Regionstrategi för Sydösterbotten

1,037 views

Published on

Sammanställning av regionstrategin för regionen Sydösterbotten

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,037
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Regionstrategi för Sydösterbotten

 1. 1. Transforming strategies Sydösterbotten Regionstrategi för Sydösterbotten Vanda, Technopolis 15.06.2009 Jari Puhakka, Mia Örså Riitta El-Nemr, Hans-Erik Lindqvist, Stefan Skullbacka, Capful Ab Marlene Svens, Håkan Westermark © COPYRIGHT CAPFUL
 2. 2. X X INNEHÅLL DEL 1 Strategiprojekt DEL 2 Regionens historiska utveckling DEL 3 Regionen idag – resurser, begränsningar och branscher DEL 4 Fyra framtidsscenarier DEL 5 Trender DEL 6 Nödvändiga åtgärder och scenariobaserade reservplaner DEL 7 Strategisk vilja DEL 8 Strategiprogram 17.9.2009 2 © COPYRIGHT CAPFUL
 3. 3. X X Regionstrategi för Sydösterbotten DEL 1 Strategiprojekt 17.9.2009 3 © COPYRIGHT CAPFUL
 4. 4. X Strategiprojektets referensram X Regionens strategiska vilja Omvärldens framtid och alternativ - Drivkrafter 3 - Förändring i strategiska viljan - Scenarier och trender 1 - Nyckelbranscherna - Imperativa åtgärder och reservplan - Regionala utvecklingsområden Vision och strategiprogram - Vision 2017 4 - Strategiska utvecklingsprogram - Prioriterade åtgärder Implementering av strategin 5 - Detaljerad plan med målsättning Regionens nutid 2 - Regionens historia - Nutida resurser, kompetenser Uppföljningen av 6 och begränsningar den nya strategin 17.9.2009 4 © COPYRIGHT CAPFUL
 5. 5. X X Regionstrategi för Sydösterbotten DEL 2 Regionens historiska utveckling 17.9.2009 5 © COPYRIGHT CAPFUL
 6. 6. X Sydösterbottens och omvärldens utvecklingsfaser X Traditionella landsbygden Service- och datasamhället Industrin ökar i betydelse omformas utvecklas 1950-1975 1976-1995 1996- Omvärld Omvärld Omvärld • Utveckling av industriell teknologi • Finland EU-medlem 1995 • Globalisering och frihandel • Landsbygdens brytningstid • Internationalisering • Kinafenomenet • Konsumtionssamhället utvecklas • Handeln koncentreras till större enheter • Ekonomisk ned- och och uppgång vid millenniumskiftet • Lång efterkrigstida tillväxt • Telekommunikationer och IT-teknologi utvecklas (NOKIA) • Ubiksamhället tar form (digitalisering) • Krigsskadestånd - uppbyggnad av metallindustrin • Sovjetunionens och järnridåns förfall • Statlig regionalförvaltning omorganiseras. • Hemmamarknadsindustri • Lantbruket utvecklas med större gårdsenheter och • Post, tele och vägförvaltning bolagiseras • Emigration till Sverige specialodlingar • Många bybutiker upphör • Skolindragningar på landsbygden • Skolor och barndagvård utvecklas • Regional koncentration fortsatt utflyttning från • Grundskolreform genomförs. Landsbygdsgymnasier • Akademisk undervisning till Österbotten landsbygden inrättas och yrkesutbildningen utvecklas • Fritidsaktiviteterna får ökad betydelse • EURO-området bildas och € tas i bruk • Folkhälsolagen kommer till, hälsovårdscentraler grundas • Datasamhället tar form • Ökning av antalet seniorer i samhället • Servicesamhället börjar utvecklas • Tjänstesamhället utvecklas kraftigt • Oljekrisen • Finanskrisen skapar oväntade och ännu osedda • Kommunsammanslagningar i Finland konsekvenser på nationalekonomierna • Skogsindustrins omstrukturerar sin verksamhet • Behov av alternativa energiproduktionsmetoder ökar Region Region Region • Omfattande emigration till Sverige • Metsä-Botnias sellulosafabrik byggs i Kaskö • Säng- och madrassfabriken Unituli etableras, • Växthus- pälsdjurs- och potatisnäringarna utvecklas, • Kaskö hamn utbyggs • Hamnverksamheten utbyggs i Kaskö med bl.a. Fiskehamn, packerier startar, • Färjtrafik inleds och avslutas från Kaskö till Gävle ny färjlinje till Härnösand • Jordbruket omformas och arbete utanför traditionella • Pohjolan Voimas elkraftverk i Kristinestad kommer till • Växthusnäringen utbyggs och med stora blockhus jordbruket ökar. Djurhushållningen minskar, småbruken • Företagshuset Dynamo i Närpes grundas • Flere industrier läggs ned, bla. Raisio, Estrella, Lindell, försvinner. • Nya märkbara industrietabaleringar genom lokala krafter • Fiberbredband byggs i Närpes och Kristinestad • Industriföretagen inom metall-, karosseri-, transport- och bl.a., Lindells, Norrgård, Uni-Pak, Uni-Cel, Estrella. • Vindkraftverksområden och -parker planeras träförädling utvecklas • Närpes mottar sina första invandrare (flyktingar) • Kristinestad bygger simhall, Närpes uppför bollhall • Bottenhavets sjukhus, Helenasjukhuset och Närpes • Sydösterbottens yrkesskola (senare Vocana) startar • KSSR reformen och hälsovårdssamarbete inleds i området sjukhus byggs • Fritidssektorn utvecklas med bl.a. Idrotts- sim, och ishall Malax-Kristinestad, K5 • Kommunreform i Närpes och Kristinestadsområdena • Lokal TV verksamheterna startar • Huvudsakliga verksamheterna vid Bottenhavets sjukhus • Riksväg 8 och stamväg 67 byggs. • Tomatkarneval startas i Närpes läggs ner. • Persontrafiken på järnvägen upphör • Underleverantörsverksamheten utvecklas • Gymnasieutbildningen lokaliseras till kommunerna • Ökad arbetsutpendling från regionen • Sommarmarknad startas i Kristinestad • Kraftig underskott av arbetskraft → stor arbetsinvandring • M-Real etableras och Metsä-Botnia i Kaskö läggs ner • Finanskrisens ”tsunamivåg” slår mot regionen, effekternas omfattning på den regionala ekonomin är ännu okänd. 17.9.2009 6 © COPYRIGHT CAPFUL
