Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORULUI              COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN” ROMAN ...
CTMCR - Proiectul International „Agenda Europa”                 An şcolar 2010 -2011   Prin activitățile...
CTMCR - Proiectul International „Agenda Europa”                 An şcolar 2010 -2011   În cadrul Colegiu...
CTMCR - Proiectul International „Agenda Europa”                  An şcolar 2010 -2011   Proiectul „Agen...
CTMCR - Proiectul International „Agenda Europa”                An şcolar 2010 -2011 Agenda Europa conţine...
CTMCR - Proiectul International „Agenda Europa”                 An şcolar 2010 -2011 Articolul 21(1) din ...
CTMCR - Proiectul International „Agenda Europa”                 An şcolar 2010 -2011 Tinerii au căpătat ...
CTMCR - Proiectul International „Agenda Europa”                 An şcolar 2010 -2011    informaţii act...
CTMCR - Proiectul International „Agenda Europa”                 An şcolar 2010 -2011           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proiectul international Agenda Europa 2010 2011

2,221 views

Published on

Agenda Europa ediția româneasca, este creată ca instrument de informare si educare a elevilor de liceu.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proiectul international Agenda Europa 2010 2011

 1. 1. MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORULUI COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN” ROMAN Corp A - Str. ŞTEFAN CEL MARE, nr. 268 COD. 611040 Corp B – Str. Mihai Eminescu nr. 5-7 COD. 611036 TEL./FAX: 0040233 - 744403 e-mail: ctmcroman@yahoo.com C.T. M. C. ROMAN – NEAMŢ- ROMANIA ROMAN Nr. ………din………………….._2007 Echipa de manageri a Colegiului Tehnic „Miron Costin” Romansprijină în mod activ derularea activităţilor educaţionale dinproiectele şi programele educaţionale implementate de către cadreledidactice.
 2. 2. CTMCR - Proiectul International „Agenda Europa” An şcolar 2010 -2011 Prin activitățile Proiectului Internațional „Agenda EUROPA” sepromovează şi se consolidează abilităţile la nivelul de instruire al elevilor învederea utilizării cât mai eficiente a oportunităţilor create de conţinutuleducaţional digital şi de serviciile de orice tip disponibile în comerţ saudezvoltate în mod informal. Acţiunea programelor vizează stimularea predării, cercetării şi analizeiîn domeniul integrării europene la nivelul instituţiilor de învăţământ dinUniunea Europeană, de aceea Doamna Director Prof. Havrici Nelia Lorica ande an îndrumă cadrele didactice să participe nemijlocit cu elevii la activitățileProiectului Internațional „ Agenda EUROPA”. Agenda Europa ediția româneasca, este creată ca instrument deinformare si educare a elevilor de liceu. Agenda reprezintă o oportunitate dediseminare a informațiilor despre Uniunea Europeana, istoricul si rolulinstituțiilor UE, drepturile si responsabilitățile cetățenilor UE, despre valorileeuropene, despre calitatea de stat membru al UE. Prof. Cristina Dima – Coordonator al Proiectului International „Agenda Europa” 2
 3. 3. CTMCR - Proiectul International „Agenda Europa” An şcolar 2010 -2011 În cadrul Colegiului Tehnic „Miron Costin” Roman s-au derulatnumeroase activităţi educaţionale din cadrul proiectelor şi programeloreducaţionale implementate de către cadrele didactice. Într-o lume tot mai complexă, agenda le oferă tinerilor europeniinformaţii obiective despre modul de funcţionare al Uniunii Europene, despreprobleme de consum, de sănătate şi de mediu. Conţine exemple reale şiconvingătoare, cifre şi detalii, abordând subiecte importante, printre care:schimbările climatice, fumatul şi drepturile noastre de cetăţeni europeni. Ghidul este uşor de folosit şi bogat în informaţii deoarece propuneutilizarea metodelor interactive de învăţare, cuprinde idei şi recomandăripentru proiectarea şi conducerea activităţilor de educaţie nonformală, oferindsugestii pentru teme abordate interdisciplinar sau pentru proiecte, pornind dela subiectele incluse în agendă. Este un instrument de formare şi de pregătirecontinuă a cadrelor didactice, pentru a răspunde provocărilor unei societăţidinamice, tehnologizată şi globalizate. Prof. Cristina Dima – Coordonator al Proiectului International „Agenda Europa” 3
 4. 4. CTMCR - Proiectul International „Agenda Europa” An şcolar 2010 -2011 Proiectul „Agenda Europa” în anul şcolar 2010 – 2011 s-a derulat încadrul Colegiului Tehnic „Miron Costin” cu elevii claselor a XI-a îndrumaţide către profesorii diriginţi după cum urmează: Nr. Clasa Diriginte crt. 1. a XI-a A Prof. Dima Cristina 2. a XI-a B Prof. Chert Livioara 3. a XI-a C Prof. Garbea Roxana 4. a XI-a D Prof. Antoniu Adriana 5. a XI-a E Prof. Buciumanu Paraschiva 6. a XI-a F Prof. Dascălu Artemiza 7. a XI-a G Prof. Gherca Magda 8. a XI-a H Prof. Scutaru Gheorghe 9. a XI-a I Prof. Ciobanu Petru 10. a XI-a J Prof. Ceobanu Elena 11. a XI-a K Prof. Popescu Constantin Prof. Cristina Dima – Coordonator al Proiectului International „Agenda Europa” 4
