VAD HANDLAR ARBETET OM?Jag har börjat med att skriva om vad som hände innan revolutionen, och vad som orsakade den.Sedan h...
detta nu? Det hade ju varit så här en lång period. Fast inte riktigt likadant, eftersom efter attkungen hade blivit av med...
grundlagar skrevs. Armen lades ner och istället startades nationalgardet. Kungen försökte krossanationalförsamlingen men m...
än nationalförsamlingen. Konventet dömde kungen till döden. I januari året därpå blev hanavrättad genom halshuggning. I si...
fjärde barn. Ön familjen bodde på blev två år efter Napoleons födelse fransk. Hans pappa byttepå efternamn till Bonaparte....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Franska revolutionen

2,503 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,503
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Franska revolutionen

  1. 1. VAD HANDLAR ARBETET OM?Jag har börjat med att skriva om vad som hände innan revolutionen, och vad som orsakade den.Sedan har jag skrivit om händelser som utspelar sig under revolutionen för att få perspektiv påden och dess utveckling. Den faktabaserade delen har hjälpt mig att få fram egna tankar omrevolutionen (min syn på revolutionen).ORSAKERDen största orsaken var den dåliga ekonomin och den franska regeringens sätt att sköta den.Frankrikes pengar hade gått bort på bland annat Nordamerikas frihetskrig. Då tillverkades storaskepp och vapen rustningar smiddes. Pengarna användes också till att bygga slottet i Versailles.På 1780 - talet var Frankrike ett flertal gånger nästan bankrutt. Finansministrar lånade då storasummor pengar för att klara av Frankrikes dåliga ekonomi. Regeringen beslutade att höjaskatterna för att få in mer pengar. Detta ledde till en stor politisk kris. Mellan 1770 och 1780försämrades böndernas skörd drastiskt. Det ledde till att matpriserna höjdes och lönernaminskade. Folket började då bli oroliga. Oron spred sig i hela landet. Oron ledde till storaprotester.Den Franska regeringen försökte att begränsa adelns makt. Adeln var självklart emot det ochprotesterade. Kungen som då var Ludvig XVI kunde inte stå emot adeln, han var helt enkelt försvag.Innan revolutionen var det stora orättvisor mellan de tre stånden. Präster och adel betalade nästaningen skatt alls medan det tredje ståndet betalade nästan all skatt.Det finns flera olika anledningar och orsaker till Franska revolutionen. Det var väldigt mycketsom hände under den här tiden och det började med att det tredje ståndet insåg hur orättvis deraslivssituation egentligen var, men också att staten höll på att gå i konkurs.Böndernas missnöje var stort. Det var de som betalade den största skatten till både kyrkan, adelnoch staten. De var inte tillåtna att ha vare sig kvarnar, vinpressar eller andra liknande verktygutan var då tvungna att betala byns adelsman för att få tillgång till dem. Han hade rätt att ta intull av alla som färdades genom byn och var också den enda som fick jaga och fiska i bynsskogar och sjöar. Under dagarna var många tvingade att jobba på godsen som ägdes av de högrestånden.Borgarna var också mycket missnöjda. Det spelade ingen roll hur förmögen borgare man än var,man kunde inte få någon som helst politisk makt om man inte var adlig. Det var bara de somkunde utnämnas till t.ex. domare, biskopar, generaler eller landshövdingar. Borgarna började bliallt mer avundsjuka på att de aldrig kunde få några av alla toppjobben inom kyrkan eller staten.Adelsmännen var faktiskt också ganska missnöjda, trots att de levde väldigt mycket bättre än allade fattiga bönderna. De tyckte det var orättvist att kungen var den enda som fick bestämma ochvar enväldig. Men då kan man ju undra, hur kommer det sig att bönderna och borgarna kom på
  2. 2. detta nu? Det hade ju varit så här en lång period. Fast inte riktigt likadant, eftersom efter attkungen hade blivit av med så mycket pengar (se *missväxt och höjda skatter*) så var hantvungen att höja skatterna ännu mer för att kunna betala tillbaka skulderna och det var då som detverkligen bröt ut.DE TRE STÅNDENMan kan säga att den franska befolkningen var uppdelade i olika klasser. Det första ståndet varprästerna. I den tidens samhälle hade kyrkan en enorm makt. Prästerna var otroligt högt satta.Det fanns både rika och fattiga präster, men nästan alla gav då och då en summa pengar tillregeringen. De fattiga prästerna var redo att gå med på förändringar i samhället. Det förstaståndet betalade inga skatter, men som jag skrev så betalde de ibland en summa pengar tillregeringen. Prästerna var det minsta av stånden, mindre än 1 % av befolkningen var präster ochbiskopar.Det andra ståndet var adeln. Adeln var också högt satta. De hade stora rättigheter på böndernasmark. De fick till exempel jaga på böndernas mark. De var också högt