Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wprowadzenie do WP-API

4,683 views

Published on

Prezentacja opisująca teoretyczne i praktyczne podstawy REST API w WordPressie.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Wprowadzenie do WP-API

 1. 1. Wprowadzenie do WP-API Tomasz Dziuda
 2. 2. Tomasz Dziuda Lead Developer @ @dziudek http://dziudek.pl http://dziudek.github.io/wp-links http://dziudek.github.io/dev-links
 3. 3. Disclaimer Będę mówił o WP-API w wersji v.2.* obecnie w wersji beta, ale to najbliższa przyszłość WP-API
 4. 4. Idea
 5. 5. Źródło: https://wordpress.org/plugins/rest-api/
 6. 6. + WP-API
 7. 7. + WP-API GET/POST/PUT/DELETE Opcjonalnie: {“json”: “data”}
 8. 8. GET/POST/PUT/DELETE {“json”: “data”} + WP-API Opcjonalnie: {“json”: “data”}
 9. 9. {“json”: “data”} wp_ajax_{action} wp_ajax_nopriv_{action} + WP-API GET/POST/PUT/DELETE Opcjonalnie: {“json”: “data”}
 10. 10. {“json”: “data”} wp_ajax_{action} wp_ajax_nopriv_{action} + WP-API GET/POST/PUT/DELETE Opcjonalnie: {“json”: “data”}
 11. 11. JSON jako nośnik danych
 12. 12. Wtyczka JSON Viewer: https://chrome.google.com/webstore/detail/json-viewer/gbmdgpbipfallnflgajpaliibnhdgobh/
 13. 13. Struktura URLi wp-json/
 14. 14. Struktura URLi wp-json/<namespace> wp/v2
 15. 15. Struktura URLi wp-json/<namespace>/<zasób> wp/v2 posts
 16. 16. Struktura URLi wp-json/<namespace>/<zasób>/<id_lub_filtr> wp/v2 posts 128
 17. 17. Struktura URLi wp-json/<namespace>/<zasób>/<id_lub_filtr>/<dodatkowe_zasoby> wp/v2 posts 128 terms/tag
 18. 18. ! " { }Wymaga autoryzacji Nie wymaga autoryzacji Wymaga przesłania danych JSON
 19. 19. GET wp-json/wp/v2/posts/"! ! " { }Wymaga autoryzacji Nie wymaga autoryzacji Wymaga przesłania danych JSON
 20. 20. GET wp-json/wp/v2/posts/ GET wp-json/wp/v2/posts/128 "! "! ! " { }Wymaga autoryzacji Nie wymaga autoryzacji Wymaga przesłania danych JSON
 21. 21. GET wp-json/wp/v2/posts/ GET wp-json/wp/v2/posts/128 POST wp-json/wp/v2/posts/ "! { } "! ! ! " { }Wymaga autoryzacji Nie wymaga autoryzacji Wymaga przesłania danych JSON
 22. 22. GET wp-json/wp/v2/posts/ GET wp-json/wp/v2/posts/128 POST wp-json/wp/v2/posts/ PUT wp-json/wp/v2/posts/128 "! { } "! ! { }! ! " { }Wymaga autoryzacji Nie wymaga autoryzacji Wymaga przesłania danych JSON
 23. 23. GET wp-json/wp/v2/posts/ GET wp-json/wp/v2/posts/128 POST wp-json/wp/v2/posts/ PUT wp-json/wp/v2/posts/128 DELETE wp-json/wp/v2/posts/128 "! { } "! ! { }! ! ! " { }Wymaga autoryzacji Nie wymaga autoryzacji Wymaga przesłania danych JSON
 24. 24. Przykłady
 25. 25. Przykłady wp-json/wp/v2/posts/303 wp-json/wp/v2/posts?filter[cat]=1,2,3 wp-json/wp/v2/posts?filter[posts_per_page]=20 wp-json/terms/category wp-json/users/me
 26. 26. Przykłady wp-json/wp/v2/posts/303 wp-json/wp/v2/posts?filter[cat]=1,2,3 wp-json/wp/v2/posts?filter[posts_per_page]=20 wp-json/terms/category wp-json/users/me
 27. 27. Przykłady wp-json/wp/v2/posts/303 wp-json/wp/v2/posts?filter[cat]=1,2,3 wp-json/wp/v2/posts?filter[posts_per_page]=20 wp-json/terms/category wp-json/users/me
