= c) 2 dm 6 um 6 c 4 d 2 u =
 2. 2. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 2 d) 7 dm 2 um 8 c 2 d 7 u = e) 8 dm 4 um 5 c 1 d 8 u =6.- Escriure els següents nombres: a) dotze mil dotze---------------------------------- b) quinze mil dos-cents set---------------------- c) vint-i-set mil nou-cents vuitanta-tres----------------------------------- d) Quaranta-quatre mil cinc-cents set------------------------------------- e) Setanta mil tres--------------------------------------------------------------7.- Escriure els nombres naturals formats per : a) 2 cm 4 dm 1 um 3 c 5 d 6 u = b) 6 cm 8 dm 4 um 8 c 0 d 2 u = c) 1 cm 9 dm 3 um 9 c 6 d 8u= d) 2 cm 0 dm 4 um 6 c 7 d 6u= e) 8 cm 8 dm 6 um 3 c 9 d 2u=8.- Escriure els següents nombres: a) cent trenta-set mil dotze--------------------------------------- b) tres-cents dotze mil sis-cents set--------------------------- c) set-cents dotze mil cinquanta--------------------------------- d) cinc-cents sia mil dos-cents disset--------------------------- e) nou-cents set mil quatre-sents disset------------------------9.- Escriure els nombres formats per : a) 6 UM 3 cm 4 dm 8 um 8c 0d 4u= b) 6 UM 5 cm 7 dm 8 um 4c 7d 2u= c) 9 UM 6 cm 5 dm 2 um 5c 2d 5u= d) 7 UM 4 cm 9 dm 6 um 8c 6d 2u= e) 5 UM 9 cm 2 dm 1 um 2c 7d 1u=10.- Escriure els següents nombres: a) tres milions tres---------------------------------- b) cinc milions dos-cents setenta-set mil dos-cents dotze----------------------------------
 3. 3. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 3 c) set milions dotze mil cent tres------------------------------------------------------------------ d) sis milions vint-i-cinc mil vuitanta-set---------------------------------------------------------11.- Escriure els nombres formats per : a) 7 DM 3 UM 0 cm 3 dm 1 um 4c 5d 2u= b) 9 DM 0 UM 1 cm 2 dm 3 um 5c 4d 5u= c) 6 DM 1 UM 3 cm 4 dm 5 um 0c 1d 7u= d) 2 DM 2 UM 4 cm 0 dm 7 um 6c 1d 5u= e) 5 DM 3 UM 2 cm 1 dm 8 um 9c 4d 6u=12.- Escriure els següents nombres: a) dotze milions tretze mil cent set------------------------------------------------------ b) quinze milions cent dos mil quatre-cents------------------------------------------- c) setanta-set milions set mil dotze------------------------------------------------------ d) noranta-nou millions---------------------------------------------------------------------- e) noranta-set millions-tretze mil dotze--------------------------------------------------13.- Escriure els següents nombres a) cent set milions set mil dos-cents tres------------------------------------------------ b) dos-cents disset milions tres mil dotze----------------------------------------------- c) tres-cents milions dotze------------------------------------------------------------------ d) cinc-cents set milions cent mil dotze-------------------------------------------------- e) set-cents disset milions dos mil quaranta-set---------------------------------------14.- Escriure els nombres : a) 2.567.890.198-------------------------------------------------------------------------------------------------- b) 1.000.987.009-------------------------------------------------------------------------------------------------- c) 4.098.001.098--------------------------------------------------------------------------------------------------- d) 8.009.987.345--------------------------------------------------------------------------------------------------- e) 3.987.098.001---------------------------------------------------------------------------------------------------15.- Escriure els nombres : a) 12.908.892.098--------------------------------------------------------------------------------------------------- b) 89.090.009.103--------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. 4. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 4 c) 77.098.123.897-------------------------------------------------------------------------------------------------- d) 23.908.876.456-------------------------------------------------------------------------------------------------- e) 45.908.009.923--------------------------------------------------------------------------------------------------16.- Escriure : a) el nombre més gran de cinc xifres----------------------------------------------------------- b) el nombre més gran de set xifres------------------------------------------------------------ c) el nombre més gran de vuit xifres------------------------------------------------------------ d) el nombre més petit de quatre xifres-------------------------------------------------------- e) el nombre més petit de set xifres-------------------------------------------------------------17.- Ordenar amb els signes < > 45.987 123.872 675.908 2.456 12.346 345.908 45.897 125.954 897.987 2.678 23.908 4.987.123 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.- Quin és el nombre anterior ? a) dotze mil cent noranta-nou------------------------------------- b) cent set mil dotze------------------------------------------------- c) tres-cents noranta-nou------------------------------------------ d) tres-cents mil------------------------------------------------------ e) dos milions dos mil ú--------------------------------------------19.- Escriure el nombre posterior: a) sis-cents mil cent set---------------------------------------------- b) cinquanta mil-------------------------------------------------------- c) set milions dotze mil cent---------------------------------------- d) tres milions noranta-nou------------------------------------------ e) set-cents set mil noranta-nou------------------------------------20.- Quins ordres manquen als següents nombres: a) 98870980 b) 8976098
 5. 5. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 5 c) 12089753 d) 456098701 e) 23007865
 6. 6. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 6 PROBLEMES BÀSICS I DECIMALS1.- Un comerciant va comprar oli per 2.500 euros i després el va vendre per 3.456 euros. Quin va ser el benefici?2.- Un pare va dir al seu fill, vais nèixer el 1.953. Quants anys tindrà el pare l’any 2.005 ?3.- Un comerciant al principi del dia tenia a la caixa 567 euros. Durant el dia va fer vendes per: 34, 123, 87, 67, 89, 87, 234, 123 i 245 euros, fent pagaments per: 90, 89, 100, 35, 69, 76, 56, I 176 euros. Quina va ser el saldo de caixa al final del dia?4.- Una empresa va tenir els següents ingressos: 216, 2.316, 567, 245, 2.763 i 8.641 euros; les des- peses (pagaments) 516, 216, 5.164, 381, 213 i 121 euros. Quin va ser el saldo?5.- Un club esportiu tenia 1,376 socis, la quota per temporada per cada un/a és de 165 euros. El pres- supost .es de 135.697 euros, 142 socis no van pagar la quota o es van endarrerir. Quin va ser el sal- do al final de temporada sense tenir en compte els socis que no havien pagat encara?6.- Per una festa els ingressos van ser 567 euros i les despeses 525 euros. Quin va ser el benefici?7.- Una ciutat l’any 1.999 tenia 345.786 habitants i el 2.003 fou de 346.211. Quin va ser el canvi?8.- Un paleta en una setmana va col.locar les següents rajones: 224, 200, 187, 210 i 174. Guantes en va posar en total?9.- Una pare repartí per a les festes al fill gran 120 euros, al mitjà la meitat del gran i al petit la meitat del mitjà. Quina quantitat donà el pare a cada un i quant en total?
 7. 7. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 710.- Per al seu aniversari un nen va rebre dels seus pares 25 euros, dels avis 14 euros i dels ancles 12 euros. Volia comprar una joguina que costava 65 euros. Quant li faltava?11.- En un supermercat es van fer compres per 5, 11, 16, 15 i 25 euros. Es va pagar amb. Quatre bitllets de 20 euros. Quin va ser el canvi?12.- Un alumne comprà els llibres del curs amb els següents preus: 14, 12, 15, 19, 15 i 17 euros cada un . Va pagar amb un bitllet de 50 euros i tres de 20 euros cada un. Quant li van tornar?13.- Un nen ahir tenia 245 cromos, en va perdre 124 i avui n’ha guanyat 115. Quants en té ara ?14.- El cinema fa 107 anys que es va inventar. Quin any va ser?15.- En un museu hi ha tres sales: A hi ha 140 quadres, B la meitat de la primera, C tants com a la pri- mera com a la segona junts. Quants quadres hi ha en total?16.- Amb els euros que tenia a la butxaca més 15, volia comprar un regal de 50 euros. Quant en man- cava encara?17.- Un electricista necesita 225 m de fil elèctric. Tenia dos rulls de 175 i 160 m cada un. Quants m van sobrar?18.- Un vehicle carregat pesa 12.450 Qg i buit 4.567 Qg Quin és el pes del vehicle?19.- Van comprar un cotxe de segona mà per 4.125 euros, per les reparacions es van pagar 685 euros i es volia guanyar 456 euros. Per quant es tenia de vendre?
