Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Vai trò của đường trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền,
pháp luân công, mật tông và trong tă...
Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền,
pháp luân công, mật tông và trong tă...
Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền,
pháp luân công, mật tông và trong tă...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 30 Ad

Vai trò của đường trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững.

Download to read offline

Theo định luật bảo toàn, 1 lượng oxy nạp vào, thải 1 lượng CO2 ra, nghĩa là có cơ chất hay nguyên liệu bị đốt cháy. Nếu không có đường (đường dễ đốt, ra ít độc chất) nó sẽ đốt mỡ (rối loạn mỡ) và đốt protein (làm tăng urea và protein).

Trong lời khuyên cho bệnh nhân tiểu đường: ngoài thuốc, cần ăn uống và vận động hợp lý. Vẫn còn cần ăn uống hợp lý, ăn uống tiên rồng gì cũng chỉ nước, glucid, lipid, protein, tẹo vitamin, tẹo khoáng chất.

Nếu đường độc như đội nhảm nhí tuyên truyền thì của hàng tạp hóa toàn đường, mỡ, muối dưới dạng nước ngọt, sữa, bánh, kẹo, bimbim, poca, bò húc, 0 độ, C2... nên được gắn hình đầu lâu xương chéo.

Dược sĩ ngu như tôi, nhìn cả cánh đồng lúa bạt ngàn là cánh đồng đường.

Cánh đồng mía là cánh đồng đường.

Cánh đồng ngô là cánh đồng đường.

Cánh đồng khoai, dưa hấu, mít, na, nhãn, vải, chôm chôm, sầu riêng, ... cánh đồng đường.

Tây, người to khỏe mà làm việc nhiều, mệt cũng còn cần ăn uống cơ mà.
http://www.awakenyouwonderfulwe.com/2020/06/vai-tro-cua-uong-trong-phong-va-chua.html
Không ăn thì có sức đâu mà làm, thở không tạo ra năng lượng đâu, thở chỉ cung cấp 1 nguyên liệu cơ bản cho phản ứng dị hóa/hô hấp tế bào thôi.
https://unica.vn/ung-dung-thien-va-khi-cong-giup-tang-cuong-suc-khoe-phong-va-chua-benh?aff=46362&coupon=UDKCTHIEN399

Theo định luật bảo toàn, 1 lượng oxy nạp vào, thải 1 lượng CO2 ra, nghĩa là có cơ chất hay nguyên liệu bị đốt cháy. Nếu không có đường (đường dễ đốt, ra ít độc chất) nó sẽ đốt mỡ (rối loạn mỡ) và đốt protein (làm tăng urea và protein).

Trong lời khuyên cho bệnh nhân tiểu đường: ngoài thuốc, cần ăn uống và vận động hợp lý. Vẫn còn cần ăn uống hợp lý, ăn uống tiên rồng gì cũng chỉ nước, glucid, lipid, protein, tẹo vitamin, tẹo khoáng chất.

Nếu đường độc như đội nhảm nhí tuyên truyền thì của hàng tạp hóa toàn đường, mỡ, muối dưới dạng nước ngọt, sữa, bánh, kẹo, bimbim, poca, bò húc, 0 độ, C2... nên được gắn hình đầu lâu xương chéo.

Dược sĩ ngu như tôi, nhìn cả cánh đồng lúa bạt ngàn là cánh đồng đường.

Cánh đồng mía là cánh đồng đường.

Cánh đồng ngô là cánh đồng đường.

Cánh đồng khoai, dưa hấu, mít, na, nhãn, vải, chôm chôm, sầu riêng, ... cánh đồng đường.

Tây, người to khỏe mà làm việc nhiều, mệt cũng còn cần ăn uống cơ mà.
http://www.awakenyouwonderfulwe.com/2020/06/vai-tro-cua-uong-trong-phong-va-chua.html
Không ăn thì có sức đâu mà làm, thở không tạo ra năng lượng đâu, thở chỉ cung cấp 1 nguyên liệu cơ bản cho phản ứng dị hóa/hô hấp tế bào thôi.
https://unica.vn/ung-dung-thien-va-khi-cong-giup-tang-cuong-suc-khoe-phong-va-chua-benh?aff=46362&coupon=UDKCTHIEN399

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Van Dao Duy (11)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Vai trò của đường trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững.