 28. 28. Przykłady wp-json/wp/v2/posts/303 wp-json/wp/v2/posts?filter[cat]=1,2,3 wp-json/wp/v2/posts?filter[posts_per_page]=20 wp-json/wp/v2/terms/category wp-json/wp/v2/users/me
 29. 29. Przykłady wp-json/wp/v2/posts/303 wp-json/wp/v2/posts?filter[cat]=1,2,3 wp-json/wp/v2/posts?filter[posts_per_page]=20 wp-json/wp/v2/terms/category wp-json/wp/v2/users/me
 30. 30. Sposoby autoryzacji
 31. 31. Cookie Auth • Standardowa metoda autoryzacji dla wtyczek i motywów • Wymaga przesłania w zapytaniu AJAX-owym dodatkowego nagłówka X-WP-Nonce
 http://wp-api.org/guides/authentication.html#cookie-authentication
 32. 32. Cookie Auth • Standardowa metoda autoryzacji dla wtyczek i motywów • Wymaga przesłania w zapytaniu AJAX-owym dodatkowego nagłówka X-WP-Nonce
 http://v2.wp-api.org/guide/authentication/
 33. 33. OAuth • Dla aplikacji zewnętrznych - webowych, mobilnych, desktopowych • Wymaga dodatkowego pluginu - OAuth Server
 https://github.com/WP-API/OAuth1 • Wsparcie tylko dla OAuth 1.* • Niestety obecnie nie ma UI do zarządzania kluczami
 34. 34. OAuth • Dla aplikacji zewnętrznych - webowych, mobilnych, desktopowych • Wymaga dodatkowego pluginu - OAuth Server
 https://github.com/WP-API/OAuth1 • Wsparcie tylko dla OAuth 1.* • Niestety obecnie nie ma UI do zarządzania kluczami
 35. 35. OAuth • Dla aplikacji zewnętrznych - webowych, mobilnych, desktopowych • Wymaga dodatkowego pluginu - OAuth Server
 https://github.com/WP-API/OAuth1 • Wsparcie tylko dla OAuth 1.* • Niestety obecnie nie ma UI do zarządzania kluczami
 36. 36. OAuth • Dla aplikacji zewnętrznych - webowych, mobilnych, desktopowych • Wymaga dodatkowego pluginu - OAuth Server
 https://github.com/WP-API/OAuth1 • Wsparcie tylko dla OAuth 1.* • Niestety obecnie nie ma UI do zarządzania kluczami
 37. 37. Basic Auth • Tylko do środowisk testowych, istnieje duże ryzyko wycieku hasła wskutek braku szyfrowania • Wymaga dodatkowej wtyczki: Basic Auth
 https://github.com/WP-API/Basic-Auth
 38. 38. Basic Auth • Tylko do środowisk testowych, istnieje duże ryzyko wycieku hasła wskutek braku szyfrowania • Wymaga dodatkowej wtyczki: Basic Auth
 https://github.com/WP-API/Basic-Auth
 39. 39. Istotne zmiany pomiędzy REST API v.1.* i v.2.*
 40. 40. Przestrzenie nazw
 41. 41. Przestrzenie nazw Nasz motyw lub wtyczka może korzystać z własnej przestrzeni nazw w REST API. Tworzenie nowych endpointów API poprzez register_rest_route wymaga zdefiniowania przestrzeni nazw. Domyślna przestrzeń nazw to wp/v2
 42. 42. Przestrzenie nazw Nasz motyw lub wtyczka może korzystać z własnej przestrzeni nazw w REST API. Tworzenie nowych endpointów API poprzez register_rest_route wymaga zdefiniowania przestrzeni nazw. Domyślna przestrzeń nazw to wp/v2
 43. 43. Przestrzenie nazw Nasz motyw lub wtyczka może korzystać z własnej przestrzeni nazw w REST API. Tworzenie nowych endpointów API poprzez register_rest_route wymaga zdefiniowania przestrzeni nazw. Domyślna przestrzeń nazw to wp/v2
 44. 44. Implementacja HAL Źródło: http://stateless.co/hal_specification.html
 45. 45. Implementacja HAL HAL - Hypertext Application Language Źródło: http://stateless.co/hal_specification.html
