Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

WP-API - teoria i praktyka - WordUp Łódź #4

823 views

Published on

Prezentacja prezentująca podstawowe informacje na temat WP-API od strony teoretycznej i praktycznej

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

WP-API - teoria i praktyka - WordUp Łódź #4

 1. 1. WP-API teoria i praktyka Tomasz Dziuda WordUp Łódź #4 10.VI.2015
 2. 2. Idea
 3. 3. + WP-API
 4. 4. GET/POST/PUT/DELETE + WP-API
 5. 5. GET/POST/PUT/DELETE {“json”: “data”} + WP-API
 6. 6. GET/POST/PUT/DELETE {“json”: “data”} wp_ajax_{action} wp_ajax_nopriv_{action} + WP-API
 7. 7. GET/POST/PUT/DELETE {“json”: “data”} wp_ajax_{action} wp_ajax_nopriv_{action} + WP-API
 8. 8. Struktura URLi wp-json/<zasób>/<id_lub_filtr>/<dodatkowe_zasoby>
 9. 9. / /posts /posts/<id>/meta /posts/<id>/revisions /media /users /taxonomies /taxonomies/<taxonomy>/terms
 10. 10. Przykłady
 11. 11. Przykłady • wp-json/posts/303 • wp-json/posts?filter[cat]=1,2,3 • wp-json/posts?filter[posts_per_page]=20 • Więcej filtrów: http://wp-api.org/#posts_retrieve-posts • wp-json/taxonomies/category/terms • wp-json/users/me
 12. 12. Przykłady • wp-json/posts/303 • wp-json/posts?filter[cat]=1,2,3 • wp-json/posts?filter[posts_per_page]=20 • Więcej filtrów: http://wp-api.org/#posts_retrieve-posts • wp-json/taxonomies/category/terms • wp-json/users/me
 13. 13. Przykłady • wp-json/posts/303 • wp-json/posts?filter[cat]=1,2,3 • wp-json/posts?filter[posts_per_page]=20 • Więcej filtrów: http://wp-api.org/#posts_retrieve-posts • wp-json/taxonomies/category/terms • wp-json/users/me
 14. 14. Przykłady • wp-json/posts/303 • wp-json/posts?filter[cat]=1,2,3 • wp-json/posts?filter[posts_per_page]=20 • Więcej filtrów: http://wp-api.org/#posts_retrieve-posts • wp-json/taxonomies/category/terms • wp-json/users/me
 15. 15. Przykłady • wp-json/posts/303 • wp-json/posts?filter[cat]=1,2,3 • wp-json/posts?filter[posts_per_page]=20 • Więcej filtrów: http://wp-api.org/#posts_retrieve-posts • wp-json/taxonomies/category/terms • wp-json/users/me
 16. 16. Przykłady • wp-json/posts/303 • wp-json/posts?filter[cat]=1,2,3 • wp-json/posts?filter[posts_per_page]=20 • Więcej filtrów: http://wp-api.org/#posts_retrieve-posts • wp-json/taxonomies/category/terms • wp-json/users/me
 17. 17. GET / HEAD - odczyt istniejącego elementu POST - tworzenie nowego elementu PUT / PATCH - edycja elementu DELETE - usunięcie elementu
 18. 18. GET / HEAD - odczyt istniejącego elementu POST - tworzenie nowego elementu PUT / PATCH - edycja elementu DELETE - usunięcie elementu
 19. 19. GET / HEAD - odczyt istniejącego elementu POST - tworzenie nowego elementu PUT / PATCH - edycja elementu DELETE - usunięcie elementu
 20. 20. GET / HEAD - odczyt istniejącego elementu POST - tworzenie nowego elementu PUT / PATCH - edycja elementu DELETE - usunięcie elementu
 21. 21. GET / HEAD - odczyt istniejącego elementu POST - tworzenie nowego elementu PUT / PATCH - edycja elementu DELETE - usunięcie elementu Wymagają zawsze autoryzacji Wymagają CZASAMI autoryzacji
 22. 22. JSON jako nośnik danych
 23. 23. JSON jako nośnik danych • Zajmuje mniej miejsca niż XML • Można go łatwiej przetwarzać z użyciem JavaScript • http://www.json.org/xml.html
 24. 24. JSON jako nośnik danych • Zajmuje mniej miejsca niż XML • Można go łatwiej przetwarzać z użyciem JavaScript • http://www.json.org/xml.html
 25. 25. JSON jako nośnik danych • Zajmuje mniej miejsca niż XML • Można go łatwiej przetwarzać z użyciem JavaScript • http://www.json.org/xml.html