 8. 8. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 820.- Quin nombre s’ha de sumar a 2.455 per obtenir al 5,786?21.- Quin nombre sumat amb 2.345 dóna 6.000?22.- Una nena tenia 8 euros, van trencar la guardiola on hi havia 12 euros, la seva mare li va deixar 9 euros; volia comprar una pel.lícula que valia 35 euros. Quant li mancava encara?23.- 7 treballadors per cada hora guanyen 13 euros. Quina serà la despesa de l’empresa després d’ha- ver treballat cada un 5 dies i 7 hores diàries?24.- El salari d’un empleat era a l’any 22.458 euros i només li havien pagat 13.765 euros. Quant li man- cava per cobrar encara?25.- Per pagar una factura de 82 euros, es fa amb 4 bitllets de 20 euros cada un i un de 5 euros. Quant van tornar de canvi?26.- Un foc afecta tres boscos que tenien 14.200, 12.456 i 15.662 arbres cada un. Després d’apagat res- taren 8.900 arbres. Quants en van cremar?27.- El pressupost d’una festa de barri era de 4.678 euros i les despeses 5.176 euros. De quant van ser les pèrdues?28.- Amb 270 euros. Guantes bombones de butà es poden comprar a 9 euros cada una?29.- Uns pantalons, valen 66 euros i una camisa la tercera part. Quant val la camisa i les dues peces juntes?30.- Un carrer mesura de llarg 275 m, es volen plantar arbres a cada costat i a una distància l’un de l’al- tre 5 m. Quants en fan falta?
 9. 9. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 931.- Un carrer mesura de llarg 280 m, es volen plantr arbres a cada costat començant a 20 m de cada cantonada a una distància entre ells de 10 m. Quants se’n necessiten?32.- En un dipòsit de carburant hi ha 12.400 ltres, es vol repartir en recipients de 25 litres cada un. Quants se’n necssiten?33.- 24.500 persones visiten durant una jornada un parc temàtic, l’entrada tenia un preu de 93 euros. Quina va ser la recapatació del dia?34.- Per un sorteig es van fer 1.400 participacions a 2 euros cada una, es va sortejar un objecte per va- lor de 957 euros, només es van vendre 825 participacions. Quant es va recollir del sorteig i es va perdre o guanyar i de quant?35.- Es volien repartir 144 euros entre 12 persones. Quant correspon a cada una?36.- Un agricultor recollí 12.000 Qg de fruita, 550 Qg era polenta, la bona la va col.locar en caixes de 25 Qg cada una. Guantes foren necessàries?37.- Un cinema té 30 files amb 26 butaques a cada fila. En una cesio entraren 725 persones. Guantes butaques van quedar buides?38.- Un peixater va comprar una caixa de lluç de 30 Qg a 7 euros Qg, després el va revendre per 320 euros. Quant guanya?39.- Una fàbrica va fer 6.000.000 d’agulles de cap, les van posare en capsetes de 250 cada una. Quan- tes se’n van necessitar?40.- Un botiguer té un deute de 1.600 euros, dóna a canvi 600 Qg de mongetes a 2 euros/Qg. Quant deu encara ?
 10. 10. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 1041.- Un vestit i dos pantalons valen 280 euros, cada panataló 55 euros. Quant costarà el vestit?42.- Una persona ha recorregut en cotxe 560 Qm, en bicicleta 123 Qm, a peu 13 Qm, i en moto 325 Qm. El total del viatge era 1.300 Qm. Quant manca per completar-lo?43.- La llum recorre 300.000 Qm/s. Quant tardarà un raig de llum per arribar del Sol a la Terra si la dis- tància és 150.000.000 Qm?44.- Un cotxe circula a 90 Qm/h, i un altre en sentit contrari a 105 Qm/h, surten del mateix lloc i a la ma- tiesa hora. A quina distància es trobaran separats després de 7 hores?45.- Dos vehicles surten del mateix lloc i a la mateixa hora i en mateixa direcció, un a 60 Qm/h i l’altre a 75 Qm/h. Quants Qm aniran separats deprés de 5 hores ?46.- Per a tancar una parcel.la de terreny de 345 m de lalrga 125 m d’ampla, es volen col.locar pals a una distància l’un de l’altre 5m. Quants se’n necessitaran?47.- Del problema anterior cada pal val 15 euros. Quant valen tots?48.- Del problema 46, per tancar la parcel.la es precisa filferro per donar cinc voltes al perímetre, cada m surt a 2 euros. Quin és el preu del filferro?49.- Per la venda de cada cartera es vol guanyar 4 euros. Un botiguer en va comprar 55 per un total de 1.985 euros. Quant va guanyar?50.- Un mocador val 3 euros. Quant valdran tres dotzenes i mitja?
 11. 11. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 1151.- El preu d’una revista és de 2 euros. Amb 344 euros. Guantes se’n poden comprar?52.- 200 i 300 litres d’oli es volen col.locar en garrafes de 10 litres cada una. Guantes se’n necessiten?53.- Tres sacs de sucre contenien cada un 50, 35, i 60 Qg, els posen en bosses de 5 Qg. Quantes se’n necessiten?54.- Un botiguer tenia tres sacs de mongetes de 40, 24 i 60 Qg i el va posar en bosses de 4 Qg cada u- na. Quantes en va necessitar?55.- Un dipòsit d’aigua tenia 50.000 litres se’n van gastar primer 20.000 litres. Del que restava la van re- partir entre 200 persones. Quant va correspondre a cada persona?56.- Un port amb un moll de 2.500 m de llarg; hi ha amarrats 9 vaixells de 175 m cada un i 7 de 35 m cada un: quina espai va quedar lliure?57.- Fer tres grups: 0,67 7,89 4/100 9/10 6/5 3/7 55/100 45/10 0,56 68,6 8,1 4/9 Nombres decimals: Fraccions decimals Fraccions ordinàries58.- Fer tres grups: 3/100 5/100 3,45 6,78 93,34 67/99 3/11 2/10 7/10 3,56 8,7 5/8 Nombres decimals: Fraccions decimals
 12. 12. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 12 Fraccions ordinàries59.- Encerclar en vermell la part decimal: 5,67 6,78 9,123 99,67 88,0036 98,367 123,5 12,58 98,68 23,55 98,56 12,4560.- Encerclar en blau la part entera : 4,56 5,67 9,34 0,765 89,45 93,56 9,765 8,56 4,567 9,67 4,56 89,67 12,34 123,4661.- Encerclar els dècims : 0,09 5,67 9,87 4,567 2,345 34,678 29,45 123,67 9,78 56,99 4,56 1,345 34,56 2,456 56,78 9,98 56,78 34,5862.- Encerclar la xifra dels centèsims : 45,678 9,778 3,456 89,567 8,875 2,345 123,567 44,567 45,67 9,56763.- Encerclar la xifra dels milèsims : 45,673 66,789 90,456 23,5672 9,5609 2,3456 2,489 2,345 4,5678 9,76564.- Encerclar la xifra dels deumil.lèsims 45,0098 34,5679 23,4569 45,6792 89,4567 2,3456 1,6789 4,7893 3,4563 2,986765.- Escriure els següents decimals : a) 4,56 ----------------------------------------------------------------------------------------- b) 4,67 ----------------------------------------------------------------------------------------- c) 1,9083 -------------------------------------------------------------------------------------- d) 3,567 ---------------------------------------------------------------------------------------- e) 9,9999 -------------------------------------------------------------------------------------- f) 3,456 ---------------------------------------------------------------------------------------- g) 4,98 ------------------------------------------------------------------------------------------ h) 1,3 --------------------------------------------------------------------------------------------