 7. 7. X X Regionstrategi för Sydösterbotten DEL 3 Regionen idag – resurser, begränsningar och branscher 17.9.2009 7 © COPYRIGHT CAPFUL
 8. 8. X X Sydösterbottens resurser och begränsningar 2009 RESURSER BEGRÄNSNINGAR / SVAGHETER Kontakter till Sverige (Norden) Relativt låg utbildningsnivå generellt KOMPETENSFAKTORER Integreringsprocess för inflyttare Begränsningar inom tvåspråkig kommunikation (finska/svenska) Tvåspråkighet Brist på kunnig arbetskraft, (nyckelpersoner) inom Sektorvist spetskunnande inom vissa branscher, bl.a. inom spetskompetensområden grönsaksodling i växthus, påbyggnadsindustrin för tunga Brist på specialistkompetens inom företagstjänster (KIBS-tjänster) fordon, potatisodling och -förädling, metallindustri för Avsaknad av 3-stadiets utbildning och delvis inom 2 stadiet bl.a. virkeshantering, fiskeförädling, transportlogistik på yrkesutbildning på finska och vissa yrkeskategorier på svenska landsväg och hamnlogistik. Yrkesutbildning inom andra stadiet för vissa branscher (bl.a. metall och HOIVA, musik, IT) Föreningskompetens Hög andel av småföretagsamhet Regionens kritiska massa är liten Bred spridning på mikroföretag inom olika branscher Samarbetsviljan mellan kommunerna är begränsad (t.ex. olika städer Tätt föreningsnät har olika målsättningar) Lojal arbetskraft och hög arbetsmoral Avsaknad av befullmäktigat organ för regional strategisk utveckling Samarbete inom kommunal serviceproduktion inom vissa Outvecklad organisering av intressebevakning och resursering av STRUKTURELLA FAKTORER områden (bl.a. KSSR samarbetet) utvecklingsverksamhet Lokal och delvis regional näringslivsutveckling via Brist på innovationsmiljöer företagshuset Dynamo Låg prioritet på FOU insatser i näringslivet, få FOU stödande Tillgång på oanvända utrymmen för företagsverksamheter strukturer (t.ex. MB i Kaskö, Sjukhusbacken i Krs) Tillgång på manliga- /kvinnliga arbetsplatser för inflyttade familjer Järnvägs- och hamnförbindelser Svag förmåga att växa och förnya sig (t.ex. låg prioritering av IT-infrastruktur baserad på fiberoptik under utbyggnad kompetensutveckling) bland SM-företag Tillgång på lämpliga områden för vindkraftsutvinning Svagt intresse för kluster- och nätverkssamarbete mellan företag Elkraftverk med potentiella utvecklingsmöjligheter Få företag/organisationer som kan erbjuda arbetsplatser för Medborgarinstitut högutbildade Infrastruktur för fritidsboende och genuina kulturmiljöer, Regionens perifera läge i förhållande till region- och tillväxtcentra bl.a. trähusstäderna Brister i kommunikationer (allmänna färdmedel till och från regionen) Brister i väst-östlig kommunikation mot mellersta Finland och Birkaland Olika kulturella bakgrunder hos befolkningen splittrar regionens syn på samarbetsområden och prioriteringar Svensk- och finskspråkiga kulturskillnader 17.9.2009 8 © COPYRIGHT CAPFUL
 9. 9. X XStrategisk positionering av branscher | 2009 Antal verksamhetsställen Bollarnas storlek beskriver antalet personer i regionen som arbetar inom branschen (2007) <10 10-50 HÖG 50-150 >150 Andra företagstjänster Tillverkning av 222 transportmedel och maskiner El-, gas- och Transport, magasinering 688 vattenförsörjning och kommunikation ATTRAKTIVITET 86 622 Partihandel med frukt och Metall Parti- och detaljhandel grönsaker 110 707 94 Livsmedel 157 Sågvirke och trävaror 192 Fiske 41 Papper och massa 332 Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter Byggverksamhet 557 289 Hotell- och restaurangverksamhet Jord- och skogsbruk 127 691 LÅG SMAL REGIONENS KUNSKAP BRED 17.9.2009 9 © COPYRIGHT CAPFUL
 10. 10. X X Regionstrategi för Sydösterbotten DEL 4 Fyra framtidsscenarier 17.9.2009 10 © COPYRIGHT CAPFUL
 11. 11. X Scenariernas dynamik X Näringslivet har god förnyelseförmåga. Balanserad näringslivsstruktur dvs. stora såsom Drivkrafter och utvecklingsprocesser SM-företag. Starka, fungerande kluster med SCENARIO 1 kritisk massa. I Finland blomstrar NÄRINGLIVETS FÖR- REGIONUTVECKLING kunskapsintensiva branscher. Regionaliseringen stödd på nationell lagstiftning. NYELSEFÖRMÅGA I I FINLAND Högkonjunktur har pågått . Goda import och Energy © ÖSTERBOTTEN export möjligheter t. ex. till Ryssland. Brist på arbetskraft på all typ av kunnandet närområdet. VÄRLDSEKONOMIN EU (POLITIK) Nya ersättande produkter och teknologier samt serviceprodukter och kunnande har ersatt flere av de traditionella branscher. Specialisering t.ex. RYSSLAND EKONOMI I FINLAND inom miljö och energiteknologiska företag. SCENARIO 2 Statsandelar till kommuner åtstramas. Kommunerna privatiserar en större andel inom alla sektorer. Private Externt kapital till regionerna och näringslivet i practice Orsak–verkan -relationer allt större grad. Ansvar läggs på individen och tredje sektorn till och totalpåverkan viss del. Mera regional autonomi. Ny ekonomisk kris. Ökad protektionism. I Finland finns