Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dostępność na drodze do Użyteczności
Kim jestem? Człowiekiem z pasją do Wiedzy <ul><li>Kiedyś: </li></ul><ul><li>Praktykant Ośrodka Informacji Naukowej dla...
Agenda <ul><li>Teoria </li></ul><ul><ul><li>Definicja dostępności WWW </li></ul></ul><ul><ul><li>Dostępność a użyteczność ...
Agenda <ul><li>Praktyka </li></ul><ul><ul><li>Case study - MRiRW </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Raport z badania starego S...
Propozycja definicji Dostępność WWW (ang. web accessibility) – to „ możliwość skorzystania ” z funkcji lub właściwości...
Dostępność a użyteczność <ul><li>Wybrane zalecenia WCAG: </li></ul><ul><ul><li>12.3: Dziel duże bloki informacji na mnie...
Rodzaje ograniczeń dostępności WWW <ul><li>Ograniczenia funkcjonalne – starsi, niepełnosprawni: </li></ul><ul><ul><li>zmy...
Coraz więcej jest ludzi starszych Źródło : U.S. Census Bureau Report on Americans with Disabilities: 1994-95, P70-61 (Augu...
Korzyści z dostępnego Serwisu <ul><li>Zgodność z prawem </li></ul><ul><li>Większa liczba użytkowników </li></ul><ul><li>Ni...
Korzyści dla wszystkich Przykład jak ludzie bez niepełnosprawności korzystają z udogodnień dla niepełnosprawnych
Dostępność a regulacje prawne na Świecie <ul><li>Australia – Disability Discrimination Act (DDA) – 1992 </li></ul><ul>...
<ul><li>Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej </li></ul><ul><li>Rozdział II, Art. 32.  </li></ul><ul><li>„ Wszyscy są wobe...
<ul><li>Ustawa o dostępie do informacji publicznej </li></ul><ul><li>Art. 2. p.1 .  Każdemu przysługuje (…) prawo dostępu...
Międzynarodowy standard dostępności World Wide Web Consortium Web Content Accessibility Guidelines 2 Web Accessibility In...
User Agent Accessibility Guidelines Źródło: http://www.w3.org/WAI/intro/components.php Authoring Tool Accessibility Gu...
Charakterystyka WCAG <ul><li>WCAG – maj 1999 r. </li></ul><ul><li>WCAG 2 – grudzień 2008 r. </li></ul><ul><ul><li>Media ...
Rozwiązania dla niepełnosprawnych Mouth stick Single-switch access Head wand Sip and puff switch Oversized trackball mou...
Ludzie bez barier Piotr Kalinowski - 26 rolnik, od dwóch lat niewidomy, sam prowadzi gospodarstwo, zarabia przez Interne...
Case study Badanie dostępności WWW na przykładzie Serwisu: Stary Nowy
Pierwotna strona Wywalić to co jest u góry
Problemy <ul><li>Brak CSS </li></ul><ul><li>Tabele </li></ul><ul><li>Wartości pikselowe </li></ul><ul><li>Nielinearna naw...
Audyt dostępności Serwisu MRiRW <ul><li>Cele badania: </li></ul><ul><li>Ocena obecnego poziomu dostępności Serwisu </li><...
Metodyka <ul><li>Przegląd Serwisu w specjalistycznym oprogramowaniu </li></ul><ul><li>Wytypowanie kluczowych podstron do ...
Wygląd Strony Głównej Safari 3.2.3 ?
Wytypowanie kluczowych podstron <ul><li>Strona Główna </li></ul><ul><li>Mapa Serwisu </li></ul><ul><li>Kontakt </li></ul><...
Zalecenia WCAG dla MRiRW Wymagania Przegląd głównych błędów w Serwisie Postrzegalność – Informacje i elementy interfejsu ...
Kontrast i wielkość tekstu Deuntropia i Pantropia Brak możliwości powiększenia w IE 6
Wygląd Strony Głównej w różnych przeglądarkach Firefox, Internet Explorer, Opera Safari, Chrome
Błędy funkcjonalne ? ? JavaScript !?
Najważniejsze zalecenia dla Serwisu MRiRW <ul><li>Poziom A (muszą być spełnione) </li></ul><ul><ul><li>Zapewnić tekst alt...
