Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
I.E.S. García Barbón
Curso 2015-2016
**
CORRECCIÓN DE ERRO
HORA SALA DE
REUNIÓNS
BIBLIOTECA TALLER CAE
16:00-
16:30
1º BAC A 1 CS
1º CM Elve
16:30-
17:00
2º CM El...
COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA
20 Xaneiro 2016
PRIMEIRA AVALIACIÓN ESA
NIVEL I MÓDULO II
NIVEL II MÓDULO IV
BIBLIOTECA
HORA GRUPO
11:20-11:30 ESA 1
11:30-11:50 ESA 2
VEN...
2ªAVALIACIÓN
2º FPB
SALA DE REUNIÓNS
HORA GRUPO
18:30-19:00 2º FPB AUTO
19:00-19:30 2º FPB SERV
LUNS
18 ABRIL 2016
18-22 ABRIL
2016
MATERIA DATA HORA AULA
MATEMÁTICAS I
(3 ALUMNOS)
Luns
18 de abril 18:30 11
LINGUA CASTELÁ
(1 ALUMNO)
Luns
18 de abril 15:4...
AVALIACIÓN
PENDENTES DE BACHARELATO
VENRES 22 de ABRIL
11:20 h.(RECREO)
XEFATURA DE ESTUDOS
AVALIACIÓN FINAL
2º BACHARELATO
LUNS 23 DE MAIO
18.30 HORAS
SALA DE REUNIÓNS
AVALIACIÓN FINAL
2º BACHARELATO
HORA GRUPO
18:30 2º Bach A
19:00 2º Bach B
Sala de Reunións
23 MAIO: Data límite avaliación final Bacharelato
24-25 MAIO: Reclamacións ás cualificacións no Centro
8-9-10 XUÑO: PAU
5 ...
23 – 27 MAIO
MATERIA DATA HORA AULA
MATEMÁTICAS
Esa 1&2
Luns 23 de maio 15:45 11
CIENCIAS NATURAIS
Esa 1&2
Luns 23 de maio 18:15 13
OFE...
VENRES 27 de MAIO
RECREO
Sala de Reunións
Módulos I e III
Luns 6 de xuño:
3ª Avaliación parcial de módulos de CCFF
(excepto FPB)
Xoves 23 de xuño :
Avaliación final de módulos CCFF...
Alumnado CCFF con módulos pendentes
• Para o alumnado que teña módulos pendentes logo de realizada a terceira avaliación
p...
Informe de avaliación individualizado CCFF
Será elaborado polo titor ou a titora en colaboración co resto do equipo docent...
PROMOCIÓN EN CCFF
O ALUMNADO PODERÁ FORMALIZAR A MATRÍCULA NO SEGUNDO CURSO
CANDO TEÑA SUPERADOS
TODOS OS MÓDULOS DE PRIME...
3ª AVALIACIÓN
PARCIAL CCFF
HORA SALA DE REUNIÓNS BIBLIOTECA
18:30-19:00 1º CS ADMÓN &
FINANZAS
CAE
19:00-19:30 1º CM XESTI...
ALUMNADO CON PERDA DO DEREITO
Á AVALIACIÓN CONTINUA (PD)
E PARA ALUMNOS CON MÓDULOS
PENDENTES NA TERCEIRA
AVALIACIÓN
O alu...
1º CS Administración e Finanzas
MÓDULOS DATA HORA AULA
FOL Luns 13 de xuño 16:35 Aula 2
Proceso integral da actividade
com...
2º CS Admistración e Finanzas
MÓDULO DATA HORA AULA
XESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
Luns 13 de xuño 11:50 Aula 10
XESTIÓN LOXÍ...
1º CM ELVE
MÓDULOS DATA HORA AULA
Sistemas de trans e freado Luns 13 de xuño 11:50 Taller 2
Motores Martes 14 de xuño 08:5...
2º CM ELVE
MÓDULOS DATA HORA AULA
Sistemas de seguridade Martes 14 de xuño 11:50 Taller 2
Empresa e Inic. Emprend. Mércore...
