Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ccp febreiro 2012

3,162 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ccp febreiro 2012

 1. 1. I.E.S. García Barbón Curso 2011-2012 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA Febreiro 2012 DATAS DE EXAMES E AVALIACIÓNS
 2. 2. Sala de Reunións AVALIACIÓN ORDINARIA ESA NIVEL I MÓDULO I NIVEL II MÓDULO II Mércores 15 de febreiro HORA GRUPO HORA GRUPO 16:15-16:45 ESA 1 16:45-17:15 ESA 2
 3. 3. Xoves 1 de marzo Sala de Reunións 2º BACHARELATO HORA GRUPO 16:30-17:00 2º C 17:00-17:30 2º B 17:30-18:00 2º A
 4. 4. 1º BACHARELATO CICLOS PCPI Xoves 29 de marzo HORA Dpto. Humanidades BIBLIOTECA SALA DE REUNIÓNS 16:00-16:30 1ºC 16:30-17:00 1º CS 1º Mantemento 1º B 17:00-17:30 2º CS 2º Mantemento 1º A 17:30-18:00 1º CM Xestión 1º Electromecánica PCPI 18:00-18:30 CM CAE 2º Electromecánica
 5. 5. PRIMEIRA AVALIACIÓN ESA NIVEL I MÓDULO II NIVEL II MÓDULO IV Sala de Reunións Mércores 25 de abril HORA GRUPO 16:15-16:45 ESA 1 16:45-17:15 ESA 2
 6. 6. EXAMES EXTRAORDINARIOS DE CICLOS CS Administración e Finanzas Alumnado de 2º con módulos de 1º XESTIÓN FINANCIEIRA MÉRCORES 21 DE MARZO 16:30 AULA 03
 7. 7. EXAMES EXTRAORDINARIOS DE CICLOS CM Mantemento Alumnado de 2º con módulos de 1º ELECTROTECNIA MARTES 20 DE MARZO 18:30 TALLER AUTOMATISMOS
 8. 8. EXAMES EXTRAORDINARIOS DE CICLOS CM Elve Alumnado de 2º con módulos de 1º CIRCUITOS MARTES 20 DE MARZO 18:30-20:30 TALLER 1 SEGURIDADE MARTES 27 DE MARZO 18:30-20:30 AULA POLIVALENTE CIRCUITOS FLUIDOS MARTES 20 DE MARZO 18.30-20:30 TALLER 2
 9. 9. Alumnos con P.D. 2º CM Mantemento EXAMES EXTRAORDINARIOS DE CICLOS MÓDULO DATA HORA AULA Montaxe mecánico 27 de marzo 18:30 Mecanizado Calidade 26 de marzo   20:30 Polivalente Montaxe Eléctrico   20 de marzo   18:30 Automatismos Liñas 26 de marzo    18:30 Automatismos FOL 19 de marzo   18:30 Polivalente
 10. 10. Alumnos con P.D. 2º CM Elve EXAMES EXTRAORDINARIOS DE CICLOS MÓDULO DATA HORA AULA Circuitos II 20 de marzo 18:30 Taller Auto 1 Sistemas Trans. e Freado 27 de marzo 18:30 Taller Auto 2 Sistemas Auxiliares demotor 21 de marzo 16:30 Taller Auto 1 Sistemas de Seguridade 26 de marzo 18:30 Taller 2
 11. 11. Alumnos con P.D. 2º CS Admón & Fin. EXAMES EXTRAORDINARIOS DE CICLOS MÓDULO DATA HORA AULA Admón Pública 28 de marzo 16:30 Aula 03 Produtos Financieiros 20 de marzo 18:30 Aula 03 Xestión Comercial 21 de marzo 16:30 Aula 03 Proxecto Empresarial 27 de marzo 18:30 Aula 03 Auditoría 22 de marzo 16:30 Aula 03 FOL 26 de marzo 18:30 Aula 03
 12. 12. 24-25-26 de ABRIL exames pendentes de bacharelato
 13. 13. Exames pendentes bacharelato ASIGNATURA DATA HORA AULA FÍSICA E QUÍMICA Martes 24 de abril 16:00 LABORATORIO FÍSICA HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO Martes 24 de abril 16:00 12 INGLÉS Mércores 25 de abril 16:00 18 GREGO Mércores 25 de abril 16:00 12 MATEMÁTICAS APLICADAS MATEMÁTICAS I Mércores 25 de abril 16:00 01 LINGUA CASTELÁ Xoves 26 de abril 16:00 01 LINGUA GALEGA Xoves 26 de abril 16:00 18 LATÍN Xoves 26 de abril 16:00 12
