Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ghazwul fikri

12,988 views

Published on

Perang Pemikiran, Indonesia, Dunia, Islam

Published in: Spiritual

Ghazwul fikri

 1. 1. <ul><li>Disampaikan dalam Madrasah KAMMI 1 </li></ul><ul><li>KAMMI Hukum Undip </li></ul><ul><li>Ahad, 12 Juni 2011 </li></ul>AL-GHAZWU AL- FIKRI Oleh : Dwi Purnawan Ketua Departemen Humas KAMMI Daerah Semarang http://terpaksabikinwebsite.wordpress.com/
 2. 2. <ul><li>Salah satu bentuk peperangan yang dilancarkan terhadap ummat Islam yang berdampak pada akhlaq, perasaan, keyakinan/pemahaman, pemikiran. </li></ul>TA’RIF AL-GHAZWU AL-FIKRI
 3. 3. <ul><li>Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka, tetapi Allah (justru) menyempurnakan cahaya-Nya, walau orang-orang kafir membencinya.“ (As Shaff :8) </li></ul><ul><li>Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan- ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayaNya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. (At-Taubah:32) </li></ul>DUSTUR
 4. 4. <ul><li>Tidak akan ridha nashrani & tdk akan pernah Yahudi sampai anda mengikuti millah mereka (tata cara – mentalitas & berpikir ). Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pegetahuan datang kpdmu; maka Allah tdk lagi mjd pelindung & penolong bagimu. (QS. 2: 120) </li></ul><ul><li>…… Tidak henti-hentinya mereka memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian… (QS. 2:217) </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kedalam kaum tersebut ( HR. Abu Daud) </li></ul><ul><li>Sungguh kamu benar-benar akan mengikuti tradisi umat-umat sebelum kamu bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah yang lainnya ( sejengkal demi sejengkal), sampai kalaupun mereka masuk keliang biawak niscaya kamu akan masuk kedalamnya pula.” Lalu siapakah lagi ( jika bukan mereka )? ( HR. Bukhary & Muslim ) </li></ul>NABI KITA TERCINTA , MUHAMMAD SAW, JUGA MENGINGATKAN :
 6. 6. <ul><li>Rasulullah memerangi kebatilan dengan dakwah </li></ul><ul><li>Kaum salib dalam 9 kali peperangan </li></ul><ul><li>Thn 464 H/1071 M Perang antar agama – AlpArselan Pimp. Seljuk menang, sekutu Romawi Prancis dtt kalah. </li></ul><ul><li>Thn 1095 M Paus Urbanus Menyerukan perang – 150 ribu pasukan perang. </li></ul><ul><li>15 Juli 1099 Baitul Maqdis & Yerusalem dikuasai pasukan Salib </li></ul>LATAR BELAKANG GHAZWUL FIKRI
 7. 7. <ul><li>Thn 1144 aleppo & edessa direbut kembali oleh Imaduddin Zanki & Nuruddin Zanki </li></ul><ul><li>Thn 1187 Salahuddin Al-Ayyubi merebut Yerusalem direbut, kekuasaan nasrani berakhir. </li></ul><ul><li>Thn 1919 Raja Jerman Frederick II Menguasai Dimmar & menukar dengan yerusalem ( Mlik al- kamil) </li></ul><ul><li>Thn 1247-1291 Malik Al-Shaleh berhasil merebut yerusalem sampai kota Akka. </li></ul><ul><li>Raja Louis XI menghentikan peperangan </li></ul><ul><li>Mereka mengirim putera-putera terbaiknya ke mekah untuk belajar Islam </li></ul><ul><li>Semangat perang Salib mereka berhasil pd tk ahli di bidang ilmu Islam </li></ul><ul><li>Kembali ke Eropa membuat Research And Develovpment ( R&D) </li></ul>
 8. 8. GF VS PERANG MILITER No Ghozwul Fikri Militer 1. Scr fisik musuh tdk perlu hadir – tanpa korban Fisik musuh harus hadir 2. Muslim tdk sadar sedang di perangi Muslim sadar & memberikan perlawanan 3. Muslim mjd sesat & menyesatkan Muslim mati syahid 4. Waktu serangan singkat Waktu panjang & blm tentu berhasil 5. Biaya lebih murah Biaya lebih mahal & boros
 9. 9. No Ghozwul Fikri Militer 6. Tdk menimbulkan kerusakan fisik Menimbulkan kerusakan 7. Dampak psikologis & mental panjang Dampak psikologis & mentalitas bisa di rehab 8. Murtad scr pemikiran & Konsep Murtad secara status 9. Menjauh & membenci Agama Semakin muncul kesadarn agamanya 10 Potensi Ummat pecah Potensi Ummat Pecah
