Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bank on traffic prezentacja

374 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bank on traffic prezentacja

 1. 1. Bank on Tarffic, międzynarodowaagencja reklamowa, specjalizująca sięw reklamie internetowej, marketingureklamy i sprzedaży wysokiej jakościruchu internetowego (Traffic).
 2. 2. Bank on Traffic dane kontaktowe Internet Traffic Management LlcBank on Traffic Division9630 Bruceville RoadSuite 106, Unit 316Elk Grove, CA 95757 Internet Traffic Management S.A.Bank on Traffic Division207 Regent Street - 3rd FloorLondon W1 3HHUnited Kingdom
 3. 3.  Produkt Bank on Traffic Produktem Bank on Traffic są "Unique Visitor"unikalne wejścia, jest to ruch (traffic)internetowy o wysokiej jakościwykorzystywany do reklamy stron, serwisów,witryn internetowych. Bank on Traffic generujeogromne ilości ruchu, po przez sieć własnychplatform internetowych, sieć wyszukiwarek isieć własnych domen niszowych. Następnieruch jest pakowany w pakiety ruchu (Buissnespack) i sprzedawany na rynku detalicznym.
 4. 4.  Zasady w Bank on Traffic Rejestrując się w Bank on Traffic możemy zostać partneremlub reklamodawcą. Jako partner zarabiamy pasywnie,reklamodawca może wykupić "unikalne wejścia" (UV) bypromować własną stronę. Każda osoba dostanie 1 000unikalnych wejść za darmo by wypróbować skutecznośćoferty Bank on Traffic. Kupując pakiety (Business Packs) z oferty Bank on Trafficdostajesz "Traffic, czyli ruch na stronie" do własnegourzytku, np na promocję własnej strony oraz dodatkowo"Traffic" na sprzedasz, który Bank on Traffic sprzeda przyużyciu opatentowanego silnika sprzedaży. Sprzedasztrafficu z pakietów oparta jest na systemie FIFO "First in,First out"Firma zobowiązuje się do sprzedaży całości Trafficu zBuissnes Pack, my nic nie musimy robić.
 5. 5.  Jako reklamodawca możesz wykupić unikalne wejścia "UniqueVisitor" wysokiej jakości ruch, do promowania własnej stronyinternetowej, produktów, usług. Dodatkowe unikalne wejścia nastrony zwiększą Twoje zyski dzięki skutecznej reklamie w nowejtechnologii "soft pop-under". Dzięki z większeniu ruchu nastronie, Twoja witryna będzie coraz popularniejsza i zyska wrankingach stron Internetowych taki jak Alexa i Ranking.com. Co daje wysoka pozycja strony w rankingach? Im wyższa pozycja strony w rankingu, tym strona jest bardziejpopularna, im bardziej strona jest popularna, tym więcej klientówzdobywasz. Aby założyć kampanie reklamową w Bank on Traffic, pozalogowaniu przejdź do zakładki Home> Campaigns nastepniewypełnij formularz i kliknij Submit. Twoja kampania reklamowazostanie uruchomiona w ciągu dwóch dni. Statystyki kampaniireklamowej znajdziesz w Home>Campaingn list, po kliknięciuViw Stats
 6. 6.  Partner Bank on Traffic Jako partner możesz zarabiać pasywnie bez konieczności polecaniabiznesu, poprzez zakup Business Packs (pakiety ruchu). Po zakupiepakietu ruchu otrzymasz ruch w postaci unikalnych wejść dowykorzystania na własny użytek, oraz ruch (traffic) na sprzedaż. Bank ontarffic zajmie się sprzedażą ruchu z Twoich pakietów ruchu, po przezużycie specjalnych platform sprzedaży. Bank on Traffic sprzedaje ruchpoprzez opatentowany silnik sprzedaży ruchu, który działa nazasadzie FIFO "First in, First out". FIFO "First in, First out". Każda aktywny pakiet ruchu, zostaje dodany do kolejki sprzedaży. Wpierwszej kolejności sprzedawany w największych ilościach jest ruch znajstarszych pakietów, . Z pakietów nowych dodanych do kolejkisprzedawane są mniejsze ilości. Dzięki zastosowaniu takiej zasadypakietu ruchu na samum początku maja niskie naliczenia dziennie nasamym początku, które rosną z każdym dniem aż do zamknięcia cyklupakietu, czyli sprzedaży przez firmę całego ruchu z pakietu.