 26. 26. Wtyczka JSON Viewer: https://chrome.google.com/webstore/detail/json-viewer/ gbmdgpbipfallnflgajpaliibnhdgobh/
 27. 27. Akcje wymagające autoryzacji • Tworzenie i modyfikacja postów • Odczyt rewizji postów • Tworzenie załączników • Tworzenie, modyfikacja, odczyt post meta • Tworzenie, modyfikacja, odczyt użytkowników
 28. 28. Sposoby autoryzacji
 29. 29. Cookie Auth • Standardowa metoda autoryzacji dla wtyczek i motywów • Wymaga przesłania w zapytaniu AJAX-owym dodatkowego nagłówka X-WP-Nonce
 http://wp-api.org/guides/authentication.html#cookie-authentication
 30. 30. Cookie Auth • Standardowa metoda autoryzacji dla wtyczek i motywów • Wymaga przesłania w zapytaniu AJAX-owym dodatkowego nagłówka X-WP-Nonce
 http://wp-api.org/guides/authentication.html#cookie-authentication
 31. 31. OAuth • Dla aplikacji zewnętrznych - webowych, mobilnych, desktopowych • Wymaga dodatkowego pluginu - OAuth Server
 https://github.com/WP-API/OAuth1 • Wsparcie tylko dla OAuth 1.* • Niestety obecnie nie ma UI do zarządzania kluczami
 32. 32. OAuth • Dla aplikacji zewnętrznych - webowych, mobilnych, desktopowych • Wymaga dodatkowego pluginu - OAuth Server
 https://github.com/WP-API/OAuth1 • Wsparcie tylko dla OAuth 1.* • Niestety obecnie nie ma UI do zarządzania kluczami
 33. 33. OAuth • Dla aplikacji zewnętrznych - webowych, mobilnych, desktopowych • Wymaga dodatkowego pluginu - OAuth Server
 https://github.com/WP-API/OAuth1 • Wsparcie tylko dla OAuth 1.* • Niestety obecnie nie ma UI do zarządzania kluczami
 34. 34. OAuth • Dla aplikacji zewnętrznych - webowych, mobilnych, desktopowych • Wymaga dodatkowego pluginu - OAuth Server
 https://github.com/WP-API/OAuth1 • Wsparcie tylko dla OAuth 1.* • Niestety obecnie nie ma UI do zarządzania kluczami
 35. 35. Basic Auth • Tylko do środowisk testowych, istnieje duże ryzyko wycieku hasła wskutek braku szyfrowania • Wymaga dodatkowej wtyczki: Basic Auth
 https://github.com/WP-API/Basic-Auth
 36. 36. Basic Auth • Tylko do środowisk testowych, istnieje duże ryzyko wycieku hasła wskutek braku szyfrowania • Wymaga dodatkowej wtyczki: Basic Auth
 https://github.com/WP-API/Basic-Auth
 37. 37. Własne metody • Wymagają implementacji z użyciem filtra json_authentication_errors
 https://apppresser.com/custom-wp-api-authentication/ • Można zaimplementować np. JSON Web Tokens
 http://jwt.io/
 38. 38. Własne metody • Wymagają implementacji z użyciem filtra json_authentication_errors
 https://apppresser.com/custom-wp-api-authentication/ • Można zaimplementować np. JSON Web Tokens
 http://jwt.io/
 39. 39. Możliwości
 40. 40. Nowe kokpity
 41. 41. Źródło: https://pickle.pub/
 42. 42. Źródło: https://dribbble.com/shots/2056289-WordPress-Dashboard/attachments/367241
 43. 43. Panele zarządzania WordPressami
 44. 44. Źródło: https://wordpress.com/sites
 45. 45. Motywy jako SPA
 46. 46. Łatwa komunikacja z aplikacjami
 47. 47. Migrowanie danych
 48. 48. Migrowanie danych
 49. 49. Migrowanie danych JSON XML SQL YAML RSS Atom
 50. 50. Migrowanie danych JSON JSON XML SQL YAML RSS Atom
 51. 51. Przetwarzanie danych
 52. 52. Przetwarzanie danych
 53. 53. JSON Przetwarzanie danych
 54. 54. JSON Przetwarzanie danych
 55. 55. Rozszerzenia przeglądarek zintegrowane z WordPressem
 56. 56. Usługi informacyjne
 57. 57. Kalendarz WordUpów
 58. 58. Kalendarz WordUpów • Przygotowujemy WordPressa z listą WordUpów • Tworzymy odpowiednie custom fields opisujące WordUpy • Tworzymy widżet, który pobiera te informacje • Wykorzystujemy HTTP API albo JSON-P
 