Szczegóły w Raporcie Spis treści 1. Wstęp i opis badania 2. Proces badania 3. Analiza obecnego poziomu dostępności stron ...
Nowy Serwis MRiRW Krótkie badanie <ul><li>Oceniane elementy: </li></ul><ul><ul><li>Opis nagłówków </li></ul></ul><ul><ul>...
Punktacja Analizowane elementy Zasady punktacji Punktacja Opis nagłówków 0 – brak nagłówków 1 – obecne, ale źle opisane ...
Punktacja i Ocena Kryteria ocen: 0 punktów do 12 punktów – ocena niedostateczna 13 punktów do 17 punktów – ocena dostatecz...
Stary vs Nowy logo Wymagania Wybrane elementy Zmiana Brak zmian Postrzegalność Informacje i elementy interfejsu muszą...
Stary vs Nowy Wymagania Wybrane elementy Zmiana Brak zmian Zrozumiałość Informacje i wymagana interakcja na Stronie, ...
Serwis nowy, ale czy dobrze zoptymalizowany? 51 s. (!) 9 s. 17 s. 16s. 25s. 17 s. obrazki, video JavaScript CSS Źródło: W...
Dostępność a Flash <ul><ul><li>Wiele sposobów prezentacji (np. interakcja, narracja, video, muzyka, animacja); </li></ul>...
Rozwój dostępności Flash’a <ul><ul><li>Flash MX w.6 – Pierwsze techniki dostępności </li></ul></ul><ul><ul><li>Flash MX 2...
Jak badać dostępność Flash’a? <ul><li>Tylko w MS Windows – Active Accessibility (MSAA) </li></ul><ul><li>Czytniki ekranu:...
Przykład niedostępnej strony Flash Osoba Niewidoma vs Grzegorz Turnau (Online)
Dlaczego Turnau jest „niedostępny”? <ul><li>Elementy menu powinny być typu Button, a nie Graphic; </li></ul><ul><li>Brak ...
Jak badać dostępność PDF? <ul><li>Wg standardu ISO 32000-1:2008 dla PDF 1.7 </li></ul><ul><li>Wg standardu WCAG 2 </li></u...
Przykład niedostępnego dokumentu PDF Osoba Niewidoma vs Dziennik Ustaw nr 225 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2...
Mariusz Jankowski [email_address] Damian Zalewski [email_address] Dziękujemy za uwagę!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Badanie dostępności stron inetrnetowych dla osób niepełnosprawnych

1,375 views

Published on

Published in: Design, Technology
 • Be the first to comment

Badanie dostępności stron inetrnetowych dla osób niepełnosprawnych

 1. 1. Dostępność na drodze do Użyteczności
 2. 2. Kim jestem? Człowiekiem z pasją do Wiedzy <ul><li>Kiedyś: </li></ul><ul><li>Praktykant Ośrodka Informacji Naukowej dla PWSZ w Pile </li></ul><ul><li>Przedstawiciel Kół Naukowych (UMK, UW) na konferencjach międzynarodowych </li></ul><ul><li>Asystent Doradcy Finansowego Grupy ING </li></ul><ul><li>Edukacja: </li></ul><ul><li>Uniwersytet Mikołaja Kopernika </li></ul><ul><li>Uniwersytet Warszawski </li></ul><ul><li>PJWSTK </li></ul><ul><li>Obecnie: </li></ul><ul><li>Konsultant aplication accessibility </li></ul><ul><li>Najbliższy cel zawodowy: Ekspert Accessibility </li></ul><ul><li>Marzenia zawodowe: tajemnica  </li></ul>
 3. 3. Agenda <ul><li>Teoria </li></ul><ul><ul><li>Definicja dostępności WWW </li></ul></ul><ul><ul><li>Dostępność a użyteczność </li></ul></ul><ul><ul><li>Rodzaje ograniczeń w dostępności </li></ul></ul><ul><ul><li>Korzyści z dostępnego Serwisu </li></ul></ul><ul><ul><li>Dostępność a regulacje prawne na Świecie </li></ul></ul><ul><ul><li>Dostępność a Prawo Polskie </li></ul></ul><ul><ul><li>Międzynarodowy Standard Dostępności </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozwiązania dla niepełnosprawnych </li></ul></ul><ul><ul><li>Przykłady ludzi bez barier </li></ul></ul>
 4. 4. Agenda <ul><li>Praktyka </li></ul><ul><ul><li>Case study - MRiRW </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Raport z badania starego Serwisu (10/11.2009) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Krótkie badanie nowego Serwsu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Porównanie dostępności </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dostępność a Flash </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jak badać dostępność Flash’a? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Case study – Grzegorz Turnau Online </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dlaczego Turnau jest niedostępny? