Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Informacijsko komunikacijska     tehnologija      (IKT)        I    Web 2.0 alati      Dubravka P...
IInfforrmac n o maci      ijjko -- kom        ko kom             uniikaciijjs          ...
astta       as a vnom          vnom porrab o ab aun    aunUpU      cesu       cesu    ...
nalo    Raču   Na našim računalima imamo instalirane   programe i alate koje možemo koristiti za       izra...
Internet       Internet nam nudi      Web 2.0 alate       Što su web 2.0 alati? Prije Web 2.0 alata na...
Web 2.0 alati•alati koji omogućuju da koristimogotove sadržaje s interneta, ali da isami korisnici postavljaju i stvarajus...
Podjjella                      Pod e aOpćenito, s obzirom na namjenu, razlikujemo alate:za: Općenito,...
Prednosti• jednostavni za uporabu• većinom besplatni• nastavni proces zanimljiviji• učitelje može potaknuti da promijene n...
Web 2.0 alati mogu se kori Web 2.0 alati mogu se kori iti              st iti u nastavi           ...
Učitelji i edukacijaUpotreba IKT-a zahtjeva kompetentnog i informatički osposobljenog učiteljaMZOS:- ECDL tečajevi- ICTed...
Edukacija učitelja u online    okruženjuNeformalno obrazovanje      Dubravka Petković      OŠ Fažana     ...
TKO?         TKO?••Potaknutiidejama stečenim na obrazovnim Potaknuti idejama stečenim na obrazovnimradionicama pr...
KAKA KO?  KO?••Kaonačin obrazovanja odabrali smo online Kao način obrazovanja odabrali smo onlinetečajeve jer smatramo da...
ŠTO?      ŠTO?Osmišljena su ii izrađena, četiri Osmišljena su izrađena, četirionline tečaja u LMS sustavu Moodle onli...
Radionica izrade nastavnih materijalaIshodi:• kreirati nastavne  listiće, križaljke,  pozivnice, diplome,  video zapise...
Upotreba MS PowerPointaIshodi:• dizajnirati  prezentacije  sukladno pravilima• procijeniti kada će i  na koji način  p...
Izrada razredne web straniceIshodi:Ishodi:••   koristiti Google Site za   koristiti Google Site za  izradu web stra...
Web 2.0 alati u nastaviIshodi:•nabrojati pojedine vrste alata• razlikovati posebnosti pojedinog alata• identificirati nare...
Potrebna predznanja••Zaovakav vid neformalnog učenja potrebna Za ovakav vid neformalnog učenja potrebnasu neka predznanja ...
Prijave za tečajeveSvi zainteresirani mogu se prijaviti na tečajeve na: Svi zainteresirani mogu se prijaviti na tečajeve n...
Struktura tečajeva•  tečajevi radioničkog tipa•  lekcije – pisane i video upute•  vježbe•  testovi , kvizovi ( manji b...
Upoznavanje stečajevima / radionicama    Link za ulazak u Moodle  https://moodle.carnet.hr/
Linkovi za tečajeve i o web2.0 alatima              Prijave za tečajeveStranica udruge Zvono – http://udruga-...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

