Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Electron + WordPress = ❤

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 117 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Electron + WordPress = ❤ (20)

Advertisement
Advertisement

Electron + WordPress = ❤

 1. 1. Electron + WordPress = Tomasz Dziuda ❤
 2. 2. Dlaczego?
 3. 3. Umiem w Electrony... Źródło: https://getpublii.com
 4. 4. w WordPressy trochę też ...
 5. 5. coraz bardziej cenię swoją prywatność
 6. 6. Czego użyjemy?
 7. 7. Przyśpieszony Kurs Electrona
 8. 8. Źródło: https://atom.io/
 9. 9. Źródło: https://desktop.github.com/
 10. 10. = Przyśpieszony Kurs Electrona
 11. 11. = Przyśpieszony Kurs Electrona
 12. 12. = + Przyśpieszony Kurs Electrona
 13. 13. = + + Przyśpieszony Kurs Electrona
 14. 14. Przyśpieszony Kurs Electrona cz.2 Wątek główny
 15. 15. Przyśpieszony Kurs Electrona cz.2 Wątek główny API systemu
 16. 16. Przyśpieszony Kurs Electrona cz.2 ... Wątki renderujące Wątek główny API systemu
 17. 17. Przyśpieszony Kurs Electrona cz.2 ... Wątki renderujące Wątek główny API systemu IPC IPC IPC
 18. 18. Przyśpieszony Kurs Electrona cz.3 Build cross platform desktop apps with JavaScript, HTML, and CSS
 19. 19. Przyśpieszony Kurs Electrona cz.3 Build cross platform desktop apps with JavaScript, HTML, and CSS XSS
 20. 20. Przyśpieszony Kurs Electrona cz.4 Brak możliwości ukrycia 
 kodu źródłowego
 21. 21. Dlaczego WordPress?
 22. 22. Gotowe REST API {REST API} GET POST PUT DELETE
 23. 23. Gotowy panel zarządzania
 24. 24. Źródło: https://www.contentful.com/
 25. 25. Połowa pracy za nami a jeszcze nie zaczęliśmy ;-)
 26. 26. 1 WordPress = wiele aplikacji
 27. 27. Dlaczego React?
 28. 28. JSX <App> <Header /> <Content /> <Footer /> <Sidebar /> </App>
 29. 29. Ekosystem
 30. 30. Używają go w Automattic ;-) Źródło: https://developer.wordpress.com/calypso/
 31. 31. Przydatne narzędzia ...mi pomogły ;-)
 32. 32. Postman Źródło: https://www.getpostman.com/
 33. 33. Devtron Źródło: https://electron.atom.io/devtron/
 34. 34. Założenia
 35. 35. WP Notes
 36. 36. WP Notes • Synchronizacja notatek po uruchomieniu/zalogowaniu • Obsługa wielu użytkowników • Edytor Markdown • Możliwość dodawania, edycji i usuwania notatek • Wyszukiwarka notatek
 37. 37. WP Notes • Synchronizacja notatek po uruchomieniu/zalogowaniu • Obsługa wielu użytkowników • Edytor Markdown • Możliwość dodawania, edycji i usuwania notatek • Wyszukiwarka notatek
 38. 38. WP Notes • Synchronizacja notatek po uruchomieniu/zalogowaniu • Obsługa wielu użytkowników • Edytor Markdown • Możliwość dodawania, edycji i usuwania notatek • Wyszukiwarka notatek
 39. 39. WP Notes • Synchronizacja notatek po uruchomieniu/zalogowaniu • Obsługa wielu użytkowników • Edytor Markdown • Możliwość dodawania, edycji i usuwania notatek • Wyszukiwarka notatek
 40. 40. WP Notes • Synchronizacja notatek po uruchomieniu/zalogowaniu • Obsługa wielu użytkowników • Edytor Markdown • Możliwość dodawania, edycji i usuwania notatek • Wyszukiwarka notatek
 41. 41. Implementacja
 42. 42. Składowe
 43. 43. Składowe Odpowiednie endpointy REST API Plugin + CPT
 44. 44. Składowe Odpowiednie endpointy REST API Autoryzacja komunikacji Plugin + CPT JWT
 45. 45. Składowe Odpowiednie endpointy REST API Autoryzacja komunikacji Aplikacja napisana w Electronie Plugin + CPT JWT Electron + React
 46. 46. Endpointy i CPT
 47. 47. Plugin dla aplikacji
 48. 48. Plugin dla aplikacji • Tworzy dedykowany Custom Post Type dla danych • Tworzy potrzebne endpointy • Modyfikuje istniejące endpointy
 49. 49. Plugin dla aplikacji • Tworzy dedykowany Custom Post Type dla danych • Tworzy potrzebne endpointy • Modyfikuje istniejące endpointy
 50. 50. Plugin dla aplikacji • Tworzy dedykowany Custom Post Type dla danych • Tworzy potrzebne endpointy • Modyfikuje istniejące endpointy
 51. 51. Dlaczego Custom Post Type?