 1. 1. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 1/30
 2. 2. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 2/30
 3. 3. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 3/30
 4. 4. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 4/30
 5. 5. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 5/30 Ăn mãi không tăng cân, đƣờng đi đâu? Không đi ngoài ra đồ ăn, không đái ra đƣờng mà không tăng cân. Theo nguyên lý bảo toàn, năng lƣợng không mất đi có chăng là triệu tế bào đang dùng mà ta không biết. Tôi thấy bạch cầu, tế bào miễn dịch, thực bào đang dùng, nhọc để sửa chữa vấn đề, tắc nghẽn, tiêu đờm, đàm ở tạng nào đó mà ta không biết nhƣng nó có. Làm theo tự khám có thể dò ra chỗ tắc, nghẽn, hẹp yếu đó. Cái này để lâu sẽ gây bệnh. Test vài trò của đƣờng: bạn khỏe ngồi mà thổi mạnh dài 10 phút nhƣ thổi lửa, thổi mạnh chong chóng xem có tê, bì, quắp tay chân không – Cảm giác sẽ hết với 1 cốc nƣớc đƣờng. Đến thuốc sang chảnh trong điều trị ung thƣ là thuốc kích thích làm tăng hệ miễn dịch dọn dẹp tế bào ung thƣ với nguyên lý động học, hóa sinh, hóa dƣợc, hóa lý, sinh khả dụng phức tạp. QUÊN THỨ PHỨC TẠP NÀY ĐI NẾU TA QUÊN KHÔNG CHO NÓ ĂN ATP, NĂNG LƢỢNG HAY KCAL. HAY ĐO ĐƢỜNG MÁU CÓ 4.0 M HAY 5.0M SAU ĂN. ĐƢỜNG NHƢ XĂNG, CÓ NGƢỠNG CHUẨN. NỒNG ĐỘ ĐƢỜNG TRONG MÁU HAY ĐƢỜNG MÁU, CÁCH GỌI KHÁC LÀ NỒNG ĐỘ NĂNG LƢỢNG, NỒNG ĐỘ SINH KHÍ TRONG CƠ THỂ. Note: đƣờng tụt xuống 3. Có thể sỉu, ngã, run tay, bủn rủn, căng cơ, co cơ, giật giật, vã mồ hôi, cáu tính và nặng có thể đột quỵ hay chết não đó.
 6. 6. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 6/30 Thầy, khí công sƣ, võ sƣ cũng cần ăn, khi Phật Tu khổ hạnh, ngƣời kiệt sức, ngƣời đƣợc cứu bởi bát sữa cúng dƣờng đó. Ăn gạo lứt, muối mè của George Oshawa chỉ cho ngƣời béo, không tốt cho ngƣời gầy. George Oshawa chết vì bệnh nhồi máu cơ tim đó – bệnh hiếm khi có thể bị theo phái thực dƣỡng và ông ấy là cha đẻ thực dƣợc – check Wikipedia sẽ thấy. Ăn nhƣ là nạp chất qua đƣờng miệng, ăn uống xong thấy khỏe là nồng độ các chất trong máu tăng: nƣớc, glucose, acid amin, acid béo, tẹo vitamin, tẹo khoáng chất. Ăn là nạp các chất/xăng qua đƣờng miệng. Tiêm, truyền là nạp các chất qua đƣờng ven, tĩnh mạch. Ngƣời khôn là ăn qua miệng, đừng tiêm, đừng hy vọng thở qua da mà có nặng lƣợng, thở qua hậu môn, bách hội, hội âm, dƣơng cƣờng đan điền mà có thể sống khỏe! Có cố thì chẳng qua họ làm kìm nén phản ứng dị hóa thôi. Theo định luật bảo toàn, 1 lƣợng oxy nạp vào, thải 1 lƣợng CO2 ra, nghĩa là có cơ chất hay nguyên liệu bị đốt cháy. Nếu không có đƣờng (đƣờng dễ đốt, ra ít độc chất) nó sẽ đốt mỡ (rối loạn mỡ) và đốt protein (làm tăng urea và protein). Trong lời khuyên cho bệnh nhân tiểu đƣờng: ngoài thuốc, cần ăn uống và vận động hợp lý. Vẫn còn cần ăn uống hợp lý, ăn uống tiên rồng gì cũng chỉ nƣớc, glucid, lipid, protein, tẹo vitamin, tẹo khoáng chất. Thức ăn của não là đƣờng glucose và Oxy (keton nếu ai giảm béo - keton đƣợc tạo từ gan. Có một số mẹ bầu, tiểu đƣờng thai kỳ, đi xét nghiệm có Keton nƣớc tiểu đó. Họ cần dè chừng, tế bào, cơ quan, mô đang rối loạn
 7. 7. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 7/30 nên chúng đốt lung tung, cơ, mỡ để lấy năng lƣợng. Nghẹn hay nghẹt thở vài phút chết não vì não thiếu đƣờng và oxy do máu không lên đƣợc. Nếu đƣờng độc nhƣ đội nhảm nhí tuyên truyền thì của hàng tạp hóa toàn đƣờng, mỡ, muối dƣới dạng nƣớc ngọt, sữa, bánh, kẹo, bimbim, poca, bò húc, 0 độ, C2... nên đƣợc gắn hình đầu lâu xƣơng chéo. Dƣợc sĩ ngu nhƣ tôi, nhìn cả cánh đồng lúa bạt ngàn là cánh đồng đƣờng. Cánh đồng mía là cánh đồng đƣờng. Cánh đồng ngô là cánh đồng đƣờng. Cánh đồng khoai, dƣa hấu, mít, na, nhãn, vải, chôm chôm, sầu riêng, ... cánh đồng đƣờng. Tây, ngƣời to khỏe mà làm việc nhiều, mệt cũng còn cần ăn uống cơ mà. Không ăn thì có sức đâu mà làm, thở không tạo ra năng lƣợng đâu, thở chỉ cung cấp 1 nguyên liệu cơ bản cho phản ứng dị hóa/hô hấp tế bào thôi. Đôi khi tôi nghĩ ngu vãi: đƣờng, bánh, kẹo, nƣớc ngọt, bánh chƣng, bánh dầy, bánh pía, co đơ, kẹo lạc, sìu châu, kẹo dồi, khoai tây chiên, đồ chiên, xào, xôi nếp, trà xanh, trà sữa, đƣờng... đồ ngọt nhiều năng lƣợng không tốt cho ông béo thì nó tốt cho ngƣời gầy. Sao bóp mồm không ăn đồ rẻ, đơn giản, bạt ngàn này. Lại quay sang để chê, gầy dơ xƣơng bị dụ mua mấy thứ vớ vẩn với hy vọng tăng cân. Thứ đó không có năng lƣợng đâu. Thứ rẻ, chuẩn, dễ kiếm, thế đéo nào lại bị gạt phắt đi, rồi chi tiền xịn cho thứ vớ vẩn.