 13. 13. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 13 i) 29,008 --------------------------------------------------------------------------------------- j) 21,098 --------------------------------------------------------------------------------------- k) 24,56 ----------------------------------------------------------------------------------------- l) 0,8976 ----------------------------------------------------------------------------------------66.- Escriure els següents decimals : a) dues unitats tres-centes dinou centèsimes -------------------------------------------- b) dues unitats cinc dècimes ------------------------------------------------------------------ c) vuit unitats cinc dècimes -------------------------------------------------------------------- d) vuit unitats vint-i-tres deumil.lèsims ------------------------------------------------------ e) divuit unitats dotze dècims------------------------------------------------------------------ f) dotze unitats sis mil.lèsims ----------------------------------------------------------------- g) set unitats tres mil dues-centes mil.lèsimes -------------------------------------------- h) quatre unitats dues centèsimes ------------------------------------------------------------ i) set unitats dinou deumil-lèsims ------------------------------------------------------------ j) dues-centes unitats divuit centèsims -------------------------------------------------- k) vint-i-quatre unitats disset mil-lèsims --------------------------------------------------67.- Comparar els parells de decimals amb els signes > < a) 3,45 3,5 b) 4,56 4,056 c) 9,23 9,3 d) 2,011 2,0011 e) 8,98 8,096 f) 7,9 7,99 g) 4,67 4,068 h) 2,45 2,4 i) 9,77 9,07768.- Ordenar de més petit a més gran : 15,8 15,085 15,85 15,9 15,0009 15,007 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------69.- Respondre : a) cinc mil milèsimes és més gran que seixanta centèsimes? b) nou deumil.lèsimes és més petita que set mil.lèsimes ? c) set centèsimes és més petit que ser mil.lèsimes ?70.- Ordenar de més gran a més petit 12,5 12,7 12,8 12,009 12,78 12,39
 14. 14. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71.- Escriure els decimals entre 12,03 al 12,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------72.- Passar a fracció decimal simplificant si és posible: a) 4,5 = b) 3,56 c) 2,75 = d) 5,689 = e) 1,009 = f) 2,75 = g) 4,89 = h) 4,567 = i) 0,09 =73.- Passar a decimal: 3 8 34 a) = b) = c) = 1000 100 1000 37 346 45 d) = e) = f) = 10 100 10 5678 567 456 g) = h) = i) = 1000 100 1074.- Passar les fraccions ordinàries a decimals exactes o periòdiques: 4 2 6 a) = b) = c) = 8 9 7 2 4 6 d) = e) = f) = 5 5 11 9 1 2 g) = h) = i) = 12 5 1175.- Passar les fraccions ordinàries a decimals exactes o periòdiques: 8 3 4 a) = b) = c) = 13 31 18 6 8 8 d) = e) = f) = 19 11 17 11 3 2 g) = h) = i) = 21 27 3376.- De la següent recta: 6 I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I A B C D E F
 15. 15. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 15 Escriure el decimal corresponent a: A B C D E F77.- Escriure els decimals corresponents a les ratlletes: 9,4 9,7 10 10,3 10,5 11,2 9 I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I78.- Resoldre les sumes de decimals: a) 456,78 + 12,45 = b) 234,56 + 0,09 = b) 345,67 + 0,098 = d) 21,34 + 673,45 =79.- Resoldre les sumes de decimals: a) 456,78 + 6,789 + 2,56 = b) 123,56 + 789 + 367 + 6,78 = c) 456,27 + 0,09 + 23,456 = d) 123 + 5,67 +89,5642 =80.- Resoldre les sumes decimals: a) 0,98 + 4,567 + 987 + 56,78 = b) 213,56 + 0,9 + 17 + 2,56 = c) 34,56 + 678,9 + 365 = d) 456,788 + 0,99 + 8,567 + 456 =
 16. 16. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 1681.- Resoldre les sumes de decimals: a) 567,8 + 34,098 + 0,098 = b) 345 + 78,99 + 123,56 + 78,09 = c) 345,67 + 78,9 + 345,677 = d) 234,56 + 987,56 + 0,09 + 12,6 =82.- Resoldre les restes de decimals: a) 456,75 – 12,567 = b) 234,56 – 12 = c) 345,6 – 67 = d) 451,89 – 123,67 =83.- Resoldre les restes de decimals: a) 254,56 – 111 = b) 789,98 – 34,54 = c) 567,77 – 123 = d) 324 – 12,45 =84.- Resoldre les restes de decimals: a) 567,78 – 7,789 = b) 1234,56 – 876,234 = c) 123 – 12,01 = d) 234 – 56,03 =
 17. 17. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 1785.- Resoldre les restes decimals: a) 4567,678 – 87,987 = b) 567 – 45,782 = c) 8693 – 216,41 = d) 731 – 243,53 =86.- calcular el valor de x a) x + 12,4 = 96,7 b) x + 18,3 = 56,3 c) x + 90,5 = 99,5 d) x + 78,34 = 123,5 e) x + 56,87 = 99,34 f) x + 18,23 = 11,5687.- Calcular el valor de x a) 45,6 + x = 67,78 b) 19,3 + x = 18,5 c) 12,56 + x = 35 d) 6,78 + x = 35 e) 8,55 + x = 14,67 f) 34,56 + x = 22,34588.- Calcular el valor de x a) x + 11,3 – 5,9 = 5,8 b) x + 5,6 – 1,7 = 5,8 c) x + 8,3 – 4,5 = 4,2 d) x + 123,36 + 56,5 = 78,5 e) x – 12,3 + 45,72 = 200,13 f) x + 14,3 – 16,1 = 78,1
 18. 18. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 1889.- Un cistell ple de bolets pesa 4.560 Qg i buit 0,560 Qg. Quant pesen els bolets ?90.- Tres arbres mesuren cada un 12,45 m, 11,56 m i 9 m. Quant mesuren els tres junts?91.- El perímetre d’una figura mesura 17,8 cm i quatre dels seus costats 5,6 cm, 2,9 cm, 1,7 cm i 2,3 cm. Quant mesura el cinquè costat?92.- Resoldre: a) (12 + 34,83 – 1,3)(123,45 – 1,09) = b) (12,3 + 56,7 + 21,3 – 45,76)(12,45 – 67,9 + 43,79) =94.- Resoldre les multiplicacions de decimals: a) 2, 3 4 1 b) 0, 9 8 7 c) 3 4 5, 6 x 5,0 6 x 0,9 8 x 2, 2 995.- Resoldre les multiplicacions de decimals: a) 2, 3 4 1 b) 2 1, 4 5 c) 2, 4 5 6 x 5, 0 6 x 87 x 5,2 8
 19. 19. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 1996.- Resoldre les multiplicacions de decimals: a) 2 3, 5 6 b) 3 4 5, 8 7 c) 0,0 0 0 3 x 9,2 x 6 7, 7 8 x 9,197.- Resoldre les multiplicacions de decimals: a) 0, 0 0 4 5 b) 8, 6 7 c) 2 3 4, 5 x 3, 0 6 x 5,7 x 6 7, 498. Resoldre les divisions de decimals: a) 4 5 2, 3 4 : 6 b) 3 4 5, 6 1 : 9 c) 3 4 5, 2 1 : 2 3 d) 4 5 6, 8 9 :3499.- Resoldre les divisions de decimals fins les mil.lèsimes : a) 2 3 4 5, 6 7 :67 b) 2 0 1, 5 6 : 4 5 6 c) 2 3 4 1, 5 :56 d) 4 5 6 7, 23 : 2 3,2 1100.- Resoldre les divisions de decimals fins les mil.lèsimes : a) 2 3, 4 5 : 9 9 b) 1 8, 5 7 : 6 7