1º CM MANTEMENTO
MÓDULOS DATA HORA AULA
FOL Luns 13 de xuño 11:50 Polivalente Mantemento
Electricidade e automatismos
eléc...
2º CM MANTEMENTO
MÓDULOS DATA HORA AULA
Montaxe e mantemento
mecánico
Luns 13 de xuño 8:50 Taller Aluminio
Montaxe e mante...
1º CM XESTIÓN ADM
MÓDULOS DATA HORA AULA
FOL Luns 13 de xuño 11:50 Aula 4
Técnica contable Luns 13 de xuño 16:35 Aula 4
Op...
2º CM XESTIÓN ADM
MÓDULOS DATA HORA AULA
Tratamento da
documentación contable
Martes 14 de xuño 11:50 Aula 3
Operaciónes a...
CAE
MÓDULOS DATA HORA AULA
TAO Luns 13 de xuño 11:50 Aula Polivalente
Promoción Martes 14 de xuño 08:50 Aula Polivalente
F...
INFORMES FINAIS DE CURSO CCFF
ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acredita...
Xoves
23 DE XUÑO
2016
1º BACHARELATO
CCFF ESA EBI FPB
HORA TALLER CAE BIBLIOTECA SALA DE REUNIÓNS
9:00-9:30 ESA 1 & ESA 2 1º FPB SERVIZOS 2º CM ...
MÉRCORES
22 DE XUÑO 2016
PAEG: 8-9-10 DE XUÑO
ÚLTIMO DÍA LECTIVO: MÉRCORES 22 DE XUÑO
AVALIACIÓNS : XOVES 23 DE XUÑO
PUBLICACIÓN CUALIFICACIÓNS E E...
Datas de exames e avaliacións (3º trimestre)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Datas de exames e avaliacións (3º trimestre)

1,279 views

Published on

Datas de exames e avaliacións (3º trimestre)
Curso 2015-2016
IES García Barbón

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Datas de exames e avaliacións (3º trimestre)

 1. 1. I.E.S. García Barbón Curso 2015-2016
 2. 2. **
 3. 3. CORRECCIÓN DE ERRO HORA SALA DE REUNIÓNS BIBLIOTECA TALLER CAE 16:00- 16:30 1º BAC A 1 CS 1º CM Elve 16:30- 17:00 2º CM Elve 2º CS 1º BAC B 17:00- 17:30 1 FPB Servizos 1º CM Mantemento 2º CM Xestión 17:30- 18:00 1 FPB Auto 2º CM Mantemento 1º CM Xestión 18:00- 18:30 CM CAE 1º BACHARELATO- CCFF -1ºFPB 2ª AVALIACIÓN
 4. 4. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 20 Xaneiro 2016
 5. 5. PRIMEIRA AVALIACIÓN ESA NIVEL I MÓDULO II NIVEL II MÓDULO IV BIBLIOTECA HORA GRUPO 11:20-11:30 ESA 1 11:30-11:50 ESA 2 VENRES 22 ABRIL 2016
 6. 6. 2ªAVALIACIÓN 2º FPB SALA DE REUNIÓNS HORA GRUPO 18:30-19:00 2º FPB AUTO 19:00-19:30 2º FPB SERV LUNS 18 ABRIL 2016
 7. 7. 18-22 ABRIL 2016
 8. 8. MATERIA DATA HORA AULA MATEMÁTICAS I (3 ALUMNOS) Luns 18 de abril 18:30 11 LINGUA CASTELÁ (1 ALUMNO) Luns 18 de abril 15:45 11 INGLÉS (14 ALUMNOS) Martes 19 de abril 16:00 13 FIC (1 ALUMNO) Mércores 20 de abril 16:00 11 FÍSICA E QUÍMICA (1 ALUMNO) Xoves 21 de abril 16:00 11
 9. 9. AVALIACIÓN PENDENTES DE BACHARELATO VENRES 22 de ABRIL 11:20 h.(RECREO) XEFATURA DE ESTUDOS
 10. 10. AVALIACIÓN FINAL 2º BACHARELATO LUNS 23 DE MAIO 18.30 HORAS SALA DE REUNIÓNS
 11. 11. AVALIACIÓN FINAL 2º BACHARELATO HORA GRUPO 18:30 2º Bach A 19:00 2º Bach B Sala de Reunións
 12. 12. 23 MAIO: Data límite avaliación final Bacharelato 24-25 MAIO: Reclamacións ás cualificacións no Centro 8-9-10 XUÑO: PAU 5 SETEMBRO: Data límite avaliación final Bacharelato 5-6 SETEMBRO: Reclamacións no Centro 14-15-16 SETEMBRO: PAU
