Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sử dụng website quản lý quảng cáo trên điện thoại di động ( ADHERE MOBILE Version 1.1 )

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
Sử dụng website quản lý quảng cáo trên điện thoại di động
( ADHERE MOBILE Version 1.1 )

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Sử dụng website quản lý quảng cáo trên điện thoại di động ( ADHERE MOBILE Version 1.1 )

  1. 1. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪNSử dụng website quản lý quảng cáo trên điện thoại di động ( ADHERE MOBILE Version 1.1 ) Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06/2010
  2. 2. I. QUẢN TRỊ WEBSITE1. Đăng nhậpĐể sử dụng phần quản trị, quản trị viên mở trình duyệt web và gõ vào địa chỉ website. Sau đó nhập chính xácUsername:……………………………………………………………..Password:… ………………………………………………. Hình 01: Giao diện mặc định2.Trang chủ quản trịĐây là trang đầu tiên sau khi quản trị viên đăng nhập vào hệ thống. Hình 02: Giao diện sau khi đăng nhập thành công3. Tạo một dự án mới (sử thông tin dự án) Trang 2/6
  3. 3. 4. Trang 3/6
  4. 4. Trang 4/6
  5. 5. II. NHỮNG PHẦN QUẢN LÝ KHÁC- Những mục quản trị khác là những mục thuộc về hệ thống quản lý nâng cao và có thể gây ảnh hưởng tới cấu trúccủa website hoặc gây ra lỗi hệ thống vì vậy đề nghị bạn không nên tự ý thao tác vào những phần này. Trang 5/6
  6. 6. - Trong trường hợp cần biết thêm các thông tin quản lý khác thì vui lòng liên hệ với phòng kỹ thuật để được hỗ trợkịp thời. CHÚC BẠN THÀNH CÔNG! CHÚC THÀNH CÔNG! THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ DVMS (08) 360 289 37 info@dvms.vn www.DVMS.vn Trang 6/6

×