 10. 10. APA TARGET GF MENURUT MUSUH ISLAM ? <ul><li>… .. Sesungguhnya misi kita bukanlah untuk menjdkan orang Islam mjd orang nasrani. Akan tetapi yg penting adlh kalian berhasil mengelurkan mereka dari keislamannya shg mereka mjd mahluk yg tdk mempunyai keterikatan dgn Allah, lalu menjd generasi yg lepas dr ikatan moralnya,.. ( Pendeta Zwemer 1935 ) </li></ul>
 11. 11. <ul><li>“ Percuma kita memerangi umat Islam, dan tidak akan mampu menguasainya selama di dada pemuda-pemuda Islam ini bertengger Al-Qur’an. Tugas kita sekarang adalh mencabut Al-Qur’an di hati-hati mereka, baru kita akan menang dan menguasai mereka.” </li></ul><ul><li>“ Minuman keras dan musik lebih menghancurkan ummat Muhammad drpd seribu meriam, oleh krn itu, tanamkanlah dlm hati mereka rasa cinta terhadap materi dan seks “ </li></ul><ul><li>( Gleed Stones, mantan PM Inggris ) </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Media Cetak ( Mljh, koran buku-buku, artikel ) </li></ul><ul><li>Media elektronik ( tv, radio, VCD, Internet, dll ) </li></ul><ul><li>Yayasan/ lembaga sosial (Fremansonry, lion club) </li></ul><ul><li>Lembaga keuangan & ekonomi </li></ul><ul><li>Produk-produk makanan, pakaian & obat-obatan </li></ul><ul><li>Kurikulum pendidikan & pertukaran pelajar sekolah kepribadian </li></ul><ul><li>Lembaga keagamaan buatan </li></ul><ul><li>Perkumpulan remaja – Rotarcat Club </li></ul><ul><li>Iklan </li></ul><ul><li>dll </li></ul>WASAIL AL-GHAZWU AL-FIKRI
 13. 13. <ul><li>Atheisme &Sekulerisme </li></ul><ul><li>Komunisme & Sosialisme –Marxisme/Kapitalisme & Liberalisme </li></ul><ul><li>Nasionalisme sempit </li></ul><ul><li>Mistisme </li></ul><ul><li>Idiologi lokal : Pancasila, kejawen, babilionisme. </li></ul><ul><li>Darwinisme : teori palsu </li></ul><ul><li>Stigma buruk Tentang Islam : Liberal,moderat, fundamental, agama militan. </li></ul><ul><li>Emansipasii, issu gender </li></ul><ul><li>Dll </li></ul>SEPERTI APA PRODUK GF ???
 14. 14. SIAPA SASARAN GF ??? <ul><li>Individu </li></ul><ul><li>( remaja,anak-anak, & wanita, kalangan Intelektual). </li></ul><ul><li>2. Keluarga </li></ul><ul><li>3. Negara/Pemarintah/ Angkatan Bersenjata </li></ul>
 15. 15. SIAPA PELAKU GF ??? <ul><li>Yahudi/Zionisme Internasional </li></ul><ul><li>Nasrani/Amerika & Sekutunya </li></ul><ul><li>Antek-antek keduanya </li></ul>
 16. 16. APA LANGKAH-LANGKAH GF ? <ul><li>Penyesatan – Tadlil </li></ul><ul><li>Pesamaran – Taswih </li></ul><ul><li>Pemberatan –Tagrib </li></ul><ul><li>Moderinisasi – Sekulerisasi – ‘Ashhriyah </li></ul>
 17. 17. PEMETAAN DAN STRATEGI MENGHADAPI ISLAM VERSI NATIONAL SECURITY RESEARCH DIVISION AS   Klasifikasi Ciri-ciri Saran & Strategi ISLAM FUNDAMENTALIS Menolak demokrasi, demokratisasi dan kultur Barat <ul><li>Hadapi dan lawan: </li></ul><ul><li>menentang penafsiran tentang Islam dan tunjukkan kerancuannya </li></ul><ul><li>Beberkan hubungannya dengan kelompok illegal. </li></ul><ul><li>Muncul isu kekerasan, terorisme, dorong dan pancing mereka agar melakukan kekerasan </li></ul><ul><li>Dsb </li></ul>
 18. 18. ISLAM TRADISIONALIS Konservatisme, curiga terhadap modernitas, inovasi-perubahan dan peradaban Barat <ul><li>Dukung untuk melawan fundamentalis : </li></ul><ul><li>terbitkan ketidaksukaan dan kritik mereka terhadap militasi kaum fundamentalis. </li></ul><ul><li>Dukung kerjasama antara modernis dengan tradisionalis yang dekat dengan modernis, </li></ul><ul><li>Cegah persatuan tradisionalis dan fundamentalis </li></ul><ul><li>Dsb. </li></ul>
 19. 19. ISLAM MODERNIS (LIBERAL) Mengingin dunia Islam menjadi bagian dari modernitas global. Islam harus melakukan modernisasi agar selalu sesuai dengan perkembangan jaman. <ul><li>Dukung sepenuhnya : </li></ul><ul><li>Publikasikan karya2 mereka dengan subsidi dana </li></ul><ul><li>Dorong agar mereka menguasai media massa </li></ul><ul><li>Dukungan dana untuk kajian, penelitian, diklat yang mengarah kepada liberalisasi Islam. </li></ul><ul><li>Dsb. </li></ul>
