Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TÀI LIỆU CẤU HÌNH WEBSERVICE KSOAP TRÊN MAGENTO

TÀI LIỆU CẤU HÌNH WEBSERVICE KSOAP TRÊN MAGENTO

  • Login to see the comments

TÀI LIỆU CẤU HÌNH WEBSERVICE KSOAP TRÊN MAGENTO

  1. 1. TÀI LIỆU CẤU HÌNH WEBSERVICE KSOAP TRÊN MAGENTO Tài liệu kỹ thuật 06/2012
  2. 2. Lịch sử chỉnh sửa Ngày tháng Version Mô tả Người viết 14/06/2012 1.0 Huỳnh Ngọc TâmTable of Contents1. Cấu hình webservice ksoap: ............................................................................................ 2 a Tạo role: ................................................................................................................................2  Định nghĩa role: ...................................................................................................................2  Tạo role:..............................................................................................................................2 b Tạo user : .............................................................................................................................3  định nghĩa ..........................................................................................................................3  tạo user :............................................................................................................................3 1. Cấu hình webservice ksoap: a Tạo role:  Định nghĩa role:Role là một tập hợp các quyền hạn để can thiệp tài nguyên của hệ thống như: truy suất vào sảnphẩm, tạo category……….  Tạo role:Để tạo role ta vào admin  web service  soap/xml-rpc- role như hình vẽ Trang 2 /4
  3. 3. Màn hình tạo role hiện ra : ta điền vào tên của role và tiến hành chọn resource cho role này sauđó lưu lại cấu hình b Tạo user :  định nghĩaUser là người dùng có thể can thiệp vào resource của hệ thống dựa trên những đặc quyền đã đượccấp  tạo user :Để tạo user ta vào admin  web service  soap/xml-rpc- user như hình vẽ Trang 3 /4
  4. 4. Màn hình tạo user hiện ra ta điền thong tin của user muốn tạo vào :Username là tên truy cập của user, api key là mật khẩu để truy cập khi gọi web serviceSau điền dủ thông tin ta chọn role cho user và lưu lạiNhư vậy là ta đã cấu hình xong một web service trên magento, khi người dùng gọi ta cung cấp chohọ tài khoản và mật khẩu để người dùng sử dụng CHÚC THÀNH CÔNG! THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ DVMS (08) 360 289 37 info@dvms.vn www.DVMS.vn Trang 4 /4

×