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dostępność a PDF </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jak badać dostępność PDF? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Case study – Rozporządzenie Ministra Finansów (PDF) </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Propozycja definicji Dostępność WWW (ang. web accessibility) – to „ możliwość skorzystania ” z funkcji lub właściwości strony internetowej przez osoby niepełnosprawne, starsze oraz użytkownik ó w ograniczonych sytuacyjnie – np. przez wolne łącze, nietypową przeglądarkę, nietypowe urządzenie, brak myszki. Pojęcie to wykorzystywane jest do opisania stopnia w jakim strona internetowa może być używana przez możliwie dużą grupę ludzi. Do badania dostępności WWW wykorzystuje się międzynarodowy standard ustanawiany przez World Wide Web Consortium (W3C). Potocznie, Dostępność WWW rozumiana jest także jako możliwość skorzystania z zawartości i funkcjonalności takich aplikacji jak Flash, dokumenty PDF. Dostępność WWW związana jest ściśle z użytecznością WWW (ang. web usability).
 6. 6. Dostępność a użyteczność <ul><li>Wybrane zalecenia WCAG: </li></ul><ul><ul><li>12.3: Dziel duże bloki informacji na mniejsze grupy </li></ul></ul><ul><ul><li>13.4: Projektuj logiczną, intuicyjną nawigację </li></ul></ul><ul><ul><li>13.6: Grupuj powiązane ze sobą odnośniki </li></ul></ul><ul><ul><li>13.8: Umieszczaj najważniejsze informacje na początku nagłówków </li></ul></ul><ul><ul><li>14.1: Używaj prostego, zrozumiałego języka </li></ul></ul>W kontekście użyteczności, dostępność oznacza projektowanie przyjaznych interfejsów dla wszystkich ludzi
 7. 7. Rodzaje ograniczeń dostępności WWW <ul><li>Ograniczenia funkcjonalne – starsi, niepełnosprawni: </li></ul><ul><ul><li>zmysłowo (niewidomi, niedowidzący, niesłyszący, niedosłyszący, zaburzenia percepcji barwnej, epilepsja) </li></ul></ul><ul><ul><li>motorycznie (ruchowo) </li></ul></ul><ul><ul><li>poznawczo (np. dysekcja) </li></ul></ul><ul><li>Ograniczenia sytuacyjne – każdy użytkownik: </li></ul><ul><ul><li>starszego komputera, starszej przeglądarki itp. </li></ul></ul><ul><ul><li>urządzeń mobilnych </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>nietypowa rozdzielczość ekranu, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>brak myszki - itouch, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ograniczona koncentracja uwagi – np. komputer pokładowy w samochodzie. </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Coraz więcej jest ludzi starszych Źródło : U.S. Census Bureau Report on Americans with Disabilities: 1994-95, P70-61 (August 1997) Based on Survey of Income and Program Participation, Oct. 1994-Jan. 1995
 9. 9. Korzyści z dostępnego Serwisu <ul><li>Zgodność z prawem </li></ul><ul><li>Większa liczba użytkowników </li></ul><ul><li>Niezależny dostęp od czasu, miejsca i urządzenia; </li></ul><ul><li>Większa użyteczność </li></ul><ul><li>Optymalizacja kodu – lepsze pozycjonowanie w wyszukiwarkach </li></ul><ul><li>Oszczędność kosztów – np. tańsze utrzymanie na serwerze </li></ul><ul><li>Poprawa reputacji, prestiżu </li></ul>
 10. 10. Korzyści dla wszystkich Przykład jak ludzie bez niepełnosprawności korzystają z udogodnień dla niepełnosprawnych
 11. 11. Dostępność a regulacje prawne na Świecie <ul><li>Australia – Disability Discrimination Act (DDA) – 1992 </li></ul><ul><li>USA – The Rehabilitation Act (29 U.S.C. 794d) – E lectronic and Information Technology Accessibility Standards (Sekcja 508) – 1997 </li></ul><ul><li>Kanada – Common Look and Feel Standards – 2006 </li></ul><ul><li>ONZ – Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (2006 Art. 1, Art. 9, Art. 21) </li></ul><ul><li>Unia Europejska </li></ul><ul><ul><li>Karta Praw Podstawowych (Art. 21, Art. 26. Nicea 2000) </li></ul></ul><ul><ul><li>e Europe 2005 Action Plan </li></ul></ul><ul><ul><li>Rada Europy Komitet Ministrów - Plan działań Rady Europy […]: poprawianie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015 </li></ul></ul><ul><ul><li>i2010 – Europejskie Społeczeństwo na rzecz wzrostu i zatrudnienia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nowy wskaźnik – User Expirience – accessibility ! </li></ul></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej </li></ul><ul><li>Rozdział II, Art. 32. </li></ul><ul><li>„ Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. </li></ul><ul><li>Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.