konkurrenskraften bara i några FINLANDS NATIONELL centralorter, fokuserad på ett fåtal branscher. SCENARIO 3 Starkt begränsad pga. statens och EU:s KONKURRENSKRAFT LAGSTIFTNING näringslivspolitik hindrar näringslivets förnyelse. Centraliserad utbildning och förvaltning skapar Peyton place MILJÖ ENERGI starka regioncentra utanför Österbotten/Södra Österbotten. Utökad regional självförsörjningsgrad. INFRASTRUKTUR / NÄRINGSLIV / KOMMUNIKATION FÖRETAGSAMHET Oförmåga att utnyttja den förändrade ekonomiska situationen i världen och i Finland, ARBETSKRAFT UTBILDNING kombinerat med regional splittring och brist på SCENARIO 4 gemensam vilja, leder till en situation där man marginaliseras utanför utvecklingens huvudflöde. OFFENTLIGSERVICE Finlands ekonomi fluktuerar med världs- Gone with the ekonomins ostabila takt. Ryssland erbjuder möjligheter för Finland men wind västkusten utnyttjar chansen endast marginellt och begränsat. 17.9.2009 11 © COPYRIGHT CAPFUL
 12. 12. X X Regionstrategi för Sydösterbotten DEL 5 Trender 17.9.2009 12 © COPYRIGHT CAPFUL
 13. 13. X XTrender i Sydösterbottens omvärld (1/2) Globaliseringen fortsätter Befolkningen åldras • Graden av globalt samarbete och global nätverksbildning kan • De stora folkgruppernas åldrande är en utmaning speciellt i variera, men man strävar efter att hitta globala lösningar till globala västländerna under de kommande åren. problem. • De stora folkgruppernas åldrande påverkar exempelvis • Tillverkningens konkurrenskraft blir sämre i synnerhet gällande förbrukningsefterfrågan, näringslivsverksamheten, företagsamheten, bulkprodukter. kommunekonomin, efterfrågan på arbetskraft och tillgången till kunnig arbetskraft. Energibehovet ökar • Kinas och övriga snabbt växande länders kraftigt ökande Teknologiska innovationer ändrar människornas alldagliga liv energibehov hotar energiförrådens tillräcklighet på en global nivå. • Teknologins utveckling fortsätter med fart. Till exempel inom miljö-, • Energiförsörjningens betydelse ökar. energi-, informations- och kommunikations-, automations-, samt bio- • Efterfrågan av förnybar energi ökar. och nanoteknologiområden och deras gränsområden föds kontinuerligt nya innovationer. Teknologiska lösningar hjälper i viss grad att lösa ekologiska utmaningar och förminska belastningen som Miljöns betydese och ekologiska synvinklar ökar riktas mot miljön. • Eftersträvan efter hållbar utveckling inom alla fyra former • Teknologins utveckling skapar hela tiden nya möjligheter att förbättra (ekonomisk, miljö, social och kulturell) förstärks som bas för all produktiviteten både inom företag och den offentliga sektorn. verksamhet. • Miljövänliga lösningar blir vanligare inom energiproduktion och – förbrukning samt inom tillverkning av förbrukningsvaror. Knappheten Betydelsen av informationsnätverk och sociala samfund ökar av råmaterial ökar materialeffektiviteten. • Informationsteknologins utveckling fortsätter och allt mer information • Produktionskostnaderna höjs kan flyttas allt snabbare inom större områden än tidigare. Betydelsen • Ökade krav för producerande företagare av tillträde till nätverk och informationsförvaltning understryks. Internetanvändningen blir mångsidigare och digitaliseringen av samhället fortskrider. Värderingar av boendemiljö • Betydelsen av sociala samfund på Internet växer. Nätverk så som • Boendemiljöns trivsamhet, säkerhet och tillgången till tjänster Facebook används allt mer som ett medel för reklam, handel, accentueras. informationsförmedling och till exempel politisk kommunikation. Betydelsen av livsmedelsproduktionen ökar Servicenivån och dess tillgänglighet • Jordens befolkningsökning ökar på efterfrågan av livsmedel. • Då befolkningen blir äldre ökar behovet av välfärdstjänster. • Klimatförändringen påverkar matproduktionen, självförsörjande uppskattas i högre grad. • Brukbar mark används allt mera till produktion av energi och råmaterial för industrin. Livsmedel blir dyrare. Mängden rent vatten minskar och priset stiger. Trenderna är inte presenterade enligt prioritet 17.9.2009 13 © COPYRIGHT CAPFUL
 14. 14. X XTrender i Sydösterbottens omvärld (2/2) Den offentliga sektorns överbelastning och effektivitetspress Arbetsinvandring ökar • Andelen utländsk arbetskraft växer både inom lågavlönade sektorer • Den offentliga ekonomins hållbarhet och säkrandet av välmående och uppgifter som kräver högutbildning och toppkompetens. ställs hårda krav i och med minskande skattebelopp och ökande efterfrågan av social- och hälsovårdstjänster. Distansarbete • Den offentliga sektorn verkar samtidigt under tryck från både ökat • Förbättrade telekommunikationsförbindelser, förändringar gällande servicebehov och resursknapphet. För att klara av detta krävs nya arbetsbegrepp och –innehåll, samt växande energiutgifter. sätt att producera tjänster, exempelvis elektroniskt, samt strukturella reformer. • Kommunstrukturen förändras Svenska språkets ställning • Tvånget att skriva prov i svenska i studentexamen har tagits bort. • Kunskaperna i svenska hos studerande i landets finskspråkiga Företagsöverlåtelserna ökar i antal yrkeshögskolor och universitet har försämrats kraftigt under de • Behov av generationsväxlingen ökar då föråldrande entreprenörer senaste åren. går i pension. • Myndigheternas förmåga att betjäna på svenska språket har försvagats. Konkurrens om kunniga arbetstagare ökar • Den internationella konkurrensen om kunniga arbetstagare blir fortsättningsvis hårdare. Länders och regioners möjligheter att erbjuda topparbetare attraktiva arbets- och boendemiljöer påverkar deras konkurrenskraft. • Nya ledarskapsmodeller och en kreativ atmosfär attraherar kunniga arbetstagare. Trenderna är inte presenterade enligt prioritet 17.9.2009 14 © COPYRIGHT CAPFUL