 20. 20. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 20 c) 1 2, 4 5 : 2 3 4 d) 1 2 5, 5 : 6 6101.- Resoldre les divisions de decimals : a) 4 5 6 7 : 5 6, 7 b) 3 9 : 0, 0 0 8 9 c) 8 0 9 : 8 1, 3 2 d) 4 5 1 9 :18102.- Resoldre les divisions de decimals : a) 8 0 8 : 4 5,9 b) 9 6 : 2, 3 4 c) 9 2 3 1 : 3, 4 5 d) 9 4 3 : 6, 5103.- Resoldre les divisions de decimals : a) 2 1 0 : 6, 7 8 b) 2 3 4 5 : 9 8, 5 6 c) 2 3 : 9, 3 4 d) 1 5 0 0 : 4, 5 3104.- Resoldre les divisions de decimals : a) 2 3 4, 5 6 :45 b) 4 5, 6 7 : 8, 5 6
 21. 21. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 21 c) 4 5 6 : 0, 0 9 d) 2 3 4 : 4, 5 6105.- Resoldre les divisions de decimals : a) 7 8, 9 : 0, 4 5 b) 4 5 6, 7 8 : 3, 4 c) 8 6, 4 3 : 4,1 d) 6 8 1, 3 3 : 0, 0 0 2 5106.- Resoldre les divisions de decimals fins les centèsimes : a) 9 8 7 6, 5 6 : 9, 8 b) 8 9 6, 5 6 : 4 5, 6 c) 3 8,5 :345 d) 2, 3 4 :29107.- Completar : a) ………………….. x 100 = 3435,6 b) ……………….. x 100 = 67,7 c) ………………….. x 100 = 345,67 d) …………………x 1000 = 1,234 e) ………………….. x 10 = 23,45 f) …………………x 10 = 45,6 g) ………………….. x 100 = 678,8 h) …………………x 10000 = 45,678108.- Resoldre : a) 45,1 x 10 = b) 45,67 x 100 = c) 4,56 x 100 = d) 45,67 x 10 = e) 9,456 x 100 = f) 0,0055 x 100 = g) 34,56 x 10 = h) 2,56 x 100 = i) 45,67 x 1000 = j) 5,56 x 10000 = k) 234,56 x 100 = l) 0,067 x 1000 =109.- Resoldre :
 22. 22. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 22 a) 456 : 10 = b) 23,45 : 100 = c) 23,56 : 100 = d) 9,56 : 1000 = e) 23,56 : 10 = f) 9,56 : 1000 = g) 987,56 : 100 = h) 1,56 : 100 = i) 34,5 : 100 = j) 2,45 : 100 = k) 56,67 : 1000 = l) 2,29 : 100 =110.- Una caixa de peix pesa 23,54 Qg. Quant pesaran 24 caixes iguals?111.- Un tauló té de llargada 3,45 m, es vol partir en 5 trossos iguals. Quant mesurarà cada tros?112.- Resoldre les divisions de decimals: a) 4 5 7, 6 7 : 2, 3 4 b) 7 6, 5 1 : 6 7 6 c) 0, 0 0 2 1 3 2 :86 d) 8 5 4 : 2, 3 5113.- Un Qm de carretera valia 1.500.000 euros. Quant valdrà una carretera de 34,5 Qm?114.- Un atleta fa cada dia un entrenament de 23,4 Qm. Quant correrà en 23 dies?115.- Un pati té 34,5 m de llarg i d’ample 21,4 m. Quin serà el seu perímetre?116.- Una casa té d’alçada 25,45 m, si cada pis mesura 2,05 m. Quants pisos hi haurà?117.- Un operari per cada hora de treball guanya 13,2 euros, si treballa 7,5 hores cada dia. Quant gua-
 23. 23. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 23 nyarà en 23 dies, si li descompten per hora de treball 1,15 euros?118.- Un ram de flors val 23,5 euros, amb 345 euros. Quants se’n podran comprar?119.- Un quadrat té de perímetre 125,4 m. Quant mesura el costat?120.- Una llibreta i dos llibres costen en conjunt 24,5 euros, la llibreta val 3,45 euros. Quant val cada lli- bre?121.- Un senyor devia 4.568,9 euros i va pagar només la cinquena part. Quant deu encara?122.- Les alçades de diferents nois/es són: NOM ALÇADA Joan 1,65 m Marc 1,61 m Marina 1,66 m Teresa 1,59 m Pere 1,75 mQuant mesuren junts: Joan, Marc i Marina?Quant mesuren tots junts ?Quant mesura més el Pere que el Joan ?123.- Per a les festes d’una població tenen un pressupost de 15.025,66 euros per a fer un castell de focs d’artifici. Es gasten primer 7.345,65 euros i després la resta, el preu de cada coet va ser de 30,20 euros. Quants en van comprar?
 24. 24. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 24124.- Sis parells de guants i tres parells de mitjons valen 67,4 euros. Cada parell de guants val 9,25 euros. Quant val cada parell de mitjons?125.- Una familia té uns ingressos de 1934,56 euros, gasta en total el 0,55 dels ingressos. Quant es- talviarà?126.- En el magatzem d’un bar hi havia 30 caixes d’ampolles de refrescos amb 24 ampolles cada una es va vendre el 0,75 del total. Quantes ampolles resten encara?127.- Una empresa ha de fer 45 Qm de carretera; primer fan el 0,6 del total. Quant va quedar per fer?128.- Un dipòsit d’aigua amb 6000 litres, primer es va consumir el 0,6 del total i després el 0,14 del que quedava. Quants litres van quedar encara?129.- Un cinema té capacitat per a 1.200 persones, a la primera sessió van entrar el 0,8 del total i al se- gona el 0,625 del total. Quantes persones van entrar en cada sessió?130.- Per la venda de 500 m2 d’un terreny es van pagar 76.124,56 euros. A quant es va pagar el m2?131.- 25 Qg de fruita valen 45 euros Un Qg valdrà? 15 Qg valdran? 35 Qg valdran?
 25. 25. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 25132.- La població de Catalunya és aproximadament 6.345.000 habitants i la superficie 34.500 Qm2. Quants habitants hi ha per Qm2?133.- Amb 240 euros, quantes bombones de butà es poden comprar a 8,91 euros?134.- Quant gastarà una familia formada per 6 persones durant un mes de 31 dies, si cada una gasta 2,75 euros diaris?135.- Un pare al seu fill per cada exercici que facis bé et donaré 0,21 euros per cada un i cada mala- ment en donarà 0,24 euros. De 90 exercicis 60 de bé i 30 malament. Quin va ser el resultat ?136.- Un aparell de ràdio valia 33,56 euros, el van rebaixar una tercera part. Quin va ser el nou preu?137.- Les despeses d’una excursió va ser: autobús 390 euros, entrades 120,4 euros, menjars 450,5 eu- ros i diversos 125,68 euros. Aquestes despeses es van repartir entre 34 persones. Quant va tenir de pagar cada una?138.- Uns pantalons costen 66,8 euros i una camisa la tercera part. Quant val cada camisa?139.- El preu d’un llibre era de 12,72 euros, amb 761,8 euros. Quants llibres es poden comprar?140.- Una parella compra mobles per la casa per 2.013,54 euros, donen d’entrada la tercera part i la resta a pagar en quatre mesos. Quant és la tercera part, quant la resta per pagar, i quant tenen de pagar cada mes?141.- 675.000 pessetes. Quants euros són?
 26. 26. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 26142.- Un comerciant va recaptar 976,5 euros per la venda de 65 objectes de regal. Quin era el preu de cada un?143.- Els alumnes d’una escola volen fer un viatge de final de curs, necessiten 2.074 euros, van fer una rifa amb butlletes al prue de 1,8 euros cada una. Quantes en van necessitar?144.- Un comerciant de queviures té un sac d’arròs de 50 Qg, li van costar 62,7 eros. A quant va surtir el Qg?145.- Una dotzena de parells de mitjons val 52 euros Quant val un parell? Quant valen 35 parells? Quant valen 4 dotzenes i mitja de parells?146.- Un fruiter va comprar 45 Qg de tomàquets a 0,81 euros/Qg, 35 Qg de plàtans a 1,14euros/Qg Després ho va revendre: els tomàquets a 1,06 euros/Qg i les plàtans a 1,56 euros/Qg Quant li va costar tot? Per quant ho va vendre tot?
 27. 27. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 27 Quant va guanyar ?