„ </li></ul><ul><li>Rozdział II, Art. 61. […] </li></ul><ul><li>Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. </li></ul><ul><li>Karta Praw Osób Niepełnosprawnych </li></ul><ul><li>1. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej […] stwierdza […] prawo osób niepełnosprawnych do: </li></ul><ul><li>p. 8. życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej, </li></ul><ul><li>Uchwała Sejmu RP z dnia 13 sierpnia 1997 r. </li></ul>Dostępność a Prawo Polskie
 13. 13. <ul><li>Ustawa o dostępie do informacji publicznej </li></ul><ul><li>Art. 2. p.1 . Każdemu przysługuje (…) prawo dostępu do informacji publicznej. </li></ul><ul><li>Art. 3. p.1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: </li></ul><ul><li>uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, </li></ul><ul><li>wglądu do dokumentów urzędowych, </li></ul><ul><li>dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. </li></ul><ul><li>2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. </li></ul><ul><li>Art. 4. p.1 . Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: </li></ul><ul><li>organy władzy publicznej, </li></ul><ul><li>organy samorządów gospodarczych i zawodowych, </li></ul><ul><li>(Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) </li></ul>Dostępność a Prawo Polskie
 14. 14. Międzynarodowy standard dostępności World Wide Web Consortium Web Content Accessibility Guidelines 2 Web Accessibility Initiative (WAI)
 15. 15. User Agent Accessibility Guidelines Źródło: http://www.w3.org/WAI/intro/components.php Authoring Tool Accessibility Guidelines Web Content Accessibility Guidelines Kluczowe elementy WAI (Web Accessibility Initiative)
 16. 16. Charakterystyka WCAG <ul><li>WCAG – maj 1999 r. </li></ul><ul><li>WCAG 2 – grudzień 2008 r. </li></ul><ul><ul><li>Media strumieniowe </li></ul></ul><ul><ul><li>Użyteczność </li></ul></ul><ul><li>Poziomy dostępności WCAG 2 </li></ul><ul><ul><li>poziom 1 (A) - krytyczny, problem konieczny do usunięcia </li></ul></ul><ul><ul><li>poziom 2 (AA) - problem, który powinno się usunąć </li></ul></ul><ul><ul><li>poziom 3 (AAA) - problem, który można usunąć. </li></ul></ul><ul><li>Struktura dokumentu </li></ul><ul><ul><li>wskazówki, </li></ul></ul><ul><ul><li>wyjaśnienia, </li></ul></ul><ul><ul><li>kryteria sukcesu, </li></ul></ul><ul><ul><li>techniki wykorzystywane w HTML i CSS, </li></ul></ul><ul><ul><li>źródła referencyjne . </li></ul></ul>
 17. 17. Rozwiązania dla niepełnosprawnych Mouth stick Single-switch access Head wand Sip and puff switch Oversized trackball mouse Adaptive keyboard Eye-tracking
 18. 18. Ludzie bez barier Piotr Kalinowski - 26 rolnik, od dwóch lat niewidomy, sam prowadzi gospodarstwo, zarabia przez Internet wyszukując przetargów dla firm Człowiek roku 2009 - Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja Piotr Matusz – 8 lat, twórca stron intern., tłumacz języka angielskiego, współzało. serwisu Trek.pl - jednego z największych portali społecznościowych dla fanów fantastyki i science fiction (SF) Wyróżnienie 2009 - Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja
 19. 19. Case study Badanie dostępności WWW na przykładzie Serwisu: Stary Nowy
 20. 20. Pierwotna strona Wywalić to co jest u góry
 21. 21. Problemy <ul><li>Brak CSS </li></ul><ul><li>Tabele </li></ul><ul><li>Wartości pikselowe </li></ul><ul><li>Nielinearna nawigacja po stronie </li></ul><ul><li>Problemy z JavaScript </li></ul>
 22. 22.