IKT, Web 2.0 alati, edukacija

2,840 views

Published on

Prezentacija za učitelje- informativno o neformalnoj edukaciji

Published in: Education
 • Be the first to comment

IKT, Web 2.0 alati, edukacija

 1. 1. Informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) I Web 2.0 alati Dubravka Petković OŠ Fažana Labin, 18.10.2012.
 2. 2. IInfforrmac n o maci ijjko -- kom ko kom uniikaciijjs un kac s ttehnollog ehno ogi ka ka ijja a ••Informacijsko-komunikacijske tehnologije sastoje Informacijsko- komunikacijske tehnologije sastoje se od hardvera, softvera, mreža i imedija za se od hardvera, softvera, mreža medija za skupljanje, pohranjivanje, procesuiranje, skupljanje, pohranjivanje, procesuiranje, prosljeđivanje i iprezentaciju informacija (glasovnih, prosljeđivanje prezentaciju informacija (glasovnih, tekstualnih i islikovnih). tekstualnih slikovnih). ••Starijetehnologije radio, televizija ... Starije tehnologije radio, televizija ... ••Udanašnje vrijeme taj naziv se koristi za mobilnu U današnje vrijeme taj naziv se koristi za mobilnu telefoniju, Internet te računala. telefoniju, Internet te računala.
 3. 3. astta as a vnom vnom porrab o ab aun aunUpU cesu cesu prro po ••Prema smjernicama HNOK-a postoji Prema smjernicama HNOK-a postoji potreba za promjenama načina potreba za promjenama načina poučavanja pa tako ii za uporabom IKT –a poučavanja pa tako za uporabom IKT –a u nastavnom procesu. u nastavnom procesu. ••IKT u izradi prikladnih nastavnih IKT u izradi prikladnih nastavnih materijala, a u skladu s ishodima pojedinih materijala, a u skladu s ishodima pojedinih predmetnih kukikuluma. predmetnih kukikuluma.
 4. 4. nalo Raču Na našim računalima imamo instalirane programe i alate koje možemo koristiti za izradu nastavnih materijala.1.MS Office:• Word• PowerPoint• Excel• Publisher2. S Windowsima dolazi u paketu i Movie Maker3. Ostali alati koje sami instaliramo na računala
 5. 5. Internet Internet nam nudi Web 2.0 alate Što su web 2.0 alati? Prije Web 2.0 alata na internetu su se koristili alati koje su korisnicima omogućavali da na web postavljaju tekstove, slike, filmove, audio zapise i sl. koje su korisnici interneta mogli samo čitati, gledati, slušati. Sve te alate zovemo web 1. 0
 6. 6. Web 2.0 alati•alati koji omogućuju da koristimogotove sadržaje s interneta, ali da isami korisnici postavljaju i stvarajusvoje sadržaje, da surađuju, dijele,povezuju se sa zajednicom.•korisnici postaju njihovomuporabom aktivni sudionici•nepregledan broj alata
 7. 7. Podjjella Pod e aOpćenito, s obzirom na namjenu, razlikujemo alate:za: Općenito, s obzirom na namjenu, razlikujemo alate:za:••alati za razmjenu medija –Ficker, Picasa, Youtube, alati za razmjenu medija –Ficker, Picasa, Youtube,Google Drive Google Drive••alatiza komunikaciju ::MySpace,Skype, Google+ alati za komunikaciju MySpace,Skype, Google+••alatiza suradnju (kolaboraciju): Google drive, Wikispace, alati za suradnju (kolaboraciju): Google drive, Wikispace,Facebook, Twiter... Facebook, Twiter...••alati za kreativno učenje GlogsterEdu, Buuble .us, Gliffy, alati za kreativno učenje GlogsterEdu, Buuble .us, Gliffy,TonDoo.. TonDoo..••alatiza izradu materijala za učenje, Story bird, Slide sneck alati za izradu materijala za učenje, Story bird, Slide sneck••sustaviza upravljanje učenjem (LMS) Moodle sustavi za upravljanje učenjem (LMS) Moodle••alati za društvene knjižne oznake (social bookmarking) alati za društvene knjižne oznake (social bookmarking)Diigo, Delicius Diigo, Delicius
