Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

admin magento user guide

7,133 views

Published on

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ MAGENTO

Published in: Technology
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/3z73a ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

admin magento user guide

 1. 1. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ MAGENTO Technical Specification, Version 1.0 October 2012Contents1. Menu CMS ................................................................................................................................ 4 1.1. Menu Page ......................................................................................................................... 4 1.2. Menu Block: ...................................................................................................................... 6 1.3. Menu Widgets .................................................................................................................... 7 1.4. Menu Poll .......................................................................................................................... 82. Menu System ............................................................................................................................. 9 2.1. Menu My account .............................................................................................................. 9 2.2. Menu Notifications ............................................................................................................ 9 2.3. Menu tool ........................................................................................................................ 10 www.dvms.vn
 2. 2. 2.3.1. Menu backups .......................................................................................................... 10 2.3.2. Menu Compilation .................................................................................................... 102.4. Menu Design.................................................................................................................... 102.5. Menu Import/export ......................................................................................................... 11 2.5.1. Import ...................................................................................................................... 11 2.5.2. Menu export ............................................................................................................. 11 2.5.3. Dataflows-profile ..................................................................................................... 12 2.5.4. Dataflows-advance profile ........................................................................................ 122.6. Manage Currency ............................................................................................................. 12 2.6.1. Rates ........................................................................................................................ 12 2.6.2. Symbol ..................................................................................................................... 122.7. Transactional Emails ........................................................................................................ 122.8. Custom Variables ............................................................................................................. 122.9. Cache management .......................................................................................................... 122.10. Permissions .................................................................................................................. 13 2.10.1. Users ........................................................................................................................ 13 2.10.2. Roles ........................................................................................................................ 132.11. Management store ........................................................................................................ 142.12. Order status .................................................................................................................. 142.13. Index Management ....................................................................................................... 152.14. Magento connect .......................................................................................................... 