 8. 8. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 8/30 Tăng cân đơn giản: lƣu thông khí huyết, tập 3 bài khí công nhẹ tầm 15ph hàng ngày, là đói, ăn ngấu nghiến đƣợc các đồ ở trên. 1 tuần tăng bền vững vài cân. Rẻ, đồ dễ kiếm, ra tạp hóa, chi vài trăm k, ăn cả tuần chạ hết, béo nhƣ ý. Để nạp cơm tốt thì đồ ăn uống này nên để sau ăn cơm. Mà đồ đó là thành phần cơ bản của dinh dƣỡng. Phƣơng trình toán học cơ bản về cộng trừ năng lƣợng Khó gì đâu khi ăn, 1 yến đƣờng có lẽ tăng 5kg cả mỡ, nạc và bạc nhạc. Từ năng lƣợng, ATP, Kcal, quy đổi ra. Ăn dần nếu ko quy 1 yến đƣờng đó = x kg gạo + y kg ngô + z kg khoai + p nƣớc mía + h hoa quả + m thịt + o kg mít + q kg vải + xyz quả dƣa hấu + n cá + các loại đồ ăn mình phù hợp. (Nó là tinh trong tinh khí thần). Cũng nhƣ X lít xăng có nhiệt lƣợng tƣơng đƣơng tỏa ra bằng y kg củi + z kg giấy + t kg than hoa. CÓ VẬY, CHỈ LÀ NĂNG LƢỢNG. Nếu chấp ăn theo ngũ hành là sai, vì theo lời dạy của thầy bên phật “vạn sự vì duyên sinh, cũng vì duyên mà diệt”, nên bệnh cũng biến thiên liên tục, sáng bị, tối khỏi, mai bị, ngày kia khỏi, sáng đói, háo, tối no dƣ, sáng thèm phở nƣớc, tối mới nhởn nha nhai cái khô khô, tâm sinh lý và nhu cầu của cơ thể thay đổi hàng ngày theo từng giây phút, satna, hay Planck time mà. Vậy sao cứ ăn nguyên một thứ mãi cả quá trình vậy.
 9. 9. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 9/30 Năng lƣợng dự trữ dƣ sẽ dự trữ trong x thịt, y kg mỡ. Và dƣ chỉ có khi nạp vào dƣ. Tăng tập, tăng ăn. Đƣờng chuyển từ thức ăn hay tinh bột, hoa quả ngọt, cháo, chè sẽ tốt hơn, cân bằng âm dƣơng hơn từ đƣờng mía. CÁC CHỊ EM VÔ SINH, HIẾM MUỘN, MỎNG TỬ CUNG, LẠNH TỬ CUNG HAY ĐƯỢC KHUYÊN ĂN VẬY Quả làm tăng h.ap là chôm chôm, sầu riêng, nhãn. Chôm chôm/nhãn chín ngọt thì 1 quả tăng 1 mmHg, sầu riêng thì 1 múi tăng 10. Đồ ăn cay nóng ấm, nhiều gia vị. Khi tập, Ai bị huyết áp thấp nên lƣu ý bổ máu. Còn rõ đồ ăn, đồ uống thì sau ăn cứ lấy máy kiểm tra, cao h.áp mà giảm hay thấp mà tăng thì đó là đồ tốt. Tốt là phù hợp, ko có cái gì xấu tuyệt đối hay tốt tuyệt đối. Máu xấu, huyết áp thấp, tóc bạc, hay đau, mệt mỏi mãn tính. Gốc là bệnh khí huyết. 1. Tập, ăn, dinh dưỡng đúng cách sẽ hết và Ứng dụng thiền và khí công theo nguyên lý YHCT giúp tăng cường sức khỏe, phòng và chữa bệnh. 2. Nhiều bạn trẻ, người quá gày, chân tay khô lạnh, không uống, không ăn thì không tập được đâu. Vì có chất đâu mà tập, tập tí lạnh tay chân, chóng mặt, nhọc người do đường huyết hạ. Chị em huyết áp thấp trải nghiệm rõ nhất đường huyết thấp khi đói. Giải pháp lúc này cho họ là trà ngọt, trà gừng hay kẹo gừng là vậy. Muốn tăng cân thì tăng ăn,
 10. 10. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 10/30 tập các bài nhẹ nhàng. Sẽ nâng cao thể trạng và khí huyết. Người gầy, yếu, tập sẽ giúp tăng lưu thông khí huyết, tăng cân. Khi tăng cân, ấm người thì đến 50% vấn đề sức khỏe mãn tính đã ổn. Còn người thể trạng hợp lý, ăn uống vừa phải, không cần uống hay ăn tăng, chỉ cần tập nhẹ nhàng giúp chuyển tinh thành khí, nâng cao thể trạng, tăng thân nhiệt, tăng khí huyết giúp làm tan tiêu u cục. Lá đu đủ chỉ có tác dụng làm thông mạch, thông khí huyết giúp cơ thể, hệ miễn dịch cùng tiêu diệt khối u, kiểm soát sự nhân lên sai lệch của tế bào. Nguồn năng lượng cho tế bào chủ yếu là glucose. 3. Chất (đường /đạm / mỡ) phản ứng với oxy hít vào từ hơi thở, sinh ra CO2, năng lượng, nhiệt lượng, ATP và nước. Định lượng CO2 tạo ra trong mỗi hơi thở ta sẽ biết lượng cơ chất bị đốt tương ứng. CO2 luôn được tạo ra do hô hấp tế bào. Oxy không sinh ra năng lượng, nó chỉ là cơ chất cơ bản cho hô hấp tế bào. Khi glucose thấp, nó sẽ đốt mỡ và cơ (kiêng ăn gây teo cân, sụt cơ là vậy.) 4. Đừng chấp trước. Cần lưu ý sự cân bằng. Chia ra các giai đoạn: phục hồi rồi tự trị liệu và duy trì. Không phải khi nào cũng ăn, khi nào cũng tập. Tự nghe ngóng và ăn, tập, nghỉ hay không tập một cách hợp lý. Không có mẫu số chung. Khi vận động, lao động, thể dục, làm việc đúng tư thế cũng là tập rồi. Khí công hay là tập mà như không tập, không cần quá gắng sức, gắng sức, cứng nhắc, mệt hay nhọc khi tập là sai đó, cần dừng và tự chỉnh.