 52. 52. Dlaczego Custom Post Type? • Możemy na jednym WordPressie oprzeć kilka aplikacji • CPT mogą mieć własne endpointy • Możemy te endpointy bez obaw dostosować do swoich potrzeb
 53. 53. Dlaczego Custom Post Type? • Możemy na jednym WordPressie oprzeć kilka aplikacji • CPT mogą mieć własne endpointy • Możemy te endpointy bez obaw dostosować do swoich potrzeb
 54. 54. Dlaczego Custom Post Type? • Możemy na jednym WordPressie oprzeć kilka aplikacji • CPT mogą mieć własne endpointy • Możemy te endpointy bez obaw dostosować do swoich potrzeb
 55. 55. Endpointy
 56. 56. /wp-json/wp/v2/wp-notes $args = array( // ... 'show_in_rest' => true, 'rest_base' => 'wp-notes' ); register_post_type( 'wp_notes', $args );
 57. 57. /wp-json/wp-notes/v1/notes?author=X [ { "id": 36, "modificationDate": 1495370276000 }, ... { "id": 13, "modificationDate": 1495295589000 }, { "id": 9, "modificationDate": 1495368831000 } ] https://developer.wordpress.org/rest-api/extending-the-rest-api/adding-custom-endpoints/
 58. 58. Posty prywatne są przydatne ;)
 59. 59. Pobieranie prywatnych postów 1) Musimy być autoryzowani jako twórca wpisu 2) W URL-u REST API dodajemy: wp-json/wp/v2/wp-notes/?status=private
 60. 60. Pamiętajmy o strefach czasowych CEST UTC :-(
 61. 61. [ { ... "date_gmt": "2017-05-21T12:37:56", ... "modified_gmt": "2017-05-21T12:37:56", ... } ] new Date().getTime() // Zwraca czas UTC
 62. 62. Modyfikacje endpointów
 63. 63. function dziudek_wp_notes_use_raw_content( $data, $post, $request ) { $data->data['content']['plaintext'] = $post->post_content; $data->data['title']['plaintext'] = $post->post_title; $data->data['modified_gmt'] = strtotime($post->post_modified_gmt . ' UTC') * 1000; return $data; } add_filter( 'rest_prepare_wp_notes', 'dziudek_wp_notes_use_raw_content', 10, 3 );
 64. 64. function dziudek_wp_notes_use_raw_content( $data, $post, $request ) { $data->data['content']['plaintext'] = $post->post_content; $data->data['title']['plaintext'] = $post->post_title; $data->data['modified_gmt'] = strtotime($post->post_modified_gmt . ' UTC') * 1000; return $data; } add_filter( 'rest_prepare_wp_notes', 'dziudek_wp_notes_use_raw_content', 10, 3 );
 65. 65. function dziudek_wp_notes_use_raw_content( $data, $post, $request ) { $data->data['content']['plaintext'] = $post->post_content; $data->data['title']['plaintext'] = $post->post_title; $data->data['modified_gmt'] = strtotime($post->post_modified_gmt . ' UTC') * 1000; return $data; } add_filter( 'rest_prepare_wp_notes', 'dziudek_wp_notes_use_raw_content', 10, 3 );
 66. 66. function dziudek_wp_notes_use_raw_content( $data, $post, $request ) { $data->data['content']['plaintext'] = $post->post_content; $data->data['title']['plaintext'] = $post->post_title; $data->data['modified_gmt'] = strtotime($post->post_modified_gmt . ' UTC') * 1000; return $data; } add_filter( 'rest_prepare_wp_notes', 'dziudek_wp_notes_use_raw_content', 10, 3 );
 67. 67. Autoryzacja
 68. 68. Źródło: https://jwt.io/
 69. 69. Źródło: https://jwt.io/
 70. 70. Dane w tokenie NIE SĄ szyfrowane
 71. 71. Przy komunikacji z REST API korzystaj z połączenia SSL
 72. 72. Źródło: https://pl.wordpress.org/plugins/jwt-authentication-for-wp-rest-api/