16 2.14.1. Magento connect manager ........................................................................................ 16 2.14.2. Package extension .................................................................................................... 162.15. Web service ................................................................................................................. 16 2.15.1. soap/xml-rpc- role .................................................................................................... 16 2.15.2. soap/xml-rpc- user .................................................................................................... 17 2.15.3. Rest role .................................................................................................................. 17 2.15.4. Rest OAuth Consumers ............................................................................................ 18 2.15.5. Rest attribute ............................................................................................................ 18 2.15.6. Rest OAuth Authorized ............................................................................................ 182.16. Configuration ............................................................................................................... 19 2.16.1. Current configuration Scope ..................................................................................... 19 2.16.2. General..................................................................................................................... 19 2.16.3. Advance ................................................................................................................... 24 2.16.4. Catalog ..................................................................................................................... 25 2.16.5. Inventory .................................................................................................................. 26 www.dvms.vn
 3. 3. 2.16.6. Customers ................................................................................................................ 272.16.7. Sales......................................................................................................................... 28 www.dvms.vn
 4. 4. 1. Menu CMSĐây là menu chứa các trình đơn về việc thiết lập và quản lí các page(các trang web hiển thị ra frontend), block(các block tĩnh của hệ thống ví dụ như block giỏ hàng, block các sản phẩm gần đây, blockso sánh sản phẩm…), widget(giống như block nhưng thiên về cho end user tạo ra các block để phụcvụ cho việc bán hàng của mình http://www.magentocommerce.com/blog/comments/introducing-magento-widgets/) và các poll 1.1. Menu PageĐây là menu cho phép tạo, chỉnh sửa các trang để hiển thị ra front end:Để tạo ra một trang ta vào chọn: add new pageKhi vào tạo trang sẽ có các thẻ như: page information, content, design, meta data  Thẻ page informationĐây là thẻ để thiết lập các thong tin cơ bản của trang gồm có: page title: tên của trang, url key: địnhdanh của trang này khi hiển thị lên trình duyệt, store view: cửa hàng mình chọn để hiển thị trang này,và status: kích hoạt(enable) hay không kích hoạt(Disable)  Thẻ contentĐây là thẻ chứa thông tin về nội dung mà trang này sẽ hiển thị ra front end www.dvms.vn
 5. 5. Nhập thông tin về header title và nhập nội dung bạn muốn trang này hiển thị ra front end.  Thẻ design:Đây là thẻ cho phép chúng ta thiết kế lại trang theo cách hiển thị riêng của mình(đoạn này dung thẻxml để custom, chức năng này chỉ dành cho lập trình viên). ở trong thẻ này có 2 kiểu design là designlayout fix và design layout cho một khoảng thời gianLayout fix:Kiểu tạo layout theo thời điểm:Thực chất nếu sửa ở đây ta sẽ override các code ở bên dưới, để hiểu các custom layout ta xem thêmphần tạo layout trong phần tạo template và tạo module  Thẻ meta dataĐây là thẻ chứa thông tin meta data chứa các key word để phục vụ cho quá trình search www.dvms.vn
 6. 6. Sau khi tạo hết các thông tin ta nhấn nút saveTham khảo thêm:http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/managing-cms-pages 1.2. Menu Block:Đây là menu cho phép ta tạo, cấu hình các block hiển thị ra ngoài front end ví dụ như: block header,footer, contact …Để tạo một block ta chọn add new block :Ta điền vào các thông tin: block title: tên của block, Identifier: định danh của block để khi gọi blockta dùng định danh này, store view: chọn store muốn hiển thị, status: tình trạng là kích hoạt(enable)hoặc không kích hoạt(disable), content: chưa thông tin hiển thị của block(thường là thẻ html)Tham khao thêm:http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/how-do-i-create-and-edit-static-blocks www.dvms.vn