 13. 13. 23 – 27 MAIO
 14. 14. MATERIA DATA HORA AULA MATEMÁTICAS Esa 1&2 Luns 23 de maio 15:45 11 CIENCIAS NATURAIS Esa 1&2 Luns 23 de maio 18:15 13 OFERTA CURRICULAR Esa 1&2 Luns 23 de maio 19:30 Aula Informática INGLÉS Esa 1&2 Martes 24 de maio 15:30 1 TECNOLOXÍA Esa 1&2 Martes 24 de maio 16:45 11 CIENCIAS SOCIAIS Esa 1&2 Martes 24 de maio 19:00 13 LINGUA GALEGA Esa 1&2 Mércores 25 de maio 16:00 1 LINGUA CASTELÁ Esa 1&2 Xoves 26 de maio 16:00 1
 15. 15. VENRES 27 de MAIO RECREO Sala de Reunións Módulos I e III
 16. 16. Luns 6 de xuño: 3ª Avaliación parcial de módulos de CCFF (excepto FPB) Xoves 23 de xuño : Avaliación final de módulos CCFF e FPB
 17. 17. Alumnado CCFF con módulos pendentes • Para o alumnado que teña módulos pendentes logo de realizada a terceira avaliación parcial, o equipo docente realizará un informe de avaliación individualizado que debe servir de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. •A cualificación definitiva destes módulos farase efectiva na avaliación final de módulos de primeiro curso. Non obstante, nos módulos superados a cualificación final coincidirá coa obtenida na terceira avaliación parcial. (Art. 29 Avaliacións parciais de módulos de primeiro curso) •No suposto de que se pase de curso con módulos pendentes, o alumnado deber ser informado das actividades programadas para a súa recuperación, así como do período da súa realización, temporalización e data en que serán avaliados, que coincidirá coa sesión de avaliación parcial previa a realiazación da FCT en período ordinario. (Art. 29 Avaliacións parciais de módulos de primeiro curso) Lexislación de referencia: Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.
 18. 18. Informe de avaliación individualizado CCFF Será elaborado polo titor ou a titora en colaboración co resto do equipo docente, e nel consignarase a información que resulte necesaria para a continuidade do proceso de aprendizaxe do alumno ou alumna. O informe de avaliación individualizado realizarase para o alumnado que alcance a promoción de curso con módulos pendentes, para o alumnado que non poida acceder á FCT por ter módulos pendentes no réxime ordinario e para o alumnado que se traslade a outro centro sen ter rematado o curso. Incluirá, de ser o caso, as cualificacións parciais ou valoracións de aprendizaxe outorgadas ata ese momento ao alumno ou á alumna, as medidas tomadas de reforzo educativo ou de flexibilización na duración das ensinanzas, as validacións ou exencións concedidas, as actividades propostas para a recuperación de módulos, e cantos outros aspectos de índole educativa se consideren salientables. (Art. 39 Informe de avaliación individualizado) Lexislación de referencia: Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.