 46. 46. Implementacja HAL HAL - Hypertext Application Language Wprowadza dla zasobów kolekcje _links i _embedded Źródło: http://stateless.co/hal_specification.html
 47. 47. Implementacja HAL HAL - Hypertext Application Language Wprowadza dla zasobów kolekcje _links i _embedded _links zawiera adresy powiązanych zasobów _embedded zawiera dane powiązanych zasobów gdy dodamy w URLu &_embed Źródło: http://stateless.co/hal_specification.html
 48. 48. Nowe endpointy wp/v2/comments wp/v2/pages wp/v2/terms wp/v2/types wp/v2/statuses
 49. 49. Możliwości
 50. 50. Motywy jako SPA
 51. 51. Łatwa komunikacja z aplikacjami
 52. 52. Migrowanie danych
 53. 53. Migrowanie danych
 54. 54. Migrowanie danych JSON XML SQL YAML RSS Atom
 55. 55. Migrowanie danych JSON JSON XML SQL YAML RSS Atom
 56. 56. Przetwarzanie danych
 57. 57. Przetwarzanie danych
 58. 58. JSON Przetwarzanie danych
 59. 59. JSON Przetwarzanie danych
 60. 60. Własne endpointy http://v2.wp-api.org/extending/adding/
 61. 61. Filtry i akcje
 62. 62. • Akcja rest_insert_post - pozwala zmodyfikować dane przed dodaniem do bazy • Filtr rest_prepare_{POST_TYPE} - może w niektórych wypadkach zastąpić własne endpointy • Akcja rest_api_init - pozwala dodawać pola i nowe endpointy oraz np. ograniczyć zapytania do określonej puli IP lub zarejestrowanych kluczy
 63. 63. • Akcja rest_insert_post - pozwala zmodyfikować dane przed dodaniem do bazy • Filtr rest_prepare_{POST_TYPE} - może w niektórych wypadkach zastąpić własne endpointy • Akcja rest_api_init - pozwala dodawać pola i nowe endpointy oraz np. ograniczyć zapytania do określonej puli IP lub zarejestrowanych kluczy
 64. 64. • Akcja rest_insert_post - pozwala zmodyfikować dane przed dodaniem do bazy • Filtr rest_prepare_{POST_TYPE} - może w niektórych wypadkach zastąpić własne endpointy • Akcja rest_api_init - pozwala dodawać pola i nowe endpointy oraz np. ograniczyć zapytania do określonej puli IP lub zarejestrowanych kluczy
 65. 65. Kilka ciekawostek
 66. 66. Zmiana URLa REST API Możemy zmienić URL do API (domyślnie wp-json) poprzez filtr: rest_url_prefix
 67. 67. Podstawowe informacje o stronie Pod adresem wp-json/ znajdują się podstawowe dane witryny: • nazwa, • opis, • dostępne przestrzenie nazw, • lista endpointów
 68. 68. Własne metody autoryzacji • Wymagają implementacji z użyciem filtra rest_authentication_errors • Można zaimplementować np. JSON Web Tokens
 http://jwt.io/
 69. 69. Własne metody autoryzacji • Wymagają implementacji z użyciem filtra rest_authentication_errors • Można zaimplementować np. JSON Web Tokens
 http://jwt.io/
 70. 70. Zmiana klasy obsługującej API Korzystając z filtra wp_rest_server_class możemy podmienić klasę WP_REST_Server na własną klasę
 71. 71. REST API a mobilna agenda WordCampa
 72. 72. +
 73. 73. + Raw JSON data
 74. 74. + Raw JSON data
 75. 75. + Raw JSON data speakers.json presentations.json
 76. 76. + Raw JSON data speakers.json presentations.json
 77. 77. JSON ~320kB JSON ~60kB
 78. 78. Motyw jako SPA
 79. 79. Motyw-mapa
 80. 80. Co wykorzystać?