 20. 20. ISLAM SEKULARIS Menginginkan dunia Islam memisahkan agama dari negara, agama adalah urusan individu, bahkan menginginkan lepas dari ikatan-ikatan agama <ul><li>Dukung dengan hati-hati: </li></ul><ul><li>Menyebarkan pengakuan bahwa fundamentalisme-radikalisme adalah musuh bersama, </li></ul><ul><li>Hindarkan agar kelompok secular tidak bergabung dengan kelompok anti Amerika, </li></ul><ul><li>Dukung pemikiran bahwa Islam tidak mengatur kehidupan negara, sehingga pemisahan agama dan negara tidak membahayakan iman, bahkan menguatkan karena banyak persolan politik yang bisa mengotori agama. </li></ul>
 21. 21. SEKULERISASI LIBERALISASI, DAN PLURALISME
 22. 22. <ul><li>Lost of The Faith and Understanding of the Qur’an and sunnah ( Bu’duha ‘an kitabillah wa sunnatur-rosul ) </li></ul><ul><li>Lost of The Pride Of Islam ( ‘Adamul ‘Izzah ) </li></ul><ul><li>Lost o Identity ( Taqlid ) </li></ul><ul><li>Lost of Unity( ‘Adamul Ukhuwah ) </li></ul><ul><li>Lost of Power and Bargain ( Takholuful Madani) </li></ul><ul><li>Lost of Spirit Of Jihad (‘Adamul Ruhul Jihad) </li></ul><ul><li>Lost of anything ……….. </li></ul>JADI APA TARGET GF ??
 23. 23. <ul><li>Dengan Pola TARBIYAH Islamiyah </li></ul><ul><li>Build Your Faith – Back to Qur’an & as-Sunnah </li></ul><ul><li>Build your Sense Of Haq – Be an Agent of Change ( DA’I ) </li></ul><ul><li>Build Your Integrity – Be a Moslem kaaffah </li></ul><ul><li>Be Your Knowledge – Be a Smart and Creative Muslim </li></ul><ul><li>Build Moslem NetWork and Unity – be a Leader and Condributor. </li></ul>BAGAIMANA MENSIKAPI GF ?
 24. 24. <ul><li>Keyakinan akan pertolongan Allah (Ali Imran : 160) ( Al-Hajj:40-41) </li></ul><ul><li>Keyakinan akan kejujuran & kepercayaan pemimpin (Al-Ahzab : 21) </li></ul><ul><li>Keyakinan akan keunggulan & keistimewaan ajaran (Al-Maidah : 15-16) </li></ul><ul><li>Keyakinan akan hak &persaudaraan ( Al-Hujurat :10) </li></ul><ul><li>Keyakinan akan Keagungan-kebesaran-Balasan Allah (At Taubah 120 ) </li></ul><ul><li>Keyakinan akan Misi utk menyelamatkan Alam serta mjd yg terbaik ( Ali-Imran : 120) </li></ul><ul><li>BUILD YOUR FAITH – BACK TO QUR’AN & AS-SUNNAH </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Sebaik-baik pekerjaan adalah menyeru kejalan Allah (QS. Fush Shilat : 30-32) </li></ul><ul><li>Kenali dan bongkar sifat Misi Kufar – perkenalkan Kepada Ummat ! </li></ul>2. BUILD YOUR SENSE OF HAQ – BE AGENT OF CHANGE (DA’I)
 26. 26. <ul><li>Masuklah kedalam Islam secara menyeluruh… (QS. Al-Baqoroh : 108) </li></ul><ul><li>Membangun Islam yang sempurna harus dengan totalitas ! </li></ul>3. BUILD YOUR INTEGRITY – BE A MOSLEM KAAFAH
 27. 27. <ul><li>Mu’min adalah orang yang senantiasa memiliki semangat hijrah untuk creative-inovative-diehard-survive. </li></ul><ul><li>Bukan menjadi objek tetapi menjadi Subyek – tidak reaktif tetapi Pro-aktif </li></ul>4. BUILD YOUR KNOWLEDGE – BE SMART AND CRETIVE MUSLIM
 28. 28. <ul><li>Setiap anda adalah pemimpin (Al-Hadist) </li></ul><ul><li>Berikan Kotribusi Anda : </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kontibusi pemikiran/ilmiah ( menjadi pemikir atau ilmuwan) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kontibusi kepemimpinan (menjadi Pemimpin) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kontribusi Profesional (menjadi Profesional) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kontribusi Finansial (menjadi Entrprener) </li></ul></ul></ul></ul>5. BUILD MOSLEM NETWORK AND UNITY – BE A LEADER AND CONTRIBUTOR
 29. 29. JAZAKUMULLAHU

×