Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitalizovaný sborník

544 views

Published on

Další krátká prezentace s tématem tvorba bibliografických citací digitalizovaných sborníků.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Digitalizovaný sborník

  1. 1. Digitalizovaný sborník
  2. 2. Obecná struktura citace digitalizovaného sborníkuJméno tvůrce. Název sborníku. Vedlejší názvy. [typ nosiče].Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum [datumcitování], počet stran. Název edice, číslo edice. Standardníidentifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.Pozn. : Zápis citace digitalizovaného sborníku se liší od zápisu bibliografické citace tištěného sborníkupouze přidáním následujících údajů: [typ nosiče], [datum citování], dostupnost a přístup. Jinak jestruktura bibliografické citace naprosto stejná
  3. 3. Povinné údaje• Jméno tvůrce• Název sborníku (psán kurzívou)• Typ nosiče• Vydání• Místo vydání• Nakladatel• Datum• Datum citování• Název a číslo edice• Standardní identifikátor• Dostupnost a přístup
  4. 4. Nepovinné údaje• Vedlejší názvy – např. původní název• Další tvůrce• Počet stran• Lokace• Poznámky
  5. 5. Bibliografická citace sborníkuINFORUM 2012: 18. ročník konference o profesionálníchinformačních zdrojích, Praha 22.-24. května 2012 [online].Praha: Albertina icome Praha, 2012 [cit. 2012-06-05]. ISSN 1801–2213. Dostupnéz : http://www.inforum.cz/cs/sbornik
  6. 6. Obecná struktura příspěvku ve sborníkuJméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrcedokumentu. Název dokumentu. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání.Další tvůrce dokumentu. Místo: nakladatel, datum, rozsah příspěvku[datum citování]. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor.Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.
  7. 7. Citace příspěvku ve sborníkuKRKOŠOVÁ, Jarmila. Soubor metodických doporučení proVŠKP. In: MIKULECKÁ, Jaroslava a Jan SEDLÁČEK.Digitální knihovny: provoz a budování [online]. HradecKrálové, 2006 [cit. 2012-06-06]. ISBN 80-7041-200-3.Dostupné z:http://www.eunis.cz/Krkonose2006/sbornik/dokumenty/DIGITALNI_KNIHOVNY.pdf
  8. 8. Hezký den Kontakte.citace@gmail.comFacebook : E-CitaceWeb: e.citace.com

×