 7. 7. 1.3. Menu WidgetsWidget cho phép những user không rành về mặt kĩ thuật có thể tùy biến những block nội dung mộtcách dễ dàng ví dụ như các block như các link đến những mặt hàng đặc biệt nào đó, thay đổi vị trí cácblock như các sản phẩm gần đây….Để tạo một widgets ta chọn Add New Widgets InstanceĐiền thông tin: Type: loại widget, Design Package/Theme: chọn theme cho widget này rồi nhấncontinue  Thẻ frontend properties:Chọn các thông tin cấu hình cho widget: Type và Design package/Theme đã chọn ở bước 1, giờ tađiền tên, chọn store view và cấu hình layout, ở bước cấu hình layout: Display on: bạn chọn trang màbạn muốn widget này được hiển thị, Block reference: vị trí của widget trên layout chính của trang,Template: chọn template muốn hiển thịSau đó save lại www.dvms.vn
 8. 8.  Thẻ widget option:Anchor custom text: text mà mình muốn hiển thị lên title của block, cms page chọn trang mà bạnmuốn widget này hiển thịTham khảo thêm: http://magebase.com/magento-tutorials/banners-anywhere-with-magento-widget-instances/http://www.magentocommerce.com/blog/comments/introducing-magento-widgets/ 1.4. Menu PollPoll là một hình thức thăm dò nghiên cứu thị hiếu của người tiêu dùngTạo một poll ta vào Add new poll:  Thẻ poll information:Điền thông tin sau: Poll question: tên câu hỏi bạn muốn đặt, Status: trạng thái mở hay đóng, Visiblein: bạn muốn poll này hiển thị ở store nào? www.dvms.vn
 9. 9.  Thẻ Poll answer:ở thẻ này chúng ta add các câu hỏi và số lượng votesau đó ấn nút save, sau đó ra front end của store được chọn cho poll này chúng ta có kết quả sau:Tham khảo thêm:http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/how-do-i-configure-and-use-polls2. Menu System 2.1. Menu My accountĐây là menu để xem và cập nhật thông tin của user admin 2.2. Menu NotificationsĐây là menu dùng để xem tất cả những thông báo từ magengo: cập nhật phiên bản, có cập nhật mới…. www.dvms.vn
 10. 10. 2.3. Menu toolTrong menu này có 2 menu con là backups và compilation 2.3.1. Menu backupsĐây là menu thực hiện chức năng backup, có 3 loai backup data : system backup : backup toàn bộ hệthống, backup Dabase and media là chỉ backup database và toàn bộ những thông tin về media của cácproduct.., Database backup là chỉ backup database . 2.3.2. Menu CompilationĐay là menu thực hiện chức năng index lại hệ thống để tăng performanceKhi muốn index lại hệ thống thì ta chỉ việc nhấn Run configuration Process và chờ tiến trình kết thúc 2.4. Menu DesignĐây là menu thực hiện chức năng thay đổi giao diện trong một khoảng thời gian www.dvms.vn
 11. 11. Chọn store, template muốn đỏi, ngày bắt đầu và ngày kết thúc của giao diện 2.5. Menu Import/export 2.5.1. ImportDây là menu cho phép ta import data vào hệ thống(product và customer)Chọn entity type : product hay customer; chọn Import Behavior: chọn kiểu import bao gồm: themtoàn bộ(append complex data), xóa những cái đã tồn tại(replace existing complex data), xóadata(Delete entity); chọn file import(CSV)Sau khi chọn xong ta ấn check data, hệ thống sẽ check và nếu check ok thì báo thành công và hiển thịnút import,Nhấn import và chờ quá trình hoàn thành 2.5.2. Menu exportĐây là menu cho phép export dữ liệu(khách hàng, product) ra file.Cách export:Chọn Entity Type: là product hay customer; chọn kiểu file export: ở đây hiện tại chỉ là csv, phần filterta có thể bỏ qua những phần mà mình hok muốn exportSau khi chọn xong ta ấn continue và chờ hệ thống thực hiện tiến trình export www.dvms.vn
 12. 12. 2.5.3. Dataflows-profile 2.5.4. Dataflows-advance profile 2.6. Manage Currency 2.6.1. RatesĐây là menu cho phép cấu hình tỉ giá tiền tiền tệ(USD  VND …)ở ví dụ trên thì tiền tệ mặc định của website là VND nên VND sẽ là đơn vị chuẩn và không sửa được,ta chỉ sửa giá usd, theo ví dụ trên 1 vnd = 0.00005USD 2.6.2. SymbolĐây là menu cho phép custom các kí từ về tiền tệ trong hệ thống của mìnhĐể custom ta bỏ dấu check use standard và điền kí tự thay thế rồi nhấn save currency symbolTham khảo thêm: http://go.magento.com/support/kb/entry/name/managing-currency/ 2.7. Transactional EmailsKhi bạn chạy store bạn cần đến những email giao dịch như: email báo đơn đặt hàng, email chào kháchhàng mới… ở phần này cho phép ta cấu hình các template để gửi mail cho những tình huống này.Tham khảo thêm:http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/customizing-transactional-emails 2.8. Custom VariablesKhi cấu hình Transactional Email chúng ta cần những biến tĩnh để áp dụng cho những cấu hình choemail transactional ta dùng variable. Variable là tập hợp những nội dung mà ta muốn hiển thị ở một vịtrí nào đó, để tạo một variable:Tham khảo thêm:http://www.lotusseedsdesign.com/blog/custom-variables http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/defining-transactional-variables 2.9. Cache managementĐây là nơi để bật , tắt, refresh cache của hệ thống www.dvms.vn