 19. 19. PROMOCIÓN EN CCFF O ALUMNADO PODERÁ FORMALIZAR A MATRÍCULA NO SEGUNDO CURSO CANDO TEÑA SUPERADOS TODOS OS MÓDULOS DE PRIMEIRO CURSO OU SE A SUMA DA DURACIÓN DO MÓDULO OU DOS MÓDULOS PENDENTES NON SUPERA AS 300 HORAS ( Art. 4 Matrícula polo réxime ordinario na modalidade presencial) Lexislación de referencia: Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.
 20. 20. 3ª AVALIACIÓN PARCIAL CCFF HORA SALA DE REUNIÓNS BIBLIOTECA 18:30-19:00 1º CS ADMÓN & FINANZAS CAE 19:00-19:30 1º CM XESTIÓN 1º ELVE 19:30-20:00 1º MANTEMENTO
 21. 21. ALUMNADO CON PERDA DO DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA (PD) E PARA ALUMNOS CON MÓDULOS PENDENTES NA TERCEIRA AVALIACIÓN O alumnado con PD non terá dereito a realizar para eses módulos as actividades de recuperación. *(Resolución do 30 de xullo de 2013 polo que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos CCFF)
 22. 22. 1º CS Administración e Finanzas MÓDULOS DATA HORA AULA FOL Luns 13 de xuño 16:35 Aula 2 Proceso integral da actividade comercial Martes 13 de xuño 08:50 Aula 2 Comunicación e atención á clientela Martes 14 de xuño 11:50 Aula 2 Inglés Martes 14 de xuño 15:45 Aula 2 Xestión da documentación xurídica e empresarial Mércores 15 de xuño 12.40 Aula 2 Ofimática e Proceso da información Xoves 16 de xuño 08:50 Aula 2 RRHH e responsabilidade social corporativa Xoves 16 de xuño 11:50 Aula 2
 23. 23. 2º CS Admistración e Finanzas MÓDULO DATA HORA AULA XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Luns 13 de xuño 11:50 Aula 10 XESTIÓN LOXÍSTICA E COMERCIAL Martes 14 de xuño 15:45 Aula 10 XESTIÓN FINANCEIRA Mércores 15 de xuño 12:40 Aula 10 CONTABILIDADE E FISCALIDADE Xoves 16 de xuño 08:50 Aula 10 SIMULACIÓN EMPRESARIAL Venres 17 de xuño 11.50 Aula 10
 24. 24. 1º CM ELVE MÓDULOS DATA HORA AULA Sistemas de trans e freado Luns 13 de xuño 11:50 Taller 2 Motores Martes 14 de xuño 08:50 Taller 2 Mecanizado Básico Xoves 16 de xuño 08:50 Taller 1 Circuítos de fluídos, suspensión e dirección Xoves 16 de xuño 11:50 Taller 2 FOL Venres 17 de xuño 08:50 Polivalente Sistemas de carga e arranque Venres 17 de xuño 12:40 Taller 1
 25. 25. 2º CM ELVE MÓDULOS DATA HORA AULA Sistemas de seguridade Martes 14 de xuño 11:50 Taller 2 Empresa e Inic. Emprend. Mércores 15 de xuño 10:30 Poliv. Auto Circuítos Eléctricos Xoves 16 de xuño 11:50 Taller 1 Sistemas Aux. do Motor Venres 17 de xuño 08:50 Taller 1
 26. 26. 1º CM MANTEMENTO MÓDULOS DATA HORA AULA FOL Luns 13 de xuño 11:50 Polivalente Mantemento Electricidade e automatismos eléctricos Martes 14 de xuño 15:45 Aula Automatismos Automatismos pneumáticos e hidráulicos Mércores 15 de xuño 08:50 Aula Automatismos Técnicas de unión e montaxe Mércores 15 de xuño 11:50 Taller Mecanizado Técnicas de fabricación Xoves 16 de xuño 11:50 Taller Mecanizado