 28. 28. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 28 DIVISIBILITAT1.- De les següents divisions escriure al costat si són exactes o inexactes (es pot fer servir la calculado- ra) a) 456 : 23 = b ) 987 : 56 = c) 234 : 7 = d) 124 : 4 = e) 890 : 10 = f) 456 : 23 = g) 9.995 : 5 = h) 6.789 : 89 = i) 125 : 5 = j) 567 : 7 = k) 999 : 11 = l) 345 : 7 =2.- Encerclar el múltiples de 4: 14 34 24 60 76 70 80 953.- Encerclar el múltiples de 2: 12 35 46 67 89 90 36 10 6 94.- Encerclar el múltiples de 8: 12 56 16 79 82 72 48 80 245.- Encerclar el múltiples de 5: 10 18 25 34 35 56 75 956.- Encerclar el múltiples de 7: 67 67 35 28 14 68 89 1217.- Escriure 6 múltiples de 9: 9 18 ---- ---- ---- ---- ---- ----8.- Escriure 6 múltiples de 25 25 50 ----- ---- ---- ---- ---- ----9.- Escriure 6 múltiples de 40: 40 80 ---- ---- ---- ---- ---- ----10.- Escriure 6 múltiples de 75 75 150 ---- ---- ---- ---- ---- ----11.- Escriure 6 múltiples de 32: 32 64 ---- ---- ---- ---- ---- ----12.- Escriure 6 múltiples de 250: 250 500 ------ ------- ------ ------ ------ ------
 29. 29. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 2913.- Encerclar els nombres divisibles entre 2: 12 34 45 68 70 56 120 34514.- Encerclar els nombres divisibles entre 3 : 14 35 68 1.300 56 87 86 4515.- Encerclar els nombres divisibles entre 3. 42 36 564 123 561 453 57216.- Escriure la xifra que manca perquè siguin divisibles entre 3 494 ---- ---- 124 5421 ---- 573 ---- 9821 ----17.- Encerclar els nombres divisibles entre 5: 56 765 345 9.876 345 786 23518.- Encerclar els nombres divisibles entre 6 : 564 5.613 5.712 786 789 1.21219.- Encerclar els nombres divisibles entre 11 : 22 11 55 77 121 34120.- Encerclar els nombres divisibles entre 11 : 1.232 4.895 957 2.088 2.70621.- Marcar amb una x els nombres divisibles per: Per 2 Per 3 Per 5 Per 6 Per 11 Per 4 672 9.812 7.650 4.575 1.282 6.782 8.745 2.34922.- Tres nombres entre 120 i 140 són divisibles entre 7. Quins són?23.- Tres nombres entre 567 i 595 són divisibles entre 11. Quins són?24.- Un entrenador té 13 jugadors de básquet. Pot fer dos equips? Sobrarà algun jugador?
 30. 30. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 3025.- En un moble llibreria amb tres prestatges es volen col.locar 100 libres de manera que en cada una d’elles càpigan un nombre igual i el màxim posible. Quants llibres aniran a cada una? Quants llibres sobraran?26.- Quins nombres són primers entre 45 i 67?27.- Quin és l’únic nombre parell primer?28.- Escriure els nombres d’una xifra parells29.- Encerclar els nombres compostos: 50 13 135 91 55 234 14530.- Encerclar els nombres compostos: 90 110 1.200 568 21 79 8531.- Encerclar els nombres compostos: 165 125 56 89 86 210 56832.- Al nombre 50 li sobren dos divisors. Quins són? 50 = 1, 2, 5, 6, 10, 25, 30, 5033.- Al nombre 40 li sobren dos divisors. Quins són? 40 = 1, 2, 3,5, 8, 10, 15, 20, 4034.- Al nombre 125 li sobren dos divisors. Quins són? 125 = 1, 5, 10, 15, 25, 50, 12535.- Descompasar per factors primers: a) 35 b) 2036.- Descompasar per factors primers:
 31. 31. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 31 a) 75 b) 6237.- Descompasar per factors primers a) 150 b) 34538.- Descompasar per factors primers a) 135 b) 47539.- Descompasar per factors primers: a) 510 b) 100040.- Descompasar per factors primers: a) 90 b) 12 c) 4041.- Descompasar per factors primers a) 52 b) 130 c) 500
 32. 32. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 3242.- Descompasar per factors primers: a) 700 b) 230 c) 6643.- Descompasar per factors primers: a) 450 b) 900 c) 6544.- A quins nombres corresponen? 22 x 32 x 52 = 22 x 52 =45.- A quins nombres corresponen? 3 x 52 = 22 x 52 x 7 =46.- A quins nombres corresponen? 23 x 3 x 52 3 x 53=
 33. 33. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 33 POTÈNCIES1.- Escriure en forma de potència: a) a . a . a. a = b) b . b . b . b = c) c . c = d) f. f . f . f. f. f = e) n . n . n. n. n =2.- Escriure en forma de potència: a) 5. 5 . 5 . 5 = b) 4. 4 . 4 = c) 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9 = d) 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 = e) 2 . 2. 2. 2 . 2 . 2 =3.- Resoldre les potències: a) 52 = b ) 83 = c) 93 = d) 72 = e) 122 = f) 62 =4.- Resoldre les potències: a) 102 = b) 62 = c) 14 = d) 142 = e) 72 = f) 03 =5.- Resoldre les potències: a) 26 = b) 142 = c) 32 = d) 53 = e) 162 = f) 25 =6.- Resoldre les potències: a) 240 = b) 130 = c) 61 = d) 91 = e) 19 = f) 15 =7.- Resoldre el producte de potències de la mateixa base: a) a4. a3 = b) c5, c3 = c) b2. b3 = d) d3. d2 = e) f4. f2 = f) e6. e2 =
 34. 34. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 348.- Resoldre els productes de potències de la mateixa base: a) 152 . 153 . 154 = b) 83 . 82 = c) 122 . 123 . 122 = d) 83 . 82 = e) 43 . 42 = f) 93 . 94 =9.- Resoldre el producte de potències de la mateixa base : a) 66 . 62 = b) 72 . 73 = c) 243 . 24 = d) 112 . 112 = e) 92 . 94 . 9 = f) 42 . 43 . 4 =10.- Resoldre les divisions de potències de la mateixa base : a) 94 : 93 = b) 67 : 64 = c) a6 : a5 = d) 74 : 72 = e) 66 : 62 = f) 127 : 124 =11.- Resoldre les potències de la mateixa base : 24 7 18 6 113 a) = b) = c) = 24 3 18 3 11 12 6 75 611 d) = e) = f) = 12 4 72 6412.- Resoldre les potències de potència : a) (32)2 = b) (42)3 = c) (92)4 = d) (42)5 = e) (76)2 = f) (82)2 =13.- Resoldre les potències de potència : a) (52)3 = b) (82)3 = c) (42)4 = d) (24)3 = e) (82)1 = f) (34)4 =14.- Resoldre els productes de potència : a) (3 . 5)2 = b) (7 . 2)2 = c) (9 . 11)2 = d) (8 . 5)3 = e) (5 . 3. 2)4 = f) (7 . 6 . 4)2 =15.- Resoldre els productes de potència : a) (6 . 4 . 5)2 = b) (3 . 2. 1)2 = c) (32 . 22. 4)2 = d) (52 . 3. 42)3 = e) (112 . 72 . 23)2 = f) (42 . 5 . 82)2 =16.- Resoldre les potències : a) 102 = b) 104 = c) 103 = d) 105 = e) 107 = f) 106 =
 35. 35. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 3517.- Resoldre les potències : a) 1003 = b) 10003 = c) 10002 = d) 100002 = e) 1004 = f) 1002 =18.- Escriure en forma de potència : a) 5100 = b) 45600 = c) 7800 = d) 678000 = e) 890000 = f) 79000 =19.- Escriure en forma de potència: a) 4560 = b) 14500 = c) 45670000 = d) 190000 = e) 60000 = f) 75000 =20.- Les següents decomposicions polinòmiques. A quins nombres corresponen? a) 9. 103 + 6 . 102 + 9 . 10 + 7 = b) 8 . 104 + 7 . 103 + 8 . 10 + 4 = c) 6 . 102 + 2 . 10 + 4 = d) 5 . 105 + 3 . 104 + 6 . 102 + 1. 10 + 5 = e) 5 . 103 + 4 . 102 + 2 . 10 + 7 =21.- Resoldre les potències de fraccions: 2 4 3 2 1 6 a)   = b)   = c)   = 7  3  11  3 3 3  3 4 6 d)   = e)   = f)   = 8 5 722.- Resoldre les potències de fraccions: 2 2 2  11  6  10  a)   = b)   = c)   = 4  13  9 3 2 4 4 7 1 d)   = e)   = f)   = 7 5 6
