Projekt tjedan bez knjiga,d. petković

523 views

Published on

Rad za CUC-2012.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projekt tjedan bez knjiga,d. petković

 1. 1. Projekt Tjedan bez knjiga u e-okruženju CUC 2012. Dubravka Petkovid OŠ Fažana, Fažana Dubravka Petkovid, OŠ Fažana
 2. 2. Projekt Tjedan bez knjiga jeinovativan i specifičan rad namijenjen učenicima četvrtog razreda osnovne škole u kojem se istraživala mogućnost integracije ICT-e u nastavni plan i program Dubravka Petkovid, OŠ Fažana
 3. 3. Priprema projekta Određenje projektaSinteza : Ideja:•stečenih znanja i •osmisliti nastavnivještina same učiteljice tjedan u kojem de seu oblikovanju učenici okušati unastavnih sadržaja i učenju onlinepoučavanju u online •sve potrebne sadržajeokruženju predviđene Godišnjim•informatičkih znanja i planom i programomvještina koje su stekli taj tjedan oblikovati iučenici tijekom četiri pripremiti u onlinegodine obliku Dubravka Petkovid, OŠ Fažana
 4. 4. Izrada sadržajaPri izradi sadržaja bilo jepotrebno:•poštivati Nastavni plan iprogram•razraditi aktivnosti•odabrati sustav za provedbu•odabrati način prikaza rada•prilagoditi dizajn Moodlesustava uzrastu•pridržavanje pravilainstrukcijskog dizajna Dubravka Petkovid, OŠ Fažana
 5. 5. Korišteni resursi LMS Moodle Web 2.0 alati Za izradu nastavnih sadržaja Proprofs, Zondle PurposeGames,•Bookovi - sadržaji u pisanom, Surveydaddy, ClassTools, Quizyour audio ili video obliku ovisno o sadržaju i friends, Studystack – korišteni za izradupotrebi sadržaja i aktivnosti učenika pri•Forumi, Pitanja i Testovi uvježbavanju ili formativnoj provjeri Za aktivnost učenika znanja u obliku igrica, rješavanja kvizova• Forumi - za izradu zadataka, međusobno i križaljki.ocjenjivanje i GoogleDocs -korišten za suradnički rad na komunikaciju. tjednom zadatku.•Test - za formativnu i sumativnu Flipsneck i Lino učenici su koristili zaprocjenu znanja prezentaciju samostalnnog ili grupnog•Pitanje - za odabir teme za samostalan zadatka.rad i grupni rad Audacity i Podsneck korišteni su za snimanje priča. Dubravka Petkovid, OŠ Fažana
 6. 6. Edukacija učenika•Upoznavanje sa sustavom Moodle, njegovim korištenjem•Pristupanje sustavu učenja korištenjem AAI@Edu identitet•kako surađivati, kako procjenjivati nečije uradke, predavati vježbe• Web2.0 alate učenici su upoznali i koristili tijekom školske godine usklopu projekta Svaki tjedan alat jedan. Vrijeme provedbePriprema projekta: dva mjesecaProvedba projekta: jedan radni tjedan od 23. do 27. travnja 2012 Dubravka Petkovid, OŠ Fažana
 7. 7. Tijek projekta• informatička učionica• dostupnost sadržaja samo dan kada se radilo i svih dana koji su prošli• na početku dana upoznavanje s ishodima učenja i aktivnostima za taj dan• rad se provodio prema rasporedu• klasičan način potpomognut sadržajima na internetu• ovisno o sadržaju korišten frontalni oblik rada, samostalan rad i grupni oblik rada.• svi sadržaju rađeni u školi bili su postavljeni u sustavu Moodle i tako dostupni i kod kuće Dubravka Petkovid, OŠ Fažana
 8. 8. Primjeri rada Hrvatski jezikPriroda i društvo Matematika Dubravka Petkovid, OŠ Fažana
 9. 9. Posljednji dan•provjera znanja iz svih nastavnihpredmeta, integrirani zadaciuz pomodtesta u sustavu Moodle.•postignuti rezultati nešto su niži odrezultata formativnih provjeraprovedenih tijekom tjedna•prezentacija tjednog zadatak: Knjiga oNacionalnim parkovima u RepubliciHrvatskoj koju su učenici Izradilina satuinformatike objedinjujudi radove grupanastalih u GoogleDocsu. Dubravka Petkovid, OŠ Fažana