 https://codex.wordpress.org/HTTP_API
 http://json-p.org/

 59. 59. Kalendarz WordUpów • Przygotowujemy WordPressa z listą WordUpów • Tworzymy odpowiednie custom fields opisujące WordUpy • Tworzymy widżet, który pobiera te informacje • Wykorzystujemy HTTP API albo JSON-P
 
 https://codex.wordpress.org/HTTP_API
 http://json-p.org/

 60. 60. Kalendarz WordUpów • Przygotowujemy WordPressa z listą WordUpów • Tworzymy odpowiednie custom fields opisujące WordUpy • Tworzymy widżet, który pobiera te informacje • Wykorzystujemy HTTP API albo JSON-P
 
 https://codex.wordpress.org/HTTP_API
 http://json-p.org/

 61. 61. Kalendarz WordUpów • Przygotowujemy WordPressa z listą WordUpów • Tworzymy odpowiednie custom fields opisujące WordUpy • Tworzymy widżet, który pobiera te informacje • Wykorzystujemy HTTP API albo JSON-P
 
 https://codex.wordpress.org/HTTP_API
 http://json-p.org/

 62. 62. Własne end-pointy http://wp-api.org/guides/extending.html http://www.roysivan.com/my-best-practices-to-developing-wp-api/
 63. 63. Filtry i akcje
 64. 64. Moje dwa ulubione filtry: • json_insert_post - pozwala pozmieniać dane przed dodaniem do bazy • json_prepare_post - może zastąpić własne end- pointy
 65. 65. Moje dwa ulubione filtry: • json_insert_post - pozwala pozmieniać dane przed dodaniem do bazy • json_prepare_post - może zastąpić własne end- pointy
 66. 66. Moje dwa ulubione filtry: • json_insert_post - pozwala pozmieniać dane przed dodaniem do bazy • json_prepare_post - może zastąpić własne end- pointy
 67. 67. Pamiętajcie jednak, że…
 68. 68. v.1.* jako numer wersji JSON-API jest zdecydowanie zawyżone ;-)
 69. 69. Szykuje się wersja 2.*
 70. 70. Szykuje się wersja 2.* Niekompatybilna wstecz ;)
 https://make.wordpress.org/core/2015/04/29/wp-rest-api-version-2-0-beta-1/
 71. 71. Szykuje się wersja 2.* Dokumentacja: http://v2.wp-api.org/ Niekompatybilna wstecz ;)
 https://make.wordpress.org/core/2015/04/29/wp-rest-api-version-2-0-beta-1/
 72. 72. Do odczytu świetne, do zapisu niekoniecznie ;-)
 73. 73. Problemy z protected meta 
 Nie można ustawić _thumbnail_id
 74. 74. Problemy z protected meta 
 Nie można ustawić _thumbnail_id
 75. 75. Problemy z protected meta 
 Nie można ustawić _thumbnail_id Pomaga: add_filter('is_protected_meta', '__return_false');
 76. 76. Brak wsparcia dla dodawania/edycji termsów
 77. 77. Brak wsparcia dla dodawania/edycji termsów Własne end-pointy na ratunek
 78. 78. Brak wsparcia dla definiowania własnych taksonomii przy tworzeniu wpisów
 79. 79. function wp_api_add_tax($post, $data, $update){ if( !empty($data['custom_tax']) && is_array($data['custom_tax']) ) { foreach( $data['custom_tax'] as $tax => $val ){ wp_set_post_terms( $post['ID'], $val, $tax ); } } } add_action('json_insert_post', 'wp_api_add_tax', 10, 3);
 80. 80. I paru innych rzeczy… http://wp-api.org/misc/comparison.html
 81. 81. Wydajność i cache
 82. 82. Porady jak przygotować WordPressa pod wykorzystanie motywów SPA: http://torquemag.io/preparing-wordpress-site- power-single-page-web-app/ Wtyczka cache dla WP-API: https://github.com/Shelob9/jp-rest-cache
 83. 83. Motyw jako SPA
 84. 84. Motyw-mapa
 85. 85. Motyw-mapa Prawie jak samochód-chłodnia ;-)
 86. 86. Co wykorzystać?
 87. 87. REST API Adresy URL, które wykorzystamy: • wp-json/taxonomies/category/terms • wp-json/posts?filter[posts_per_page]=200 • wp-json/posts?filter[posts_per_page]=200&filter[cat]=1,2,3
 88. 88. REST API Adresy URL, które wykorzystamy: • wp-json/taxonomies/category/terms • wp-json/posts?filter[posts_per_page]=200 • wp-json/posts?filter[posts_per_page]=200&filter[cat]=1,2,3
