Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elektronische lessen als Onderwijstijd

984 views

Published on

Presentatie op Dé Onderwijsdagen 2009
Utrecht, 11 november 2009

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elektronische lessen als Onderwijstijd

 1. 1. Elektronische lessen als onderwijstijd Presentatie door Eus van Hove 1932 2009
 2. 2. “ De overgrote meerderheid van docenten (70%) gebruikt geen digitale leermiddelen en doceert letterlijk en figuurlijk volgens het boekje ”. Onderwijsraad (2008)
 3. 3. Waarom gebruiken docenten geen ICT in het onderwijs? Centrale vraag
 4. 4. Enquête: ICT in het Onderwijs
 5. 5. Enquête: ICT in het Onderwijs
 6. 6. Enquête: ICT in het Onderwijs
 7. 7. Enquête: ICT in het Onderwijs
 8. 8. Enquête: ICT in het Onderwijs <ul><li>Oorzaken voor het achterblijven van ICT in het onderwijs, </li></ul><ul><li>het ontbreken van: </li></ul><ul><li>voldoende tijd bij docenten (3,7) </li></ul><ul><li>digitale vaardigheden bij docenten (4,2) </li></ul><ul><li>voldoende pc’s met internet op school (4,5) </li></ul><ul><li>een heldere visie op Onderwijs en ICT (4,9) </li></ul><ul><li>adequaat taakbeleid waarin naast klassikale lessen ook elektronische lessen meewegen (5,5) </li></ul><ul><li>voldoende geschikt digitaal lesmateriaal (6,6) </li></ul><ul><li>een geschikte elektronische leeromgeving (7,1) </li></ul><ul><li>voldoende motivatie voor elektronische lessen bij leerlingen (7,1) </li></ul>
 9. 9. Productiviteit Nederlandse leraren hebben veel minder tijd voor leerlingen dan buitenlandse collega's. Leraren hebben te weinig tijd om hun lessen voor te bereiden. AOb, 19 september 2009
 10. 10. Productiviteit Prijs elektronische les: - € 300 per ‘beeldscherm’ - 60 ‘beeldschermen’ per lesuur - € 18.000 per les E-Learning congres 2008
 11. 11. Wat is een elektronische les? Wat is onderwijstijd? Geldt een elektronische les als onderwijstijd?
 12. 12. Wat is onderwijstijd? &quot; Wenn jeder schläft und einer spricht. Den Zustand nennt mann Unterricht &quot;. Wilhelm Bush, 19e eeuw
 13. 13. Wat is onderwijstijd? NRC, 20-11-2006
 14. 14. Wat is onderwijstijd?
 15. 15. Wat is onderwijstijd?
 16. 16. Wat is onderwijstijd? Zou méér onderwijstijd tot betere leerresultaten leiden? &quot; Als meer contacttijd tot minder voorbereiding thuis en meer ouwehoertijd in lessen leidt, dan zijn we er niet “. Van Kralingen, 2007
 17. 17. Wat is onderwijstijd? Reactie Marja van Bijsterveldt: (27-11-2007) “Deze criteria gelden voor alle onderwijsactiviteiten, dus ook voor begeleiding op afstand in de elektronische leeromgeving van Blackboard. Er moet daarom in ieder geval sprake zijn van sturing door de instelling en van adequate begeleiding. Dit betekent dat de instelling duidelijk moet kunnen maken dat gedurende de geplande tijd deelnemers van de onderwijsactiviteit gebruik maken en dat die voorzien zijn van adequate begeleiding door de instelling. De e-mail van een docent die een week later wordt beantwoord valt daar dus bijvoorbeeld niet onder”.
 18. 18. Wat is onderwijstijd? Nieuwe definitie Onderwijstijd Onderwijstijd niet meer te definiëren in termen van het aantal uren dat de leraar voor de klas staat.
 19. 19. Wat is onderwijstijd? “ Innovatief onderwijs bestaat uit een door leraren ontworpen arrangement van activiteiten, waarvan luisteren naar een leraar in de klas er één is en waarvoor gelijktijdige aanwezigheid van leraar en leerling in één ruimte lang niet altijd nodig en mogelijk is”. Commissie Onderwijstijd, 2008
 20. 20. Wat is onderwijstijd? Onderwijstijd nieuwe definitie Commissie Onderwijstijd, 2008
 21. 21. Wat is onderwijstijd? Onderwijstijd nieuwe definitie In een elektronische les moet worden verantwoord dat er wordt geleerd en niet wordt geMSNd of geYouTubed. Slimme elektronische lessen
 22. 22. Elektronische leeromgeving
 23. 23. Blackboard: Adaptieve inhoud <ul><li>Leerstof wordt pas zichtbaar afhankelijk </li></ul><ul><li>van een aantal criteria: </li></ul><ul><li>datum en tijd </li></ul><ul><li>leerling, groep, of hele klas </li></ul><ul><li>aanklikken van item </li></ul><ul><li>score voor een online toets </li></ul>Leerproces wordt transparant
 24. 24. Blackboard: Adaptieve inhoud
 25. 25.
 26. 26. Elektronische les
 27. 27. Blackboard: Prestatieoverzicht
 28. 28. Blackboard: Gebruikersvoortgang
 29. 29. Blackboard: Gebruikersvoortgang
 30. 30. Blackboard: Grade Center
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33. <ul><li>Eenvoudig aanbieden van leerstof </li></ul><ul><ul><li>actueel, multimediaal, interactief, etc. </li></ul></ul><ul><li>Eenvoudig afnemen van toetsen </li></ul><ul><ul><li>directe feedback op het leerproces </li></ul></ul><ul><ul><li>geen correctiewerk </li></ul></ul><ul><li>Verantwoording onderwijstijd is mogelijk </li></ul>Grote kracht van Blackboard
 34. 34. Grote kracht van Blackboard <ul><li>Blackboard kan just-in-time aan alle leerlingen individuele feedback geven op het leerproces </li></ul><ul><li>Blackboard kan de tijd van onderwijsactiviteiten exact registreren van elke individuele leerling </li></ul><ul><li>dit kan met de Bb-tool Adaptieve inhoud </li></ul>
 35. 35. Slimme elektronische lessen gelden als onderwijstijd Conclusie
 36. 36. Geavanceerde elektronische leeromgeving, bijv. Blackboard Randvoorwaarden
 37. 37. Voldoende werkplekken of nog beter draadloos internet Randvoorwaarden
 38. 38. Voldoende werkplekken of nog beter draadloos internet Randvoorwaarden
 39. 39. <ul><ul><li>ICT intensief onderwijs; elektronische lessen, net als klassikale lessen, opnemen in taakbeleid. </li></ul></ul>Randvoorwaarden
 40. 40. Voordelen elektronische lessen <ul><li>Meer ICT in het onderwijs </li></ul><ul><ul><li>- attractief onderwijs (multimedia, interactie, actualiteit, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>- meer feedback op het leerproces (onderwijsautomatisering) </li></ul></ul><ul><li>Makkelijker voldoen aan urennorm onderwijstijd </li></ul><ul><ul><li>- meer tijd voor individuele begeleiding </li></ul></ul><ul><ul><li>- tijd voor de ontwikkeling van nog mooiere elektronische lessen </li></ul></ul>Tot slot
 41. 41. Meer informatie: www.vanhove-onderwijsadvies.nl [email_address] Vragen?

×