 8. 8. Prednosti• jednostavni za uporabu• većinom besplatni• nastavni proces zanimljiviji• učitelje može potaknuti da promijene način poučavanje• učenici postaju aktivni sudionici nastavnog procesa
 9. 9. Web 2.0 alati mogu se kori Web 2.0 alati mogu se kori iti st iti u nastavi st u nastavi na dva načina:: na dva načina••pomoću njih učitelji izra pomoću njih učitelji izra uj đ uju zanimljive đ u zanimljivenastavne materijale za uče nastavne materijale za uče ik n ike n e ••učenici, nakon štto stekn učenici, nakon š o stekn u neka osnovna u neka osnovna informatička znanja,, primje informatička znanja primje ju n juju te alate n ju te alateprii samostalnom rješavanju pr samostalnom rješavanju za dataka, zadataka,individualno ili suradnički (u individualno ili suradnički (u pa ru ili grupi) paru ili grupi)..
 10. 10. Učitelji i edukacijaUpotreba IKT-a zahtjeva kompetentnog i informatički osposobljenog učiteljaMZOS:- ECDL tečajevi- ICTedu – edukacije od strane Carneta
 11. 11. Edukacija učitelja u online okruženjuNeformalno obrazovanje Dubravka Petković OŠ Fažana Labin, 18.10.2012.
 12. 12. TKO? TKO?••Potaknutiidejama stečenim na obrazovnim Potaknuti idejama stečenim na obrazovnimradionicama pri Udruzi hrvatskih učitelja razredne radionicama pri Udruzi hrvatskih učitelja razrednenastave Zvono, osnovana je Informatička skupina. nastave Zvono, osnovana je Informatička skupina.••Ciljskupine bio je osmišljavanje pomoći učiteljima Cilj skupine bio je osmišljavanje pomoći učiteljimabez informatičkih kompetencija (koje nisu stekli bez informatičkih kompetencija (koje nisu stekliškolovanjem na višim školama ili UF) da nauče školovanjem na višim školama ili UF) da naučekoristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i i koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologijutako ih potaknuti da unaprijede poučavanje. tako ih potaknuti da unaprijede poučavanje.
 13. 13. KAKA KO? KO?••Kaonačin obrazovanja odabrali smo online Kao način obrazovanja odabrali smo onlinetečajeve jer smatramo da je takav način učenja tečajeve jer smatramo da je takav način učenjanajprimjereniji kolegama učiteljima koji pored najprimjereniji kolegama učiteljima koji poredgolemih obveza u školi i iu obitelji nemaju vremena golemih obveza u školi u obitelji nemaju vremenasatima sjediti i islušati predavanje u nekoj učionici. satima sjediti slušati predavanje u nekoj učionici.••Ovajnačin pruža im mogućnost rada i iučenja u Ovaj način pruža im mogućnost rada učenja uvrijeme njihove maksimalne koncentracije na vrijeme njihove maksimalne koncentracije nazadaće i iupravo onoliko dugo koliko to žele i imogu. zadaće upravo onoliko dugo koliko to žele mogu.
 14. 14. ŠTO? ŠTO?Osmišljena su ii izrađena, četiri Osmišljena su izrađena, četirionline tečaja u LMS sustavu Moodle online tečaja u LMS sustavu Moodlekoja provodimo ove školske godine: koja provodimo ove školske godine:••Izrada nastavnih materijala Izrada nastavnih materijala•• Upotreba MS PowerPointa, Upotreba MS PowerPointa,•• Izrada razredne web stranice ii Izrada razredne web stranice•• Web2.0 alati u nastavi. Web2.0 alati u nastavi.
 15. 15. Radionica izrade nastavnih materijalaIshodi:• kreirati nastavne listiće, križaljke, pozivnice, diplome, video zapise i audio zapise uz pomoć :MS Worda, MS Publisher, MS Picture Menagera, MS Movie Makera, Photo Scape, Audacity i dr.• procijeniti kada koristiti te materijale u nastavnom procesu
 16. 16. Upotreba MS PowerPointaIshodi:• dizajnirati prezentacije sukladno pravilima• procijeniti kada će i na koji način primijeniti prezentaciju u toku nastavnog procesa• kreirati kvizove, igrice i sl. koristeći animacije, hiperlinkove i efekate u MS PowerPointu
