Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Španska književnost 1 - o tekstu i knjizi

 1. 1. О ТЕКСТУ И КЊИЗИ
 2. 2. <ul><li>Ne postoji bez prirodnog jezika? </li></ul><ul><li>Poseduje značenje? </li></ul><ul><li>Sastavljen je od manjih jedinica? </li></ul><ul><li>Mogu se ustanoviti zakonitosti po kojima se sklapa, organizaciona načela? </li></ul><ul><li>Zapisuje se? Sluša se? Misli se? </li></ul><ul><li>Ima autora? </li></ul><ul><li>Utvrđen je? </li></ul><ul><li>Tekst je zapis? Audio zapis? Zapis na papiru? </li></ul>
 3. 3. <ul><li>“ ... Savko pravilima regulisano nizanje ili kombinovanje jedinica nekog znakovnog sistema u vremenu ili prostoru” </li></ul>Tekst književnog dela je niz prirodnojezičkih jedinica koje su ulančane po pravilima jezičkoga sistema
 4. 4. Možemo li tvrditi da je na ovim slikama tekst?
 5. 5. <ul><li>Šta je neophodno da bi postajao jezički tekst? </li></ul><ul><ul><li>Jezik? </li></ul></ul><ul><ul><li>Misao? </li></ul></ul><ul><ul><li>Govorimo/pišemo da bi smo komunicirali? </li></ul></ul><ul><li>Da li je u usmenim kulturama koje nisu znale za pismo postojao tekst ? </li></ul><ul><li>Kako je nastajao? </li></ul><ul><li>Da li se tekst čuvao? Zašto? </li></ul><ul><li>Kako se tekst čuvao ? Gde se čuvao zapis ? </li></ul><ul><li>Da li je bio utvrđen? Zašto? </li></ul><ul><li>Kako se danas sastavljaju tekstovi? </li></ul><ul><ul><li>Postoje li danas prevashodno usmeni tekstovi? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vic? </li></ul></ul></ul><ul><li>Kako se čuvaju? </li></ul><ul><li>Zašto su nekada pesme ponavljane s varijacijama, a danas ih učimo napamet? </li></ul><ul><li>Zašto je danas originalnost toliko važna? </li></ul><ul><li>Kako je pismenost uticala na čuvanje teksta? Kako se ponaša ljudski mozak (pamćenje), a kako papir? </li></ul><ul><li>Da li je pismo samo kod (grafički zapis) ili organizator misli? </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Предавање Алебрта Б. Лорда </li></ul><ul><li>Певање Авда Међедовића </li></ul><ul><li>Запис песме Авда Међедовића </li></ul>
 7. 7. <ul><li>U prirodi čoveka je da stvara smisao , da prenosi informacije u najširem smislu – da komunicira . Stoga ih organizuje tako da najvažnije može da sačuva u pamćenju ili na papiru. Stoga je funkcija govornog i psanog teksta komunikativna. </li></ul><ul><li>Jezik je skup procesa koji omogućavaju semantičko struktuiranje informacije spoznajne prirode, i postupaka koji omogućavaju sintaksičko strukturianje skupa markera koji pred s tavljaju tu informaciju. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>“ ... Zajedničko je svojstvo svih tekstova semantička organizovanost znakova , tj. jezik, materijalna podloga (rukopis, glas, knjiga, traka, ploča i sl.), autorstvo . </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Najmanja jedinica teksta je rečenica, tj. ne postoji veća gramatička kategorija od rečenice, već samo komunikativna, a to je tekst/diskurs . </li></ul><ul><li>Rečenice se grupišu u rečeničke grupe i dele se na: </li></ul><ul><ul><li>Glavnu rečenicu ( topic sentence ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pomo ćne rečenice ( supportive sentences ) </li></ul></ul><ul><li>Tekst je jedinica koja nastaje tek u procesu komuniciranja. </li></ul><ul><li>Stoga nam tekst nešto radi – KOMUNICIRA s nama. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Da bismo razumeli jezičku poruku nije dovoljno da razumemo samo njeno tekstualno značenje. Moramo da uzmemo u obzir i karakteristike ostalih elemenata komunikacionog čina. </li></ul><ul><ul><li>Pošiljalac – expresivna/emotivna funkcija (pošiljalac je u centru pažnje) </li></ul></ul><ul><ul><li>Primalac – konativna (primalac je u centru pažnje; vokativna ili imperativna funkcija) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kod – metajezička funkcija (jezik je u centru pažnje) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kanal – fatička funkcija (provera rada kanala) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontekst – referencijalna (pažnja je usmerena na kontekst) </li></ul></ul><ul><ul><li>Poruka - poetska funkcija jezika (pažnja je usmerena na formu poruke; estetska funkcija). </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Postiže se vanrečeničkim vezama/konektorima/ </li></ul><ul><li>diskurs markerima </li></ul><ul><ul><li>Gramatičke i leksičke supstitucije (predloz, veznici, sinonimi, parafraze) : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anafora </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Katafora </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vokabular iz istog semantičkog polja </li></ul></ul><ul><ul><li>Logički i vremenski konektori (naporedni i zavisni veznici, prilozi itd.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Glagolska vremena </li></ul></ul><ul><ul><li>Frazeološki </li></ul></ul><ul><ul><li>Tonski </li></ul></ul><ul><ul><li>Formulni (klišetirana mesta) </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Konektori vode kroz tekst u svim mogućim smerovima </li></ul><ul><li>Nalaze se na konstruktivnim granicama teksta – grade ga. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Usmenost – misao koja se izgovara – govor </li></ul><ul><ul><li>Tekst ne nastaje da bi ostao, nego da bi nestao </li></ul></ul><ul><li>Pismenost – misao koja se zapisuje – tekst </li></ul><ul><li>Elektronska obrada misli? </li></ul><ul><li>Govor nije nezapisani tekst zato što </li></ul><ul><ul><li>Sadrži netekstualne karakteristike koje grade značenje (npr. ritam, gestikulacija, pauze ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Podrazumeva varijaciju, neutvrđenost i ima sopstvenu gramatiku koja ne zavisi od pismenosti. </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizacija misli/znanja/iskustva u usmenoj kulturi nije ista kao organizacija misli/znanja/iskustva u pisanoj kulturi zato što zavisi od pamćenja – ponavljanja obrazaca. </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>Usmena komunikacija koja zavisi od pisane komunikacije (elektronska era: telefon, radio, televizija, internet) </li></ul><ul><li>Kultura medija – narušen koncept komunikacije </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Rap </li></ul><ul><li>Hip-hop </li></ul>
 16. 18. <ul><li>Linearna struktura teksta </li></ul><ul><li>Hipertekstualna struktura teksta </li></ul>
 17. 19. <ul><li>Book are funny little portable pieces of thought – Susan Sontag </li></ul>
 18. 20. <ul><li>P-book: </li></ul><ul><ul><li>Нема општеприхваћене дефиниције </li></ul></ul><ul><ul><li>UNESCO: Непериодична литерарна публикација која има више од 49 страна. </li></ul></ul><ul><ul><li>Штампана на папиру </li></ul></ul><ul><li>E-book: </li></ul><ul><ul><li>Дигитална верзија p-book </li></ul></ul><ul><li>Парадокс: </li></ul><ul><ul><li>DRAE у папирном формату 4% порез </li></ul></ul><ul><ul><li>DRAE у CD- формату 16% порез </li></ul></ul>

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

835

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

17

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×