 13. 13. 2.10. Permissions 2.10.1. UsersĐây là menu xem, xóa, sửa, thêm user admin cho hệ thốngĐể tạo một user ta nhấn Add New User  Thẻ user infoĐiền đủ thong tin muốn tạo  Thẻ user role:Chọn role gán cho user muốn tạo  Thẻ Rest roleChọn role can thiệp trên web service api cho user nàySau khi chọn xong tất cả ta nhấn Save user 2.10.2. RolesĐây là menu cho phép người dùng xem,thêm, xóa, sửa role của hệ thống www.dvms.vn
 14. 14. Để thêm một role ta nhấn Add new role:  Thẻ Role infoTa điền tên của role  Thẻ Role resourceTa chọn những đặc quyền cho user này, sau khi điền dủ thông tin ta án Save role, từ bây giờ ta có thểdùng role này để gán cho user. 2.11. Management storeĐây là nơi quán lí các giang hang của hệ thống, tạo, thêm, xóa và sửa các giang hangXem tài liệu: multi site magento trên 2.12. Order statusDây là nơi để quản lí các nhãn được đánh dấu trong quá trình xử lí đơn hàng : pending, complete ..Hệ thống đã định nghĩa sẵn các nhãn mặc định www.dvms.vn
 15. 15. Để thêm một nhãn mới ta nhấn chọn Create new status :Ta điền tên nhãn muốn tạo, code là code để sử dụng khi gán cho order status. Ta có thể định nghĩalabel cho từng website khác nhau:Để gán nhãn vừa tạo ta chọn Assign status to stateChọn Order status: là status mình vừa tạo, Order state: trạng thái của hệ thống mà bạn muốn mappingvới nhãn mới 2.13. Index ManagementĐây là nơi để index data lại cho hệ thống www.dvms.vn
 16. 16. Ta có thể chọn các phần tử muốn index, chọn reindex và submit hệ thống sẽ được index lại, ngoài racòn có thêm option là change index mode thành: manual update(reindex bằng tay), update onsave(reindex ngay sau khi lưu). 2.14. Magento connect 2.14.1. Magento connect managerĐây là menu cho phép cài đặt, gỡ bỏ các module cho magentoChúng ta có thể cài đặt extension từ Magento connect hoặc từ source file có sẵn 2.14.2. Package extension 2.15. Web service 2.15.1. soap/xml-rpc- roleRole là một tập hợp các quyền hạn để can thiệp tài nguyên của hệ thống như: truy suất vào sản phẩm,tạo category………. www.dvms.vn
 17. 17. Để tạo role ta chọn Add new role:Điền vào tên của role muốn tạoChọn resource cho roleSave role 2.15.2. soap/xml-rpc- userĐây là nơi cho phép xem, xóa, sửa, cập nhật user cho web service dạng SoapĐể tạo một user thì ta chọn Add new user :Username là tên truy cập của user, api key là mật khẩu để truy cập khi gọi web serviceSau điền dủ thông tin ta chọn role cho user và lưu lạiĐể xem thông tin kết nối web service thì đọc thêm tài liệu web service ksoap magento 2.15.3. Rest roleĐây là role cung cấp cho web service dạng REST www.dvms.vn
 18. 18. Tạo Rest role cũng tương tự như soap role 2.15.4. Rest OAuth ConsumersĐây là nơi tạo một tài khoản cho web service để cho người dung bên ngoài có thể gọi vào hệ thốngthong qua REST web service:Để tạo một user ta chọn Add new:Ta nhập vào Name , rồi nhập vào call back url và rejected callback url nếu muốn 2.15.5. Rest attributeĐây là nơi quản lí các attribute của rest webservice, ở đây chỉ cho phép ta xem và cấu hình lại cácresource đã có sẵn hok được tạo thêm:Để custome resource ta chọn vào một attribute :Chọn những resource cho attribute này rồi chọn save 2.15.6. Rest OAuth AuthorizedChứa những token đang kết nối của hệ thống, ta chỉ được phép xem www.dvms.vn
 19. 19. 2.16. Configuration 2.16.1. Current configuration ScopeĐây là nơi để chọn store để config 2.16.2. GeneralĐây là nơi cấu hình thong tin chung của store: 2.16.2.1. GeneralTham khảo:http://www.magentocommerce.com/wiki/modules_reference/english/mage_adminhtml/system_config/edit/general_group  Countries options:Đây là nơi cấu hình về quốc gia cho strore như: quốc gia mặc định, cho phép những quốc gia nàođược phép vào store,..  Locale optionĐây là nơi cấu hình ngôn ngữ cho store www.dvms.vn
 20. 20.  Store informationĐây là nơi cấu hình thông tin về store như tên store, địa chỉ, quốc gia, mã số thuế … 2.16.2.2. WebĐây là nơi cấu hình thông tin chung cho website: một số cái cần lưu ý:  UnsecureĐây là nơi cấu hình thông tin site ở chế độ không security, ở đây ta chỉ ra đường dẫn đến các thư mụccần thiết để hệ thống chạy  SecureCấu hình cho việc chạy website ở chế độ secure mode www.dvms.vn