 23. 23. Audyt dostępności Serwisu MRiRW <ul><li>Cele badania: </li></ul><ul><li>Ocena obecnego poziomu dostępności Serwisu </li></ul><ul><li>Wskazanie błędów </li></ul><ul><li>Wskazanie metod poprawiających dostępność Serwisu </li></ul>
 24. 24. Metodyka <ul><li>Przegląd Serwisu w specjalistycznym oprogramowaniu </li></ul><ul><li>Wytypowanie kluczowych podstron do analizy </li></ul><ul><li>Szczegółowa analiza Serwisu wg. specyfikacji WCAG 2 </li></ul><ul><li>Testy Serwisu w różnych przeglądarkach </li></ul><ul><li>Wskazanie błędów </li></ul><ul><li>Propozycje rozwiązań poprawiających dostępność Serwisu Ministerstwa </li></ul>
 25. 25. Wygląd Strony Głównej Safari 3.2.3 ?
 26. 26. Wytypowanie kluczowych podstron <ul><li>Strona Główna </li></ul><ul><li>Mapa Serwisu </li></ul><ul><li>Kontakt </li></ul><ul><li>Fundusze Strukturalne </li></ul><ul><li>Informacje branżowe </li></ul>Menu Globalne Ministerstwa Menu Globalne Serwisu BIP
 27. 27. Zalecenia WCAG dla MRiRW Wymagania Przegląd głównych błędów w Serwisie Postrzegalność – Informacje i elementy interfejsu muszą być prezentowane w formie umożliwiającej ich rozpoznanie przez każdego użytkownika. <ul><li>Na stronach brakuje tekstu alternatywnego dla ilustracji, pól formularzy, grafiki layoutu. </li></ul><ul><li>Kontrast dla odnośników jest za mały dla ludzi deuteranopią </li></ul><ul><li>Nie można powiększyć rozmiaru tekstu dla niektórych części Serwisu w starszych przeglądarkach </li></ul>Użyteczność – Elementy interfejsu i nawigacja muszą być dla użytkownika funkcjonalne <ul><li>Brak zdefiniowanych nagłówków przydatnych w nawigacji </li></ul><ul><li>Wiele elementów (np. linki, pola formularzy) ma nie przypisane wartości </li></ul><ul><li>Kilka odnośników kieruje użytkownika w złe miejsce </li></ul><ul><li>Część stron pozbawiona jest tytułu </li></ul>Zrozumiałość - Informacje i wymagana interakcja na Stronie, musza być dla użytkownika zrozumiałe <ul><li>Na stronie głównej występuje animacja, która nie jest rozwiązaniem dostępnym dla czytników ekranu oraz dla osób mających problem z czytaniem w normalnym tempie </li></ul><ul><li>Cześć odnośników do zewnętrznych stron jest bez etykiety </li></ul>Wytrzymałość - Zawartość (struktura i treść) muszą być dostosowane do odczytu w różnych przeglądarkach i na różnym sprzęcie <ul><li>Wykorzystana w Serwisie wersja HTML nie jest rozpoznawana przez walidator W3C. </li></ul><ul><li>Struktura i treść strony nie jest oddzielona od wersji prezentacyjnej. </li></ul><ul><li>Występuje wiele błędów składniowych ograniczających dostępność do elementów (np. atrybuty bez wartości ) </li></ul>
 28. 28. Kontrast i wielkość tekstu Deuntropia i Pantropia Brak możliwości powiększenia w IE 6
 29. 29. Wygląd Strony Głównej w różnych przeglądarkach Firefox, Internet Explorer, Opera Safari, Chrome
 30. 30. Błędy funkcjonalne ? ? JavaScript !?
