Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Exames extraordinarios de ciclos formativos

362 views

Published on

Exames extraordinarios de ciclos formativos

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Exames extraordinarios de ciclos formativos

 1. 1. I.E.S. García BarbónI.E.S. García Barbón Curso 2013-2014Curso 2013-2014
 2. 2.  Luns 9 de xuñoLuns 9 de xuño: 3ª avaliación parcial: 3ª avaliación parcial  Luns 23 de xuñoLuns 23 de xuño : avaliación final de: avaliación final de módulosmódulos
 3. 3. VenresVenres 20 DE XUÑO20 DE XUÑO 20142014
 4. 4. ALUMNADO CON PERDA DO DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA (PD) E PARA ALUMNOS CON MÓDULOS PENDENTES NA TERCEIRA AVALIACIÓN
 5. 5. 2º CS Admistración e Finanzas MÓDULOMÓDULO DATADATA HORAHORA AULAAULA CONTABILIDADE e FISCALIDADECONTABILIDADE e FISCALIDADE Xoves 19 de xuñoXoves 19 de xuño 08:5008:50 Aula 13Aula 13 XESTIÓN LOXÍSTICA EXESTIÓN LOXÍSTICA E COMERCIALCOMERCIAL Mércores 18 de xuñoMércores 18 de xuño 12:4012:40 Aula 13Aula 13 SIMULACIÓN EMPRESARIALSIMULACIÓN EMPRESARIAL Martes 17 de xuñoMartes 17 de xuño 08:5008:50 Aula 13Aula 13 XESTIÓN FINANCEIRAXESTIÓN FINANCEIRA Martes 17 de xuñoMartes 17 de xuño 15:4515:45 Aula 13Aula 13 XESTIÓN DE RECURSOSXESTIÓN DE RECURSOS HUMANOSHUMANOS Xoves 19 de xuñoXoves 19 de xuño 11:5011:50 Aula 13Aula 13
 6. 6. 2º CM ELVE MÓDULOS DATA HORA AULA Sistemas de seguridade Martes 17 de xuño 15:45 Taller 2 Circuítos Eléctricos Xoves 19 de xuño 11:50 Taller 1 Sistemas Aux. do Motor Mércores 18 de xuño 08:50 Taller 1 Empresa e Inic. Emprend. Martes 17 de xuño 11:50 Poliv. Auto
 7. 7. MÓDULOS DATA HORA AULA Montaxe e mantemento de liñas automatizadas Martes 17 de xuño 15:45 Aula Automatismos Montaxe e mantemento mecánico Mércores 18 de xuño 08:50 Taller Aluminio Montaxe e mantemento eléctrico- electrónico Xoves 19 de xuño 11:50 Aula Automatismos Empresa e iniciativa emprendedora Venres 20 de xuño 11:50 Polivalente Mantemento 2º CM MANTEMENTO
 8. 8. MÓDULOS DATA HORA AULA Comunicación empresarial e atención á clientela Mércores 18 de xuño 08:50 Aula 03 Empresa e administración Xoves 19 de xuño 08:50 Aula 03 Operaciónes advas. De RRHH Martes 17 de xuño 10:30 Aula 03 Tratamento da documentación contable Venres 20 de xuño 09:40 Aula 03 Empresa na aula Martes 17 de xuño 15:45 Aula Polivalente 2º CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA
 9. 9. 1º CM MANTEMENTO MÓDULOS DATA HORA AULA Automatismos pneumáticos e hidráulicos Mercores 18 de xuño 08:50 Aula Automatismos Técnicas de fabricación Venres 20 de xuño 11:50 Taller Mecanizado Técnicas de unión e montaxe Martes 17 de xuño 15:45 Taller Mecanizado Electricidade e automatismos eléctricos Martes 17 de xuño 08:50 Aula Automatismos FOL Xoves 19 de xuño 10:30 Polivalente Mantemento
 10. 10. MÓDULOS DATA HORA AULA TBE Martes 17 de xuño 08:50 Aula Polivalente TAO Venres 20 de xuño 12:40 Aula Polivalente Hixiene Luns 16 de xuño 12:40 Aula Polivalente Promoción Mércores 18 de xuño 08:50 Aula Polivalente RET Xoves 19 de xuño 13:30 Aula Polivalente Operación Advas. Martes 17 de xuño 15:45 Aula Polivalente FOL Martes 17 de xuño 12:40 Aula Polivalente CAE
 11. 11. MÓDULOS DATA HORA AULA Proceso integral da actividade comercial Mercores 18 de xuño 12:40 Aula 04 Inglés Martes 17 de xuño 09:40 Aula 04 RRHH e responsabilidade social corporativa Venres 20 de xuño 09:40 Aula 04 Ofimática e Proceso da información Xoves 19 de xuño 08:50 Aula 04 Comunicación e atención á clientela Luns 16 de xuño 12:40 Aula 04 FOL Luns 16 de xuño 16:35 Aula 04 Xestión da documentación xurídica e empresarial Martes 17 de xuño 11:50 Aula 04 1º CS Administración e Finanzas
 12. 12. MÓDULOS DATA HORA AULA Motores Martes 17 de xuño 12:40 Taller 2 Circuítos de fluídos, suspensión e dirección Venres 20 de xuño 08:50 Taller 2 FOL Mércores 18 de xuño 10:30 Polivalente Mecanizado Básico Luns 16 de xuño 12:40 Taller 3 Sistemas de trans e freado Xoves 19 de xuño 08:50 Taller 2 Sistemas de carga e arranque Mércores 18 de xuño 11:50 Taller 1 1º CM ELVE
 13. 13. MÓDULOS DATA HORA AULA Trat. Informático da información Mércores 18 de xuño 08:50 Aula Info 2 Inglés Xoves 19 de xuño 08:50 Aula Info 2 FOL Luns 16 de xuño 16:35 Aula Info 2 Op. Axu. Xest. Tesourería Luns 16 de xuño 12:40 Aula Info 2 Op. Advas de Compravenda Martes 17 de xuño 08:50 Aula Info 2 Técnica contable Venres 20 de xuño 08:50 Aula Info 2 1º CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA

×