 81. 81. REST API Adresy URL, które wykorzystamy: • wp-json/wp/v2/terms/category/ • wp-json/wp/v2/posts?filter[posts_per_page]=200 • wp-json/wp/v2posts?filter[posts_per_page]=200&filter[cat]=1,2,3
 82. 82. REST API Adresy URL, które wykorzystamy: • wp-json/wp/v2/terms/category/ • wp-json/wp/v2/posts?filter[posts_per_page]=200 • wp-json/wp/v2posts?filter[posts_per_page]=200&filter[cat]=1,2,3
 83. 83. REST API Adresy URL, które wykorzystamy: • wp-json/wp/v2/terms/category/ • wp-json/wp/v2/posts?filter[posts_per_page]=200 • wp-json/wp/v2posts?filter[posts_per_page]=200&filter[cat]=1,2,3
 84. 84. REST API Adresy URL, które wykorzystamy: • wp-json/wp/v2/terms/category/ • wp-json/wp/v2/posts?filter[posts_per_page]=200 • wp-json/wp/v2posts?filter[posts_per_page]=200&filter[cat]=1,2,3
 85. 85. Handlebars http://handlebarsjs.com/ <script id="stats-popup-tmpl" type="text/x-handlebars-template"> <h3 class="stats__header"><?php _e('Znaleziono {{total}} odwiedzonych miejsc', 'theme-map'); ?></h3> <ul class="stats__list"> {{#each stats}} <li class="stats__item"> <strong class="stats__counter{{#if count}} stats__counter--active{{/ if}}">{{count}}</strong> <img src="{{iconsUrl}}{{slug}}.svg" alt="" class="stats__icon" /> {{name}} </li> {{/each}} </ul> </script>
 86. 86. Handlebars http://handlebarsjs.com/ <script id="stats-popup-tmpl" type="text/x-handlebars-template"> <h3 class="stats__header"><?php _e('Znaleziono {{total}} odwiedzonych miejsc', 'theme-map'); ?></h3> <ul class="stats__list"> {{#each stats}} <li class="stats__item"> <strong class="stats__counter{{#if count}} stats__counter--active{{/ if}}">{{count}}</strong> <img src="{{iconsUrl}}{{slug}}.svg" alt="" class="stats__icon" /> {{name}} </li> {{/each}} </ul> </script>
 87. 87. Handlebars http://handlebarsjs.com/ <script id="stats-popup-tmpl" type="text/x-handlebars-template"> <h3 class="stats__header"><?php _e('Znaleziono {{total}} odwiedzonych miejsc', 'theme-map'); ?></h3> <ul class="stats__list"> {{#each stats}} <li class="stats__item"> <strong class="stats__counter{{#if count}} stats__counter--active{{/ if}}">{{count}}</strong> <img src="{{iconsUrl}}{{slug}}.svg" alt="" class="stats__icon" /> {{name}} </li> {{/each}} </ul> </script>
 88. 88. Inne
 89. 89. Inne • Google Maps API - bo musimy mieć jakieś mapy ;)
 https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial • LocalStorage - do przechowywania filtrów • History API - aby mieć dostęp poprzez URL do konkretnych miejsc • Snazzy maps
 https://snazzymaps.com/ • Travel icon set
 http://www.smashingmagazine.com/2014/12/23/freebie-tourism-travel-icon-set-100-icons- png-svg/
 90. 90. Inne • Google Maps API - bo musimy mieć jakieś mapy ;)
 https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial • LocalStorage - do przechowywania filtrów • History API - aby mieć dostęp poprzez URL do konkretnych miejsc • Snazzy maps
 https://snazzymaps.com/ • Travel icon set
 http://www.smashingmagazine.com/2014/12/23/freebie-tourism-travel-icon-set-100-icons- png-svg/
 91. 91. Inne • Google Maps API - bo musimy mieć jakieś mapy ;)
 https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial • LocalStorage - do przechowywania filtrów • History API - aby mieć dostęp poprzez URL do konkretnych miejsc • Snazzy maps
 https://snazzymaps.com/ • Travel icon set
 http://www.smashingmagazine.com/2014/12/23/freebie-tourism-travel-icon-set-100-icons- png-svg/
 92. 92. Inne • Google Maps API - bo musimy mieć jakieś mapy ;)
 https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial • LocalStorage - do przechowywania filtrów • History API - aby mieć dostęp poprzez URL do konkretnych miejsc • Snazzy maps
 https://snazzymaps.com/ • Travel icon set
 http://www.smashingmagazine.com/2014/12/23/freebie-tourism-travel-icon-set-100-icons- png-svg/
 93. 93. Inne • Google Maps API - bo musimy mieć jakieś mapy ;)
 https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial • LocalStorage - do przechowywania filtrów • History API - aby mieć dostęp poprzez URL do konkretnych miejsc • Snazzy maps
 https://snazzymaps.com/ • Travel icon set
 http://www.smashingmagazine.com/2014/12/23/freebie-tourism-travel-icon-set-100-icons- png-svg/
 94. 94. Problemy?