 36. 36. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 36 FRACCIONS1.- Dibuixar un rectangle en 25 parts iguals i pintarn-ne 12 en gro. Quantes en resten sense pintar ?2.- Dibuixar un quadrat en 16 parts iguals. Pinta en verd 5 parts i en vermell 7. Quantes resten sense pintar ?3.- Dibuixar una recta i dividir-la en 11 parts iguals. Pintar els 3/114.- Dibuixar un rectangle en 24 cel.les. pintar en negre els 3/24, blau els 16/24. Quina fracció queda Sense pintar ?:5.- Dibuixar un rectangle en 12 parts iguals. Quina fracció resta sense pintar?6.- Dibuixar una circumferència en 16 parts iguals. Pintar 4 parts quina fracció resta sense pintar? :8.- Escriure en forma de divisió de fraccions: 4 2 8 a) = b) = c) = 5 7 11 4 1 8 d) = e) = f) = 5 4 59.-Escriure en forma de divisió de fraccions: a) 4 : 5 = b) 3 : 4 = c) 3 : 5 = d) 6 : 11 = e) 6 : 13 = f) 13 : 17 =10.- Encerclar els que no són fraccions: a) 4/5 b) 1/0 c) 0/7 d) 3/0 e) 0/111.- Encerclar els que no són fraccions: a) 0/5 b) 7/2 c) 4/5 d) 8/0 e) 8/3 f) 9/712.- Escriure: 4/5 7/2 9/7 3/11 1/9 13/14 Numeradors:
 37. 37. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 37 Denominadors:13.- De les següents fraccions 4/5 7/9 9/11 11/4 5/8 7/8 6/11 2/5 11/12 7/5 14/7 15/6 8/13 21/13 13/17 > Impròpies < Pròpies = a la unitat14.- De les següents fraccions 5/5 11/11 3/7 4/9 6/7 9/9 10/13 4/4 14/15 13/17 > Impròpies < Pròpies = a la unitat15.- Quant manca per ser igual a la unitat 6 9 4 a) = b) = c) = 7 7 11 11 5 5 5 8 2 d) = e) = f) = 7 7 13 13 15 1516.- Escriure les següents fraccions: a) 3/4 = b) 1/8 = c) 5/7 = d) 3/5 = e) 8/11 = f) 6/13 = g) 5/18 = h) 1/2 = i) 6/13 = j) 4/10 = k) 3/13 = l) 2/15 =17.- Escriure en forma de fracció: a) tres cinquens = b) un vuitè = c) tres setens = d) dos novens = e) disset dotzens = f) set tretzens = g) dos terços = h) quatre vuitens = i) sis dècims = j) set novens = k) nou catorzens = l) quatre meitats =
 38. 38. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 3818.- Calcular : 1 5 2 a) de 9 = b) de 35 = c) de 15 = 3 7 5 4 3 2 d) de 15 = e) de 12 = f) de 18 = 5 6 319.- Calcular: 4 2 5 a) de -------- = 8 b) de -------- = 4 c) de ------- = 19 5 5 9 3 5 2 d) de-------- = 15 e) de -------- = 12 f) de ------- = 8 4 7 920.- Una família té uns ingressos mensuals de 3.456,67 euros, el diner destinat a alimentació és els 3/5 és els 3/5 del total. Quina quantitat serà per alimentació? Quant sobrarà tenint en compte que d’aquesta quantitat els 4/9 són per diferents atencions de la ca- sa ? Quant és podrà estalviar a l’any ?21.- Una botiga fa rebaixes: les camises a 33,66 euros cada una, fan un descompte dels 2/5. Quina és la rebaixa? Quin serà el nou preu?22.- Una enquesta feta a 2.400 persones : diuen sí els 5/8; diuen no els 2/8; no contesten 1/8. Quantes persones de cada grup surten?23.- Un dipòsit amb capacitat per a 50.000 litres d’aigua es treuen primer els 3/5 i després els 4/25 del que restava Quants litres es van gastar priemr? Quants litres es van gastar la segona vegada?
 39. 39. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 39 Quants litres van quedar?24.- Un bar tenia 30 caixes de refrescos amb 24 ampolles cada un de 200 cm3, es van vendre els 4/5: Quants se’n van vendre? Quants litres representen? Quantes ampolles van restar per vendre? Quants litres van quedar per vendre?25.- Completar amb fraccions equivalents: 3 4 a) = = = b) = = = 5 5 2 4 c) = ---- = ---- = ----- d) = ----= ---- = ---- 4 7 5 d) = ----= ---- = ---- 1226.- Escriure tres fraccions equivalents: 4 2 a) =----= ---- = ---- b) = ---- = ---- = ---- 7 3 5 11 c) = ---- = ---- = ---- d) = ---- = ---- = ---- 8 13 6 2 e) = ---- = ---- = ---- f) = ---- = ---- = ---- 7 9 3 5 g) = ---- = ---- = ---- = h) = ---- = ---- = ---- 13 827.- Completar si són equivalents o no: a) Completar si són equivalents o no: 4 8 3 6 a) i b) i 11 22 13 16 7 14 3 6 c) i d) i 8 16 11 22
 40. 40. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 40 1 2 15 10 e) i f) i 12 24 17 3428.- Calcular el valor de x: 11 x 11 22 a) = b) = 3 6 x 8 7 14 x 9 c) = d) = 23 x 7 2129.- Passar a nombre mixt: 13 12 21 a) = b) = c) = 5 7 6 35 43 d) = e) = 9 830.- Passar a nombre mixt: 19 23 45 a) = b) = c) = 8 6 11 23 70 d) = e) = 5 931.- Passar a nombre mixt: 15 34 7 a) = b) = c) = 4 11 5 18 15 d) = e) = 7 632.- Simplificar per divisors comuns: 45 25 100 a) = b) = c) = 75 50 130 125 210 d) = e) = 245 34033.- Simplificar per divisors comuns: 22 13 39 a) = b) = c) = 46 14 63 560 340 d) = e) = 966 43634.- Simplificar per divisors comuns: 105 135 25 a) = b) = c) = 165 245 60
 41. 41. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 41 110 321 d) = e) = 245 72035.- Resoldre per productes creuats (comú denominador) 5 3 3 5 a) , b) , 7 8 7 9 1 3 4 5 c) , d) , 5 7 11 736.- Resoldre per productes creuats (comú denominador) 3 4 2 3 a) , b) , 7 6 9 4 1 4 2 11 c) , d) , 5 7 13 1537.- Resoldre per productes creuats i si és possible simplificar: 5 3 1 a) , , 6 4 7 2 3 1 b) , , 3 4 8 3 3 5 c) , , 8 7 938.- Resoldre per productes creuats i simplificant si és possible 5 3 2 a) , , 7 8 9 3 8 7 b) , , 5 9 15 3 4 2 c) , , 5 9 339.- Resoldre per productes creuats i simplificar si és posssible : 6 3 2 a) , , 7 8 9 3 8 11 b) , , 5 9 15 4 5 1 c) , , 5 6 3
 42. 42. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 4240.- Comparar amb els signes = > < 4 5 3 9 2 5 a) , b) , c) , 5 6 4 4 5 7 8 3 2 1 d) , e) , 9 9 9 941.- Comparar amb els signes = > < 3 3 5 5 6 6 a) , b) , c) , 5 7 8 11 7 8 4 4 2 4 d) , e) , 5 7 7 942.- Sumar les fraccions: 3 1 1 2 a) + = b) + = 8 8 7 7 4 5 2 4 c) + = d) + = 11 11 9 9 1 7 6 5 e) + = f) + = 9 9 13 13 2 3 5 6 g) + h) + = 7 7 17 17 2 8 7 6 i) + = j) + = 21 21 15 1543.- Sumar les fraccions: 2 2 3 a) 4 + = b) 5 + = c) 6 + 7 7 5 3 3 3 d) 2 + = e) 4 + = f) 5 + = 7 8 13 1 4 5 g) 5 + = h) 2 + = i) 2 + = 3 7 7 3 3 2 j) 6 + = k) 6 + = l) 9 + = 8 4 544.- Sumar les fraccions per productes creuats I simplificar si és possible : 3 4 2 7 + = a) b) + = 5 7 9 11 5 8 4 5 c) + = d) + = 6 11 7 6 2 5 5 7 e) + = f) + = 3 6 13 9 4 2 3 4 g) + = h) + = 9 5 7 5
 43. 43. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 43 2 4 5 8 i) + = j) + = 7 5 6 13 8 1 5 2 k) + = l) + = 9 4 16 545.- Sumar per productes creuats I simplificar si és possible: 2 1 a) +3+ = 7 8 2 1 b) +2+ = 3 8 2 3 c) +4+ = 5 7 3 2 d) 2 + + = 8 5 4 3 e) 3 + + = 7 8 1 2 f) +7+ = 8 9 2 3 g) 3 + + = 5 1346.- Sumar per productes creuats simplificar si és possible : 1 2 1 a) + + = 9 5 4 2 3 1 b) + + = 5 4 8 2 4 1 c) + + = 5 5 5 1 2 3 d) + + = 4 5 7 2 3 3 e) + + = 5 7 8 1 4 2 f) + + = 5 7 9 3 3 6 g) + + = 5 11 747.- Resoldre les sumes per productes creuats i simplificar si és possible :
 44. 44. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 44 1 1 3 a) + + = 3 7 8 5 1 3 b) + + = 9 6 7 4 1 6 c) + + = 5 3 7 4 2 5 d) + + = 7 3 9 4 1 2 e) + + = 5 3 3 4 4 8 f) + + = 5 7 1348.- Restar les fraccions : 3 2 7 2 a) − = b) − = 5 5 9 9 8 3 5 1 c) − = d) − = 11 11 6 6 4 4 13 9 e) − = f) − = 5 5 15 15 5 2 9 5 g) − = h) − = 7 5 17 1749.- Restar les fraccions : 1 3 a) 4 - = b) 3 - = 5 5 2 4 c) 5 - = d) 1 - = 7 9 3 2 e) 7- = f) 4 - = 4 9 4 2 g) 5 - = h) 8 - = 9 350.- Restar les fraccions: 4 1 5 2 a) − = b) − = 7 8 7 13 5 4 8 2 c) − = d) − = 7 15 9 13 7 3 3 1 e) − = f) − = 8 5 5 6 3 1 2 2 g) − = h) − = 5 7 3 7 1 3 3 1 i) − = j) − = 5 4 4 551.- La suma de dos nombres és 545 i un d’ells 225. Quin és l’altre?
