Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DVMS hướng dẫn đăng bài viết, tăng SEO, tạo tags, upload hình và file trên Joomla 3.x

DVMS hướng dẫn đăng bài viết, tăng SEO, tạo tags, upload hình và file trên Joomla 3.x

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

DVMS hướng dẫn đăng bài viết, tăng SEO, tạo tags, upload hình và file trên Joomla 3.x

  1. 1. DVMS Co., Ltd www.dvms.vn | info@dvms.vn +842836028937 | +842835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM,Viet Nam 1 © DVMS HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÀI ( Tài liệu kỹ thuật ) Nhật ký thay đổi A – Added, M – Modified, D – Deleted Ngày Người thực hiện A,M,D (*) Detail Version Phê duyệt 31/08/2017 NVL Hướng dẫn đăng tin 3.7 [Tài liệu này là sở hữu của CTY TNHH DVMS] Mục lục 1. Tạo bài viết................................................................................................................. 2 2. Thêm hình ảnh........................................................................................................... 4 3. Từ khóa và mô tả từ khóa ........................................................................................ 5 4. Tags............................................................................................................................. 6 5. Ngôn ngữ và bài nổi bật............................................................................................ 7 Thông tin liên hệ hỗ trợ..................................................................................................... 8 Số: 31082017-QT/TECH-SYS
  2. 2. DVMS Co., Ltd www.dvms.vn | info@dvms.vn +842836028937 | +842835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM,Viet Nam 2 © DVMS 1. Tạo bài viết Chú ý: bài viết này dùng trên hệ thống quản lý đã Việt hóa và đa ngôn ngữ, nếu bạn dùng bản English thì bạn chọn các tính năng tương tự nhé Để tạo bài viết bạn vào menu Nội dung -> Quản lý bài viết -> Viết bài mới Hoặc nhìn ở phía trên trái cũng có link truy cập vào ( phần khoanh đỏ ) Tiếp theo chúng ta sẽ điền các thông tin sau :
  3. 3. DVMS Co., Ltd www.dvms.vn | info@dvms.vn +842836028937 | +842835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM,Viet Nam 3 © DVMS Title : Tiêu đề của bài viết. Content : Là nội dung bài, chú ý ở trên thanh công cụ soạn thảo có khá nhiều nút chức năng để format bài viết. Nhưng đa số các bạn dễ bị nhầm 2 nút Ngắt trang và Đọc tiếp. Ví dụ để có nút: Xem thêm... như phần khoanh đỏ ở dưới thì bạn dùng nút Đọc tiếp trong công cụ soạn thảo nhé. Status ( Trạng thái ) : Publisher tức sẽ xuất bản bài viết Category ( Thể loại ) : vì hệ thống đã chia theo nhiều thể loại khác nhau vì vậy khi viết bài thì bạn cũng cần chọn thể loại.
  4. 4. DVMS Co., Ltd www.dvms.vn | info@dvms.vn +842836028937 | +842835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM,Viet Nam 4 © DVMS 2. Thêm hình ảnh + Thêm hình ảnh vào trong bài viết Bạn click vào nút ở trên thanh công cụ, Một cửa sổ hiện ra. Ở đây bạn có thể thêm hình ảnh mà bạn muốn bằng cách lựa chọn các hình ảnh có sẵn và nhấn Chèn ảnh. hoặc các bạn muốn upload hình lên bài viết thì sau khi click vào nút Browse... để chọn hình sau đó nhấn Tải lên. Sau khi upload xong chúng ta chỉ cần lựa chọn hình mà chúng ta muốn rùi nhấn Chèn ảnh
  5. 5. DVMS Co., Ltd www.dvms.vn | info@dvms.vn +842836028937 | +842835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM,Viet Nam 5 © DVMS * Chú ý: Bạn có thể tạo ra các thư mục lưu ảnh riêng bằng cách tạo ở menu Quản lý phương tiện (Quản lý Media ) ở phần này cho phép chúng ta tạo ra các thư mục chứa ảnh và file 3. Từ khóa và mô tả từ khóa - Để bài viết của bạn được tẳng SEO ( thứ hạng tìm kiếm trên google, bing,...) thì bạn cần nhập vào các từ khóa và một đoạn mô tả ngắn cho bài viết của bạn.
  6. 6. DVMS Co., Ltd www.dvms.vn | info@dvms.vn +842836028937 | +842835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM,Viet Nam 6 © DVMS - Trong màn hình soạn thảo, bạn chọn vào tab Tùy chọn xuất bản Bạn nhập thông tin mô tả bài viết và các từ khóa bạn muốn người dùng tìm thấy bài viết của bạn vào ô tương ứng. 4. Tags Tags chính là từ để kết nối các bài viết liên quan lại với nhau, đây là một trong những công cụ hỗ trợ cho SEO, ở các version trước thì bạn phải cài thêm phần mở rộng cho nó nhưng ở version này thì nó đã được tích hợp sẵn Viết bài xong thì bạn chỉ cần click vào vùng Tags và chọn từ liên quan cho nó. *Chú ý: để có danh sách tags thì bạn cần tạo trước tại menu Mở rông -> Tags
  7. 7. DVMS Co., Ltd www.dvms.vn | info@dvms.vn +842836028937 | +842835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM,Viet Nam 7 © DVMS Việc tạo tag chỉ cần tạo 1 lần và sau đó trong bài viết bạn chỉ việc chọn chứ không phải mỗi lần viết bài là phải tạo tag nhé 5. Ngôn ngữ và bài nổi bật - Chú ý chọn ngôn ngữ cho bài viết và chọn phần Nổi bật thành Yes Sau khi đã xong thì bạn chọn một trong 2 nút
  8. 8. DVMS Co., Ltd www.dvms.vn | info@dvms.vn +842836028937 | +842835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM,Viet Nam 8 © DVMS Thông tin liên hệ hỗ trợ DVMS Head Office: 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam Ha Noi Branch: Floor 9, 169 Nguyen Ngoc Vu Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Viet Nam Hai Phong Branch: Hai Phong city, Viet Nam Tel: +842836028937 | +842835531145 - Fax: +842835531145 Email: sale@dvms.vn Nơi nhận: - Lưu CRM - Gửi khách hàng - Đăng lên kênh truyền thông

×