 95. 95. Wprowadzanie pozycji elementów na mapie
 96. 96. Wprowadzanie pozycji elementów na mapie Wtyczka Pronamic Google Maps
 https://wordpress.org/plugins/pronamic-google-maps/
 97. 97. Wprowadzanie pozycji elementów na mapie Advanced Custom Fields
 https://wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/
 98. 98. Duża liczba markerów
 99. 99. Duża liczba markerów • Marker Clusterer
 https://googlemaps.github.io/js-marker-clusterer/docs/examples.html • Gorsze przypadki omówimy później ;)
 100. 100. Wpis
 101. 101. Dane geolokalizacyjne
 102. 102. Kategoria Kategoria
 103. 103. Tagi
 104. 104. Adres
 105. 105. Najważniejsze pliki motywu • index.php - jedyny plik wyświetlający szablon • index-templates.php - przechowuje szablony Handlebars • functions.php - konfiguracja wstępna i wczytywanie plików JS/CSS
 106. 106. Najważniejsze pliki motywu • index.php - jedyny plik wyświetlający szablon • index-templates.php - przechowuje szablony Handlebars • functions.php - konfiguracja wstępna i wczytywanie plików JS/CSS
 107. 107. Najważniejsze pliki motywu • index.php - jedyny plik wyświetlający szablon • index-templates.php - przechowuje szablony Handlebars • functions.php - konfiguracja wstępna i wczytywanie plików JS/CSS
 108. 108. Najważniejsze pliki motywu • index.php - jedyny plik wyświetlający szablon • index-templates.php - przechowuje szablony Handlebars • functions.php - konfiguracja wstępna i wczytywanie plików JS/CSS • tgm.php - do ułatwienia/wymuszenia instalacji potrzebnych wtyczek
 109. 109. Wczytywanie konfiguracji wstępnej z ekranu personalizacji motywu wp_register_script( 'tm-app', get_template_directory_uri() . '/js/app.js', array('jquery', ‘tm-handlebars’) ); $app_config = array( 'URL' => home_url(), 'mapLatitude' => get_theme_mod('map_latitude', '51.919438'), 'mapLongitude' => get_theme_mod('map_longitude', '19.145135'), 'mapZoom' => get_theme_mod('map_zoom', '6'), ); wp_localize_script( 'tm-app', 'appConfig', $app_config );
 110. 110. Wczytywanie konfiguracji wstępnej z ekranu personalizacji motywu wp_register_script( 'tm-app', get_template_directory_uri() . '/js/app.js', array('jquery', ‘tm-handlebars’) ); $app_config = array( 'URL' => home_url(), 'mapLatitude' => get_theme_mod('map_latitude', '51.919438'), 'mapLongitude' => get_theme_mod('map_longitude', '19.145135'), 'mapZoom' => get_theme_mod('map_zoom', '6'), ); wp_localize_script( 'tm-app', 'appConfig', $app_config );
 111. 111. Wczytywanie konfiguracji wstępnej z ekranu personalizacji motywu wp_register_script( 'tm-app', get_template_directory_uri() . '/js/app.js', array('jquery', ‘tm-handlebars’) ); $app_config = array( 'URL' => home_url(), 'mapLatitude' => get_theme_mod('map_latitude', '51.919438'), 'mapLongitude' => get_theme_mod('map_longitude', '19.145135'), 'mapZoom' => get_theme_mod('map_zoom', '6'), ); wp_localize_script( 'tm-app', 'appConfig', $app_config );
 112. 112. Pobieranie danych $.ajax({ url: apiUrl + “posts?filter[posts_per_page]=200" }).done(function( data ) { // przetwarzanie danych });
 113. 113. Pobieranie danych $.ajax({ url: apiUrl + “posts?filter[posts_per_page]=200" }).done(function( data ) { // przetwarzanie danych });
 114. 114. Pobieranie danych $.ajax({ url: apiUrl + “posts?filter[posts_per_page]=200" }).done(function( data ) { // przetwarzanie danych });
 115. 115. Pobieranie danych $.ajax({ method: ‘GET’, url: apiUrl + “posts?filter[posts_per_page]=200" }).done(function( data ) { // przetwarzanie danych });
 116. 116. Pobieranie danych $.ajax({ method: ‘GET’, cache: false, url: apiUrl + “posts?filter[posts_per_page]=200" }).done(function( data ) { // przetwarzanie danych });
 117. 117. Usuwanie/modyfikowanie pól z odpowiedzi REST API jest NIEBEZPIECZNE Lepiej stworzyć własne zoptymalizowane endpointy w przestrzeni nazw motywu lub dodać brakujące pola
