Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kvalifikacni prace

829 views

Published on

Krátká prezentace tentokrát na téma - vytváření bibliografických citací kvalifikačních prací

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Kvalifikacni prace

  1. 1. Citace – Vysokoškolské kvalifikační práce
  2. 2. Obecná struktura citaceJméno tvůrce. Název. Vedlejší názvy. Místoodevzdání, datum odevzdání. Počet stran. Druhpráce. Název instituce, kde byla práce napsána.Vedoucí práce nebo školitel. Poznámky.Pozn. Pro citování kvalifikačních prací můžeme používat podobný zápis bibliografickécitace jako u monografických dokumentů, s tím rozdílem, že zde neuvádímenakladatelské údaje.
  3. 3. Povinné údaje• Jméno tvůrce• Název díla – psán kurzívou• Místo odevzdání• Datum odevzdání• Druh práce• Název práce, kde byla práce napsána
  4. 4. Nepovinné údaje• Vedlejší názvy• Počet stran• Vedoucí práce nebo školitel• Poznámky
  5. 5. PříkladBAUER, Martin. Spiritualita v životních situacích. Brno,2011. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně.Vedoucí práce doc. PhDr. Mojmír Tyrlík PhD.ANDĚLOVÁ, Tereza. Pocity a potřeby žen po předčasnémporodu. Brno, 2009. Bakalářská práce. Masarykovauniverzita v Brně. Vedoucí práce Mgr. Eva Pavlíková.
  6. 6. Hezký den Kontakte.citace@gmail.comFacebook : E-CitaceWeb: e.citace.com

×