Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ustni sdeleni

1,197 views

Published on

Krátká prezentace, ve které si představíme způsob citovaní informací získaných ústním sdělením.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ustni sdeleni

  1. 1. Citace – informacezískané ústním kontaktem
  2. 2. Informace získané ústním kontaktemU tohoto typu informací je důležité poznamenat, že nevšichni je uznávají jako relevantní. Můžete se setkats názorem, že (písemně) nezaznamenaná informace neníprokazatelná, a tudíž ji není možné citovat. My jsme ovšemnázoru, že pokud použijete myšlenku, kterou jste sedozvěděli z ústního projevu, pak je rozhodně nutnéji ocitovat.
  3. 3. Obecná struktura citaceJméno dotazovaného, relevantní informace odotazovaném (podle zaměření práce) [typ sdělení].Místo a datum rozhovoru.
  4. 4. PříkladANTLOVÁ, Marie, středoškolská učitelka [ústní sdělení].Tišnov, 25.9.2010.(práce se zabývá metadaty výuky na středních školách)LUKASOVÁ, Pavla, zdravotní sestra FN Brno [ústnísdělení]. Brno, 3.10.2011.(práce se zabývá výzkumem srovnávajícím práci sester vrůzných zdravotních zařízeních)
  5. 5. PříkladKOBLÍŽEK, Josef, politický vězeň v letech 1952-1956 [ústnísdělení]. Nové Město na Moravě, 10.6.2008.(práce se zabývá politickými perzekucemi)
  6. 6. Hezký den Kontakte.citace@gmail.comFacebook : E-CitaceWeb: e.citace.com

×