Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Legislativní dokumenty

1,293 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Legislativní dokumenty

  1. 1. Citace legislativních dokumentů
  2. 2. Obecná struktura citaceZemě působnosti. Název: Podnázev. In: Název sbírky. Místo:vydavatel, rok vydání, ročník, číslo, částka. Dostupnost a přístup.Poznámky.
  3. 3. Povinné údaje• Země působnosti• Název• Název sbírky• Nakladatelské údaje (místo, vydavatel, rok)• Ročník,• Číslo• Částka• Dostupnost a přístup• Poznámky
  4. 4. Legislativní dokumentyČeskoslovensko. Knihovní zákon. In: Sbírka zákonů. 1959, roč. 1959,53/1959, 22.Česká republika. Zákon o knihovnách a podmínkách provozováníveřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). In:Sbírka zákonů. 2001, roč. 2001, 257/2001, 98. Dostupné z:http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51517&l_nr=257~2F2001~20Sb.&l_name=knihovn~C3~AD~20z~C3~A1kon&fulltext=&nr=257&part=98&name=&rpp=15
  5. 5. Hezký den Kontakte.citace@gmail.comFacebook : E-CitaceWeb: e.citace.com

×