 15. 15. X X Regionstrategi för Sydösterbotten DEL 6 Nödvändiga åtgärder och scenariobaserade reservplaner 17.9.2009 15 © COPYRIGHT CAPFUL
 16. 16. X XNödvändiga åtgärder och scenariobaserade reservplaner • Driva målinriktad marknadsföring av regionen för att få nya 4 Gone with the wind företagare, invånare och besökare samt säkerställa god 1 Energy © integrering av inflyttare. • Förstärka regionens identitet och skapa ett gemensamt, • Satsa på regionens nuvarande starka branscher (bla • Öka hälsovårds- och välfärdutbudet samt fritidsaktiviteter starkt brand. metall, livsmedel, träförädling, logistik...) och potentiella • Utveckla individuella och alternativa grundserviceutbud • Utveckla konceptet Slow city framtidsbranscher (b.la. energi och miljö, vård, turismen...). • Skapa modernt seniorboende • Förverkligande och kommunikation av e-regionen • Skapa en Företagarakademi • Utveckla programtjänster, öka inkvarteringsutrymmen, • Samarbetet bör riktas även gentemot större centra – marknadsföra till specifika målgrupper • Skapa innovativa lösningar inom bildnings- och lobbying • Skräddarsydd skolning utgående från företagens behov – fritidssektorn för att ge trivsel för nuvarande och nya • Kompetensutvecklingen bör samarbeta mera med Vasa baserat på kompetenskartläggning invånare. • Stärka kunnande utbildning i andra stadiet (yrkeskola och • Öka internationaliteten – inom företagens och övriga gymnasium) aktörers verksamhet • Utveckla infrastrukturen - • Skapa en lyckande integration av invandrare t.ex. järnvägsförbindelserna, hamnarna, riks-, stam- och utbildningssystem bygdevägarna och nytto-anpassad kollektivtrafik. • Kraftig satsning på utveckling av ICT samhället inom alla sektorer, börjande från samordning av kommunal ICT infrastruktur service via nätet. • Stimulera till innovationer och tillväxt genom att skapa nätverk, lobba aktivt och systematisera kontakter med högskolor, universitet, kompetenscentra och finansinstitut. 3 Peyton place 2 Private practice • Välja ändamålsenliga samarbetsområden i regionen och mellan regionerna t.ex. inom näringslivsutveckling, vård • Anpassad utbildning och generationsväxling och utbildning. • Utveckla företagskuvösverksamhet • Satsningar på utbildningar med anknytning till det • Stöda nätverksbildning mellan företag och stärka regionala näringslivet, flerformsundervisning • Skapa regionalt organiserad näringslivsutveckling med kunnande och konkurrenskraften inom • Specialisering inom livsmedelsproduktionen tillräckliga resurser. underleverantörsverksamhet. Fokusera på • Skapa arbetsplatser för utförande nivå tillväxtföretagande • Stärka entreprenörskapstänkande, företagsamhetsfostran • KIBS branschernas och HOIVA utveckling - Slow city • Berika föreningslivet living -> distansarbete inom KIBS och attityder bland ungdomar samt stöda ägarskiften i företagen. • Privat värkstadsskola i yrkesutbildnigen • Gemensamma åtgärder för att attrahera arbetskraft utifrån (utlandet, nationellt) • Utnyttja existerande boende- och miljöstrukturer samt skapa nytänkande i planeringsprocesser. • Skapa rätt vårdkedja inom vård- och omsorg för att få en effektiv och god service. Förbättra förutsättningar för privata företag inom vård och omsorg. 17.9.2009 16 © COPYRIGHT CAPFUL
 17. 17. X X Regionstrategi för Sydösterbotten DEL 7 Strategisk vilja 17.9.2009 17 © COPYRIGHT CAPFUL
 18. 18. X Beskrivning av Sydösterbottens vision X VILJAN 2017 • Ett utvecklat regionalt samarbete som har målinriktad marknadsföring till NULÄGE företagare, invånare och besökare • Tre städer • Befolkningens mångfald utvecklas till • Stark primärnäring med stort kunnande en smältdegel av kulturell mångfald • Splittrad utbildning och oorganiserad • Utvecklade verksamheter inom näringslivsutveckling träförädling, metall, logistik samt • Låg image – hög utflyttning, svårt att få livsmedelsektor i en företagsvänlig nya inflyttare miljö. • Energipotential • Fokuserat utvecklingsarbete inom • Logistiknäring och –utbildning energi och miljö, KIBS-företag samt • Heltäckande kommunal service, vård och omsorg. bristande statlig service • Utveckla utbildning, kompetens, kunskap och innovationsmiljö genom regional samverkan. • Utvecklad infrastruktur (vägar, hamnar, järnväg, ICT) • God tillgänglighet till närservice, aktiv VARIFRÅN? fritidssektor VART? 17.9.2009 18 © COPYRIGHT CAPFUL
 19. 19. X X Sydösterbottens vision 2017 Sydösterbotten är en aktiv region med livskvalitet, företagsamhet och mångkulturell dynamik. 17.9.2009 19 © COPYRIGHT CAPFUL