 7. 7.  Rejestracja w Bank on Traffic jest bezpłatna i doniczego nie zobowiązuje, dopiero w momenciekupna zestawu startowego zostaje naliczanymiesięczny abonament. Od momentu zakupuzestawu startowego będzie możliwość rezygnacji izwrotu wpłaconych środków w ciągu 30 dni. DoBank on Traffic może dołączyć każdy, pełnoletniużytkownik i może otworzyć tylko jedno konto.Bank on Traffic jest programem partnerskim irejestracja jest możliwa tylko z linku partnerafirmy, nie ma możliwości rejestracji ze stronygłównej Bank on Traffic. Aby dołączyć do Bank on Traffic wystarczykliknąć w link http://bankontraffic.com/KDziuba
 8. 8.  *TP50 Traffic credit pack owartości 50$, którym możemyuruchomić Pakiety o wartości200$*TP250 Traffic Credit Pack owartości 250$, którym możemyuruchomić Pakiety o wartości1000$ Na początek wybieramyczłonkostwo Standard, zawszemamy możliwość przejścia nawyższy rodzaj członkostwa, niema możliwości przejścia zwyższego rodzaju członkostwana niższy.
 9. 9.  Zestaw startowy składa się z kombinacjiróżnych pakietów ruchu Buissnes Pack, oróżnej wartości w zależności od zestawu,darmowy traffic (ruch) na dwa cykle pakietówreklam, unique visitor (wyświetlenia) Twojejreklamy, oraz opłatę miesięcznegoabonamentu. Każdy kto chce zacząć zarabiać wBank on Traffic musi wykupić zestawstartowy. Można kupić 1 zestaw na jednokonto w Bank on Traffic
 10. 10. Zestawy startowe dostępne w Bank on TrafficW Bank on Trafficdostępnych jest 5zestawów startowychod 65$ do 6065$
 11. 11. Zestaw startowySTARTER 65$Po zakupie zestawu STARTER otrzymujesz:Pakiet reklam STARTER o wartości 50$Darmowy ruch na dwa cykle pakietuOpłatę miesięcznego abonamentu w wysokości 15$5000 UV traffic ruch wysokiej jakości do wykorzystania na Twojakampanie reklamową.Po dwóch darmowych cyklach pakietów otrzymasz dwa pakietySTARTER po 50$ na dalszą pracę i 100$ do dyspozycji na ewallet, które będziesz mógł wypłacić lub przeznaczyć na zakupydodatkowych pakietów.
 12. 12. Zestaw startowyBASIC 215$Po zakupie zestawu BASIC otrzymujesz:Pakiet reklam STARTER o wartości 50$Pakiet reklam BASIC o wartości 150$Darmowy ruch na dwa cykle pakietówOpłatę miesięcznego abonamentu w wysokości 15$20000 UV traffic ruch wysokiej jakości do wykorzystania na Twojakampanie reklamową.Po dwóch darmowych cyklach pakietów otrzymasz dwa pakietySTARTER po 50$, dwa pakiety BASIC po 150$ na dalszą pracę i400$ do dyspozycji na e wallet, które będziesz mógł wypłacić lubprzeznaczyć na zakupy dodatkowych pakietów .
