Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Velika Morava, Jakov Martinović

366 views

Published on

Srbija, reke

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Velika Morava, Jakov Martinović

  1. 1. VELIKA MORAVA Upoznajemo reke Srbije Pripremio: Jakov Martinović
  2. 2. VELIKA MORAVA Dužina: 185km Nadmorska visina: 235m Ušće: Dunav Izvor: Stalać Zemlja: Srbija
  3. 3. VELIKA MORAVA Morava ili Velika Morava je reka u Srbiji.Nastaje spajanjem Zapadne i Juzne Morave kod grada Stalaća. Uliva se u Dunav na prostoru izmedju Smedereva i Kostolca.Morava je zajedno sa Zapadnom Moravom, najveća Srpska reka. Dužina Velike Morave je 185km, sa Zapadnom Moravom je 493km.
  4. 4. • Pritoke Velike Morave su kratke po dužini. Najduža je Jasenica (79km), a druge su retko preko 50km. • Desne pritoke su: Jovanačka reka, Crnica, Resava i Resavica (ili Resavčina) • Leve pritoke: Kalenička reka , Lugomir, Belica, Osaonica, Lepenica, Rača i Jasenica. • Pre ulivanja u Dunav, Velika Morava se račva, čineći 47km dug rukavac pod nazivom Jezava, koji se uliva u Dunav odvojeno u gradu Smederevu posto se prethodno spoji sa dužom ( 51km) rekom Raljom, sa leve strane PRITOKE VELIKE MORAVE
  5. 5. NASELJA • Jedini grad na obali reke je Ćuprija, mada je on vise puta pretrpeo velike štete zbog blizine reke, uključujući i nekoliko poplava devedesetih godina dvadesetog veka. • Sledeća mesta na obali reke su: Paraćin, Jagodina ,Batočina, Lapovo, Svilajnac, Velika Plana, Požarevac i Smederevo. • Manja mesta i sela uključuju: Varvarin, , Golovac, Markovac, Veliko Orašje, Miloševac, Lozovik, Simićevo, Orevica itd.
  6. 6. KVIZ Vreme je za kviz!
  7. 7. PITANJA I REŠENJA Kolika je dužina Velike Morave? Kolika je nadmorska visina? U koju reku se uliva Velika Morava? Iz koje je zemlje? 185km 235m Dunav Srbije
  8. 8. HVALA NA PAŽNJI!

×