Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ajustament de reaccions REDOX en medi bàsic

4,973 views

Published on

Published in: Travel, Health & Medicine
  • Be the first to comment

Ajustament de reaccions REDOX en medi bàsic

  1. 1. KNO 3 + Al + KOH + H 2 O  NH 3 + KAlO 2 Mètode de l’ió-electró En quin medi es troba la reacció, àcid o bàsic?
  2. 2. KNO 3 + Al + KOH + H 2 O  NH 3 + KAlO 2 +1 +5 -2 0 +1 –2 +1 +1 –2 -3 +1 +1 +3 -2 Troba els nombres d’oxidació dels àtoms Escrivim la reacció en forma iònica K + + NO 3 - + Al + K + + OH -  NH 3 + K + + AlO 2 -
  3. 3. Escriu les semireaccions d’oxidació i reducció: Reducció: NO 3 -  NH 3 Oxidació: Al  AlO 2 - Ajustem la massa: els O s’ajusten afegint OH - els H s’ajusten afegint H 2 O Medi bàsic! Ox: Al + 4 OH -  AlO 2 - + 2 H 2 O Red: NO 3 - + 6 H 2 O  NH 3 + 9 OH -
  4. 4. Ajustem les càrregues (electrons) Al + 4 OH -  AlO 2 - + 2 H 2 O + 3e - 3 NO 3 - + 18 H 2 O + 24e -  3 NH 3 + 27 OH - Sumem les semireaccions 8x( ) 3x( ) 8 Al + 32 OH -  8 AlO 2 - + 16 H 2 O + 24e - NO 3 - + 6 H 2 O + 8e -  NH 3 + 9 OH - 8 Al + 2 H 2 O + 3 NO 3 - + 5 OH -  8 AlO 2 - + 3 NH 3
  5. 5. 8 Al + 3 KNO 3 + 5 KOH + 2 H 2 O  8 KAlO 2 +3 NH 3 Afegim els contraions per escriure la reacció de forma molecular: 8 Al + 2 H 2 O + 3 NO 3 - + 5 OH -  8 AlO 2 - + 3 NH 3

×