 14. 14. AVALIACIÓN MÉRCORES 9 DE MAIO (11:20 h.) SALA DE REUNIÓNS
 15. 15. EXAMES EXTRAORDINARIOS E.S.A. 7 ó 11 de maio
 16. 16. EXAMES EXTRAORDINARIOS E.S.A. ASIGNATURA DATA HORA AULA INGLÉS Esa 1&2 Martes 8 de maio 19:00 Aula 18 CIENCIAS SOCIAIS Esa 2 Martes 8 de maio 17:30 Aula 18 LINGUA GALEGA Esa 1&2 Luns 7 de maio 20:00 Aula 18 OFERTA CURRICULAR Esa 1&2 Xoves 10 de maio 17:30 Aula Informática 15 MATEMÁTICAS Esa 1&2 Mércores 9 de maio 17:30 Aula 18 LINGUA CASTELÁ Esa 1&2 Luns 7 de maio 20:45 Aula 18 TECNOLOXÍA Esa 1&2 Luns 7 de maio 19:00 Aula Tecnoloxía CIENCIAS NATURAIS Esa 1 Venres 11 de maio 20:00 Aula 12 CIENCIAS SOCIAIS Esa 1 Xoves 10 de maio 20:45 Aula 10 FORMAC. COMPLE. ACCESO CILOS Mércores 8 de maio 20:45 Aula 01 CIENCIAS NATURAIS Esa 2 Mércores 9 de maio 19:00 Laboratorio Bioloxía
 17. 17. Avaliación extraordinaria ESA Mércores 16 de maio (16:30 h.) SALA DE REUNIÓNS Módulos I e III
 18. 18. Avaliación Final 2º BAC MARTES 22 DE MAIO 17:00 h.
 19. 19. Martes 22 de maio Sala de Reunións AVALIACIÓN FINAL MÓDULOS PCPI AVALIACIÓN FINAL 2º BACHARELATO HORA GRUPO 16:30-17:00 PCPI 17:00-17:30 2º A 17:30-18:00 2º B 18:00-18:30 2º C
 20. 20. PAU 22 MAIO: Data límite avaliación final Bacharelato 23-24 MAIO: Reclamacións ás cualificacións no Centro 6-8 XUÑO: PAU 6 SETEMBRO: Data límite avaliación final Bacharelato 6-7 SETEMBRO: Reclamacións no Centro 19-21 SETEMBRO: PAU
 21. 21. Avaliacións 1º curso PCPI <ul><li>Xoves 29 de marzo : 2ª avaliación parcial </li></ul><ul><li>Martes 22 de maio : 3ª avaliación parcial </li></ul><ul><li>Luns 25 de xuño : avaliación final de módulos </li></ul><ul><li>Setembro : avaliación final extraordinaria de módulos </li></ul>
 22. 22. Avaliacións 1º curso CCFF <ul><li>Xoves 29 de marzo : 2ª avaliación parcial </li></ul><ul><li>Luns 11 de xuño : 3ª avaliación parcial </li></ul><ul><li>Luns 25 de xuño : avaliación final de módulos </li></ul>
 23. 23. O ALUMNADO PODERÁ FORMALIZAR A MATRÍCULA NO SEGUNDO CURSO CANDO TEÑA SUPERADOS TODOS OS MÓDULOS DE PRIMEIRO CURSO OU SE A SUMA DA DURACIÓN DO MÓDULO OU DOS MÓDULOS PENDENTES NON SUPERA AS 300 HORAS ( Art. 4 Matricula polo réxime ordinario na modalidade presencial) Lexislación de referencia: Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.
 24. 24. 1º CICLOS Luns 11 de xuño HORA SALA DE REUNIÓNS BIBLIOTECA 18:30-19:00 1º CS 1º Mantemento 19:00-19:30 1º CM Xestión 1º Electromecánica 19:30-20:00 CM CAE
 25. 25. 22 DE XUÑO DE 2012 ÚLTIMO DÍA LECTIVO
 26. 26. 25 DE XUÑO DE 2012 Pola mañá (distribución por determinar) AVALIACIÓN FINAL 1º BAC, CICLOS, PCPI, ESA
 27. 27. FIN CCP febreiro 2012

×