Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Задорожний К. М. Методичне забезпечення викладання біології у 6-му класі за новою програмою

7,516 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Задорожний К. М. Методичне забезпечення викладання біології у 6-му класі за новою програмою

 1. 1.  З 2014–2015 навчального року учні 6 класів вивчають біологію за новою програмою.  За своєю структурою вона досить сильно відрізняється від старої.  Новою програмою передбачено вивчення вступу, п'яти тем та узагальнення матеріалу курсу.  Теми курсу: - Клітина - Одноклітинні організми - Рослини - Різноманітність рослин - Гриби
 2. 2.  Особливістю програми для 6 класу є послідовне функціональне пояснення процесів життєдіяльності для клітинного й організмового рівнів на прикладі одноклітинних та багатоклітинних організмів (квіткових рослин та грибів).
 3. 3.  Зміст програми передбачає розпочати вивчення живої природи з вивчення будови клітини, як структурно- функціональної одиниці живого
 4. 4.  Розглядається різноманітність одноклітинних організмів на прикладі окремих видів, їх поширення та роль у природі й житті людини.  Формується уявлення про відсутність чіткої межи у будові та функціонуванні між рослинами, грибами та тваринами на одноклітинному рівні.
 5. 5.  Переможцями конкурсу підручників для шостого класу за новою програмою стали колективи авторів видавництв “Освіта” та “Генеза”.  Обидва колективи представлені відомими фахівцями, вченими та вчителями-практиками
 6. 6.  Для викладання за новою програмою можна використовувати і старі підручники.  Але для роботи будуть потрібні підручники для 7 і 8 класів
 7. 7.  З метою стимулювання пізнавальної діяльності учнів програмою запропоновано орієнтовні теми проектів.  Учням 6 класів пропонуються для виконання пізнавальні міні- проекти  Мета проектів – формування уміння знаходити необхідну інформацію про живі організми в різних джерелах.  Приклади тем: “Чому скисає молоко?”, “Листопад”, “Викопні рослини”
 8. 8.  Структура завдань з кожної теми програми уніфікована.  Кожній із тем в зошиті присвячено кілька розворотів.  Кожний розворот містить завдання для невеликого блоку інформації з певної теми.  На кожному розвороті крім завдань є місце для записів  Кожна тема закінчується завданнями для контролю знань (або для підготовки до контролю знань)
 9. 9.  В зошиті використовуються завдання чотирьох рівнів складності.  Найпростіші завдання першого рівня представлені тестовими завданнями з вибором однієї правильної відповіді  До завдань другого рівня належать: - Завдання на визначення правильних та неправильних тверджень - Зіставлення показників - Підписи до позначень на рисунку - Встановлення відповідності між рисунками і термінами
 10. 10.  До завдань третього рівня належать: - Порівняння двох об'єктів за певними показниками. - Розподіл рисунків за певними групами. - Встановлення відповідності термінів і певних характеристик - Вибір зайвого терміну з його обґрунтуванням  До завдань четвертого рівня належать: - Характеристика двох об'єктів за їхніми зображеннями. - Заповнення схеми термінами з наведеного переліку. - Встановлення спільних та відмінних рис двох об'єктів. - Заповнення порівняльної таблиці
 11. 11.  До кожної з тем наведено завдання для контролю знань у двох варіантах.  Кожний варіант містить по шість завдань різних видів.  Обов'язковим є наявність трьох завдань тестового виду з вибором однієї правильної відповіді  Ці завдання можна використовувати як для безпосереднього проведення контролю знань, так і для підготовки до контролю знань за завданнями, складеними вчителем
 12. 12.  Вони забезпечують процесуальну складову навчання біології.  Виконуються на уроці різними способами (фронтально під керівництвом учителя, у групах або індивідуально за наданим планом)  Їх слід виконувати з використанням натуральних об’єктів
 13. 13.  Лабораторні дослідження не підлягають обов’язковому оформленню в зошиті.  Прийоми виконання лабораторних досліджень та їх реєстрації визначаються учителем на уроці.  Для полегшення роботи вчителя в зошиті до кожного лабораторного дослідження запропоноване окреме завдання
 14. 14.  Практичні роботи виконуються з метою закріплення або перевірки засвоєння навчального матеріалу та рівня сформованості практичних умінь і навичок.
 15. 15.  Курс біології 6 класу передбачає виконання п’яти практичних робіт.  Практичні роботи оформляються учнями в зошиті та обов’язково оцінюються.
 16. 16. Перелік практичних робіт:  № 1. Будова світлового мікроскопа та робота з ним.  № 2. Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа.  № 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин.  № 4. Визначення видів кімнатних рослин, придатних для вирощування в певних умовах.  № 5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.
 17. 17.  На сторінках зошита розміщено спеціальні квадратні картинки – QR-коди.  За допомогою безкоштовних спеціальних програм, які легко встановити на смартфон чи планшет, можна зайти на певний сайт Інтернету і отримати додаткову інформацію.  Практичні роботи можна виконувати з показом відеоматеріалів або без них
 18. 18.  Онлайн-підготовка до контрольних робіт за допомогою сайту http://interactive.ranok.com.ua є зручним засобом повторення матеріалу та визначення рівня знань учнів.  Доступ до усіх матеріалів є безкоштовним  Учні виконують завдання з певної теми і одразу отримують результат.  Учитель за бажанням може проконтролювати виконання роботи учнями. Він отримає звіт з результатами проходження тесту учнями  Детальну інформацію щодо отримання доступу до функціоналу вчителя Ви можете знайти на сайті http://interactive.ranok.com.ua
 19. 19.  Бонусом для вчителя є методичний посібник, який він безкоштовно отримує у випадку придбання комплекту зошитів на клас.  Методичний посібник містить: - Календарне планування. - Відповіді на завдання у зошиті. - Рекомендації щодо роботи з відеосюжетами, онлайн-підготовкою та контролем знань
 20. 20. Основні структурні компоненти зошита:  Завдання для закріплення знань  Завдання до лабораторних досліджень  Завдання для контролю знань  Практичні роботи Додаткові структурні компоненти зошита:  Відеоматеріали для проведення практичних робіт  Онлайн-підготовка до контролю знань  Методичний посібник для вчителя

×