 20. 20. X X Regionstrategi för Sydösterbotten DEL 8 Strategiprogram 17.9.2009 20 © COPYRIGHT CAPFUL
 21. 21. X Sydösterbottens strategiprogram 2009 - 2017 X Prioritet 1 Livsmedel, Metall, Träförädling, Logistik, Energi och miljö, Serviceföretag och samhälls- tjänster Prioritet 2 Företagens tillväxtförmåga och entreprenörskapsprogram Energiförsörjningsprogram Företag- samhet Utveckling av värdekedjan inom livsmedel Trä- och metallbranschernas konkurrensförmåga Utvecklingsorganisering Förnyelse- Forsknings-, kunskaps- och utbildningsnätverk förmåga Utvecklingsprogram för offentliga och privata tjänster Det lokala utbildningssystemet ICT utvecklingsprogram Program för en bättre infrastruktur Attraktions- kraft Program för regional marknadsföring och prioriterad mediasynlighet genom e-communities Hemortsprogram till studerande och utflyttade 17.9.2009 21 © COPYRIGHT CAPFUL
 22. 22. X Sydösterbottens strategiprogram 2009 – 2017 | Målsättningar (1/3) X Regionala utvecklings- Strategiska utvecklingsprogram Målsättningar områden • Flera tillväxtföretag och företag som verkar på den nationella och internationella marknaden/Öka antalet tillväxtföretag Företagens tillväxtförmåga och • Stark bevakning av Finlands närmarknader som potentiellt marknadsområde och riktade insatser för entreprenörskapsprogram utvecklingsverksamheten • Säkerställa att företagsvolymen hålls på minst Skapa bättre förutsättningar för tillväxt, handel och nuvarande nivå internationalisering • Öka antalet arbetstillfällen (netto) med minst 40 per år • Säkerställa välgenomförda generationsskiften och ägobyten i företagen Företags- entreprenörskapsprogram med speciellt • Ökning av antalet KIBS företag i regionen. fokus på tillväxtföretag och nyföretagande samt • Tidigare MB-området fullt utbyggt år 2013 med utvecklande av KIBS företagande ersättande verksamheter och minst 200 arbetstillfällen • Nya verksamheter inom vård- och omsorgsverksamhet har etablerats på sjukhusbacken som ger minst 100 nya arbetstillfällen Företag- • Utvecklandet av energiföretagandet/ Energiförsörjningsprogram biobränsleproduktion inom jord och skogsbrukssektorn samhet • Säkerställandet av nödvändiga stödfunktioner för Verksamhets- och etableringsprogram inom energi - externa energiproduktionsenheter (Vindkraft och Bioenergi) och miljöföretagande • Öka självförsörjningsgraden inom energi • Skapa mervärde för regionens livsmedel på Utveckling av värdekedjan inom livsmedel marknaderna och öka på hela värdekedjans konkurrensförmåga genom F&U och utbildningsinsatser Program för utveckling av livsmedelssektorn med och förnyelse speciell fokus på grönsaker, potatis och fiske • Höja på arbetskraftens yrkeskunskap, branschstatus och konkurrenskraft och arbetskraftstillgång Trä- och metallbranschernas konkurrensförmåga • Ökning av antalet företag med aktiva affärsrelationer till aktörer på den internationella marknaden Förstärkning av konkurrensförmåga för verksamheter • Bygga nätverk, säkerställa informationsutbud, företagsaktivering inom träförädlings- och metallbranschen 17.9.2009 22 © COPYRIGHT CAPFUL
 23. 23. X Sydösterbottens strategiprogram 2009 – 2017 | Målsättningar (2/3) X Regionala utvecklings- Strategiska utvecklingsprogram Målsättningar områden Utvecklingsorganisering • Organiserad form av det operativa utvecklingsarbetet i regionen och resursering av Organisering av utvecklingsresurser i regionen och verksamheten koordinera företagstjänsterna och öka samverkan • Förbättra tillgången på stödfunktioner för mellan regioner och utvecklingstemaområden näringslivet • Ökning av antalet företag i regionen som har Forsknings-, kunskaps- och utbildningsnätverk aktivtsamarbete med forsknings- och utvecklingsenheter Etablering av strukturerade kontakt och samarbets- • Införandet av nya distans- och nätverk med universitet, högskolor, teknologi- och flerformsundervisningsmetoder och –processer och forskningsenheter skapa virtuella lösningar Förnyelse- förmåga Utvecklingsprogram för offentliga och privata tjänster • Införandet av servicesedelförfarandet i kommunerna och utveckling av privata vård och Program för komplettering av den offentliga sektorns omsorgssektorns verksamhet tjänster med privata tjänsteproducenter (bl.a. • Samservicefunktioner (statliga, kommunala, privat, tredje sektorns) samhällstjänster) Det lokala utbildningssystemet • Säkerställa att utbildningslinjer bibehålls inom prioriterade områden, bl.a. logistik, metall, bygg, ICT, livsmedel, vård Utvecklande av utbildningsmiljöer inom II stadiet i • Företagsamhetsfostran från lågstadiet till II stadiet samarbete med näringslivet för att säkerställa • Specialiseringslinjer inom gymnasieutbildningen utbildning inom regionen inom prioriterade branscherna • Flerformsundervisning och breddad språkbas 17.9.2009 23 © COPYRIGHT CAPFUL