 13. 13. Zestaw startowyPRO 665$Po zakupie zestawu PRO otrzymujesz:Pakiet reklam STARTER o wartości 50$Pakiet reklam BASIC o wartości 150$Pakiet reaklam PRO o wartości 450$Darmowy ruch na dwa cykle pakietówOpłatę miesięcznego abonamentu w wysokości 15$45000 UV traffic ruch wysokiej jakości do wykorzystania na Twojakampanie reklamową.Po dwóch darmowych cyklach pakietów, otrzymasz dwa pakietySTARTER po 50$, dwa pakiety BASIC po 150$,dwa pakiety PRO450$ na dalszą pracę i 1300$ do dyspozycji na e wallet, które będzieszmógł wypłacić lub przeznaczyć na zakupy dodatkowych pakietów.
 14. 14. Zestaw startowyEXPERT 2015$Po zakupie zestawu EXPERT otrzymujesz:Pakiet reklam STARTER o wartości 50$Pakiet reklam BASIC o wartości 150$Pakiet reklam PRO o wartości 450$Pakiet reklam EXPERT o wartości 1350$Darmowy ruch na dwa cykle pakietówOpłatę miesięcznego abonamentu w wysokości 15$200 000 UV traffic ruch wysokiej jakości do wykorzystania na Twojakampanie reklamową.Po dwóch darmowych cyklach pakietów otrzymasz dwa pakietySTARTER po 50$, dwa pakiety BASIC po 150$,dwa pakiety PRO 450$,dwapakiety EXPERT po 1350$ na dalszą pracę i 4000$ do dyspozycji na ewallet, które będziesz mógł wypłacić lub przeznaczyć na zakupydodatkowych pakietów
 15. 15. Pakiet startowyELITE 6065$Po zakupie zestawu ELITE otrzymujesz:Pakiet reklam STARTER o wartości 50$Pakiet reklam BASIC o wartości 150$Pakiet reaklam PRO o wartości 450$Pakiet reklam EXPERT o wartości 1350$Pakiet reklam ELITE o wartości 4050$Darmowy ruch na dwa cykle pakietówOpłatę miesięcznego abonamentu w wysokości 15$200 000 UV traffic ruch wysokiej jakości do wykorzystania na Twojakampanie reklamową.Po dwóch darmowych cyklach pakietów, otrzymasz dwa pakietySTARTER po 50$, dwa pakiety BASIC po 150$,dwa pakiety PRO450$,dwa pakiety EXPERT po 1350$, dwa pakiety ELITE po 4050$ nadalszą pracę i 12100$ do dyspozycji na e wallet, które będziesz mógłwypłacić lub przeznaczyć na zakupy dodatkowych pakietów .
 16. 16.  Kupując zestaw startowy otrzymujesz darmowy traffic na dwa cyklepakietów zawartych w zestawie startowym. Na czym polega darmowytraffic, przedstawię to na przykładzie zestawu startowego BASIC za215$. W skład zestawu wchodzi STARTER PACK i BASIC PACK o łącznejwartości 200$ i opłatę miesięcznego abonamentu. Pierwszy darmowy cykl pakietów wymusza ustawienie opcji repurchase na 100%, czyli po pierwszym cyklu otrzymamy po dwapakiety STARTER PACK i BASIC PACK. W drugim darmowym cyklu pakietów mamy możliwość ustawieniaopcji re purchase na 100% i 50%. Jeżeli wybierzemy ustawienie 50%to po skończonym drugim cyklu otrzymamy po dwapakiety STARTER PACK i BASIC PACK i ich równowartość 400$na e wallet które możesz wypłacić lub przeznaczyć na dalszyrozwój biznesu. Jeżeli wybierzemy ustawienie 100% to po skończonym cykluotrzymamy po cztery pakiety STARTER PACK i BASIC PACK i 0na e wallet.