 89. 89. REST API Adresy URL, które wykorzystamy: • wp-json/taxonomies/category/terms • wp-json/posts?filter[posts_per_page]=200 • wp-json/posts?filter[posts_per_page]=200&filter[cat]=1,2,3
 90. 90. REST API Adresy URL, które wykorzystamy: • wp-json/taxonomies/category/terms • wp-json/posts?filter[posts_per_page]=200 • wp-json/posts?filter[posts_per_page]=200&filter[cat]=1,2,3
 91. 91. Handlebars http://handlebarsjs.com/ <script id="stats-popup-tmpl" type="text/x-handlebars-template"> <h3 class="stats__header"><?php _e('Znaleziono {{total}} odwiedzonych miejsc', 'theme-map'); ?></h3> <ul class="stats__list"> {{#each stats}} <li class="stats__item"> <strong class="stats__counter{{#if count}} stats__counter--active{{/ if}}">{{count}}</strong> <img src="{{iconsUrl}}{{slug}}.svg" alt="" class="stats__icon" /> {{name}} </li> {{/each}} </ul> </script>
 92. 92. Handlebars http://handlebarsjs.com/ <script id="stats-popup-tmpl" type="text/x-handlebars-template"> <h3 class="stats__header"><?php _e('Znaleziono {{total}} odwiedzonych miejsc', 'theme-map'); ?></h3> <ul class="stats__list"> {{#each stats}} <li class="stats__item"> <strong class="stats__counter{{#if count}} stats__counter--active{{/ if}}">{{count}}</strong> <img src="{{iconsUrl}}{{slug}}.svg" alt="" class="stats__icon" /> {{name}} </li> {{/each}} </ul> </script>
 93. 93. Handlebars http://handlebarsjs.com/ <script id="stats-popup-tmpl" type="text/x-handlebars-template"> <h3 class="stats__header"><?php _e('Znaleziono {{total}} odwiedzonych miejsc', 'theme-map'); ?></h3> <ul class="stats__list"> {{#each stats}} <li class="stats__item"> <strong class="stats__counter{{#if count}} stats__counter--active{{/ if}}">{{count}}</strong> <img src="{{iconsUrl}}{{slug}}.svg" alt="" class="stats__icon" /> {{name}} </li> {{/each}} </ul> </script>
 94. 94. Inne
 95. 95. Inne • Google Maps API - bo musimy mieć jakieś mapy ;)
 https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial • LocalStorage - do przechowywania filtrów • History API - aby mieć dostęp poprzez URL do konkretnych miejsc • Snazzy maps
 https://snazzymaps.com/ • Travel icon set
 http://www.smashingmagazine.com/2014/12/23/freebie-tourism-travel-icon-set-100-icons-png-svg/
 96. 96. Inne • Google Maps API - bo musimy mieć jakieś mapy ;)
 https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial • LocalStorage - do przechowywania filtrów • History API - aby mieć dostęp poprzez URL do konkretnych miejsc • Snazzy maps
 https://snazzymaps.com/ • Travel icon set
 http://www.smashingmagazine.com/2014/12/23/freebie-tourism-travel-icon-set-100-icons-png-svg/
 97. 97. Inne • Google Maps API - bo musimy mieć jakieś mapy ;)
 https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial • LocalStorage - do przechowywania filtrów • History API - aby mieć dostęp poprzez URL do konkretnych miejsc • Snazzy maps
 https://snazzymaps.com/ • Travel icon set
 http://www.smashingmagazine.com/2014/12/23/freebie-tourism-travel-icon-set-100-icons-png-svg/
 98. 98. Inne • Google Maps API - bo musimy mieć jakieś mapy ;)
 https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial • LocalStorage - do przechowywania filtrów • History API - aby mieć dostęp poprzez URL do konkretnych miejsc • Snazzy maps
 https://snazzymaps.com/ • Travel icon set
 http://www.smashingmagazine.com/2014/12/23/freebie-tourism-travel-icon-set-100-icons-png-svg/
 99. 99. Inne • Google Maps API - bo musimy mieć jakieś mapy ;)