 5. 5. CTMCR - Proiectul International „Agenda Europa” An şcolar 2010 -2011 Agenda Europa conţine teme care urmăresc o conştientizare sporită, înrândul tinerilor români, al părinţilor şi profesorilor lor, a ceea ce înseamnăUniunea Europeană şi procesul de integrare: 1. Despre Uniunea Europeană 2. Eu şi Europa 3. Sănătatea mea, siguranţa mea 4. Drepturile mele, alegerile mele 5. Mediul meu 6. Dincolo de graniţele noastre In cadrul acestor teme s-au dezvoltat activităţi despre ce este UniuneaEuropeana, care sunt statele ce au aderat la Uniunea Europeană, care suntdocumentele si cum sunt adoptate legile, care este moneda din UniuneaEuropeana, care sunt organismele Uniunii Europene, ce este UniuneaEuropeana, ce ne spune despre drepturile noastre? Prof. Cristina Dima – Coordonator al Proiectului International „Agenda Europa” 5
 6. 6. CTMCR - Proiectul International „Agenda Europa” An şcolar 2010 -2011 Articolul 21(1) din Carta Drepturilor Fundamentale: ”Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul,rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba,religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice alta natura, apartenenţala o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta, sau orientareasexuală.” În scopul bunei înţelegeri a rolului şi specificului societăţii europeneîmpreună cu elevii am participat la activitatea organizată de către PrimăriaMunicipiului Roman pentru obţinerea paşaportului de cetăţean european. Aici elevii au participat în mod direct la un „tur de prezentare” acompetenţelor şi specificului autorităţii publice organizate pe compartimentemenite să răspundă necesităţilor cetăţeanului european. Elevii au pus întrebări şi au căpătat „viza” de la fiecare departament alcomunităţii europene. Prof. Cristina Dima – Coordonator al Proiectului International „Agenda Europa” 6
 7. 7. CTMCR - Proiectul International „Agenda Europa” An şcolar 2010 -2011 Tinerii au căpătat informaţii importante de la domnul primar alMunicipiului Roman, prof. Dan Laurenţiu Leoreanu despre drepturilefundamentale ale oricărui cetăţean al Uniunii Europene precum şicompetenţele autorităţii publice.Ce este Agenda Europa?  o agendă practică pentru completarea educaţiei şcolare, un excelent instrument de informare şi de management al timpului, în care elevii îşi pot nota temele şi alte activităţi, dar care conţine la sfârşitul fi ecărei pagini şi citate interesante, lucruri amuzante sau întrebări la care elevii să reflecteze  o valoroasă resursă educaţională despre subiecte importante pentru tineri: oportunităţi de carieră, sănătate şi siguranţă, probleme de mediu, Uniunea Europeană şi altele Prof. Cristina Dima – Coordonator al Proiectului International „Agenda Europa” 7
 8. 8. CTMCR - Proiectul International „Agenda Europa” An şcolar 2010 -2011  informaţii actualizate şi o grafi că atractivă  adrese web (din România şi Europa) care îi trimit pe elevi la surse unde pot găsi informaţii mai detaliate  opinii ale altor elevi din EuropaAgenda Europa este un complement educational util, care:  contribuie la atingerea finalităţilor educaţionale  contribuie la dezvoltarea unor competenţe necesare elevilor pentru asumarea viitoarelor roluri sociale  vizează acţiuni de educaţie formală şi nonformală  propune activităţi legate de cetăţenie, protecţia drepturilor omului, siguranţă, sănătate, mediu  reprezintă un material suport pentru profesori în cadrul activităţilor didactice, pentru o abordare integrată a învăţării Conţinutul agendei este actualizat în fiecare an, luânduse în considerareevoluţiile recente şi feedbackul primit de la profesori şi elevi. Agenda Europa şi Ghidul profesoruluiO agendă practică pentru informarea şi pregătirea tinerilor europeni în ceea ce priveşte:  Uniunea Europeană  Oportunităţi de carieră  Sănătate şi siguranţă  Probleme de mediu Prof. Cristina Dima – Coordonator al Proiectului International „Agenda Europa” 8
 9. 9. CTMCR - Proiectul International „Agenda Europa” An şcolar 2010 -2011 Ce este Ghidul profesorului?  un suport didactic în sprijinul profesorilor care vor coordona proiectul „Agenda Europa”, o resursă prin care profesorii îi pot ajuta pe elevi să înţeleagă mai bine şi să conştientizeze într-o măsură mai mare subiectele discutate în agendă  cuprinde idei şi recomandări pentru proiectarea şi conducerea activităţilor de educaţie nonformală, oferă sugestii pentru teme abordate interdisciplinar sau pentru proiecte, pornind de la subiectele incluse în agendă: căutare de informaţii, discuţii, analiză, dezbateri, teste etc. Material realizat de Coordonatorul Proiectului International „Agenda Europa” lanivelul Colegiului Tehnic „Miron Costin” Roman Prof. Cristina Dima Prof. Cristina Dima – Coordonator al Proiectului International „Agenda Europa” 9

×