 17. 17. Opcja RepurchaseW Bank on Traffic mamy do wyboru trzyustawienia opcji repurchase ustawienieopcji na 100%:po skończonym cyklu pakietu dwa nowepakiety o tej samej wartościustawienie opcji na 50%: po skończonymcyklu pakietu jeden nowy pakiet i jegorównowartość na e walletustawienie opcji na 0%: po skończonymcyklu pakietu całość na e wallet1.Pakiety uruchomione darmowymtrafficiem w pierwszym cyklu (Comp1) sąustawione na 100% i nie można tegozmienić, dzięki takiemu ustawieniuwykorzystujemy darmowy traffic nadrugi cykl w 100%2, Pakiety w drugim cyklu (Comp 2) oraznowe pakiety i repurchase mogą byćustawiane na 100% i 50%3 Pakiety roll up można ustawiać na100%, 50% i 0%ase 100%, 50%, i 0%.
 18. 18. Pakiety Business PacksW Bank on traffic będzie można takżedokupić dodatkowe pakiety (BusinessPacks) dzięki czemu będzie możnazarabiać jeszcze więcej. Dostępnych jestpięć rodzaji pakietów:Starter Pack $50Basic Pack $150Pro Pack $450Expert Pack $1350Elite Pack $4050Dodatkowe pakiety, aby zaczęłypracować i zarabiać, będą musiałyzostać zakwalifikowane (uruchomione)odpowiednią ilość Traffic Credits.
 19. 19.  Dodatkowe pakiety, aby zaczęły pracować i zarabiać, będą musiałyzostać zakwalifikowane (uruchomione) odpowiednią ilość TrafficCredits. Każdy pakiet ma przypisaną odpowiednią ilość TC STARTER 5,000 Credits BASIC 15,000 Credits PRO 45,000 Credits EXPERT 135,000 Credits ELITE 405,000 Credits W momencie kwalifikacji pakiet zacznie swój cykl (pracę) i zaczniezarabiać, po skończonym cyklu wypracuje odpowiedni dochód dladanego pakietu . Przedstawię to na przykładzie pakietureklamowego BASIC wartości 150$. Gdy pakiet skończy swój cykli ustawimy re inwestycję na 50%, to wypracuje dochód wwysokości 300$, z czego 150$ dostaniemy w postaci nowejpakietu BASIC wartości 150$ i 150$ zysku w postaci gotówkigotowej do wypłaty, czyli zarobimy 150$. Na tej samej zasadziedziałają wszystkie pakiety (Business Packs) w Bank on Traffic.
 20. 20. Limity pakietów (makro i zasada 1:2)Makro - określa liczbę pakietów, które możemy zakwalifikować.Rozpoczynając współpracę z firmą kupujemy zestaw startowy, w skład którego wchodzi po jednympakiecie z danego rodzaju w zależności od zestawu startowego z jakim zaczniemy współpracę. Po aktywacjizestawu, pakiety zostaną uruchomione (zakwalifikowane) na dwa cykle automatycznie przez firmę i niepodlegają limitom makro.Kolejne pakiety uruchamiane przez nas podlegają limitom makro. Zaczynając współprace z BoT możemyuruchomić po 5 pakietów jednego rodzaju, oprócz pakietu Elite.Jak widać na screenie powyżej limit makro pakietu Starter wynosi 25 000, aby zakwalifikować pakiet Starterpotrzebujemy 5000 limitu makro i 5000 traffic credits.Dzielimy 25 000 na 5000 i wychodzi nam 5, czyli możemy zakwalifikować 5 pakietów Starter. Zasada tajest stosowana do wszystkich pakietów.