 10. 10. Evaluacija Anketa za učenike i roditeljeRezultati ankete -učenici 1.pitanje: Je li ti učenje u sustavu Moodle 2.pitanje:Što je bilo najzanimljivije? 3.pitanje: Što vam se nije dopalo?zanimljivije od uobičajenog načina učenja? 10 17 10 20 igrice 5 7 6 5 1 1 0 0 filmovi 0 4 Završni Kvizovi Sve mi se Hrvatski DA ostalo NE ispit dopalo jezik 5. pitanje: Kada bi mogli birati odabrali bi: 4.pitanje: Prednosti takvog učenja kad je netko bolestan da može 12 pogledati šta je bilo u školi 15 5 5 10 9 3 bolje je zato što možeš riješiti 5 zadadu na kompjuteru 0 ne moramo nositi knjige učiti ovako ponekad svaki dan koristiti Moodle Dubravka Petkovid, OŠ Fažana
 11. 11. Rezultati ankete - roditelji 1.pitanje: Jeste li svom djetetu morali 2. pitanje: Jeste li primjetili razliku u 3. pitanje: Što vi kao roditelj mislite o posebno pomagati u radu na stranici pristupu učenju i obavezama kod vašeg ovakvom načinu učenja? Moodle-a? djeteta tijekom prošlog tjedna? 5 8 4 6 3 4 2 10 2 0 1 Da, bio je više Govorio je više o Manje vremena 0 0 motiviran/a školi i onome što je posvetio Odlično barem nema Mislim da bi trebalo Ja sam ipak osoba koja onih teških torbi biti više ovakvih vjeruje u knjige mada DA uči nego inače učenju nego "tjedana" nije loša kombinacija NE inače knjiga i računala... 4. pitanje: Navedite pozitivne strane 5. pitanje: Negativne strane ovakvog ovakvog načina učenja učenja 5 8 4 6 3 4 2 2 1 0 to što ne pišu rukom i nisam ih našla/našao u previše vremena za 0 ne usavršavaju svoj ovako kratkom periodu računalom potiče samostalnost u snalaženju s računalom, potiče istraživački rad zainteresiran za školu imaju lakši pristup informacijama... više je i kreativnost zabavnije je rukopis koji je inače lošAnalizom ankete može se zaključiti da su učenici zainteresirani za ovakve oblike radai da bi u njima i nadalje željeli sudjelovati. Dubravka Petkovid, OŠ Fažana
 12. 12. Na krajuUspjeh Tjedna bez knjiga najlakše je mjeriti zadovoljstvom učenika, koje suizražavali tijekom cijelog tjedna, a i nakon završetka projekta.Najviše im se ipak svidjelo što, za razliku od drugih učenika, ne moraju nositiškolske torbe pune knjiga kao i samo učenje putem računala.Sama činjenica da su se učenici vradali i nakon završetka rada i ponovopregledavali sadržaje dovoljno govori o njihovoj zainteresiranosti iuspješnosti projekta.Odabrani načini prezentacije sadržaja i aktivnosti bile su zanimljivi učenicimašto se vidjelo tijekom rada i u evaluaciji. Učenici su se s lakodom snašli usustavu Moodle.Učenici su pokazali da učenje u e-okruženju za njih nije novost, da susposobni vrlo brzo naučiti i svladati neke od prepreka, da u sigurnom i dobroorganiziranom okruženju mogu puno naučiti, istražujudi i suradnički dijeledi. Dubravka Petkovid, OŠ Fažana
 13. 13. Nedostatci•nedostak tima stručnjaka i podrške, koji su neophodni zaizradu ovakvog načina e-učenja•neadekvatna opremljenost informatičke učionice, u kojoj suračunala u veoma lošem stanju, slabih konfiguracija te jeponekad bilo nemogude pokrenuti i instalirati neke web 2.0alate, prikazati film s Portala Baltazar itd. ZAKLJUČAK Ovakav oblik učenja mogude je primjenjivati u osnovnoj školi kao sastavni dio pojedinih školskih predmeta ili kao potpuno zaseban projekt, ako je dobro planiran te ako su škole spremne na drugačiji oblik nastave koji odudara od tradicijskih oblika. Dubravka Petkovid, OŠ Fažana
 14. 14. Literatura1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.Nacionalni okvirni kurikulum. Zagreb, 2008.2. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.Nacionalni plan i program za osnovnu školu.Zagreb, 2006.3. Bosnid,I. Moodle priručnik za seminar(2006).Preuzeto 15.siječnja s http://www.open.hr/wp-content/uploads/2012/04/Moodle_prirucnik.pdf4. http://www.proprofs.com/quiz-school/5. http://www.zondle.com/publicPages/welcome.asp6. http://www.purposegames.com/create7. http://polldaddy.com/8. classtools.net9. http://www.quizyourfriends.com/10. www.appappeal.com11. docs.google.com Dubravka Petkovid, OŠ Fažana
 15. 15. Dubravka Petkovid, OŠ Fažana

×