Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

targmanutyun

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

targmanutyun

 1. 1. Լes traductions Թարգմանույթուններ Français
 2. 2. PSYCHOLOGIE ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
 3. 3. La psychologie est l'étude des faits psychiques et des comportements. C'est une discipline qui appartient à la catégorie des sciences humaines. Divisée en de nombreuses branches d’étude aussi bien théoriques que pratiques. Հոգեբանությունը, հոգեկան երևույթների և վարքագծերի ուսումնասիրությունն է: Հոգեբանությունը պատկանում է հումանիտար գիտությունների շարքին:Հոգեբանությունը ունի բազմաթիվ ճյուղեր, որոնք ուսումնասիրում են, թե տեսականը, թե գործնականը:
 4. 4. Dans un sens plus général, la psychologie est la connaissance empirique ou intuitive des sentiments, des idées, des comportements d'une personne et des manières de penser, de sentir, d'agir qui caractérisent un individu ou un groupe. Հոգեբանի դիմումները լինում են անհատական կամ խմբային: Իսկ ընդհանրապես հոգեբանությունը էմպիրիկ կամ ինտիուտիվ ճանապարհ է ճանաչելու անձի զգացմունքները, գաղափարները, վարքը և մտածելակերպը ,որոնք բնութագրում են անձին կամ խմբին:
 5. 5. PABLO RUIZ PICASSO ՊԱԲԼՈ ՌՈՒԻԶ ՊԻԿԱՍՍՈ
 6. 6.  Pablo Ruiz Picasso, né à Malaga, Espagne, le 25 octobre 1881 et mort le 8 avril 1973 (à 91 ans) à Mougins, France, est un peintre, dessinateur et sculpteur espagnol ayant passé l'essentiel de sa vie en France.  Պաբլո Ղուիզ Պիկասսո, ծնվել է Մալագայում, Իսպանիա, 1881թ- ի հոկտեմբերի 25-ին և մահացել է 1973թ-ի ապրիլի 8-ին, երբ 91 տարեկան էր, Մուժանում, Ֆրանսիայում: Նա իսպանացի նկարիչ, նախագծող և քանդակագործ էր, ով կյանքի մեծ մասը անցկացրել էր Ֆրանսիայում:
 7. 7.  Artiste utilisant tous les supports pour son travail, il est considéré comme le fondateur du cubisme avec Georges Barque et un compagnon d'art du surréalisme. Il est l'un des plus importants artistes du xxe siècle, tant par ses apports techniques et formels que par ses prises de positions politiques.  Արտիստը օգտվում էր բոլորի աջակցությունից իր աշխատանքի համար, նա Ջորգ Բարքյուի հետ միասին համարվում է կուբիզմի հիմնադիրը և սուրիալիսմի արվեստի ուղեկիցը: Նա 20-րդ դարի կարևորագույն արտիստներից է, ինչպես տեխնիկական, այնպես էլ ֆորմալ ներդրումներով իր քաղաքական դիրքերում:
 8. 8.  Il a produit près de 50 000 œuvres dont 1 885 tableaux, 1 228 sculptur es,2 880 céramiques, 7 089 dessins, 342 tapisseries, 150 carnets de croquis et 30 000 estampes (gravures, lithographies, etc.)  Նա ունի մոտավորապես 50 000 աշխատակքներ: 1 885 սեղաններ, 1 228 քանդակներ, 2 880 կերամիկական ապրանքներ, 7 089 նկարներ, 342 գոբելեններ, 150 էսքիզների գիրք և 30 000 տպվածքներ:
 9. 9. Léopard Հովազ
 10. 10. • Le léopard ou panthère est une espèce de félins de la sous-famille des panthérinés. Le léopard a une place importante dans la culture africaine où l'animal, considéré comme le roi des animaux, est l'attribut des chefs. La société secrète Aniota peut être considérée comme l'origine de légendes sur les hommes- léopards, équivalents des loups-garous occidentaux. En Europe, le léopard est décrit pour la première fois dans les bestiaires comme un animal vil issu d'un croisement adultère entre le lion et un félin légendaire, le pard. • Հովազը պատկանում է կատվազգիների ընտանիքին ,և համարվում է գիշատիչ կաթնասուն: Հովազը աֆրիկյան մշակույթում շատ կարևոր տեղ է զբաղեցնում ,քանի որ վերջինս համարվում է կենդանիների թագավորը: Անիոտա (Մարդ- հավազ)գաղտնի հասարակությունը համարվում է Մարդ-հովազների մասին հյուսվող առասպելների սկիզբը: Եվրոպայում ,առաջին անգամ կենդանիների մասին ժողովածում, հովազներին նկարագրել են որպես առյուծների և կատվազգիների խաչասերումից առաջացած կենդանիներ:
 11. 11. • Cette réputation d'animal cruel et sanguinaire perdurera au moins jusqu'au XVIe siècle. L'image du félin est souvent utilisée dans la publicité ou dans les arts, comme la célèbre panthère rose. • Այս կենդանին պահպանել է դաժան և արնախում կենդանու համբավը մինչև 16-րդ դարը: Այս կենդանու նկարները օգտագործվում են գովազդներում կամ արվեստում, ինչպես օրինակ վարդագույն հովազը:
 12. 12. O Թարգմանություննրը կատարելիս օգտվել եմ համացանցից, translete.google.com-ից և Lingvo բառարանից: Ավելի կոնկրետ. O http://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso O http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie O http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opard O https://www.google.fr/
 13. 13. Դիանա Զորյան 9-3 դասարան

×