 31. 31. Najważniejsze zalecenia dla Serwisu MRiRW <ul><li>Poziom A (muszą być spełnione) </li></ul><ul><ul><li>Zapewnić tekst alternatywny dla każdego nie-tekstowego elementu. W szczególności przycisków graficznych. Jeśli obrazek pełni funkcję dekoracyjną, należy zastosować pusty atrybut alt . </li></ul></ul><ul><ul><li>Zmienić kolor linków na barwę o większym kontraście z tłem </li></ul></ul><ul><ul><li>Zdefiniować strukturę Serwisu za pomocą nagłówków </li></ul></ul><ul><ul><li>Przeprojektować menu BIP, JavaScript w tym miejscu jest niedopuszczalny. </li></ul></ul><ul><ul><li>Oddzielać treść serwisu od jego warstwy prezentacyjnej </li></ul></ul><ul><ul><li>Dostosować kod HTML do obecnego standardu 4.01 </li></ul></ul>
 32. 32. Szczegóły w Raporcie Spis treści 1. Wstęp i opis badania 2. Proces badania 3. Analiza obecnego poziomu dostępności stron MRiRW 4. Ocena obecnego poziomu dostępności Stron Ministerstwa 5. Wybrane rozwiązania zapewniające dostępność stron MRiRW na Poziomie (A) 6. Wybrane różnice w wyświetlaniu Strony Głównej MRiRW w różnych przeglądarkach 7. Architektura informacji i błędy funkcjonalne 8. Szybkość wczytywania się serwisu 9. Najważniejsze zalecenia dla Serwisu MRiRW
 33. 33. Nowy Serwis MRiRW Krótkie badanie <ul><li>Oceniane elementy: </li></ul><ul><ul><li>Opis nagłówków </li></ul></ul><ul><ul><li>Linki do tekstu na stronie (kotwice) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opisy linków </li></ul></ul><ul><ul><li>Opis pola formularza (pole Szukaj) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opisy grafiki </li></ul></ul><ul><li>Zadania: </li></ul><ul><ul><li>Przejdź do BIP </li></ul></ul><ul><ul><li>Znajdź dane kontaktowe (adres, tel., e-mail) </li></ul></ul><ul><ul><li>Odszukaj ostatnią aktualną informację, której bohaterem jest Minister M. Sawicki </li></ul></ul><ul><ul><li>Znajdź statut Ministerstwa </li></ul></ul><ul><ul><li>Znajdź wniosek o dofinansowanie – ułatwienie startu młodym rolnikom </li></ul></ul>
 34. 34. Punktacja Analizowane elementy Zasady punktacji Punktacja Opis nagłówków 0 – brak nagłówków 1 – obecne, ale źle opisane 2 – poprawnie opisane nagłówki 0 Skip-linki (kotwice) 0 – brak kotwic 1 – kotwice są, ale nie wszędzie 2 – kotwice są wszędzie gdzie powinny 0 Opisy linków 0 – brak opisów linków 1 – opisy linków są, ale niepoprawne 2 – opisy linków są poprawnie opisane 1,5 Opisy grafik 1 – grafiki są źle opisane 2 – grafiki są poprawnie opisane 1 Opis formularza (pole szukaj) 0 – brak opisu formularza 1 – opis poprawny 0 Menu w formie listy 0 – nie 1 – tak 1 Ogólne wrażenie 0 – bardzo złe 1 – poprawne 2 – dobre 3 – bardzo dobre 2
 35. 35. Punktacja i Ocena Kryteria ocen: 0 punktów do 12 punktów – ocena niedostateczna 13 punktów do 17 punktów – ocena dostateczna 18 punktów do 21 punktów – ocena dobra 22 punkty do 24 punktów - ocena bardzo dobra Ocena końcowa Zadanie Zasady punktacji Punktacja Zadanie 1 0 – niemożliwe odnalezienie informacji 1 – odnalezienie informacji możliwe ale utrudnione 2 – szybkie i łatwe odnalezienie informacji Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5
 36. 36. Stary vs Nowy logo Wymagania Wybrane elementy Zmiana Brak zmian Postrzegalność Informacje i elementy interfejsu muszą być prezentowane w formie umożliwiającej ich rozpoznanie przez każdego użytkownika. Tekst alternatywny <ul><li>częściowo grafika layout’u </li></ul><ul><li>(zamiana na gorsze!) </li></ul>Grafika informacyjna Kontrast dla odnośników OK Rozmiar czcionek OK Użyteczność Elementy interfejsu i nawigacja muszą być dla użytkownika funkcjonalne Nagłówki Brak Skip-linki Brak Część stron pozbawiona jest tytułu OK
 37. 37. Stary vs Nowy Wymagania Wybrane elementy Zmiana Brak zmian Zrozumiałość Informacje i wymagana interakcja na Stronie, musza być dla użytkownika zrozumiałe Animacja marquee OK etykiety do linków zewnętrznych Częściowo Wytrzymałość Zawartość (struktura i treść) muszą być dostosowane do odczytu w różnych przeglądarkach i na różnym sprzęcie Walidacja HTML OK Oddzielenie struktury od treści OK.