satta i armén. Man kansäga att adeln var den tidens överklass. De var oftast rika och ville ha makt. Nästan alla i adelnville inte förändra något i samhället. De betalade nästan ingen skatt och det tyckte de säker varbra. Det fanns dock ett fåtal adelsmän som ville ha förändringar i samhället, men de flesta tycktedet var bra, eller ville ha ännu mer makt. 2 % av Frankrikes befolkning var adel.Det tredje ståndet bestod mestadels av bönder. Men det innehöll också rika affärsmän ochadvokater.98 % av befolkningen tillhörde det tredje ståndet. De flesta var fattiga och fick slita för att ha rådmed mat och bostad. Alla i det tredje ståndet var överens om en sak, att något behövde ske. Desom var lite rikare vill ändra på landets styrelse och de fattiga på matpriser och löner.LUDVIG XVIHan födde år 1754 i staden Versailles. År 1774 när han var 20 år gammal blev han kung efterLudvig XV. År 1770 gifte han sig med Marie Antoinette. Hon kom från den österrikiskakungafamiljen. Ludvig XVI visade sig vara en ganska svag kung. Det kom fram bland annat närde stora protesterna bröt ut, han kunde inte stå emot. Hon brydde sig inte så mycket om vadfolket sa. Kungen och hans familj levde i lyx medan folket levde i fattigdom. Därför blev folketbesvikna på honom ville avsätta honom. Han var mest ute i naturen och jagade och red, det varhans stora intresse.NATIONALFÖRSAMLINGENDen 17 juni 1789 samlades det tredje ståndet och bildade nationalförsamlingen. Detta var enhandling riktad direkt mot kungahuset. Detta var början på den franska revolutionen. Kungentvingades mot sin vilja att acceptera nationalförsamlingen.Nationalförsamlingen arbetade under revolutionen med att bland annat ta bort orättvisornamellan folkgrupper. De gjorde att det inte längre fanns någonting som hette adel. Utan dekallades istället för vanliga medborgare. De gjorde att kyrkan började tillhörde staten. Nya
  3. 3. grundlagar skrevs. Armen lades ner och istället startades nationalgardet. Kungen försökte krossanationalförsamlingen men misslyckades. Man kan säga att det blev krig mellan kungen ochnationalförsamlingen.Kungens försök att krossa nationalförsamlingen ledde till oro i landet. Folket fick för sig attkungen tänkte svälta de till lydnad och det blev stor oro i landet. Detta skapade det som kallades”den stora rädslan”. De fattiga började plundra de rika på bröd och pengar.STORMNINGEN AV BASTILJENDen 14 juli 1789 stormade generalförsamlingen Bastiljen, som var en militärbyggnad.Befolkningen trodde att det fanns mycket krut och vapen i Bastiljen.Bastiljen ägdes av regeringen och blev en symbol för den kungliga makten. Folket gillade inteheller Bastiljen på grund av att många av dem hade suttit fängslade i de mörka fängelsehålorna.Folket var beväpnade med gevär och de hade med sig mer än tio kanoner. Det var cirka 28000man som var med och stormade byggnaden men det fanns lite ammunition så det var intenödvändigt att vara så många. Stormningen var inte en så betydelsefull händelse för självarevolutionen men det var början till ett nytt samhälle. Bastiljen var ett gammalt fängelse sombyggdes på medeltiden, det var ingen betydelsefull byggnad för själva samhället. Byggnadenrevs dagen efter stormningen.Den nu styrande nationalförsamlingen lyckades inte lösa landets ekonomiska problem. Det leddetill att folket tog saken i egna händer och beslöt sig för att dra till Paris och utmana kungahuset.KVINNOTÅGETKungafamiljen var i slottet i staden Versailles. Den 5 oktober samlades 5-6 tusen kvinnorframför rådhuset. De ville ha bröd till hemmen. De flera tusen kvinnorna begav sig sedan tillslottet i Versailles. Efter många motgångar tog de sig till slut fram. När de kom in i slottet var deti gryningen. Kungen vaknade av rop ”bröd åt Paris”. De krävde att kungafamiljen skulle bosättasig i Paris istället för Versailles. Detta för att de skulle ha mer kontroll över honom.Och att han skulle kunna se hur de hade det.Kungen gick med på deras krav och flyttade till Paris. Kungafamiljen bosatte sig i slottetTuilerierna. Man ville ha kungen nära nationalförsamlingen. Kungens makt minskade nu förvarje dag.BILDANDET AV KONVENTETDen 20 september 1792 bildade revolutionens ledare en ny regering. Den kallades konventet.Konventet meddelade att monarkin var avskaffad och bestämde att den 22 september skulle varaförsta dagen på det första året av den nya franska republiken. Konventet var mycket radikalare