 17. 17. Izrada razredne web straniceIshodi:Ishodi:•• koristiti Google Site za koristiti Google Site za izradu web stranica izradu web stranica razreda razreda•• upoznati program za upoznati program za obradu slike (Picasa) obradu slike (Picasa)•• upoznati program za upoznati program za obradu zvuka (Audacity) obradu zvuka (Audacity)•• koristiti predviđene koristiti predviđene programe pri izradi programe pri izradi sadržaja web stranice sadržaja web stranice•• pridržavati se osnovnih pridržavati se osnovnih pravila dizajna pravila dizajna•• ovladati korištenjem ovladati korištenjem maila (Gmaila) te maila (Gmaila) te prostora za pohranu prostora za pohranu dokumenata Google dokumenata Google Docs Docs
 18. 18. Web 2.0 alati u nastaviIshodi:•nabrojati pojedine vrste alata• razlikovati posebnosti pojedinog alata• identificirati naredbe alata kojimaće se služiti•ovladati naredbama pojedinog alata•dizajnirati vlastite nastavne materijaleuporabom web2.0 alata•procijeniti kada će i na koji načinprimijeniti načinjene materijale tijekomnastavnog procesa•kreirati vlastite sadržaje pomoću web2.0 alata• postaviti uradke na web
 19. 19. Potrebna predznanja••Zaovakav vid neformalnog učenja potrebna Za ovakav vid neformalnog učenja potrebnasu neka predznanja koja su opisana u svakom su neka predznanja koja su opisana u svakomtečaju. Zajedničko im je poznavanje osnova tečaju. Zajedničko im je poznavanje osnovarada na računalu. rada na računalu.••Tečajevise provode u Carnetovom LMS Tečajevi se provode u Carnetovom LMSsustavu Moodle te je polaznicima potreban sustavu Moodle te je polaznicima potrebanelektronički identitet AAI@Edu. Naravno, elektronički identitet AAI@Edu. Naravno,potrebno je računalo i iinternetska veza. potrebno je računalo internetska veza.
 20. 20. Prijave za tečajeveSvi zainteresirani mogu se prijaviti na tečajeve na: Svi zainteresirani mogu se prijaviti na tečajeve na:Srtranici Udruge Zvono http://udruga- Srtranici Udruge Zvono http://udruga- zvono.weebly.com/informati269ki-te269ajevi.html zvono.weebly.com/informati269ki-te269ajevi.htmlili na direktnom linku: ili na direktnom linku:https://docs.google.com/spreadsheet/ccc? https://docs.google.com/spreadsheet/ccc? key=0Ar49X76erQJSdGM3TjAxS3FSbTFwLUhLOXNz key=0Ar49X76erQJSdGM3TjAxS3FSbTFwLUhLOXNz Q2pQbFE#gid=0 Q2pQbFE#gid=0Nekoliko dana prije početka tečaja elektroničkomNekoliko dana prije početka tečaja elektroničkom poštom ((e-mailom) svaki sudionik dobiva obavijest o poštom e-mailom) svaki sudionik dobiva obavijest o daljnjim postupcima i ilink za ulazak na tečaj daljnjim postupcima link za ulazak na tečaj /radionicu. /radionicu.
 21. 21. Struktura tečajeva• tečajevi radioničkog tipa• lekcije – pisane i video upute• vježbe• testovi , kvizovi ( manji broj)• forumi - međusobna razmjena iskustva• anketa- međusobno ocjenjivanje
 22. 22. Upoznavanje stečajevima / radionicama Link za ulazak u Moodle https://moodle.carnet.hr/
 23. 23. Linkovi za tečajeve i o web2.0 alatima Prijave za tečajeveStranica udruge Zvono – http://udruga-zvono.weebly.com/informati269ki- te269ajevi.html Direktan link- https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ar49X76erQJSdGM3TjAxS3FSbTFwLUhLOXNzQ2pQbFE#gid=0 Upiti o tečajevima na mail udruga-zvono@net.hr dubravka50@gmail.com vuksan@gmail.com Stranica s web 2.0 alatima https://sites.google.com/site/web20urn/ FB grupa Alati w eb2.0 u nastavi http://www.facebook.com/groups/web2.0uRN/

×