 https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial • LocalStorage - do przechowywania filtrów • History API - aby mieć dostęp poprzez URL do konkretnych miejsc • Snazzy maps
 https://snazzymaps.com/ • Travel icon set
 http://www.smashingmagazine.com/2014/12/23/freebie-tourism-travel-icon-set-100-icons-png-svg/
 100. 100. Problemy?
 101. 101. Wprowadzanie pozycji elementów na mapie
 102. 102. Wprowadzanie pozycji elementów na mapie Wtyczka Pronamic Google Maps
 https://wordpress.org/plugins/pronamic-google-maps/
 103. 103. Wprowadzanie pozycji elementów na mapie Advanced Custom Fields
 https://wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/
 104. 104. Wprowadzanie pozycji elementów na mapie Advanced Custom Fields
 https://wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/ Warto pamiętać o zdefiniowaniu pól w motywie
 http://www.advancedcustomfields.com/resources/local-json/
 105. 105. Brak publicznego dostępu do post meta
 106. 106. Brak publicznego dostępu do post meta json_prepare_post rozwiąże ten problem
 107. 107. Duża liczba markerów
 108. 108. Duża liczba markerów • Marker Clusterer
 https://googlemaps.github.io/js-marker-clusterer/docs/examples.html • Gorsze przypadki omówimy później ;)
 109. 109. Duża liczba markerów • Marker Clusterer
 https://googlemaps.github.io/js-marker-clusterer/docs/examples.html • Gorsze przypadki omówimy później ;)
 110. 110. Wpis
 111. 111. Dane geolokalizacyjne
 112. 112. Kategoria Kategoria
 113. 113. Tagi
 114. 114. Adres
 115. 115. Najważniejsze pliki motywu • index.php - jedyny plik wyświetlający szablon • index-templates.php - przechowuje szablony Handlebars • functions.php - konfiguracja wstępna i wczytywanie plików JS/CSS
 116. 116. Najważniejsze pliki motywu • index.php - jedyny plik wyświetlający szablon • index-templates.php - przechowuje szablony Handlebars • functions.php - konfiguracja wstępna i wczytywanie plików JS/CSS
 117. 117. Najważniejsze pliki motywu • index.php - jedyny plik wyświetlający szablon • index-templates.php - przechowuje szablony Handlebars • functions.php - konfiguracja wstępna i wczytywanie plików JS/CSS
 118. 118. Najważniejsze pliki motywu • index.php - jedyny plik wyświetlający szablon • index-templates.php - przechowuje szablony Handlebars • functions.php - konfiguracja wstępna i wczytywanie plików JS/CSS • tgm.php - do ułatwienia/wymuszenia instalacji potrzebnych wtyczek
 119. 119. Wczytywanie konfiguracji wstępnej z ekranu personalizacji motywu wp_register_script( 'tm-app', get_template_directory_uri() . '/js/app.js', array('jquery', ‘tm-handlebars’) ); $app_config = array( 'URL' => home_url(), 'mapLatitude' => get_theme_mod('map_latitude', '51.919438'), 'mapLongitude' => get_theme_mod('map_longitude', '19.145135'), 'mapZoom' => get_theme_mod('map_zoom', '6'), ); wp_localize_script( 'tm-app', 'appConfig', $app_config );
 120. 120. Wczytywanie konfiguracji wstępnej z ekranu personalizacji motywu wp_register_script( 'tm-app', get_template_directory_uri() . '/js/app.js', array('jquery', ‘tm-handlebars’) ); $app_config = array( 'URL' => home_url(), 'mapLatitude' => get_theme_mod('map_latitude', '51.919438'), 'mapLongitude' => get_theme_mod('map_longitude', '19.145135'), 'mapZoom' => get_theme_mod('map_zoom', '6'), ); wp_localize_script( 'tm-app', 'appConfig', $app_config );