 24. 24. X Sydösterbottens strategiprogram 2009 – 2017 | Målsättningar (3/3) X Regionala utvecklings- Strategiska utvecklingsprogram Målsättningar områden • Ökan användande av ICT som hjälpmedel i mikro och SM företag • Skapa mervärde av regionens bredbandsinfrastuktur och fortsatt utbyggnad densamma, inkl. Kaskö • Effektivisera offentlig service genom kommunal samordning av ICT utvecklingsprogram ICT tjänster och funktioner • Ökning av andelen företag /arbetstagare som kan verkar i området tack vare god ITC struktur och förbindelser • Test och utvecklingsplattform i samarbete mellan andra öppna kommunikationsnät • Utveckla samarbete över Kvarken genom direkta digitala förbindelser • Fungerande pendlingstrafik Program för en bättre infrastruktur • Väg, järnvägs och hamnförbindelserna utvecklas och förbättras enligt regionens strategiska vilja • Regionens synlighet förbättras genom e-community plattform med nya sociala media (Facebook, Youtube, Videostreaming, mfl) • Samlande plats för bl.a. fastighetsmarknadsföring, företag, Attraktions- Program för regional marknadsföring och prioriterad presentation av branscher, boendemiljöer, etc. mediasynlighet genom e-communities • Interaktiv kommunikationsplattform kraft • Internationellt användbar (flere språk) • Hög standard på kommunikation och marknadsföring • Plattform för destinationsmarknadsföring • 3-städers gastronomiska program (matkultur), Röda Guldet, Förstärkning av intern- och extern potatis, fisk kommunikationsplattform • Trästadsidyllerna • Växthusstaden / Gröna sektorn • Kultur och idrott (3-sektorns roll) • Varje invånare är regionens marknadsförare och har kompetens för detta • Utbildningsväsendet och ungdomarna känner bättre till regionens näringsliv • Utveckla metoder för att regionens studeranden skall ha koppling till regionala näringslivet under studietiden • Intresse skall bibehållas för hembygden genom kontinuerlig Hemortsprogram till studerande och utflyttade information • Flere ungdomar återvänder efter slutförda studier och erhåller arbetsplats • Företagens attityder för att ge möjlighet till examens och slutarbeten till studeranden skall förbättras 17.9.2009 24 © COPYRIGHT CAPFUL
 25. 25. X X Sydösterbottens strategiprogram | (1/13) Företagens tillväxtförmåga och Tids- Total Kommunal budget budget Aktörer entreprenörskapsprogram schema 1000 EUR 1000 EUR Kaskö, Teuva, Kris, Närpes, Nova Business Botnica 2009 - ÖBfPl,, EPL, Merinova, 250 110 strukturomvandlingsprojekt 2010 Metsä-Botnia, samarbetsparners Bottenhavets sjukhus, fastighetsområdets Kristinestad, utvecklingspotential privata inom vård- och 2010 - K-5, Hoiva-företagare / 500 70 omsorgsbranschen (Business park inom vård 2015 Ministerierna Leader-Aktion och omsorg) Österbotten ”Entreprenörskapsakademin” Paraplyprojekt för Företags- entreprenörskapsutveckling. Aktivering av Dynamo, Hanken, VAMK, åtgärder inom bl.a. företagsamhetsfostran, Ungt 2011 - samhet företagande produktionssystem för 2013 200 60 VSP, Företagarföreningarna, Expertorganisationer innovationer, mentorskap, kuvösverksamhet, och generationsväxling. Dynamo/ Ett permanent internationaliseringsombud 2011 -> 60 30 Viexpo/ TE-centralen verksam i regionen Företagstjänster från regional näringslivscentral Se separat Se separat 2011 -> Kommunerna (se separat plan under punkt förnyelseförmåga)) plan plan Röd kursiv font = Finansieringsbeslut klart, åtgärderna påbörjade/startas Blå Font = Nya åtgärdsförslag 17.9.2009 25 © COPYRIGHT CAPFUL
 26. 26. X X Sydösterbottens strategiprogram | (2/13) Tids- Total Kommunal Energiförsörjningsprogram budget budget Aktörer schema 1000 EUR 1000 EUR Biogas-utvecklingsprogram för Sydösterboten- Levón institutet, K:stad, Närpes, 2009 - 2010 120 8 Suupohja-området SEK , mfl. Kustens skocgscentral, Novia, TE Bioenergi-kusten 2009-2011, Kustens centralen, Skogsägarna, 2009 - 2011 570 0 skogscentral producent-organsiationer, värme- entreprenörer Företags- samhet TE-centralen, JSM, ÖSP, SLC, Definieras Novia, E-P:n Metsäkeskus, Energieffektiva växthus 2015 2009-2015 720 efter fas I, år Martens, Merinovva Kustens 2009 skocgscentral Roadmap ”Energidalen” (Åtgärdsprogram för KOKO-Näringslivet, VASA- ökad självförsörjningsgrad av energi och energikluster, Merinova, 2010 - 2011 50 15 identifiering av inbesparingspotential i Producentorganisationer, regionen) städerna, Levón institutet Röd kursiv font = Finansieringsbeslut klart, åtgärderna påbörjade/startas Blå Font = Nya åtgärdsförslag 17.9.2009 26 © COPYRIGHT CAPFUL
 27. 27. X X Sydösterbottens strategiprogram | (3/13) Tids- Total Kommunal Utveckling av värdekedjan inom livsmedel budget budget Aktörer schema 1000 EUR 1000 EUR Dynamo, Concordia, VASEK, ÖSL- Livsmedelskluster i Österbotten 2009 - 2012 243 0 Pro Agria, YA, m.fl. Utveckling av fiskerinäringen- förädling genom olika Aktion Österbotten, TE-centralens (Ingår i KAG projekt finansierade via KAG (Kustaktionsgruppen 200 9– 2011 1 000 finansieringen) fiskerienhet, Österbpttens fiskarförbund, Fiskförädlingsföretag Österbotten) (Ingår i Leader Småskalig kötthantering (CHARK) i Österbotten 2009 - 2010 122 finansieringen) Aktion Österbotten, Dynamo Företags- samhet Närodlat och kvalitet 2008-2011 200 0 YA, ÖSP, TE-centralen Dynamo, Kvarkenrådet, Hushållningssällskapet rådgivning Qvarkenfood, Livsmedel i kvarken 2008-2011 840 0 nord Ab. ÖbfPl, EP –liitto, Botnia Atlantica Enligt Riktade utvecklingsåtgärder för potatisbranschens Enligt separat separat KOKO, Dynamo, åtgärdsplan utveckling i Sydösterbotten-Suupohja (Ostrobothnia 2010 - 2013 åtgärdspl under Branschföretagen, ÖSP, ÖSL-Pro an under Agria, SEK, FoodPark, Foodwest Potato mikrokluster) preioden preioden Röd kursiv font = Finansieringsbeslut klart, åtgärderna påbörjade/startas Blå Font = Nya åtgärdsförslag 17.9.2009 27 © COPYRIGHT CAPFUL
