Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nekada moraš stati, Jana Bugarski

233 views

Published on

brzina kretanja, zaustavljanje tela, otpor sredine

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nekada moraš stati, Jana Bugarski

  1. 1. Б Р З И Н А К Р Е Т А Њ А З А У С Т А В Љ А Њ Е Т Е Л А О Т П О Р С Р Е Д И Н Е И П О Д Л О Г Е Ј А Н А Б У Г А Р С К И I V 4 Некада мораш стати!
  2. 2. Брзина кретања  Тела се, као што знамо, крећу по одређеној путањи.  Дужина дела путање коју тело пређе за одређено време назива се пут.  Тела се по путањи могу кретати различитом брзином.  Тела која се спорије крећу пређу за исто време краћи пут од тела које се креће већом брзином.
  3. 3. Заустављање тела које се креће  Тела се могу зауставити ако, док су на своме путу, наиђу на неку препреку.
  4. 4. Отпор средине кроз коју се тело креће  Средина кроз коју се тело креће пружа отпор кретању тог тела.
  5. 5. Отпор средине кроз коју се тело креће  Што је средина кроз коју се тело креће гушћа, то је и отпор који та средина пружа већи.  Што је чеона(страна тела која се пробија кроз средину)страна тела већа, биће већи и отпор средине кроз коју се тело креће.
  6. 6. Отпор подлоге по којој се тело креће  Ако је подлога по којој се тело креће равна и тврда, кретање ће бити лакше и брже.  Али, ако је подлога храпава и мекана, кретање ће бити знатно отежано и успорено. Брзо кретање Споро кретање
  7. 7. Отпор подлоге по којој се тело креће  Приликом клизања отпор подлоге је већи па се тело које клизи теже креће и брже зауставља.  Приликом котрљања отпор подлоге је мањи и тело се лакше креће и спорије зауставља. Теже кретање Лакше кретање
  8. 8. Хвала на пажњи!!! Ваша другарица Јана Бугарски !

×