 121. 121. Wczytywanie konfiguracji wstępnej z ekranu personalizacji motywu wp_register_script( 'tm-app', get_template_directory_uri() . '/js/app.js', array('jquery', ‘tm-handlebars’) ); $app_config = array( 'URL' => home_url(), 'mapLatitude' => get_theme_mod('map_latitude', '51.919438'), 'mapLongitude' => get_theme_mod('map_longitude', '19.145135'), 'mapZoom' => get_theme_mod('map_zoom', '6'), ); wp_localize_script( 'tm-app', 'appConfig', $app_config );
 122. 122. Pobieranie danych $.ajax({ url: apiUrl + “posts?filter[posts_per_page]=200" }).done(function( data ) { // przetwarzanie danych });
 123. 123. Pobieranie danych $.ajax({ url: apiUrl + “posts?filter[posts_per_page]=200" }).done(function( data ) { // przetwarzanie danych });
 124. 124. Pobieranie danych $.ajax({ url: apiUrl + “posts?filter[posts_per_page]=200" }).done(function( data ) { // przetwarzanie danych });
 125. 125. Pobieranie danych $.ajax({ method: ‘GET’, url: apiUrl + “posts?filter[posts_per_page]=200" }).done(function( data ) { // przetwarzanie danych });
 126. 126. Pobieranie danych $.ajax({ method: ‘GET’, cache: false, url: apiUrl + “posts?filter[posts_per_page]=200" }).done(function( data ) { // przetwarzanie danych });
 127. 127. Wyświetlanie popupu Dodawanie danych geograficznych do posta if( ! function_exists( 'tm_geodata' ) ) : function tm_geodata($data, $post, $context) { $data['geodata'] = array( 'latitude' => get_post_meta( $post['ID'], '_pronamic_google_maps_latitude', true ), 'longitude' => get_post_meta( $post['ID'], '_pronamic_google_maps_longitude', true ), 'address' => get_post_meta( $post['ID'], '_pronamic_google_maps_address', true ) ); return $data; } endif; // tm_geodata add_filter( 'json_prepare_post', 'tm_geodata', 10, 3 );
 128. 128. Wyświetlanie popupu Dodawanie danych geograficznych do posta if( ! function_exists( 'tm_geodata' ) ) : function tm_geodata($data, $post, $context) { $data['geodata'] = array( 'latitude' => get_post_meta( $post['ID'], '_pronamic_google_maps_latitude', true ), 'longitude' => get_post_meta( $post['ID'], '_pronamic_google_maps_longitude', true ), 'address' => get_post_meta( $post['ID'], '_pronamic_google_maps_address', true ) ); return $data; } endif; // tm_geodata add_filter( 'json_prepare_post', 'tm_geodata', 10, 3 );
 129. 129. Wyświetlanie popupu Dodawanie danych geograficznych do posta if( ! function_exists( 'tm_geodata' ) ) : function tm_geodata($data, $post, $context) { $data['geodata'] = array( 'latitude' => get_post_meta( $post['ID'], '_pronamic_google_maps_latitude', true ), 'longitude' => get_post_meta( $post['ID'], '_pronamic_google_maps_longitude', true ), 'address' => get_post_meta( $post['ID'], '_pronamic_google_maps_address', true ) ); return $data; } endif; // tm_geodata add_filter( 'json_prepare_post', 'tm_geodata', 10, 3 );
 130. 130. Wyświetlanie popupu Dodawanie danych geograficznych do posta if( ! function_exists( 'tm_geodata' ) ) : function tm_geodata($data, $post, $context) { $data['geodata'] = array( 'latitude' => get_post_meta( $post['ID'], '_pronamic_google_maps_latitude', true ), 'longitude' => get_post_meta( $post['ID'], '_pronamic_google_maps_longitude', true ), 'address' => get_post_meta( $post['ID'], '_pronamic_google_maps_address', true ) ); return $data; } endif; // tm_geodata add_filter( 'json_prepare_post', 'tm_geodata', 10, 3 );
 131. 131. Wyświetlanie popupu showPopup: function(data) { $('.popup__wrap--data').html(templatePopup({ "title": data.title, "address": data.geodata.address, "body": data.content, "rating": data.terms.post_tag ? parseInt(data.terms.post_tag[0].slug, 10) : null, "image": data.featured_image ? data.featured_image.source : null, "categorySlug": data.terms.category[0].slug })); uiPopup.show('--data'); history.pushState(null, null, baseUrl + data.slug); },
