Successfully reported this slideshow.

TÀI LIỆU CẤU HÌNH WEBSERVICE KSOAP TRÊN MAGENTO

1

Share

Upcoming SlideShare
tao module  joomla 1.5
tao module joomla 1.5
Loading in …3
×
1 of 4
1 of 4

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

TÀI LIỆU CẤU HÌNH WEBSERVICE KSOAP TRÊN MAGENTO

  1. 1. TÀI LIỆU CẤU HÌNH WEBSERVICE KSOAP TRÊN MAGENTO Tài liệu kỹ thuật 06/2012
  2. 2. Lịch sử chỉnh sửa Ngày tháng Version Mô tả Người viết 14/06/2012 1.0 Huỳnh Ngọc Tâm Table of Contents 1. Cấu hình webservice ksoap: ............................................................................................ 2 a Tạo role: ................................................................................................................................2  Định nghĩa role: ...................................................................................................................2  Tạo role:..............................................................................................................................2 b Tạo user : .............................................................................................................................3  định nghĩa ..........................................................................................................................3  tạo user :............................................................................................................................3 1. Cấu hình webservice ksoap: a Tạo role:  Định nghĩa role: Role là một tập hợp các quyền hạn để can thiệp tài nguyên của hệ thống như: truy suất vào sản phẩm, tạo category……….  Tạo role: Để tạo role ta vào admin  web service  soap/xml-rpc- role như hình vẽ Trang 2 /4
  3. 3. Màn hình tạo role hiện ra : ta điền vào tên của role và tiến hành chọn resource cho role này sau đó lưu lại cấu hình b Tạo user :  định nghĩa User là người dùng có thể can thiệp vào resource của hệ thống dựa trên những đặc quyền đã được cấp  tạo user : Để tạo user ta vào admin  web service  soap/xml-rpc- user như hình vẽ Trang 3 /4
  4. 4. Màn hình tạo user hiện ra ta điền thong tin của user muốn tạo vào : Username là tên truy cập của user, api key là mật khẩu để truy cập khi gọi web service Sau điền dủ thông tin ta chọn role cho user và lưu lại Như vậy là ta đã cấu hình xong một web service trên magento, khi người dùng gọi ta cung cấp cho họ tài khoản và mật khẩu để người dùng sử dụng CHÚC THÀNH CÔNG! THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ DVMS (08) 360 289 37 info@dvms.vn www.DVMS.vn Trang 4 /4

×