 45. 45. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 4552.- La suma de dos nombres és 17/21 i un d’ells 225. Quin és l’altre?53.- D’un pastís s’escullen els 3/8 i després 1/8. Quina fracció es va agafar? Quina fracció va quedar?54.- Un recipient contenia els 6/7 del total, es van treure els 2/5. Quina fracció va quedar encara?55.- En un concurs de pintura els 5/9 van obtenir l’estada a un parador, els 3/11 un quadre i la resta un diploma. Quina fracció va obtenir diploma?56.- Un vaixell consumeix primer els 4/13 del carburant i després els 5/13. Quina fracció quedà?57.- Multiplicar les fraccions:  2  1   4  9  a)    = b)   =  5  3   7  11   3  7   7  4  c)    = d)    =  8  9   12  9   4  3   5  5  e)    = f)    =  5  7   7  8   2  1   5  7  g)    = h)    =  9  11   8  11   3  4   2  3  i)    = j)    =  5  9   5  4 58.- Multiplicar les fraccions:  3  5  2 a)   ( 5) = b) ( 3)   =  5  7  5  4  5  2  3 c)     = d) ( 4 )   =  7  8  5  8  1  5  3   3 e)     = f)  ( 5) =  9  8  7  8  5  2  1   3  1  g)     = h)    =  6  5  4   4  8 
 46. 46. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 46  5  1  3   1  2  2  i)     = j)     =  6  4  5   5  3  7 59.- Escriure l’anvers de: 1/5 = 2/7 = 5/8 = 3/7 = 3/4 = 2/1 = 3/5 =60.- Dividir i si és possible simplificar: 1 4 2 5 2 4 a) : = b) : = c) : = 4 6 3 8 9 5 1 3 4 6 3 2 d) : = e) : = f) : = 5 7 5 11 4 7 2 3 6 5 1 2 g) : = h) : = i) : = 7 8 11 6 5 3 3 3 j) : = 7 1361.- Una aixeta en 15 minuts omple 1/4 d’un recipient. Quant temps tardarà en omplir-lo tot?62.- Un paleta fa una paret en 9 hores. Quina fració farà en una hora?63.- 3/5 d’hora quants segons són?64.- En una escola amb 300 alumnes, els 2/5 tenen menys de 10 anys i la resta 10 anys. Quants alum- nes tenen menys de 10 anys? Quants tenen 10 anys?65.- Un vaixell porta 1.600 Tones de carburant, en una travessia consumeix els 4/5, després vol seguir navegant sis dies més amb le carburant que li quedav. Quant va gastar ? Quant podrà gastar cada un dels sis següents?66.- La llum recorre 300.000 Qm per segon. Quina distància haurà recorregut en 3/5 de segon?
 47. 47. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 4767.- 9.000 Qg de cafè al torrar-lo perd 1/5. Quin serà el no pes?68.- L’amo d’un establiment va vendre els 2/5 d’una peça de roba i el dependent els 3/8. Quina fracció va quedar encara ?69.- Un camp de futbol té un aforament de 45.000 espectadors els 4/5 asseguts i la resta drets. Quantes localitats de cada classe hi ha?70. Un cinema amb 700 butaques. Durant la setmana l’assistència va ser: dilluns 2/5, dimarts 3/4, dime- cres 4/5, dijous 1/3, diviendres 3/5, dissabte i diumenge ple. Quants espectadors assiteixen cada di- a? Quants en total? Quina va ser la recaptació de la setmana si el preu de les entrades era: dilluns, dimarts, dijous i di- vendres 4,21 euros; dimecres 2,4 euros; dissabtes i diumenges 5,41 euros?71.- 9.000 Qg de cafè perden un 1/5 al torrar-lo. Quin serà el nou pes?72.- L’amo d’un establiment va vendre els 2/5 d’una peça de roba i el dependent els 3/8. Quina fracció v va quedar encara?73.- Un camp de futbol té un aforament de 45.000 espectadors els 4/5 asseguts i la resta drets. Quantes localitats de cada classe hi ha?74.- Un cinema amb 700 butaques, durant uan setmana l’assistència va ser: dilluns 2/5, dimarts 3/4 di- mecres 4/5 dijous 1/3, divendres 3/5, dissabte i diumenge ple. Quants espectadors assiteixen cada dia?
 48. 48. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 48 Quants en total? Quina va ser la recaptació de la setmana sis el preu de les entrades era: dilluns, dimarts, dijous i di- vendres 4,21 euros, dimecres 2,4 euros, dissabtes i diumenges 5,41 euros?.