 132. 132. Wyświetlanie popupu showPopup: function(data) { $('.popup__wrap--data').html(templatePopup({ "title": data.title, "address": data.geodata.address, "body": data.content, "rating": data.terms.post_tag ? parseInt(data.terms.post_tag[0].slug, 10) : null, "image": data.featured_image ? data.featured_image.source : null, "categorySlug": data.terms.category[0].slug })); uiPopup.show('--data'); history.pushState(null, null, baseUrl + data.slug); },
 133. 133. Wyświetlanie popupu showPopup: function(data) { $('.popup__wrap--data').html(templatePopup({ "title": data.title, "address": data.geodata.address, "body": data.content, "rating": data.terms.post_tag ? parseInt(data.terms.post_tag[0].slug, 10) : null, "image": data.featured_image ? data.featured_image.source : null, "categorySlug": data.terms.category[0].slug })); uiPopup.show('--data'); history.pushState(null, null, baseUrl + data.slug); },
 134. 134. Wyświetlanie popupu showPopup: function(data) { $('.popup__wrap--data').html(templatePopup({ "title": data.title, "address": data.geodata.address, "body": data.content, "rating": data.terms.post_tag ? parseInt(data.terms.post_tag[0].slug, 10) : null, "image": data.featured_image ? data.featured_image.source : null, "categorySlug": data.terms.category[0].slug })); uiPopup.show('--data'); history.pushState(null, null, baseUrl + data.slug); },
 135. 135. Wyświetlanie popupu showPopup: function(data) { $('.popup__wrap--data').html(templatePopup({ "title": data.title, "address": data.geodata.address, "body": data.content, "rating": data.terms.post_tag ? parseInt(data.terms.post_tag[0].slug, 10) : null, "image": data.featured_image ? data.featured_image.source : null, "categorySlug": data.terms.category[0].slug })); uiPopup.show('--data'); history.pushState(null, null, baseUrl + data.slug); },
 136. 136. Wyświetlanie popupu showPopup: function(data) { $('.popup__wrap--data').html(templatePopup({ "title": data.title, "address": data.geodata.address, "body": data.content, "rating": data.terms.post_tag ? parseInt(data.terms.post_tag[0].slug, 10) : null, "image": data.featured_image ? data.featured_image.source : null, "categorySlug": data.terms.category[0].slug })); uiPopup.show('--data'); history.pushState(null, null, baseUrl + data.slug); },
 137. 137. Wyświetlanie popupu showPopup: function(data) { $('.popup__wrap--data').html(templatePopup({ "title": data.title, "address": data.geodata.address, "body": data.content, "rating": data.terms.post_tag ? parseInt(data.terms.post_tag[0].slug, 10) : null, "image": data.featured_image ? data.featured_image.source : null, "categorySlug": data.terms.category[0].slug })); uiPopup.show('--data'); history.pushState(null, null, baseUrl + data.slug); },
 138. 138. Wyświetlanie popupu showPopup: function(data) { $('.popup__wrap--data').html(templatePopup({ "title": data.title, "address": data.geodata.address, "body": data.content, "rating": data.terms.post_tag ? parseInt(data.terms.post_tag[0].slug, 10) : null, "image": data.featured_image ? data.featured_image.source : null, "categorySlug": data.terms.category[0].slug })); uiPopup.show('--data'); history.pushState(null, null, baseUrl + data.slug); },