 28. 28. X X Sydösterbottens strategiprogram | (4/13) Tids- Total Kommunal Utveckling av värdekedjan inom livsmedel schem budget budget Aktörer a 1000 EUR 1000 EUR Företags- Utveckling av verksamheten vid Martens Martens trädgårdsstiftelse, samhet trädgårdsstiftelse till nationellt centrum för 2009 - Enligt separat Enligt Växthusbranschen, ÖSP, separat tillämpad forskning och kunskapscentrum för 2017 plan MTT, Novia, YA, m.fl. plan växthusnäringen Röd kursiv font = Finansieringsbeslut klart, åtgärderna påbörjade/startas Blå Font = Nya åtgärdsförslag 17.9.2009 28 © COPYRIGHT CAPFUL
 29. 29. X X Sydösterbottens strategiprogram | (5/13) Trä- och metallbranschernas Tids- Total Kommunal budget budget Aktörer konkurrensförmåga schema 1000 EUR 1000 EUR Dynamo/, VASEK, Concordia, Ostrobothnia Metall, metallbranschens 2008 - 2010 389 14 Merinova, YA, Branschföretagen, utvecklingsprojekt i Österbotten ÖbfPl Woodpoint, -Träbranschens utvecklingsprojekt i Kustens skogscentral, 2008-2010 330 7 Företags- Österbotten Kommunerna, branschföretagen samhet Ingår i Bransch- och företagsutveckling genom Ingår i regional regional kontaktskapande åtgärder till näringslivs- näringslivsor leverantörsnätverk och huvudmän genom 2011 - organisatio ganisations Regional näringslivsfunktion samarbete inom ramen för regional nens budget från näringslivsfunktion budget från 2011 2011 Röd kursiv font = Finansieringsbeslut klart, åtgärderna påbörjade/startas Blå Font = Nya åtgärdsförslag 17.9.2009 29 © COPYRIGHT CAPFUL
 30. 30. X X Sydösterbottens strategiprogram | (6/13) Tids- Total Kommunal Utvecklingsorganisering budget budget Aktörer schema 1000 EUR 1000 EUR Turismföreningarna, Städerna , Befintligt turismsamarbete 3-Towns On going - - organisationer Projekt, Stödrådgivare för mikroföretag i 2009 - ÖSL-Pro Agria, Dynamo, TE- Sydösterbotten. Verksamhet för att förbättra 132 13 2011 centralen utvecklingsmöjlighterna för mikroföretagen Aktivering av regionutvecklinmgsfrågor genom 2010 - Närpes, Krs, Kaskö, Dynamo, KOKO-regionutvecklingsprogram för 537 265 2013 ÖbfPl, respektive samarbetspart Förnyelse- Sydösterbotten förmåga KOKO/Städerna, Etablering av en fast gemensam struktur för 2011 - 450/ år 300/år Samarbetspartners regional näringslivsorganisation Utveckling av regionkommunens Regionkommunen/städerna i beslutsprocesser (samarbetsdelegationens roll 2010 (KOKO) (KOKO) Sydösterbotten och status gällande interkommunala ärenden för regional utveckling i Sydösterbotten ) Turismfunktionerna och Städerna, Turistföreningarna, destinationsmarknadsföring samordnas med 2012 150/år 100/år Näringslivsorganisationen, regional näringslivsorganisation Röd kursiv font = Finansieringsbeslut klart, åtgärderna påbörjade/startas Blå Font = Nya åtgärdsförslag 17.9.2009 30 © COPYRIGHT CAPFUL
 31. 31. X X Sydösterbottens strategiprogram | (7/13) Forsknings-, kunskaps- och Tids- Total Kommunal budget budget Aktörer utbildningsnätverk schema 1000 EUR 1000 EUR YA, Novaa, + andra Projekt för kompetensutveckling i SM-företag i utbildningsanordnare 2008 - 2011 239 36 Sydösterbotten (Kompoetenscoach) högskolor och universitet. Kommunerna Utbildningsprogram för livsmedelbranschens Dynamo, ESF.finan specialbehov (Ungdoms- och 2010-214 - YA, Optima VAO,VAMK sierat vuxenutbildningsinsatser) SEAMK, TE-centralen, m.fl. Förnyelse- Ingår i Ingår i Fast struktur för kompetens- och budget för förmåga utvecklingsmatchning till näringslivet näringslivs budget för KOKO prgram, 2012 - näringslivs Näringslivsorganisationen, (Utsedd personresurs inom organisati organisatio Utbildningsorganisationer näringslivsorganisationen) onen nen KOKO program/Näringslivs- Metodutveckling för distans och centralen flerformsstudier genom utnyttjande av ICT Vuxenutbildningen 2011- 2014 210 105 infrastrukturen (Utvecklingsverksamheten Universitet och högskolor, genom projekt) andra stadiet Röd kursiv font = Finansieringsbeslut klart, åtgärderna påbörjade/startas Blå Font = Nya åtgärdsförslag 17.9.2009 31 © COPYRIGHT CAPFUL
 32. 32. X X Sydösterbottens strategiprogram | (7/13) Utvecklingsprogram för offentliga och Tids- Total Kommunal budget budget Aktörer privata tjänster schema 1000 EUR 1000 EUR Om- Om- fördelning av fördelning kommun- KOKO-program, Kommunerna, Införande av servicesedelförfarandet i 2011-> av kommun- ernas Näringslivsorganisationen, kommunerna för hemtjänster ernas interna företagarföreningar interna resurser resurser KOKO-program, Förnyelse- Utveckling av samservicefunktioner för 2012 - 2017 Enligt Enligt Näringslivsorganisationen, ÖSL- offentliga och privata tjänster. separat plan separat plan Pro-Agria, TE-byråerna, mfl. förmåga Ingår i Samordningsprojekt för utveckling av kommunern byaplaneringsprocesser och 2009 - 2015 as Aktion Österbotten, TE-centralen, 100 byautvecklingsverksamhet i byar i Österbotten Leaderfinan byaföreningar siering Röd kursiv font = Finansieringsbeslut klart, åtgärderna påbörjade/startas Blå Font = Nya åtgärdsförslag 17.9.2009 32 © COPYRIGHT CAPFUL