 11. 11. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 11/30 CẦN HIỂU ĐÚNG VỀ UNG THƢ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA UNG THƢ vì CÁC CHỊ EM YẾU, HAY ỐM, KÉM KHÍ HUYẾT - KHÔNG HÚT THUỐC CŨNG BỊ UNG THƢ PHỔI - ĂN SẠCH VẪN BỊ BỊ UNG THƢ VÚ, NÃO. - CHƢA QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐÃ UNG THƢ TỬ CUNG. TỶ LỆ UNG THƢ VẬY, TRẺ HÓA Ở PHỐ CÓ VẺ CAO HƠN Ở QUÊ. Và đây chính là nguyên nhân gây chết chính, ở các nƣớc phát triển, thiên đƣờng của khoa học, y học và sạch học. Dù nổi tiếng hay không Dù giàu sang hay không Dù hotgirl hay diễn viên truyền hình. Motyp chung mình thấy giai đoạn cuối của ung thƣ: gầy, suy kiệt, suy nhƣợc, ốm hoàn toàn. Chỉ còn da bọc xƣơng, thiếu đạm phải truyền albumin. Trong dinh dƣỡng, không cần thuốc, ăn đủ là béo, là khỏi suy kiệt, đỡ suy nhƣợc. Chả cần thần y, ngày vài bát cháo linh, cốc nƣớc đƣờng, sữa đặc, sẽ khỏe. Nhịn ƣ: béo 80kg mà nhịn ăn tầm 1 tháng, hay ăn giảm tối đa, rồi nã liên tục thuốc cực độc, thuốc diệt tế bào thì cũng nhanh mà nhọc, suy kiệt chết thôi. Chả tác dụng gì đặc biệt hay thần thánh hóa gì. Thực phẩm chức năng, là thức ăn, hiểu đúng, làm đúng thì rẻ bèo và hiệu quả tối đa. Trị đƣợc bệnh nan y là suy nhƣợc: kết quả cuối cùng của mọi bệnh phức tạp, y học thất bại trả về. Thuốc không có năng lƣợng đâu. Đừng ngộ nhận. Thuốc trị ung thƣ còn độc hàng đầu cơ. Khi nã cái này vào, mọi đồ ăn độc chả đáng là bao nhƣ họ ngộ nhận nghĩ. Lƣu ý, ko ăn cũng bệnh và không làm/tập, vận động cũng bệnh. Ngộ nhận pháp luân công: có 1 tẹo khí công, 1 tẹo thiền, một tẹo tâm lý... cộng lại có tí tác dụng. Chủ yếu là vận động khí công và thiền. Sao báng bổ phật mạt pháp mà đòi mình nổi lên????
 12. 12. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 12/30 Khí huyết kém, gốc gây ra các bệnh, vấn đề sức khỏe. Vì dòng khí huyết là dòng nuôi cơ thể: tay, chân, đầu, não cơ, xƣơng, thận, tim, phổi, ruột, gan. Mà các cơ quan đó cũng tham gia vào điều hòa khí huyết (tây y đo qua huyết áp và đƣờng máu với các xét nghiệm hóa sinh khác.) Khí huyết yếu để lâu, không chỉnh về bình thƣờng làm các cơ quan yếu, rối loạn lâu dần gây bệnh. Tự thấy hay đi khám với đầy bệnh, hay còn gọi là hội chứng. Mà bệnh mãn tính do rối loạn khí huyết hay hội chứng bệnh thì tay không có thuốc chữa, chỉ có giảm triệu chứng thôi. Điển hình khí huyết kém trên các cơ quan: hoa mắt, chóng mặt, ù tai, đau đầu, kém tập trung, chân tay lạnh, viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa, ho mãn, viêm mũi/họng/phế quản mãn, chân tay lạnh, nhói ngực, hay khó thở, thở ngắn, phụ nữ thì chu kỳ kinh nhiều vấn đề, yếu lạnh chân tay, chuột rút, đau lƣng cổ, vai gáy, ngủ không sâu, uể oải, mất ngủ kiểu ngồi thì buồn ngủ nhƣng nằm thì tỉnh. Tây y không có thuốc mạnh khí huyết. Đông y có thuốc bổ khí huyết, giúp kích thích ăn ngon và thuốc hoạt khí huyết hay tiêu tắc. Thể dục và dinh dƣỡng hợp lý giúp tăng cƣờng sức khỏe, lời khuyên áp dụng cho mọi bệnh mãn tính từ bệnh im mạch, tiểu đƣờng, đau mỏi, đến bệnh tự miễn.... cơ chế chung là khí huyết. Nên: Yoga cũng có một phần tác dụng. Thiền có một phần tác dụng, nhƣng không phải tất. Khí công có một phần tác dụng. Thực phẩm chức năng cũng chỉ có một phần tác dụng. Còn thực phẩm, đồ uống có tác dụng rất nhiều. Pháp luân công cũng có một phần tác dụng. Dịch cân kinh vẩy tay cũng có một phần tác dụng. Khi tập mà đau, tê, mỏi, mệt, run là tụt đƣờng, uống 1 cốc hay chai nƣớc ngọt là hết. Hay nhất là ứng dụng khí công, thiền, dinh dƣỡng theo nguyên lý Y HỌC CỔ TRUYỀN trong phòng và chữa bệnh.
 13. 13. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 13/30 TỰ TÌM RA CHỖ HẸP, TẮC, NGHẼN GÂY RỐI LOẠN KHÍ HUYẾT TRONG CƠ THỂ Làm và trả lời theo Tự khám: Câu hỏi thể trạng: cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, béo hay gầy, yếu hay khỏe, cổ vai gáy có đau mỏi, lƣng có đau mỏi không, huyết áp cao hay ng ngƣời, ngẩng cổ mắt nhìn thẳng lên trời/trần: nếu đau ở cổ, gáy thì đây cũng là điểm chính gây đau đầu. vùng thắt lƣng thì đây cũng có thể là nguyên nhân gây yếu chân, lạnh chân, đau tê chân. nó đau tức là ở đó. Nếu không đau thì Hoặc đau tức thì ở vai, đầu, hoặc đƣờng huyết thấp, hoặc huyết áp thấp: làm mắt cận/kém. ắt nào đau nhiều thì mắt đó nặng bị cận/mờ hơn mắt kia. Ngƣời bình thƣờng thì ko đau tức. bên trái (dạ dày), bụng trên bên phải (gan, tụy), bụng dƣới dƣới rốn (đại tràng, ruột, tử cung, bàng quang, tiền liệt tuyến) xem có ở đâu đau tức không? Chỗ nào tức hơn. Tự làm thì có thể ngồi thẳng, tự ấn bụng mình. LÀM THEO XEM CÓ TỨC ĐÂU KO, VÀ CÓ SỐ ĐO H.AP, NHIỆT TAY CHÂN NỮA CÀNG TỐT. ĐẬP LƢNG, VỖ PHỔI, HAY VỖ NGỰC NỮA. ĐAU, ÊM, Ê, NHÓI HAY THÍCH ĐỀU LÀ TẮC.