 139. 139. Wyświetlanie popupu showPopup: function(data) { $('.popup__wrap--data').html(templatePopup({ "title": data.title, "address": data.geodata.address, "body": data.content, "rating": data.terms.post_tag ? parseInt(data.terms.post_tag[0].slug, 10) : null, "image": data.featured_image ? data.featured_image.source : null, "categorySlug": data.terms.category[0].slug })); uiPopup.show('--data'); history.pushState(null, null, baseUrl + data.slug); },
 140. 140. Wyświetlanie popupu showPopup: function(data) { $('.popup__wrap--data').html(templatePopup({ "title": data.title, "address": data.geodata.address, "body": data.content, "rating": data.terms.post_tag ? parseInt(data.terms.post_tag[0].slug, 10) : null, "image": data.featured_image ? data.featured_image.source : null, "categorySlug": data.terms.category[0].slug })); uiPopup.show('--data'); history.pushState(null, null, baseUrl + data.slug); },
 141. 141. Co dalej?
 142. 142. 1 wpis = 2-5kB 100 wpisów = ~200-500kB
 143. 143. 1 wpis = 2-5kB 100 wpisów = ~200-500kB
 144. 144. Dla większej liczby markerów • Utworzenie własnych end-pointów do serwowania danych markerów: • ID, • Dane geolokalizacyjne • Kategoria • Reszta danych wczytywana po kliknięciu popupa poprzez wp-json/posts/<id>
 145. 145. Dla większej liczby markerów • Utworzenie własnych end-pointów do serwowania danych markerów: • ID, • Dane geolokalizacyjne • Kategoria • Reszta danych wczytywana po kliknięciu popupa poprzez wp-json/posts/<id>
 146. 146. Dla większej liczby markerów • Utworzenie własnych end-pointów do serwowania danych markerów: • ID, • Dane geolokalizacyjne • Kategoria • Reszta danych wczytywana po kliknięciu popupa poprzez wp-json/posts/<id>
 147. 147. Gdy mamy bardzo dużo markerów • Wczytywanie markerów zależnie od widocznego obszaru mapy • Przygotowanie end-pointu, który na bazie zakresu szerokości i długości geograficznej zwróci listę markerów na danym obszarze
 148. 148. Gdy mamy bardzo dużo markerów • Wczytywanie markerów zależnie od widocznego obszaru mapy • Przygotowanie end-pointu, który na bazie zakresu szerokości i długości geograficznej zwróci listę markerów na danym obszarze
 149. 149. Dlaczego Dziudek ❤ WP-API ?
 150. 150. • Znam dobrze WordPressowy kokpit… • … umiem go modyfikować do swoich potrzeb … • … i zaoszczędzić sobie sporo czasu poprzez wykorzystanie gotowych wtyczek … • … dzięki WP-API mogę ten kokpit połączyć na front-endzie z czymkolwiek zechcę :-)
 151. 151. • Znam dobrze WordPressowy kokpit… • … umiem go dostosować do swoich potrzeb … • … i zaoszczędzić sobie sporo czasu poprzez wykorzystanie gotowych wtyczek … • … dzięki WP-API mogę ten kokpit połączyć na front-endzie z czymkolwiek zechcę :-)
 152. 152. • Znam dobrze WordPressowy kokpit… • … umiem go dostosować do swoich potrzeb … • … i zaoszczędzić sobie sporo czasu poprzez wykorzystanie gotowych wtyczek … • … dzięki WP-API mogę ten kokpit połączyć na front-endzie z czymkolwiek zechcę :-)
 153. 153. • Znam dobrze WordPressowy kokpit… • … umiem go dostosować do swoich potrzeb … • … i zaoszczędzić sobie sporo czasu poprzez wykorzystanie gotowych wtyczek … • … dzięki WP-API mogę ten kokpit połączyć na front-endzie z czymkolwiek zechcę :-)
 154. 154. Kod przykładu: https://github.com/dziudek/theme-map
 155. 155. DEMO
 156. 156. Lektura • Wykorzystanie taksonomii w WP-API
 http://torquemag.io/working-taxonomies-using-json-rest-api/ • Tworzenie widżetów z użyciem WP-API
 http://webdevstudios.com/2015/03/26/how-to-create-an-auto-updating-widget-using-wp-api/ • Postęp łączenia WP-API z WordPressem
 https://github.com/WP-API/WP-API/issues/571
 157. 157. Tomasz Dziuda Lead Developer @ @dziudek http://dziudek.pl dziudek@gavick.com
 158. 158. Pytania?

×