 21. 21. Ta chỉ ra đường của web site và các thư mục cần thiết để website chạy  Default pagesĐây là nơi cho phép cấu hình các trang mặc định khi truy cập vào website:ở đây có 1 định nghĩa:Breadcrumb là tập hợp các đường link giúp người dùng định vị được vị trí của trang hiện thời trongcấu trúc site.Breadcrumb rất quen thuộc với đa số người dùng Internet, chúng ta có thể chưa nghe tên nhưng thựcra vẫn đang sử dụng hàng ngày.Ví dụ:Thế Giới SEO > Thủ thuật SEO > Thông tin về các bộ máy tìm kiếm  PollĐây là nơi cấu hình cho việc thăm dò 1 ý kiên nào đó chi tiết ở đây 2.16.2.3. DesignĐây là nơi thiết kế các giao diện cơ bản cho một websiteMột số cái cần để ý  ThemesĐây là nơi cấu hình theme cho store www.dvms.vn
 22. 22. ở đây mình muốn chọn theme nào thì mình điền tên mình muốn apply vào hệ thống(tên theme nàyphải là theme có sẵn trên hệ thống)Hiểu về exception: http://magebase.com/magento-tutorials/magento-design-exceptions-explained/Cấu hình một số phần còn lại:http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuration-general-design/ 2.16.2.4. Currency SetupĐây là nơi thiết lập tiền tệ cho storeMộ số tùy chọn cần để ý:  Currency optionĐây là nơi cấu hình tiền tệ mặt định và cho phép những tiền tệ nào trong store  WebservicexĐây là nơi cấu hình thời gian cho việc giữ tiến trinh update tiền tệ của hệ thống  Scheduled import settingĐây là nơi cấu hình lịch cho việc update tiền tệ vào hệ thống www.dvms.vn
 23. 23. 2.16.2.5. Store email addressesĐây là nơi cấu hình những tài khoản email để gửi cho khách hàng từ website của mìnhở những trường: Sender Email ta điền tương ứng những email muốn gửi rồi save lại 2.16.2.6. ContactsĐây là nơi định nghĩa email để khách hàng có thể gửi về trong mục contact us(lien hệ với chúng tôi)Enable tính năng, ở ô send email to: nhập email để nhận feeback từ khách hàng, sender name: chọntrong dropdown, đây là những email đã được cấu hình ở bước Store email addresses còn templatechọn template được cấu hình ở phần Transactional Emails 2.16.2.7. ReportsĐây là nơi cấu hình xem report(dashboard) www.dvms.vn
 24. 24. 2.16.2.8. Content ManagementĐây là nơi cấu hình cho việc nhập liệu nội dungEnable WYSIWYG để thực hiện chỉnh sửa nội dung dễ dàng hơnTìm hiểu thêm về WYSIWYG: http://vi.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG 2.16.3. Advance 2.16.3.1. Admin  Admin user email:Đây là group cấu hình email gửi link reset tài khoản khi quên mật khẩu  Startup pageĐây là group cấu hình startup page cho admin page  Admin base urlĐây là nơi cấu hình url để vào trang admin  SecurityĐây là nơi cấu hình việc hiển thị secreckey trên url, thời gian sống trong 1 phiên làm việc  DashbordĐây là nơi cấu hình cho việc có hiển thị chart hay không  CapchaĐây là nơi cấu hình có hiện capcha ở admin site hay không www.dvms.vn
 25. 25. 2.16.3.2. AdvancedĐây là nơi cho phép cấu hình bật và tắt module 2.16.3.3. DeveloperĐây là nơi cấu hình một số thông tin về developer  Developer client restrictionsCấu hình những ip được phép,  DebugBật, tắt chế độ debug  Log settingBật, tắt chế độ log  Javascripts settingKết hợp các file javascripts lại thành 1 file  Css settingKết hợp các file css lại thành 1 fileTham khảo thêm:http://www.magentocommerce.com/wiki/modules_reference/english/mage_adminhtml/system_config/edit/dev 2.16.4. Catalog 2.16.4.1. Catalog  FrontendĐây là nơi cấu hình thông tin chung của product để hiển thị ra front endTham khảo: http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuration-catalog-frontend  Site mapĐây là nơi chứa những cấu hình cho việc hiển thị các product dưới dạng sitemapTham khảo thêm:http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuration-catalog-sitemap  Product reviewBật tắt tính năng comment cho sản phẩm  Product alertsCấu hình alert khi một đặc tính của hàng hóa thay đổi: ví dụ khi thay đổi giá thì gửi email cho kháchhàng biết www.dvms.vn
