Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Begej, Marija Sofranić

501 views

Published on

Srbija, reke

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Begej, Marija Sofranić

  1. 1. Begej Marija Sofranić IV-4
  2. 2. Rečni tok  Begej protiče kroz Rumuniju i Srbiju.  Izvire u planinama Pojana Ruska koje su deo Karpata.  Begej se uliva u Tisu kod Titela.  Dužina Begeja iznosi 254 km, a kroz Srbiju teče 76 km.
  3. 3. Gradovi i sela  Teče od istoka ka zapadu.  Teče kroz rumunske gradove: Fađet i Temišvar.  U Srbiji kroz sela: Srpski Itebej, Novi Itebej Torak, pa kroz grad Zrenjanin gde se nalazi plovno pristanište.
  4. 4. Sliv  Begej pripada crnomorskom slivu.  Begej se uliva u Tisu, Tisa u Dunav, a Dunav u Crno more.
  5. 5. Zanimljivosti  Regulacijom reke u periodu od 1970-1985 godine, njegov tok je skraćen, a meandar (krivudavo korito reke u obliku slova S) oko naselja ,,Mala Amerika” pretvoren je u tri jezera, namenjena rekreaciji, sportu i ribolovu.  Zanimljivost reke Begej!!!  Nekada je voda reke bila toliko čista da se od nje kuvala čuvena banatska nedeljna supa žuta kao dukat. Šteta što je danas jako prljav i zagađen.
  6. 6. Hvala na pažnji !

×