 21. 21.  Po przez polecanie Bank on Traffic, od każdej osoby która zapiszesię z naszego linku do BoT otrzymamy połowę limitu makro ipołowę traffic credits jakiego nasz polecony użyje dokwalifikowania pakietów. Np jeżeli osoba polecona zakwalifikujepakiet starter my otrzymamy 2500 limitu makro i 2500 trafficcredits. Polecanie Bank on Traffic znacznie przyspiesza naszezarobki po przez wysokie limity makro i traffic jaki otrzymujemy. Drugim sposobem jest zastosowanie zasady 1:2: Pozakwalifikowaniu pięciu pakietów jednego rodzaju zaczynaobowiązywać zasada 2:1. Jeśli zakwalifikujemy jeden pakietwyższej wartości, będziemy mogli zakwalifikować dwa pakietyniższej wartości. Przykład: Po zakwalifikowaniu pięciu pakietów STARTER przypomocy Traffic Pack, natrafimy na blokadę i nie By móczakwalifikować szósty pakiet Starter, musimy zakwalifikowaćnajpierw co najmniej jeden pakiet BASIC, wówczas będziemymogli zakwalifikować kolejne dwa pakiety STARTER
 22. 22.  Traffic potrzebny do kwalifikacji pakietów będziemy mogli zdobyć nadwa sposoby: Można wykupić paczki trafficu od Bank on traffic Traffic Pack. W oferciesą dwa rodzaje Traffic Pack. Trafic Pack za 50$ (TP50) którym będziemymogli uruchomić pakiety o wartości 200$ i otrzymamy dodatkowo 1000kredytów do wykorzystania na własna kampanie reklamową.Traffic Packza 250$ (TP250), którym będziemy mogli uruchomić pakiety reklamowe owartości 1000$ i otrzymamy dodatkowo 10 000 kredytów dowykorzystania na własna kampanie reklamową. Dzięki tej opcji możemyzarabiać pasywnie bez konieczności polecania biznesu komukolwiek. Poprzez osoby polecone przez nas do Bank on traffic (SALESCREDIT). Drugim sposobem na zdobycie Trafficu (ruchu) jest polecaniefirmy Bank on traffic. W tym przypadku otrzymujemy tzn. SALESCREDIT, połowę trafficu, którego użyła osoba przez nas polecona dokwalifikowania pakietów . Opcja ta jest bardzo ciekawym pomysłem nabiznes, gdyż możemy zarabiać znaczenie więcej i szybciej. Możeszprowadzić swój biznes bez wykupowania Traffic Pack. Wszystko zależyjak zaplanujesz swój e-biznes. Opcja Sales Credits jest dla osóbaktywnych które chcą polecać Bank on traffic innym.
 23. 23. Funkcja Roll upsRoll ups czyli rolowanie pakietów wBank on Traffic. Z pewnościądziałając w BoT prędzej czy późniejbędziesz korzystał z tej funkcji.Rolowanie pakietów to nic innegojak zamiana trzech pakietówniższej wartości w jeden wyższej.
 24. 24.  Zastanawiasz się po co mam rolować pakiety? Jak zapewne wiesz w Bank on Traffic możesz uruchomić po pięćpakietów z każdego rodzaju przy użyciu traffic pack, a później musimystosować się do zasady 2:1. Czyli jak zakwalifikujesz pięć pakietówjednej wartości trafisz na blokadę, aby zakwalifikować szósty pakietmusisz zakwalifikować pakiet wyższej wartości. Wracając do rolowania Zakładając że masz 3 pakiety Starter które skończyły swój cykl i nie maszjuż limitu makro na ich uruchomienie, a Twoje pakiety Basic są w trakciecyklu i nie chcesz kupować kolejnego pakietu Basic,. w takiejsytuacji możesz zrolować trzy pakiety Starter w jeden pakiet Basic, któryw momencie kwalifikacji da Ci limit na dwa pakiety Starter . Rolowaćmożesz tylko pakiety typu repurchase niezakwalifikowane jednegorodzaju. W pakietach zrolowanych możemy ustawić opcje repurchase na0%. Na pierwszy rzut oka rolowanie wydaje się dość skomplikowane, jednakw praktyce jest to bardzo proste. Najwięcej przyjemności i korzyści wBank on Traffic daje możliwość kwalifikowania pakietów Elite, któreotrzymujemy dzięki rolowaniu pakietów niższych wartości. w ten sposóbbudujemy solidne fundamenty swojego biznesu.

×