 73. 73. Gdy JWT nie działają dodaj w .htaccess: RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.*) RewriteRule ^(.*) - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%1] Czasem może też być potrzebne dodanie: SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1
 74. 74. Autoryzacja - krok 1 Wysyłamy zapytaniem POST do endpointa /wp-json/jwt-auth/v1/token 
 login i hasło użytkownika, którego chcemy autoryzować: { username: 'admin', password: 'password' }
 75. 75. Autoryzacja - krok 1 Wysyłamy zapytaniem POST do endpointa /wp-json/jwt-auth/v1/token 
 login i hasło użytkownika, którego chcemy autoryzować: { username: 'admin', password: 'password' } { "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ...", "user_display_name": "admin", "user_email": "admin@localhost.dev", "user_nicename": "admin" } Gdy dane są poprawne otrzymujemy token i dane użytkownika:
 76. 76. Autoryzacja - krok 2 Do każdego zapytania wymagającego 
 autoryzacji dodajemy nagłówek: Authorization: Bearer WARTOŚĆ_TOKENA
 77. 77. Aplikacja
 78. 78. Struktura aplikacji <App>
 79. 79. Struktura aplikacji <App> <Editor><Sidebar>
 80. 80. Struktura aplikacji <App> <Editor><Sidebar> <Search> <List> <ReactMarkdown>
 81. 81. Struktura aplikacji <App> <Editor><Sidebar> <Search> <List> <Item> <ReactMarkdown> <Item> <Item>
 82. 82. Komunikacja pomiędzy komponentami
 83. 83. Wzorzec obserwatora class EventEmitter extends React.Component { dispatch(event, data) { ... } subscribe(event, callback) { ... } unsubscribe(event, callback) { ... } }
 84. 84. Wzorzec obserwatora class EventEmitter extends React.Component { dispatch(event, data) { ... } subscribe(event, callback) { ... } unsubscribe(event, callback) { ... } }
 85. 85. Wzorzec obserwatora class EventEmitter extends React.Component { dispatch(event, data) { ... } subscribe(event, callback) { ... } unsubscribe(event, callback) { ... } }
 86. 86. Wzorzec obserwatora class EventEmitter extends React.Component { dispatch(event, data) { ... } subscribe(event, callback) { ... } unsubscribe(event, callback) { ... } }
 87. 87. Wzorzec obserwatora class EventEmitter extends React.Component { dispatch(event, data) { ... } subscribe(event, callback) { ... } unsubscribe(event, callback) { ... } } class App extends React.Component class App extends EventEmitter
 88. 88. Wzorzec obserwatora class EventEmitter extends React.Component { dispatch(event, data) { ... } subscribe(event, callback) { ... } unsubscribe(event, callback) { ... } } class App extends React.Component class App extends EventEmitter
 89. 89. <App> <Editor><Sidebar> <Search> <List> <Item> <ReactMarkdown> <Item> <Item>
 90. 90. <App> <Editor><Sidebar> <Search> <List> <Item> <ReactMarkdown> <Item> <Item>
 91. 91. <App> <Editor><Sidebar> <Search> <List> <Item> <ReactMarkdown> <Item> <Item> subscribe('delete-item', callback)
 92. 92. <App> <Editor><Sidebar> <Search> <List> <Item> <ReactMarkdown> <Item> <Item> distpatch('delete-item', itemID)
 93. 93. Przechowywanie danych
 94. 94. Przechowywanie danych user_ID_1 1.md 2.md 3.md files.json user_ID_2 4.md 5.md files.json
 95. 95. Przechowywanie danych user_ID_1 1.md 2.md 3.md files.json user_ID_2 4.md 5.md files.json
 96. 96. [ { id: 10, title: "Post title", modificationDate: 123049044 }, { id: 10, title: "Post title", modificationDate: 123049044 }, ... ] Przechowywanie danych files.jsonuser_ID_1 1.md 2.md 3.md files.json user_ID_2 4.md 5.md files.json