 14. 14. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 14/30 SỜ, NẮM TAY BIẾT ĐƢỜNG MÁU TRONG KHI TẬP Lòng bàn tay: ấm ẩm, ấm khô (5.0 - 6.0), lạnh khô (4.0 - 5.0) và mồ hôi lạnh (dƣới 4.0) tƣơng đƣơng với đƣờng đủ, đƣờng hơi giảm, đƣờng thấp và rất thấp. Ko có máy đo đƣờng huyết không sao, cứ sờ sẽ thấy. Nên với ai đƣợc đả thông mạch máu, giãn cơ bằng tập, tác độn vỗ rát hết rồi thì cần giữ tay ấm ẩm để duy trì nhé. Có thể ăn tăng mạnh 1 - 2 tuần đầu đó. Có hv thiếu, tạng đói đến mức ăn hết 3kg đƣờng/ngày mà là sau tay lạnh ấm khô hay lạnh khô. Còn đa phần bị thiếu đến mức buốt tay cơ. Sờ lạnh buốt. Vì khi thông thì độ ấm ẩm của tay tỷ lệ với đƣờng trong bàn tay và đƣờng ở bàn tay gần bằng với đƣờng ở cơ thể. Đừng kêu, ăn tiên rồng gì cứ có glucid: gạo, ngô, khoai, sắn, bánh mì, bánh nếp, nƣớc ngọt, hoa quả, nƣớc ép, ăn chay, bánh kẹo đều có glucid, vào cơ thể thành đƣờng thôi. Mức đƣờng máu trong cơ thể nói lên mức nguyên liệu sẵn sàng cho tế bào để đốt cháy với Oxy tạo năng lƣợng. Nhƣ mức xăng trong bộ đốt. Mức điện thế trong bo mạch. Số đƣờng tạm đẹp là 6.0 đến 7.0 buổi sáng, nhịn đói khi đo. Và 8.0 đến 10.0 sau ăn 1h. Biết đƣợc ý nghĩa đƣờng huyết, huyết áp, và nhịp tim, con số thật thì ta sẽ hiểu chất lƣợng dòng máu đang nuôi các tạng quan trọng trong cơ thể tốt hay xấu, yếu hay đủ. Không cần bắt mạch.
 15. 15. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 15/30 Máy đo đƣờng, đo nhiệt, đo huyết áp là bác sĩ tốt nhất thế giới - theo thầy Đỗ Đức Ngọc. Tập, ăn đúng là thuốc. Không làm là bệnh. Không ăn cũng bệnh. Nhà nào có điều kiện mà không có 2 cái trên là chết vì bệnh khác nhau thôi. Tập, thể dục, làm, vận động, chạy, aerobic, yoga, khí công... giống nhau là ở làm cho lƣu thông khí huyết có chủ đích thôi. Mà không ăn uống vào thì lấy sức gì mà tập, khéo lại co cơ, chuột rút nhƣ các vận động viên Seagame ấy. Ăn: ăn tiên, rồng, uống thánh gì thì cũng chỉ trong nhóm chính. Glucid (đƣờng), lipid (mỡ - acid béo), protein (acid amin). Đốt cháy hay phản ứng dị hóa đƣờng sẽ sinh ra CO2 và H2O. Thiếu đƣờng sẽ đốt đƣờng cấu trúc, mỡ hay acid amin cấu trúc (acid amin mới có Nito, đốt acid amin là thủ phạm làm tăng ure hay creatinin).  Ăn thiếu thì teo cơ thôi. Mỗi hơi thở sinh ra một lƣợng CO2, theo định luật bảo toàn, ta sẽ biết lƣợng đƣờng hay cơ chất bị đốt tƣơng ứng mà.  Ăn glucid, cơ thể chuyển thành glucose, dƣ glucose, thì sẽ tổng hợp thành glycogen hay mỡ để dự trữ. Có tổng hợp đƣợc hay
 16. 16. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 16/30 không còn phụ thuộc vào hệ giao thông (tuần hoàn - biết qua huyết áp) và thân nhiệt, cơ cứng hay mềm. Đó, bạn sẽ hiểu vì sao có ngƣời gầy mà vẫn bị mỡ máu cao, rối loạn chuyển hóa, hay bị huyết áp rối loạn.  Lấy vào mô, tế bào để cất đi đƣợc hay không cũng là nhờ huyết áp ( việc hấp thu đƣờng vào tế bào đƣợc test qua phản ứng dung nạp đƣờng - cho uống 1 cốc glucose, lát sau đo lại).  Và việc lấy ra đƣợc hay không cũng phụ thuộc vào tuần hoàn, trƣơng lực cơ, độ mềm, độ linh hoạt hay đồng đều của toàn mô và toàn cơ thể.  Đã có chất gì, chỉ số gì trong hóa sinh, sinh lý, thì cơ thể có hàng triệu thụ thể để cảm nhận, tạo thay đổi, thông qua hệ thần kinh thực vật để từ đó điều khiển các cơ quan tạo hormon tiết ra hormons để điều chỉnh, hệ này vô nghĩa hay bị suy giảm khi cơ thể không thông, cơ cƣơng cứng chèn lên mạch máu, ống thông và dây thần kinh. Nhiều chị em gầy, đƣờng huyết thấp hay bị rối loạn nội tiết là vậy. Đặc biệt họ bị các triệu chứng rõ nhất ở ngày chu kỳ kinh.  Đừng chém ngƣời giời, ăn lộc thánh: bó băng dính vào mũi mồm là chết. Bỏ đói mấy chục ngày là chết. Con ngƣời là cỗ máy sinh học khổng lồ của cả tỷ tế bào, triệu cơ quan kết nối với nhau. Tắc, nghẽn, hẹp 1 vài điểm là gây rối loạn hệ thống rồi. 1. Cỗ máy sinh học đó có vô số phản ứng hóa học diễn ra trong điều kiện thường, xúc tác bởi Enzym. Phản ứng hóa học đặc trưng là phản ứng dị hóa ( đốt cháy cơ chất với Oxy sinh ra năng lượng dạng
 17. 17. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 17/30 ATP cho mọi hoạt động của tế bào, cơ quan, cơ thể) và phản ứng đồng hóa (tạo ra chất mới từ vài cơ chất ban đầu và nguồn năng lượng từ ATP). 2. Kể cả việc hình thành bào thai cũng là tổng hợp của phản ứng đồng hóa và dị hóa thôi. 3. Phản ứng hóa học được viết thành phương trình, tốc độ phản ứng, hiệu quả phản ứng phụ thuộc vào nồng độ cơ chất, nồng độ sản phẩm và hằng số nội môi. (Nước và muối NaCl rất quan trọng cho duy trì áp lực thẩm thấu và hằng số nội môi. 4. Enzym và hoạt lực của Enzym, các yếu tố ảnh hưởng được mô tả rõ qua các sách sinh học cơ bản. 5. Câu hỏi chung là vậy. Lệch chuẩn thì đừng hỏi bệnh từ đâu tới. Đi khám đâu cũng thấy bệnh. Tự làm giảm và chữa tiểu đƣờng. Tự làm chủ huyết áp, đƣờng huyết. Góc nhìn kết hợp đông y, khí huyết và khoa học về sức khỏe, tập và Đƣờng máu. Mình đã gặp nhiều ca ăn kiêng thái quá, giảm sức khỏe. U lành, sau bầu, thành ác tính đó. Đƣờng nhƣ xăng với xe, nhƣ điện với máy, không thừa không thiếu. Đừng nhịn hay giảm ăn, nhƣ vậy là thiếu chất. Khi đƣờng cao, muốn giảm thì tập bài đơn giản sau. Bài này cũng làm giảm huyết áp, có máy đo, ghi lại bạn sẽ rõ dần cơ chế, sự thay đổi. 1.Cách 1: ngồi thổi ra dài dài nhƣ thổi chong chóng tầm 5 - 10 phút, sẽ giảm đƣờng, không cần tiêm hay uống thuốc. Sẽ giảm đƣờng, ấm tay. 2.Cách 2: Nằm ngửa, Đặt vật tầm 0.5kg hay chai lavie trên bụng dƣới