 38. 38. Serwis nowy, ale czy dobrze zoptymalizowany? 51 s. (!) 9 s. 17 s. 16s. 25s. 17 s. obrazki, video JavaScript CSS Źródło: Web Page Analyzer – websiteoptimization.com
 39. 39. Dostępność a Flash <ul><ul><li>Wiele sposobów prezentacji (np. interakcja, narracja, video, muzyka, animacja); </li></ul></ul><ul><ul><li>Skalowalność i mały rozmiar plików(grafika wektorowa), niezależność od rozdzielczości ekranów, używanej przeglądarki; </li></ul></ul><ul><ul><li>Dostępność z klawiatury większa niż w HTML; </li></ul></ul><ul><ul><li>Możliwość kreacji atrakcyjnych, wciągających aplikacji online i offline (np. e-learning); </li></ul></ul><ul><ul><li>Sam-mówiący – nie wymagany screen reader’a </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozwijany ActionScript – współpraca z innymi technologiami. </li></ul></ul>
 40. 40. Rozwój dostępności Flash’a <ul><ul><li>Flash MX w.6 – Pierwsze techniki dostępności </li></ul></ul><ul><ul><li>Flash MX 2004, w.7 – ActionScript 2.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>Adobe Flash CS3 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ActionScript 3.0; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>komponent wspierający standard dla podpisów do filmów opracowany przez W3C; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dodawanie opisów alternatywnych dla elementów typu: Button, Checkbox, Radio button, Text area, itp. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Adobe Flash CS4 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nowe biblioteki dla Action Script </li></ul></ul></ul>
 41. 41. Jak badać dostępność Flash’a? <ul><li>Tylko w MS Windows – Active Accessibility (MSAA) </li></ul><ul><li>Czytniki ekranu: </li></ul><ul><ul><li>JAWS; </li></ul></ul><ul><ul><li>Window-Eys; </li></ul></ul><ul><li>Bez użycia myszki – tylko za pomocą klawiatury; </li></ul><ul><li>Adobe Flash ; </li></ul><ul><li>SWF Decompiler; </li></ul><ul><li>Fujitsu ColorDoctor, Color Contrast Analizer; </li></ul><ul><li>Wywiady z użytkownikami. </li></ul>UWAGA: Tylko analiza ekspercka, brak automatycznych narzędzi raportujących
 42. 42. Przykład niedostępnej strony Flash Osoba Niewidoma vs Grzegorz Turnau (Online)
 43. 43. Dlaczego Turnau jest „niedostępny”? <ul><li>Elementy menu powinny być typu Button, a nie Graphic; </li></ul><ul><li>Brak informacji o strukturze i właściwościach elementów (roli, stan, relacje z innymi obiektami); </li></ul><ul><li>Klawiatura?; </li></ul><ul><li>Brak ustalonej kolejności odczytywanych elementów; </li></ul><ul><li>______________________________________ </li></ul><ul><li>Kontrast – wystarczający. </li></ul>
 44. 44. Jak badać dostępność PDF? <ul><li>Wg standardu ISO 32000-1:2008 dla PDF 1.7 </li></ul><ul><li>Wg standardu WCAG 2 </li></ul><ul><li>WAI zaleca: WCAG 2 + ISO 3200-1 = wspólna lista kontrolna </li></ul><ul><li>Acrobate 8 Professional – Raport w HTML </li></ul><ul><li>OpenOffice Writer </li></ul><ul><li>doPDF </li></ul><ul><li>PDFFactory </li></ul>Jak stworzyć dostępny PDF?
 45. 45. Przykład niedostępnego dokumentu PDF Osoba Niewidoma vs Dziennik Ustaw nr 225 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2009 r.
 46. 46. Mariusz Jankowski [email_address] Damian Zalewski [email_address] Dziękujemy za uwagę!

×