 97. 97. Synchronizacja danych
 98. 98. Pobranie danych z endpointa synchronizacji dziudek-wp-notes/1/ 1.md 2.md 3.md files.json [{ "id": 1, "modificationDate": 102 },
 { "id": 4, "modificationDate": 105 }] wp-json/wp-notes/v1/notes?author=1
 99. 99. Porównanie dat modyfikacji postów [{ "id": 1, "modificationDate": 102 },
 { "id": 4, "modificationDate": 105 }] [{ "id": 1, "modificationDate": 101 },
 { "id": 2, "modificationDate": 102 }, { "id": 3, "modificationDate": 103 }] Lokalnie Zdalnie
 100. 100. Usunięcie nieistniejących plików dziudek-wp-notes/1/ 1.md 2.md 3.md files.json [{ "id": 1, "modificationDate": 102 },
 { "id": 4, "modificationDate": 105 }]
 101. 101. Pobranie i zaktualizowanie zmienionych wpisów dziudek-wp-notes/1/ 1.md 4.md files.json [{ "id": 1, "modificationDate": 102 },
 { "id": 4, "modificationDate": 105 }]
 102. 102. Zaktualizowanie pliku files.json dziudek-wp-notes/1/ 1.md 4.md files.json [{ "id": 1, "modificationDate": 102 },
 { "id": 4, "modificationDate": 105 }]
 103. 103. Pobieranie danych: node-fetch Źródło: https://github.com/bitinn/node-fetch Fetch API: https://developers.google.com/web/updates/2015/03/introduction-to-fetch fetch('http://httpbin.org/post', { method: 'POST', 
 body: stream 
 }) .then(res => res.json()) .then(json => console.log(json));
 104. 104. Edytor Źródło: https://github.com/JedWatson/react-md-editor render: function() { return <Editor value={this.state.code} options={configObject} onChange={this.updateCode} /> }
 105. 105. Źródło: https://codemirror.net/
 106. 106. Skróty klawiaturowe import {remote} from 'electron'; const template = [{ label: "Edit", submenu: [{ label: "Zapisz zmiany", accelerator: "CmdOrCtrl+S", click: function() { // .. } ]} ]; const menu = remote.Menu.buildFromTemplate(template); remote.Menu.setApplicationMenu(menu);
 107. 107. DEMO
 108. 108. Co dalej?
 109. 109. Offline mode
 110. 110. Generowanie PDF-ów let win = new BrowserWindow({width: 800, height: 600}) win.loadURL('file://file-to-load.html') win.webContents.on('did-finish-load', () => { win.webContents.printToPDF({}, (error, data) => { fs.writeFile('/tmp/print.pdf', data, (error) => { console.log('Write PDF successfully.') }); }); });
 111. 111. Bezpieczne przechowywanie tokenów
 112. 112. node-keytar Źródło: http://atom.github.io/node-keytar/ Natywny moduł do przechowywania haseł 
 z użyciem Keychain (macOS), 
 Credential Vault (Windows) 
 i libsecret (Linux)
 113. 113. Do przejrzenia • https://nodesource.com/blog/fifteen-essential-packages-to-get-started-with-electron/ • https://openfin.co/2016/11/04/openfin-slashes-electron-memory-78/ • http://blog.atom.io/2017/04/18/improving-startup-time.html • https://openfin.co/2016/02/17/openfin-addressing-security-and-performance-challenges-with- electron/ • https://github.com/pojala/electrino • https://github.com/MacGapProject/MacGap1 Plugin: https://github.com/dziudek/WordCampPolska-WP-Notes-Plugin Aplikacja: https://github.com/dziudek/WordCampPolska-WP-Notes-App Artykuły warte uwagi:
 114. 114. Pytania?
 115. 115. tomasz@dziuda.com @dziudek http://dziudek.pl http://www.slideshare.net/dziudek Tomasz Dziuda

×