 18. 18. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 18/30 hàng ngày tầm 10 - 30 phút sẽ làm giảm đƣờng máu và ấm chân, giảm đau mỏi luôn đó. 3.Cách 3: Bó Chân Đi Cầu Thang: lấy băng thun, bó lỏng chân đi cầu thang hay đi lên xuống 1 bậc từ 5 - 10 phút: bó lỏng thôi, lỏng đến mức ngồi bình thƣờng không có cảm giác gì. Nếu bó chặt là tức chân đi bậc sẽ đau đó. Bó từ mắt cá lên đến gối, hơi chặt hơn ở phàn bắp chân: đây là nơi nhiều cơ và mạch máu nhất. Đi vậy máu tăng lƣu thông xuống chân và toàn thân. Máu xuống chân sẽ làm ấm chân, thông kinh mạch, giảm đau lƣng, giảm đau vai gáy... BÀI NÀY LÀM HOẠT HUYẾT MẠNH. Lƣu ý chỉ tập tầm 5 - 10 phút/ lần. Bài đặt vật có thể lâu hơn: tầm nửa tiếng. Đo huyết áp trƣớc tập, nếu huyết áp tối đa nhỏ hơn 120 mmHg là ngƣời thể hàn, cần tăng ăn, uống đồ ngọt khi tập. Tập cái này làm giảm đƣờng nhanh lắm do đƣờng lƣu thông mạnh trong tuần hoàn sẽ đi vào tế bào - có 1 nhóm tế bào bị thiếu quá lâu. Nên cần nghe ngóng khi tập. Cứ hoa mắt, chóng mặt, ngáp, ù tai, đau xoang (những triệu chứng trƣớc tập không có) - triệu chứng của tụt đƣờng, uống 1 ngụm nƣớc đƣờng là hết hoa mắt, bạn sẽ hiểu vai trò của đƣờng. Nên cần uống nhiều hơn. Đƣờng tụt không đi đâu đâu, bạn làm vậy tác dụng nhƣ là tiêm insulin ấy: tăng tuần hoàn, hoạt huyết, thông mạch (do tuần hoàn và thân nhiệt tăng). Đƣờng sẽ đi vào các tế bào. Với ngƣời có vấn đề sức khỏe mãn tính, chân tay lạnh, đau lƣng, vai gáy, đau đầu, hoa mắt..... thì chỗ
 19. 19. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 19/30 đó đã bị thiếu máu (máu mang đƣờng và oxy là nguyên liệu chính cho chuyển hóa) quá lâu rồi. Đơn giản hiểu về khí huyết - vai trò của huyết trong tạo nặng lƣợng: huyết mang Đƣờng và Oxy đến tế bào cho phản ứng dị hóa diễn ra ở tế bào. 1. Tiểu đƣờng: bụng thừa, chân và đầu thiếu: điểm gay tắc là chỗ đau lƣng, vai, cổ, gáy ấy. Nó cản trở lƣu thông. Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai là do thiếu máu/đƣờng lên đầu/não. 2. Triệu chứng tụt đƣờng huyết ở bệnh nhân tiểu đƣờng rõ nhất. Vì các điểm tắc nên bụng thừa, đầu và chân thiếu. Cảm thụ của hệ thần kinh thực vận ở đầu, não và chân khi thiếu sẽ gửi tín hiệu tăng đƣờng huyết và huyết áp ở thân. Thân tăng vù vù, nhƣng vì điểm tắc gây đầu chân vẫn thiếu. 3. Đó là lời lý giải dễ hiểu nhất khi chóng mặt thì đƣờng huyết tăng vù vù. biến chứng tiểu đƣờng làm hoại tử hay thái hóa mắt, chân là do thiếu quá lâu. Họ bị hoa mắt, chóng mặt, tê tay chân, yếu chân đã quá lâu trƣớc đó rồi. CÓ THỂ KHỎI ĐƢỢC NHÉ. Tây y khéo dạy sao cho ngƣời thông minh cũng tin và sẵn sàng bảo vệ quan điểm thái quá: KHÔNG KHỎI: thoái hóa khớp, tiểu đƣờng, huyết áp cao, huyết áp thấp, hội chứng tự kỷ, tăng động, bệnh do virus, GOUT, COPD, hen, xoang, trào ngƣợc dạ dày.
 20. 20. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 20/30 Thực tế chƣa biết về ung thƣ, bệnh rối loạn chuyển hóa, rối loạn mỡ máu, tiểu đƣờng, gout - thống phong, bệnh tự miễn, lupus,... hội chứng bệnh do chuyển hóa mà tây y chỉ có thuốc trị triệu chứng dùng cả đời. Rối loạn vẫn còn và biến chứng rất nguy hiểm: 1. là bệnh gần nhƣ hệ thống, không khỏi và ảnh hƣởng đa tạng, cắt chỗ này ra chỗ khác = di căn/du chuyển toàn thân. Ta hay đổ cho môi trƣờng có các chất tạo ra gốc tự do, gốc tự do làm thay đổi ADN do làm rối loạn quá rối loạn quá trình nhân lên - gốc tự do ngoại sinh. Mà ta quên rối loạn chuyển hóa (RLCH) có thể sinh ra lƣợng lớn gốc tự do - gốc tự do nội sinh. Gốc tự do nội sinh giúp lý giải: Vì sao thực tế nhiều chị e ko hút thuốc, ko rƣợu, ăn sạch nhƣ đƣợc dạy, theo khoa học của Mỹ, Nhật mà vẫn bị ung thƣ giáp, phổi, vú, tử cung và K đa tạng? Nguyên nhân và giải pháp cho ung thƣ từ thực tế về di căn, tái và kháng thuốc và hiệu quả của các liệu pháp thay thế Áp dụng từ thực tế lý luận của YHCT, y hiện đại, áp dụng baking soda, aspirin, nƣớc dứa, lá đu đủ, khí công, dƣỡng sinh và bài tập thở. Phản ứng cơ bản ở mọi tế bào, mọi mô trong cơ thể, diễn ra chủ yếu ở ty thể. Oxy + cơ chất (xúc tác bởi enzym)= năng lƣợng + CO2 + sản phẩm 1) Quên vai trò của hóa sinh, quên vai trò của vi sinh/men vi sinh: ủ bia, nấu rƣợu, len men, công nghệ men, quên vai trò của sinh học, quên quên vai trò của tế bào, quên chức năng của các mô, cơ quan và hệ trong cơ thể đi. Khi đầu vào hoạt động cho chúng bị rối loạn. Rối loạn cơ chất, không có năng lƣợng, ATP cho tồn tại và hoạt động. Năng lƣợng đó đến