 49. 49. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 49 SISTEMA MÈTRIC MESURES DE LONGITUD1.- Passar a m : a) 45 Dam = b) 38 Qm = c) 6 Mam = d) 123 Qm = d) 5 Dam = f) 456 Qm = g) 9 Hm = h) 35 Dam = i) 21 Dam = j) 18 Hm = k) 7 Qm = l) 8 Qam =2.- Passar a cm a) 9 m = b) 34 dm = c) 34 Qm = d) 23 m = e) 12 dm = f) 25 Dam = g) 4 Mam = h) 18 dm = i) 4 Qm = j) 19 Hm = k) 36 cm = l) 67 Dam =3.- Passar a m: a) 45 Dam = b) 123 dm = c) 18 m = d) 123 Qm = e) 123 m = f) 35 cm = g) 45 dm = h) 9 Dam = i) 8 Hm = j) 45 cm = k) 26 Hm = l) 35 m =4.- Passar a dm: a) 23 m = b) 124 Dam = c) 45 Qm = d) 25 m = e) 123 dm = f) 12 Qm g) 45 m = h) 34 m = i) 29 Qm = j) 56 m = k) 123 Mam = j) 45 cm =5.- Completar: a) 5 dm : 100 = Dam b) 5 cm : 100 = m c) 5 dm : 10 = m d) 6 mm : 1000 = m e) 9 Dam : 10 = Hm f) 6 m : 10 = Dam g) 8 cm : 1000 = Dam h) 7 m : 1000 = Qm i) 5 Dam : 100 = Qm j) 8 Dam : 100 = Hm
 50. 50. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 506.- Completar: a) 32 cm : 10 = dm b) 45 m ; 100 = Hm c) 34 m : 10 = Dam d) 6 mm : 1000 = m e) 34 cm : 10 = dm f) 345 m : 10 = Dam g) 456 dm : 1000 = Hm h) 123 Qm : 10 = Mam i) 234 cm : 100 = m j) 21 Hm : 100 = Mam7.- Passar a Dam: a) 25Qm = b) 234 Dam = c) 123 dm = a) 4 cm = e) 98 m = f) 6 Ham = g) 9 dm = h) 456 Qm = i) 21 Dam = j) 9 Hm = k) 45 dm = l) 99 Hm =8.- Passar a m: a) 45 dm = b) 45 cm = c) 87 Dam = d) 234Hm = e) 567 Qm = f) 234 dm = g) 90 Dam = h) 123 dm = i) 56 Qm = j) 99 cm = k) 156 dm = l) 45 cm =9.- Completar: a) 45,4 Dam x 10 = m b) 54,6 Dam x 10 = m c) 34,5 Qm x 100 = Dam d) 356,7 cm x 10 = mm e) 12,34 Dam x 1000 = cm f) 23,5 cm x 1000 = mm g) 2,345 m x 100 = cm h) 45,67 Dam x 10 = m i) 1,34 dm x 100 = mm j) 2,34 Qm x 1000 = m10.- Completar: a) 23,4 Dam x 10 = m b) 2,3 Dam x 1000 = cm c) 3,4 Qm x 1000 = m d) 6,7 cm x 10 = mm e) 123,45 m x 1000 = mm f) 21,45 Dam x 1000 = cm g) 234,56 Qm x 10000 = dm h) 0,045 Dam x 10 = m i) 1,23 Dam x 10 = m j) 4,56 Dam x 100 = dm11.- Completar:
 51. 51. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 51 a) 24,5 m x 10 = dm b) 2,34 Dam x 1000 = cm c) 12,45 Dam x 10 = m d) 23,45 Qm x 1000 = m e) 1,34 Qm x 10 = Hm f) 55,67 Dam x 100 = dm g) 36,4 dm x 10 = cm h) 56,78 Hm x 100 = m i) 12,45 cm x 10 = mm j) 2,45 dm x 100 = mm12.- Passar a cm: a) 34,5 Dam = b) 12,3 Qm = c) 34,56 Qm = d) 23,45 dm = e) 3,45 Dam = f) 2,34 dm = g) 1,23 Hm = h) 9,55 Qm = i) 23,45 Hm = j) 4,56 dm = k) 45,6 dm = l) 98.5 Dam =13.- Passar a Hm: a) 45,6 Qm = b) 23,5 m = c) 23,45 cm = d) 98,56 Qm = e) 1,23 Hm = f) 4,5 cm = g) 9,56 Mam = h) 2,34 Dam = i) 23,45 m = j) 3,45 dm = k) 32,1 Hm = l) 345,6 dm =14.- Passar a dm: a) 18,45 Dam = b) 3,45 dm = c) 9,56 cm = d) 23,45 cm = e) 3,45 Qm = f) 1,23 dm = g) 0,045 m = h) 1,29 Hm = i) 2,34 dm = j) 8,45 Qm = k) 23,,5 cm = l) 34,5 Qm =15.- Completar: a) 3,45 m : 100 = Hm b) 45,6 dm : 10 = m c) 67,7 Dam : 100 = Qm d) 2,345 m : 10 = Dam e) 23,45 cm : 100 = m f) 45,67 Hm : 10 = Qm g) 1,24 m : 1000 = Qm h) 34,56 cm : 100 = m i) 34,56 cm : 10 = dm j) 45,67 m : 1000 = Qm16.- Completar : a) 23,45 Dam ; 100 = Qm b) 234,5 cm : 100 = m c) 12,45 m : 100 = Hm d) 1,234 Dam : 1000 = Mam
 52. 52. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 52 e) 456 Dam : 10 = Hm f) 34,56 dm = m g) 12,346 dm : 100 = Dam h) 3,45 cm : 1000 = Dam i) 23,45 Qm : 10 = Mam j) 34,56 m : 1000 = Qm17.- Una nau espacial va a una velocitat de 24.500 Qm /h. Quants m haurà recorregut en un minut?18.- La distància de la Terra al Sol és de 150.000.000 Qm. Quants dies tardarà un coet a arribar-hi si porta una velocitat de 35.000 Qm/h ?19.- Un noi recorre en bicicleta 45.000 m, 23,4 Dam en moto i 23,450 3n cotxe. Quants Qm són?20.- Un rull de plàstic mesura 75 m. Quants rulls es necessiten per tenir 250 Dam ?21.- Una noia mesura 1,67 m, i el seu germà 1,92 m. Quant és més alt el germà?22.- Un cotxe té de llargada 3,95 m. Quina llargada en Dam tindran 25 col.locats en linia?23.- Un pont format per 12 arc de 1,8 Dam cada un. Quina llargada té en m ?24.- Un carrer de llaragda 125 m, per a una festa es volen col.locar guirnaldas a cada 25 cm l’una de l’ altra a tot l’ample del carrer. L’ampalada és de 5,3 m. Quants m es necessiten?25.- Un fuster té 5 taulons de 5,5 m cada un, els vol partir en trossos de 75 cm. Quants en sortiran?26.- Un camió ha recorregut 250 Qm. Quants m són i Dam?27.- Es vol fer una carretera de 25.000 m, el cost de cada Qm és de 751.265,13 euros. Quant costarà
 53. 53. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 5328.- Per la neteja d’una platja de 4.5 Qm. Hi ha tres màquines. Quants m farà cada una?29.- Una carretera de llargada 22 Qm, es volen plantar arbres als dos costats i a cada 15 mQuants se’n necessitaran?30.- Una botiga per a les festes vol posar cinta als paquets, es fa un càlcul aproximat per a cada un 60 cm i se’n tenen de fer 345. Quants m de cinat es necessiten?31.- Un avió s’enlaira 12.500 Qm. Quants m són ?32.- Un tros de roba té de llaragada 24,5 m. Quant mesuraran en Hm 45 peces com la primera?33.- Es tallen 1.500 pins de mitjana cada un 2,4 5m. Col.locats un darrere l’altre. Quants Qm són?34.- Un camp d’amplada 300 m i llarg 250 m, es volen plantar pals a cada 15 m. Quants se’n necessi- ten?35.- Un fuster té 6 llistons a) 40 cm b) 120 mm c) 0,2 m d) 1,3 m e) 170 mm f) 0,5 dm N’ha de formar un de sol de 1,5 m. Quins agafarà ?36.- Dibuixar quatre ratlles de 5 cm. 7 cm, 4 cm i 8 cm. Quants dm i mm son en total
 54. 54. SISÈ CURS DE PRIMÀRIA. REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 54 MESURES DE PES37.- Completar : a) 4 Qg x 1000 = dg b) 3 g x 10 = dg c) 4 T x 100 = Mag d) 5 Dag x 1000 = cg e) 2 g x 1000 = mg f) 7 Qg x 100 = Dag g) 9 dg x 100 = mg h) 8 Dag x 100 = dg i) 2 Qg x 1000 = g j) 7 Hg x 10 = Dag38.- Completar: a) 65 Dag x 100 = dg b) 34 g x 10 = dg c) 23 Qg x 100 = Dag d) 24 cg x 10 = mg e) 234 T x 1000 = Qg f) 45 Q x 100 = Qg g) 55 Hg x 1000 = dg h) 56 Dag x 10 = g i) 45 g x 1000 = mg j) 34 g x 10 = dg39.- Completar a) 34,5 Dag x 100 = dg b) 3,45 g x 100 = cg c) 4,56 T x 1000 = Qg d) 3,45 Dag x 10 = g e) 23,7 Hg x 100 = g f) 0,45 Dag x 1000 = cg g) 1,2 Q x 100 = Qg h) 3,2 Dag x 1000 = cg i) 3,6 g x 1000 = mg j) 7,7 Hg x 1000 = dg40.- Completar: a) 34 dg : 100 = Dag b) 34 cg : 10 = dg c) 3 g : 100 = Hg d) 4 dg : 100 = Dag e) 7 dg : 100 = Dag f) 2 mg : 100 = dg g) 7 g : 100 = Hg h) 4 Dag : 100 = Qg i) 6 Hg : 10 = Qg j) 6 Dag : 100 = Qg41.- Completar: a) 23 Dag : 100 = Qg b) 34 g : 10 = Dag c) 21 cg : 10 = dg d) 67 Hg : 100 = Mag

×