 26. 26.  Product alert settingCấu hình lịch để chạy product alertTham khảo thêm: http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuration-catalog-product-alerts-run-settings  Product image placeholderĐây là nơi cấu hình image mặc định cho product khi product đó chưa có imageTham khảo thêm:http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuration-catalog-product-image-placeholders  Recently viewed /compared productĐây là nơi cấu hình cho việc hiển thị danh sách các product đã xem và đã so sánhTham khảo thêm:http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuration-catalog-recently-viewed-compared-products  PriceĐây là nơi cấu hình phạm vi ảnh hưởng của giá cả cho catalog (global hay chỉ ảnh hưởng cho từngwebsite)Tham khảo: http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuration-catalog-price  Layered navigationĐây là nơi cho phép bạn cấu hình số lượng product và khoảng giá của productTham khảo:http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuration-catalog-layered-navigation  Category top navigationCho phép cấu hình độ sâu của từng menu trên thanh top menu navigationTham khảo:http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuration-catalog-category-top-navigation  Search engine optimization  Catalog searchĐây là nơi cho phép điều chỉnh kích thước và độ chính xác của những từ gợi ý trong khung searchTham khảo:http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuring-catalog-search/  Date and time custom optionĐây là nơi cho phép cấu hình format của ngày thángTham khảo thêm:http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuration-catalog-catalog-date-and-time-custom-options 2.16.5. Inventory 2.16.5.1. Stock optionsĐây là nơi cấu hình điều khiển việc giảm số lượng hang hóa khi hàng hóa được đặt hàng hoặc tăng sốlượng hàng hóa khi đặt hàng được hủy 2.16.5.2. Product stock optionsĐây là nơi cấu hình một số tham số về số lượng hàng hóaTham khảo: www.dvms.vn
 27. 27. http://www.magentocommerce.com/wiki/modules_reference/english/mage_adminhtml/system_config/edit/cataloginventory 2.16.5.3. Google sitemapĐây là nơi cấu hình cho việc search trang của mình trên các web search engine như googleTham khảo:http://www.magentocommerce.com/wiki/modules_reference/English/Mage_Adminhtml/system_config/edit/sitemap 2.16.5.4. Rss feedĐây là nơi cấu hình bật, tắt RSS để báo cho các web tập hợp về buôn bán biết về sản phẩm củawebsite mìnhTham khảo: http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/enable-rss-feeds-in-your-store 2.16.5.5. Email to a friendsĐây là nơi cấu hình cho việc cho phép người dung gửi email cho bạn bè về 1 product 2.16.6. Customers 2.16.6.1. NewsletterĐây là nơi cấu hình cho phép bạn gửi thông tin mới đến cho khách hàngTham khảo thông tin tại đây: http://go.magento.com/support/kb/entry/name/configuration-customers-newsletter/ 2.16.6.2. Customer Configuration  Account sharing optionsĐây là nơi cấu hình tài khoản được share giữa các website hay trên toàn hệ thống  Online customer optionsĐây là nơi cấu hình thời gian online giới hạn cho khách hàng khi vào trang web  Create new account optionsĐây là nơi cấu hình một số thông số cho việc tạo mới một customer.Tham khảo:http://go.magento.com/support/kb/entry/name/customer-configuration-create-new-account-options/  Password optionsĐây là nơi cấu hình thông tin về việc reset lại passwordTham khảo: http://go.magento.com/support/kb/entry/name/customer-configuration-password-options/ 2.16.6.3. WishlistĐây là nơi cho phép cấu hình một số thông số liên quan đến wishlistTham khảo:http://go.magento.com/support/kb/entry/name/configuration-customers-wishlist/ 2.16.6.4. PromotionsĐây là nơi cấu hình cho việc sinh ra các mã giảm giá 2.16.6.5. Persistent Shopping CartĐây là nơi cấu hình cho phép lưu thông tin shopping cart www.dvms.vn
 28. 28. Tham khảo: http://www.magentocommerce.com/blog/comments/persistent-shopping-cart-customer-segmentation-just-getting-better/ 2.16.7. Sales 2.16.7.1. Sales emailĐây là nơi cấu hình dùng email để xác nhận những giao dịch liên quan đến bán hàng, thanh toán.. 2.16.7.2. PDF Print-outsĐây là nơi cấu hình cho phép hiển thị id của produt lên trên header hay là không 2.16.7.3. Payment MethodsĐây là nơi cho phép cấu hình bật tắt các phương thức thanh toán có trong hệ thống 2.16.7.4. Google api  Google analyticĐây là nơi cho phép cấu hình google analytic vào website mình 2.16.7.5. Shipping settingsĐây là nơi cấu hình thông tin chung về địa điểm ship hàng của store 2.16.7.6. Shipping methods  Flat rateĐây là nơi cấu hình phí vận chuyển hàng hóa 2.16.7.7. CheckoutĐây là nơi cấu hình thông tinh checkout hàng hóa  Checkout optionsĐây là nơi cấu hình thông tin chung về checkout  Shopping cartĐây là nơi cấu hình product trong giỏ hàng(shopping cart)  My cart linkĐây là nơi cấu hình cách thể hiện số lượng hàng hóa trên link giỏ hàng ở header của page  Shopping cart sliderbarĐây là nơi cấu hình cho phép hiển thị giỏ hàng lên sliderbar www.dvms.vn
 29. 29.  Payment failed emailĐây là nơi cấu hình email notify khi thanh toán thất bại 2.16.7.8. Tax 2.16.7.9. Sales CHÚC THÀNH CÔNG! THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ DVMS (08) 360 289 37 info@dvms.vn www.DVMS.vn www.dvms.vn

×