 21. 21. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 21/30 từ phản ứng dị hóa. Nhìn vào phản ứng đó ta thấy Oxy, enzym, cơ chất, CO2, PH nằm ở đâu. 2) Oxy không tạo năng lƣợng, không đƣợc dự trữ nên cần thở liên tục, ngừng thở là chết. · Cơ chất (xăng) đa phần là đƣờng đối với ngƣời thƣờng, mỡ chỉ đƣợc dùng khi hết đƣờng, tập luyện mạnh. Chuyển sang chế độ đốt mỡ, tế bào trải qua giai đoạn thiếu đƣờng, thiếu năng lƣợng tầm 1 tuần, triệu chứng của cúm mà không phải cúm hay giả cúm. 3) Enzym, cơ chất, sự cân bằng của phản ứng phụ thuộc vào sự tuần hoàn và lƣu thông khí huyết: cơ chế của đông y là ở đây: thông bất thống, thống bất thông. Thuốc phòng bệnh của tây y là làm tiêu cholesterol hay phòng huyết khối. Tắc mạnh làm chết tế bào rõ nhất là đột quỵ thiếu máu não, hay nhồi máu cơ tim. Hãy thắc mắc là các tế bào, cơ quan khác cũng đang bị tắc, thiếu và giảm chức năng thì sao? Não và tim là 2 nơi ngƣời ta thấy hiển nhiên nhất. Khi bắt mạch, hiểu sâu, lƣơng y cảm thấy rõ tắc ở vai gáy, tắc ở bụng, tắc ở lƣng, thần kinh tọa, tắc ở dạ dày, gan. 4) PH, nhiệt độ, huyết động, sự cân bằng, lƣu thông vận chuyển làm cho cơ chất và sản phẩm, O2, CO2 luôn ở mức tối ƣu. Tối ƣu nhé. Và tối ƣu này có thể cảm rõ trong cổ truyền là khí huyết, năng lƣợng. · Cảm sự hoạt động của cỗ máy mới và cỗ máy rệu rã, cây khỏe và cây ốm thì sẽ rõ chữ năng lƣợng hay khí. Xe cũ đốt xăng nhả toàn khói đen/độc. Hiệu Suất! · Là bệnh gần nhƣ hệ thống, không khỏi và ảnh hƣởng đa tạng, cắt chỗ này ra chỗ khác = di căn toàn thân, đa phần ngƣời bệnh gần nhƣ suy kiệt. Họ không chết vì u mà là biến chứng của u do chèn, làm tắc nghẽn,
 22. 22. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 22/30 thiếu chất, thiếu oxy. 5) Cơ thể nhƣ các bình thông nhau, thừa thiếu là cục bộ, và ở mỗi bình đều có cảm thụ Oxy, cơ chất, chất độc, dƣỡng chất, huyết áp theo có chế phản xạ có điều kiện. Nếu ta để thiếu lâu dài sẽ gây ra rối loạn, báo động toàn thân, và các cơ quan bị nhọc. 6) Yếu quá, rối loạn chất, trệ tuần hoàn, rối loạn áp lực thẩm thấu, rối loạn cân bằng nhiệt làm cho máu không giữ đƣợc nƣớc làm nƣớc thoát ra ngoài: Phù chân, phù mặt, phù cổ chƣớng,tràn dịch màng tim, tràn dịch màng phổi. · Ngẫm lại khi bạn bị ốm, nằm cả ngày mà xem: mặt phù, mắt nặng, ngƣời nhọc, đến thở thôi cũng mệt rồi. · Và test đơn giản vai trò của vận động với tuần hoàn: tay bạn đang khỏe đúng không, bó hay treo lên nhƣ khi bị sai tay trong 1 tháng mà xem: tay sẽ teo, yếu hay rối loạn chức năng. 7) Nhân tố enzym thôi chƣa đủ và không có ý nghĩa khoa học. Đƣờng để bên ngoài mà đợi phản ứng hết với oxy sinh ra CO2 và nƣớc hết tầm 70 triệu năm, trong tế bào, có xúc tác của enzym, nó chỉ còn 17 mili gây (ms). Các thứ diễn ra trong cơ thể đều có sự tham gia của enzym, enzym là một loại protein. Có cấu trúc không gian 3 chiều, với các vị trí đặt hiệu cho cơ chất, coenzym gắn vào. Cấu trúc này rất nhạy cảm với PH, nhiệt độ. 8) Khoáng chất, vitamin có vai trò là thành phần của enzym hay hoạt hóa enzym. Ngoài ra một số vitamin nhƣ vitamin C, E có vai trò nhƣ một chất oxy hóa tiêu diệt gốc tự do, ngăn ngừa gốc tự do tấn công tế bào, mô và AND
 23. 23. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 23/30 Acid uric trong cơ thể có vai trò quan trọng là một chất chống oxy hóa nội sinh. 9) Khi tắc nghẽn cục bộ hay toàn bộ gây ra rối loạn chuyển hóa, sản phẩm của rối loạn chuyển hóa sinh ra gốc tự do. Có hàng triệu biến đổi của chuyển hóa diễn ra trong cơ thể trong 1s, nếu nó rối loạn thì cực nguy hiểm vì số lƣợng gốc tự do cực lớn. 10) Gốc tự do có thể đến từ ngoại sinh: thức ăn, nƣớc uống, không khí, đồ chơi. Cái này có sự tiếp cận giống nhau của mọi cá thể trong cộng đồng. Và trong 1 cộng đồng, có ngƣời bị, ngƣời không, cần kiểm tra lại nguyên nhân nội sinh. Gốc do rối loạn chuyển hóa. 11) Gốc tự do có tính oxy hóa mạnh, nó có thể phá hủy ADN của tế bào, làm rối loạn phân chia, nhân lên, sao chép của ADN: một quá trình gồm chuỗi các phản ứng hóa học diễn ra trong nhân tế bào, cần nhiều năng lƣợng ATP và enzym xúc tác. 12) Gốc tự do có tính oxy hóa mạnh, nó làm đen vòng bạc (do bạc ở dạng nguyên tố, ít bị tác động của oxy, nhƣng bị tác động bởi các chất có tính oxy hóa mạnh nhƣ gốc tự do.) Ngƣời ốm vòng bạc hay bị đen, đánh gió thìa bạc cũng bị đen. 13) Ngoài ra rối loạn chuyển hóa còn sinh ra PH acid, tăng cao ure. Baking soda có tác dụng một phần là nhờ làm giảm PH, do đó sự rối loạn chuyển hóa bị giới hạn một phần.... Mình dƣợc sĩ chính quy. Ai thắc mắc, thuật ngữ, quan điểm trong bài đều có thể kiểm chứng đƣợc trên wikipedia, sách y dƣợc online. (Tiếng anh sẽ có nhiều thông tin chi tiết hơn).