 33. 33. X X Sydösterbottens strategiprogram | (9/13) Tids- Total Kommunal Det lokala utbildningssystemet budget budget Aktörer schema 1000 EUR 1000 EUR VAMK, Novia, Hanken, ÅA, Koordineringsprojekt för utveckling av ÖbfPL, Kommunerna i 2009 - 2010 172 9 företagsamhetsfostran i Österbotten Österbotten, Ung företagsamhet r.f. Permanent koordineringsresurs för Dynamo, Utbildningsväsendet, företagsamhetsfostran etablerad i 2011-> 15 15 Ung företagsamhet r.f, Sydösterbotten Företagarföreningarna Förnyelse- förmåga Se punkt under forsknings och utbildningsnätverk: Metodutveckling för distans och flerformsstudier genom utnyttjande av ICT infrastrukturen (Utvecklingsverksamheten genom projekt) Röd kursiv font = Finansieringsbeslut klart, åtgärderna påbörjade/startas Blå Font = Nya åtgärdsförslag 17.9.2009 33 © COPYRIGHT CAPFUL
 34. 34. X X Sydösterbottens strategiprogram | (10/13) Total Kommunal ICT utvecklingsprogram Tids-schema budget budget Aktörer 1000 EUR 1000 EUR Sydösterbottens E-business center. 2008-2010 152 35 Dynamo, Städerna, Näringslivet Utvecklande av färdigheterna i e-business. Åtgärder för att trygga fortsatt utbyggnad av Privat regi, Privat regi, DynamoNet, KrsNET, , nationella fiberoptisk bredbandstruktur i regionen till 2009 - själv- själv- Attraktions- slutanvändare (FTH, Fiber to home) finansierat finansierat operatörer kraft Samordning av kommunala ICT tjänsteutbud och produktion för att förbättra Kommunerna i Sydösterbotten, 2011 - 2012 300 100 servicekvaliteten och tillgänglighet av ICT K-5, baserad tjänsteprodukter Röd kursiv font = Finansieringsbeslut klart, åtgärderna påbörjade/startas Blå Font = Nya åtgärdsförslag 17.9.2009 34 © COPYRIGHT CAPFUL
 35. 35. X X Sydösterbottens strategiprogram | (11/13) Program för regional marknadsföring och Tids- Total Kommunal prioriterad mediasynlighet genom e- budget budget Aktörer schema 1000 EUR 1000 EUR communities Förplanering av regional Ingår i AMO AMO-programmet 2009, kommunikationsplattform och medieportal, 2009 4 budget 2009 Regionens samarbetspartners innehåll, aktörer och upprätthållare KOKO, kommunerna, Attraktions- Förverkligande av regional e- Ingår i näringsliv,utbildning, 2010 -2011 25 KOKO kraft kommunikationsplattform och medieportal. tursmföreningar, budget Näringslivsorganisationen , Utveckling av tjänsteinnehåll och interaktivitet i kommunerna, näringsliv, 2011- 15 15 e-portalen turismföreningarna, utbildning Röd kursiv font = Finansieringsbeslut klart, åtgärderna påbörjade/startas Blå Font = Nya åtgärdsförslag 17.9.2009 35 © COPYRIGHT CAPFUL
 36. 36. X X Sydösterbottens strategiprogram | (12/13) Tids- Total Kommunal Program för en bättre infrastruktur budget budget Aktörer schema 1000 EUR 1000 EUR Aktiv intressebevakning och lobbning för offentliga medel för utveckling av de logistiska Kommunerna i Sydösterbotten, förbindelserna till och från regionen. 2011 70 000 - Landskapsförbunden ÖbfPl /EPL, Ministerierna Kaskö-Seinäjoki järnvägens grundförbättring Aktiv intressebevakning och lobbning för Kaskö farled 5 000 2 000 offentliga medel för utveckling av de logistiska Kommunerna i Sydösterbotten, förbindelserna till och från regionen. Landskapsförbunden ÖbfPl /EPL, Björnö farled, under Ministerierna Farledsförbättringar till Kaskö och Kristinestad 2009/2013 Attraktions- utredning kraft Aktiv intressebevakning och lobbning för Kommunerna i Sydösterbotten, offentliga medel för utveckling av de logistiska Landskapsförbunden ÖbfPl /EPL, Enligt förbindelserna till och från regionen. 2009/2010 separat plan - Ministerierna Riksväg 8 och stamväg 67 Kommunerna, ÖbfPL, Statliga Kollektiv- och ärendetrafikens utveckling för att myndigheter, Privata Enligt Enligt säkerställa tillgängligheten till och från 2010 separat plan separat plan entreprenörer, regionen (enligt separat plan Röd kursiv font = Finansieringsbeslut klart, åtgärderna påbörjade/startas Blå Font = Nya åtgärdsförslag 17.9.2009 36 © COPYRIGHT CAPFUL
 37. 37. X X Sydösterbottens strategiprogram | (13/13) Tids- Total Kommunal Integrations- och hemortsprogram budget budget Aktörer schema 1000 EUR 1000 EUR TE-byrån, Kommunerna, SHAISYD-projektet, Hållbar arbetsinvandring i Näringslivet, 2008-2011 450 70 organisationer och Sydösterbotten föreningar i Sydösterbotten med omnejd Ingår i Planering av programupplägg och verktyg och KOKO 2010 5 KOKO projekt för hemortsprogrammet programmet/Dynamo budget Attraktions- kraft Kommunerna Förverkligande av hemortsprogram i projektform 2010 - 2013 35 12 näringslivsorganisati onen, näringslivet Formalisering och fördjupning av Kommunerna näringslivsorganisati integrationsverksamhet av arbetsinvandring till 2012- 120 40 onen, näringslivet, regionen, utveckling av den nya invånarnas TE-byråerna, utvecklingspotential och företagsamhet föreningnar Röd kursiv font = Finansieringsbeslut klart, åtgärderna påbörjade/startas Blå Font = Nya åtgärdsförslag 17.9.2009 37 © COPYRIGHT CAPFUL

×