 118. 118. W wypadku dodawana własnych pól, warto dodać im prefiksy celem uniknięcia konfliktów z innymi wtyczkami i motywami modyfikującymi odpowiedzi API np. tm_geodata
 119. 119. Dodawanie danych do wpisu function PREFIX_register_FIELD_NAME() { register_api_field('TYPE', ‘PREFIX_FIELD_NAME', array( 'get_callback' => 'PREFIX_get_FIELD_NAME', 'update_callback' => null, 'schema' => null ) ); } add_action('rest_api_init', ‘PREFIX_register_FIELD_NAME');
 120. 120. Dodawanie danych do wpisu function PREFIX_register_FIELD_NAME() { register_api_field('TYPE', ‘PREFIX_FIELD_NAME', array( 'get_callback' => 'PREFIX_get_FIELD_NAME', 'update_callback' => null, 'schema' => null ) ); } add_action('rest_api_init', ‘PREFIX_register_FIELD_NAME');
 121. 121. Dodawanie danych do wpisu function PREFIX_register_FIELD_NAME() { register_api_field('TYPE', ‘PREFIX_FIELD_NAME', array( 'get_callback' => 'PREFIX_get_FIELD_NAME', 'update_callback' => null, 'schema' => null ) ); } add_action('rest_api_init', ‘PREFIX_register_FIELD_NAME');
 122. 122. Dodawanie danych do wpisu function PREFIX_register_FIELD_NAME() { register_api_field('TYPE', ‘PREFIX_FIELD_NAME', array( 'get_callback' => 'PREFIX_get_FIELD_NAME', 'update_callback' => null, 'schema' => null ) ); } add_action('rest_api_init', ‘PREFIX_register_FIELD_NAME');
 123. 123. Dodawanie danych do wpisu function tm_register_category() { register_api_field( 'post', 'tm_category', array( 'get_callback' => 'tm_get_category', 'update_callback' => null, 'schema' => null ) ); } add_action( 'rest_api_init', 'tm_register_category');
 124. 124. function tm_get_category( $object, $field_name, $request ) { $category_slug = null; $categories = get_the_category($object['id']); if(count($categories)) { $category_slug = $categories[0]->slug; } return $category_slug; } Dodawanie danych do wpisu
 125. 125. Co dalej?
 126. 126. 1 wpis = 2-5kB 100 wpisów = ~200-500kB
 127. 127. 1 wpis = 2-5kB 100 wpisów = ~200-500kB
 128. 128. Dla większej liczby markerów • Utworzenie własnych end-pointów do serwowania danych markerów: • ID, • Dane geolokalizacyjne • Kategoria • Reszta danych wczytywana po kliknięciu popupa poprzez wp-json/posts/<id>
 129. 129. Dla większej liczby markerów • Utworzenie własnych end-pointów do serwowania danych markerów: • ID, • Dane geolokalizacyjne • Kategoria • Reszta danych wczytywana po kliknięciu popupa poprzez wp-json/posts/<id>
 130. 130. Dla większej liczby markerów • Utworzenie własnych end-pointów do serwowania danych markerów: • ID, • Dane geolokalizacyjne • Kategoria • Reszta danych wczytywana po kliknięciu popupa poprzez wp-json/wp/v2/posts/<id>
 131. 131. Gdy mamy bardzo dużo markerów • Wczytywanie markerów zależnie od widocznego obszaru mapy • Przygotowanie end-pointu, który na bazie zakresu szerokości i długości geograficznej zwróci listę markerów na danym obszarze
 132. 132. Gdy mamy bardzo dużo markerów • Wczytywanie markerów zależnie od widocznego obszaru mapy • Przygotowanie endpointu, który na bazie zakresu szerokości i długości geograficznej zwróci listę markerów na danym obszarze
 133. 133. Kod przykładu: https://github.com/dziudek/theme-map
 134. 134. Podsumowanie
 135. 135. Podsumowanie • REST API tworzy zupełnie nowe obszary wykorzystania wtyczek i motywów • REST API jest bardzo skalowalne i edytowalne • Trzeba pamiętać, że nie tylko my będziemy korzystać z REST API na danej instalacji WP
 136. 136. Podsumowanie • REST API tworzy zupełnie nowe obszary wykorzystania wtyczek i motywów • REST API jest bardzo skalowalne i edytowalne • Trzeba pamiętać, że nie tylko my będziemy korzystać z REST API na danej instalacji WP
 137. 137. Podsumowanie • REST API tworzy zupełnie nowe obszary wykorzystania wtyczek i motywów • REST API jest bardzo skalowalne i edytowalne • Trzeba pamiętać, że nie tylko my będziemy korzystać z REST API na danej instalacji WP
 138. 138. Pytania?

×