Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Citace el periodikum

700 views

Published on

Krátká prezentace o tvorbě bibliografických citací, tentokrát na téma elektronické seriálové publikace.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Citace el periodikum

 1. 1. Citace elektronickéseriálové publikace
 2. 2. Obecná struktura citace – periodikum jako celekNázev periodika. Vedlejší názvy [typ nosiče].Vydání. Místo: nakladatel, vychází od roku- [datumcitování]. Standardní identifikátor. Dostupnost apřístup. Lokace. Poznámky.Pozn.: Zápis citace elektronického periodika se liší od zápisu citace tištěného periodikapouze přidáním následujících údajů: [typ nosiče], [datum citování], dostupnost a přístup.Jinak je struktura bibliografické citace stejná jako u tištěného periodika.
 3. 3. Obecná struktura citace – jedno čísloNázev periodika. Vedlejší názvy [typ nosiče].Vydání. Místo: nakladatel, datum, číslování [datumcitování]. Počet stran. Standardní identifikátor.Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.
 4. 4. Obecná struktura citace – příspěvek v periodikuJméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Vedlejšínázvy příspěvku. Název periodika. Vedlejší názvy[typ nosiče]. Vydání. Místo: nakladatel, datum,číslování, rozsah stran příspěvku. [datum citování].Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup.Lokace. Poznámky.
 5. 5. Povinné údaje• Název periodika (psán kurzívou)• Názve příspěvku – uvádí se u citace příspěvku v elektronickém periodiku• [Typ nosiče] – uvádí se v hranatých závorkách• Vydání• Místo vydání• Nakladatelství• číslování – uvádí se u citace jednoho čísla elektronického periodika a u příspěvku v elektronickém periodiku• Vychází od roku- (uvádí se pouze u citace periodika jako celku)• Rozsah stran příspěvku – uvádí se u citace příspěvku v elektronickém periodiku• [Datum citování] – uvádí se v hranatých závorkách• Standardní identifikátor• Dostupnost a přístup
 6. 6. Nepovinné údaje• Vedlejší názvy – např. původní název• Počet stran• Lokace• Poznámky
 7. 7. Periodikum jako celekKnihovna: knihovnická revue [online]. Praha:Národní knihovna ČR, 1990- [cit. 2012-06-18].ISSN 1214- 0678. Dostupné z:http://knihovna.nkp.cz/
 8. 8. Periodikum – jedno čísloInflow: Information journal [online]. 2011, roč. 4, č. 3[vid. 2011-11-14]. ISSN 1802-9736. Dostupné z:http://http://www.inflow.cz/ejournal/show/1/_/50Inflow: Information journal [online]. 2008, 1(5)[vid. 2011-11-14]. ISSN 1802-9736. Dostupné z:http://www.inflow.cz/ejournal/show/1/_/11Pozn.: Číslo a ročník periodika lze zapisovat dvěma způsoby – roč. 4, č. 3 nebo 1(5)
 9. 9. Příspěvek v elektronickémperiodikuWANG, Yingxu. On Cognitive Informatics. Brain and Mind:A Transdisciplinary Journal of Neuroscience andNeurophilosophy [online]. Springer Netherlands, 2003,roč. 4, č. 2, s. 151-167. ISSN 1573-3300. Dostupné z:http://www.springerlink.com/content/q237t5w44223667k/
 10. 10. Hezký den Kontakte.citace@gmail.comFacebook : E-CitaceWeb: e.citace.com

×