 27. 27. 2º CM MANTEMENTO MÓDULOS DATA HORA AULA Montaxe e mantemento mecánico Luns 13 de xuño 8:50 Taller Aluminio Montaxe e mantemento de liñas automatizadas Martes 14 de xuño 09:40 Aula Automatismos Empresa e iniciativa emprendedora Xoves 16 de xuño 10:30 Polivalente Mantemento Montaxe e mantemento eléctrico- electrónico Xoves 16 de xuño 11:50 Aula Automatismos
 28. 28. 1º CM XESTIÓN ADM MÓDULOS DATA HORA AULA FOL Luns 13 de xuño 11:50 Aula 4 Técnica contable Luns 13 de xuño 16:35 Aula 4 Op. Axu. Xest. Tesourería Martes 14 de xuño 11:50 Aula 4 Trat. Informático da información Martes 14 de xuño 15:45 Aula 4 Inglés Mércores 15 de xuño 08:50 Aula 4 Op. Advas de Compravenda Venres 17 de xuño 09:40 Aula 4
 29. 29. 2º CM XESTIÓN ADM MÓDULOS DATA HORA AULA Tratamento da documentación contable Martes 14 de xuño 11:50 Aula 3 Operaciónes advas. De RRHH Martes 14 de xuño 15:45 Aula 3 Empresa na aula Mércores 15 de xuño 11.50 Aula 3 Empresa e administración Xoves 16 de xuño 09:40 Aula 3 Comunicación empresarial e atención á clientela Venres 17 de xuño 09:40 Aula 3
 30. 30. CAE MÓDULOS DATA HORA AULA TAO Luns 13 de xuño 11:50 Aula Polivalente Promoción Martes 14 de xuño 08:50 Aula Polivalente FOL Martes 14 de xuño 12:40 Aula Polivalente Hixiene Mércores 15 de xuño 10:30 Aula Polivalente RET Xoves 16 de xuño 11:50 Aula Polivalente Operación Advas. Venres 17 de xuño 09:40 Aula Polivalente TBE Venres 17 de xuño 11:50 Aula Polivalente
 31. 31. INFORMES FINAIS DE CURSO CCFF ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial Art. 24 Informes finais de curso Ao remate de cada curso académico, o profesor ou a profesora que exerzan a titoría, elaborarán un informe que deberá conter os seguintes puntos: -Distribución dos módulos que integran cada curso do ciclo formativo entre o profesorado que o imparta, incluíndo os criterios empregados para tal distribución. -Datos sobre matrícula, promoción, titulacións e calquera outro interés. -Breve resumo das actividades de recuperación dos módulos e valoración do resultado obtido. -Actividades complementarias e extraescolares desenvolvidas. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3F1-120711-4341_gl.pdf
 32. 32. Xoves 23 DE XUÑO 2016
 33. 33. 1º BACHARELATO CCFF ESA EBI FPB HORA TALLER CAE BIBLIOTECA SALA DE REUNIÓNS 9:00-9:30 ESA 1 & ESA 2 1º FPB SERVIZOS 2º CM Mantemento 9:30-10:00 1º CM Xestión 2º FPB SERVIZOS 1º CM Mantemento 10:00-10:30 2º CM Xestión 1º BACH B 1º CM ELVE 10:30-11:00 2º CS 1º FPB AUTO 2º CM ELVE 11:00-11:30 1º CS 2º FPB AUTO 1º BAC A 11:30-12:00 EBI I CM CAE
 34. 34. MÉRCORES 22 DE XUÑO 2016
 35. 35. PAEG: 8-9-10 DE XUÑO ÚLTIMO DÍA LECTIVO: MÉRCORES 22 DE XUÑO AVALIACIÓNS : XOVES 23 DE XUÑO PUBLICACIÓN CUALIFICACIÓNS E ENTREGA DE BOLETÍNS: LUNS 27 DE XUÑO - 9:00 HORAS –TITORES EN AULAS DE REFERENCIA ATENCIÓN AO ALUMNADO: 27 E 28 DE XUÑO DE 9-12 HORAS RECLAMACIÓNS : 28-29 xuño. Oficina 9-14h.

×