  4. 4. än nationalförsamlingen. Konventet dömde kungen till döden. I januari året därpå blev hanavrättad genom halshuggning. I sina sista ord upprepade han att han var oskyldig. Inomkonventet uppstod snart många olika grupperingar och strider. De mest kända grupperna varjakobinerna och de mer moderata girondisterna. Till jakobinerna hörde revolutionärenMaximilien Robespierre.Maximilien föddes år 1758. Han bodde med sin familj i Frankrike. Hans familj var fattiga ochutslitna. Han började arbeta som advokat i staden Arras. Han blev en mycket framgångsrikpolitiker.Han var mycket bra på att utnyttja sin politiska begåvning och blev snart en känd talare. Hanhade en idé om att skapa en dygdig styrelse. För att kunna genomföra hans idé gjorde han sig avmed alla som var i hans väg.Jakobinerna tog nu makten i landet och i och med det gick Frankrike in i det som kalladesrevolutionens andra fas, eller ”skräckväldet”. Detta var revolutionens grymmaste period. Inomkonventet var makten samlad hos två grupper. Det var säkerhetskommiten ochvälfärdskommiten. Det här ledde till att konventet fick mindre betydelse. Välfärdskommitenleddes av Maximilian Robespierre. Runt sig samlade han en rad grymma typer.SKRÄCKENS TIDÅr 1793 hade den radikala sidan lyckats köra bort de moderata från makten. Man började hitta påeffektivare sätt av att avrätta. Man började dränka folk genom att binda ihop de två och två ochsedan slängdes de i vattnet. De var 1793 man ställde girondisterna inför rätta. Nästan alla blevavrättade. Till och med den gamla drottningen Marie Antoinette blev avrättad. En avRobespierres närmaste medarbetare gav sig ständigt på dem han kallade förrädarna och sa: ”enperson är skyldig till brott mot republiken om han förbarmar sig över fångarna. Han är skyldigdärför att han inte strävar efter dygden och eftersom han är motståndare till terrorn”.Jakobinernas metoder gjorde att de snart förlorade folkets stöd. Kritiken mot Robespierre växteända fram tills han inte kunde inte bli räddad från giljotinen. Giljotinen var ett redskap somanvändes till halshuggning. Det var då ett nöje att kolla på avrättningen för folket.DIREKTORIETDet var bara folk från de högre klasserna som valdes till konventet. Det var på grund av att inteden största delen av folket (det tredje ståndet) skulle ta över styrelsen. Det var fem personer somtog makten över konventet. Det var denna grupp som kallades Direktoriet. De fem personer somhade makten över gruppen blev också härskare över landet. De var härskare ända fram till år1799. De försökte förbättra ekonomins dåliga tillstånd och man kan säga att de lyckades.Skördarna blev bättre och ekonomin blev balanserad.Direktoriet stod mycket nära armén och dess mest framgångsrike ledare Napoleon Bonaparte.Napoleon blev snart populär i Direktoriet.NAPOLEON BONAPARTEHan föddes den 15 augusti 1769 i en stad som heter Ajaccio. Staden låg på en ö, då tillhörde önItalien. Hans föräldrar hade dålig ekonomi och bodde i ett ganska litet hus. Napoleon var deras
  5. 5. fjärde barn. Ön familjen bodde på blev två år efter Napoleons födelse fransk. Hans pappa byttepå efternamn till Bonaparte. När han var tio år gammal började han i en militärskola, som låg istaden Brienne. Där lärde han sig att prata franska. När han var 16 år läste han till artillerist. Hanville bli artilleristofficer.Napoleon var på den radikala sidan. Han ville göra stora förändringar i samhället. Han fickbefälet över den franska armén i Italien. Och år 1796 besegrade han över Österrike med hjälp avhans bra taktiker. Han var en otroligt bra ledare men också bra på att strida. Han deltog i mångastrider. Vid 25 års ålder blev han general, detta var ett stort steg i hans karriär.Han tog kontroll över Italien i 18 månader efter striden mot Österrike.Med hjälp av sina anhängare tog Bonaparte även makten över sitt eget hemland, Frankrike. Dettaskedde genom en stadskupp den 9-10 november 1799. År 1804 kröntes han till kejsare i en kyrkai Paris. För att visa att han hade makten satte han på sig kronan själv.Folket stod på Napoleons sida. De stod utanför kyrkan och skrek ”länge leve kejsaren”.Efter att han kröntes inledde han ett par stora fälttåg som gick väldigt bra. Han var härskare övernästan hela Europa. Hans första motgång var när han stred mot Ryssland. Flera länder hade gåttihop för att besegra Napoleon. Till slut besegrades han av brittiska trupper i slaget vid waterlooår 1815.EFTER REVOLUTIONENNationalförsamlingens arbete spelade en stor roll för vad som hände efter revolutionen. Attsamhället var orättvist innan den franska revolutionen ändrades, och man bildade jämnlikhetmellan befolkningen. Man införde rösträtt i samhället vilket gjorde att alla ha de någonting attsäga till om.Revolutionen gjorde att historieböckerna fick skrivas om. Alla visste att det var något väldigtviktigt som hade hänt för samhället.Alla de människor som dog under revolutionen var ca 40 000 medborgare. De siffrorna ärnaturligtvis väldigt höga siffror, och det är ingenting man kan komma undan. Men den franskarevolutionen var ändå ett otroligt stort framsteg till ett bättre samhälle.

×