Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huong dan su dung interspire email marketer

170 views

Published on

Hướng dẫn dùng email marketing trong Interspire Email Marketer

Published in: Marketing
 • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Huong dan su dung interspire email marketer

 1. 1. DVMS Co., Ltd www.dvms.vn | info@dvms.vn +842836028937 | +842835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam 1 © DVMS HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERSPIRE EMAIL MARKETER ( Tài liệu kỹ thuật ) Nhật ký thay đổi A – Added, M – Modified, D – Deleted Ngày Người thực hiện A,M,D (*) Detail Version Phê duyệt 04/07/2015 MAR-TEAM Hướng dẫn dùng email marketing trong Interspire Email Marketer 1.0 Mục lục 1. Đăng nhập............................................................................................................................2 2. Tạo danh sách email ............................................................................................................2 3. Thêm email vào danh sách..................................................................................................3 4. Thêm nhiều email vào danh sách........................................................................................4 5. Tạo chiến dịch gửi email......................................................................................................6 Xem trước chiến dịch gửi.....................................................................................................................8 Gửi email..............................................................................................................................................9 Xem lịch sử, thống kê gửi...................................................................................................................11 THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ ...........................................................................................12 DVMS Co., Ltd.................................................................................................................................12 Số: 2504072015-QT/TECH-MAR
 2. 2. DVMS Co., Ltd www.dvms.vn | info@dvms.vn +842836028937 | +842835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam 2 © DVMS 1. Đăng nhập 2. Tạo danh sách email
 3. 3. DVMS Co., Ltd www.dvms.vn | info@dvms.vn +842836028937 | +842835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam 3 © DVMS Đặt tên danh sách → click Save 3. Thêm email vào danh sách - Click vào Add a Contact
 4. 4. DVMS Co., Ltd www.dvms.vn | info@dvms.vn +842836028937 | +842835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam 4 © DVMS 4. Thêm nhiều email vào danh sách - Dùng Notepad hoặc Notepad++ => Copy email từ Excel hoặc word và dán vào Notepad, Đảm bảo mỗi email ở 1 dòng và không có khoảng trống, không có các ký tự khác như dấu phẩy (,) , dấu hai chấm (:) hoặc dấu chấm phẩy (;)
 5. 5. DVMS Co., Ltd www.dvms.vn | info@dvms.vn +842836028937 | +842835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam 5 © DVMS  Click Save → đặt tên file (ví dụ: danhsachdemo)  Click vào Import Contacts from a File
 6. 6. DVMS Co., Ltd www.dvms.vn | info@dvms.vn +842836028937 | +842835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam 6 © DVMS  Chọn danh sách email (Contact list) và Click Next >>  Click Browse chọn file mà lúc trước bạn vừa lưu danh sách email ra: ( danhsachdemo.txt) => click Next>>  Chọn ứng với (Maps to) Email address, Click Next>>  Click Start Importing  Đợi đến khi quá trình import kết thúc. 5. Tạo chiến dịch gửi email - Click vào Chiến dịch email→ tạo một chiến dịch email → đặt tên chiến dịch email và chọn mẫu email có sẵn (nếu muốn) → click Tiếp tục.
 7. 7. DVMS Co., Ltd www.dvms.vn | info@dvms.vn +842836028937 | +842835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam 7 © DVMS  Đặt tiêu đề email bạn muốn gởi, chỉnh sửa lại nội dung bên dưới.
 8. 8. DVMS Co., Ltd www.dvms.vn | info@dvms.vn +842836028937 | +842835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam 8 © DVMS Xem trước chiến dịch gửi - Để chắc chắn khi gởi chiến dịch email, khách hàng sẽ đọc đúng hình thức và nội dung email bạn mong muốn: Bạn kéo xuống dưới điền email của bạn vào vào send Preview to this Email và lick vào Xem chiến dịch Email của bạn => Bạn tiến hành check mail bạn vừa gởi để xem thử trước nội dung.  Sau khi mọi thứ đã ổn, bạn click vào: Lưu và thoát.
 9. 9. DVMS Co., Ltd www.dvms.vn | info@dvms.vn +842836028937 | +842835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam 9 © DVMS Gửi email  Click vào Chiến dịch email -> Gởi một chiến dịch email -> chọn danh sách email muốn gởi click: Tiếp tục>>  Chọn Chiến dịch email muốn gởi, Sửa lại thông tin người gởi, email người gởi, email muốn nhận trả lời sau đó nhấn: Tiếp tục>>.
 10. 10. DVMS Co., Ltd www.dvms.vn | info@dvms.vn +842836028937 | +842835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam 10 © DVMS  Click vào Schedule My Email Campaign để gởi email, Hệ thống được tự động thiết lập email của bạn sẽ được gởi sau 1 phút.
 11. 11. DVMS Co., Ltd www.dvms.vn | info@dvms.vn +842836028937 | +842835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam 11 © DVMS Xem lịch sử, thống kê gửi - Sau khi Schedule xong bạn lick vào Chiến dịch email → Xem lịch các email được gởi, thỉnh thoảng bạn nhấn phím F5 hoặc refesh lại để xem quá trình gởi email của bạn.  Click vào Thống kê -> Thống kê chiến dịch email, chọn: Chiến dịch email và lick vào Xem.
 12. 12. DVMS Co., Ltd www.dvms.vn | info@dvms.vn +842836028937 | +842835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam 12 © DVMS CHÚC THÀNH CÔNG! THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ DVMS Co., Ltd Head Office: 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam Ha Noi Branch: Floor 9, 169 Nguyen Ngoc Vu Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Viet Nam Hai Phong Branch: Hai Phong city, Viet Nam Tel: +842836028937 | +842835531145 - Fax: +842835531145 Email: sale@dvms.vn Nơi nhận: + Lưu CRM + Gửi khách hàng + Đăng lên kênh truyền thông

×