 24. 24. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 24/30 Quá nhiều vấn đề sức khỏe: Với các vấn đề sức khỏe mãn tính đau đầu, đau đầu, vai gáy, tiền đình, huyết áp thấp, tiểu đƣờng, huyết áp, tê chân, viêm loét dạ dày, thực quản, táo bón, ung thƣ, thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống lƣng, đau lƣng, chóng mặt, tiền đình, đau vai gáy, rối loạn tiêu hóa, rối loạn nội tiết, bệnh tiểu đƣờng và bệnh huyết áp... Đặc biệt với phụ nữ có huyết áp thấp gây ra nhiều vấn đề khác về sức khỏe, dấu hiệu rõ nhất ở những ngày có chu kỳ kinh: lạnh tay chân, đau mỏi vai, gáy, lƣng, chóng mặt, hoa mắt, hụt hơi, say sẩm mặt mày, ăn uống kém, sợ lạnh, ít đổ mồ hôi; vận động mạnh, lâu là mệt, hơi thở ngắm, và nhiều vấn đề khác. Với những bạn yếu sinh sản nhƣ buồng trứng đa nang, tinh trùng yếu, thành tử cung dày hay mỏng quá, rối loạn chu kỳ kinh, hay bị sảy thai đa phần khi đi khám đông y đều đƣợc kết luận là do yếu khí huyết. Nếu huyết áp, đƣờng máu có rối loạn, cổ, vai, thắt lƣng có đau mỏi, ấn vùng bụng, vùng gan, dạ dày, ruột có cứng/ đau/ tức? Huyết áp thấp gây ra nhiều vấn đề khác về sức khỏe, liệt kê ra gần nhƣ giống nhau, đặc biệt rõ ngày có kinh: lạnh tay chân, đau mỏi vai, gáy, lƣng, chóng mặt, hoa mắt, hụt hơi, có tiền sử ngất xỉu, ăn uống kém, vận động mạnh, lâu là mệt, hơi thở ngắm, ít đổ mồ hôi, mà có mồ hôi thì thƣờng chỉ mồ hôi đầu... nhiều vấn đề khác mà gốc là ở khí huyết tắc/kém. Nếu bỏ quên, cơ thể lệch chuẩn, rối loạn, tích lũy kéo dài gây các hội chứng rối loạn chuyển hóa: rối loạn chuyển hóa mỡ máu, rối loạn chuyển hóa đƣờng máu, rối loạn cơ, trƣơng lực cơ, protein... với bệnh nhân rối loạn thì gầy cũng có thể bị mỡ máu cao, gầy cũng bị huyết áp cao, uric cao,
 25. 25. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 25/30 và gầy cũng bị dƣ đƣờng trong máu, tiểu đƣờng hay tiền tiểu đƣờng. Các chỉ số tổng Cholesterol, HDL, LDL, triglycerid, gluocse máu, Hba1c, Uric acid luôn ở ngƣỡng cao. Các xét nghiệm bỏ ra xem sẽ thấy. Nhiều chỉ số ở ngƣỡng cao dài dài mà không biết. Keto niệu: Dấu hiệu chuyển hóa nặng là bắt đầu có Keto niệu. Thực dƣỡng không tốt lắm cho ngƣời gầy và huyết áp thấp nhé. Tây toàn 100kg với 200kg nên các đồ ăn nhiều năng lƣợng đều đƣợc chỉ ra không tốt cho tay. Còn ta toàn 40kg - 60kg, đồ này lại tốt đó. Đồ các bạn đƣợc dạy, nghe, truyền tai nhau không tốt đa phần là đồ không tốt cho ngƣời béo thôi. Vì nó quá nhiều đƣờng, mỡ, nhiều năng lƣợng hay Kcal. Nếu vì dinh dƣỡng thì đồ này cực tốt cho ngƣời gầy nhé. Ăn, uống nhiều đồ này, vận động khí công hợp lý sẽ giúp tăng cân bền vững, khỏe, rẻ và khỏi với phòng vô số bệnh. Đừng nói hay năng lƣợng với thần thánh, sƣ ăn chay, cha sứ, thầy thống vào viện. Gorge Osawa, cha đẻ thực dƣỡng chết vì bệnh tim đó. Đơn giản, nhƣ với trẻ con ấy, Lấy bảng BMI ra so xem mình suy dinh dƣỡng không: cân nặng/(chiều cao)mũ2. Nếu trẻ con mà có chỉ số thấp nhƣ nhiều em sinh viên, nhân viên hay đau yếu bạn gặp, bác sĩ dinh dƣỡng sẽ bảo họ SUY DINH DƢỠNG ĐÓ.
 26. 26. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 26/30 Nghịch lý xã hội hiện đại: Suy dinh dƣỡng trên đống đồ ăn. - check BMI đi. Chết đói trên đống của vì tự trói miệng nhau sai. Các đồ uống, thực phẩm đã đƣợc bộ y tế, cục VSATTP duyệt, FDA duyệt (food and Drug Administration của Mỹ) thì bạn đừng mơ là có chất cấm và chất gây ung thƣ trong ngƣỡng. Ngàn chim lợn, đối thủ, kẻ phá rối rình ngồi phân tích để kiện kiếm triệu $, để tìm ra sơ hở trong thành phần hay kỹ thuật loại bỏ nhau mà không đƣợc kìa. Còn thuốc, hàng xách tay ƣ, tpcn ƣ, đa phần thuần hóa chất.
 27. 27. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 27/30 Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh, giúp tăng cƣờng sức khỏe, ăn ngon, ngủ tốt, đau lƣng, cổ, vai, gáy, cân bằng tiểu đƣờng và huyết áp. Lợi ích đạt đƣợc: online và offline I Thông, tắc, đau, rối loạn chuyển hóa và đƣờng huyết 1. Ứng dụng thiền - khí công theo nguyên lý phòng và chữa bệnh 2. Hiểu đúng về đau 3. Gốc của vấn đề sức khỏe: Bài giảng tổng hợp thực tế tại lớp 4. Rối loạn chuyển hóa và vai trò của đƣờng 5. Chỉ 10 phút hết đau lƣng, đau cổ, đau vai gáy 6. Chỉ 10 phút hết lạnh bụng, lạnh chân tay. 7. 10 phút giảm rõ rệt đau khó chịu vùng bụng: gan, dạ dày, ruột 8. Hết đau mà đau lại sau đó hay sau khi tập là tụt đƣờng huyết 9. Đƣờng, hơi thở, hút thuốc và giảm cân cấp tốc, ép giảm cân. II Nguyên lý và ứng dụng của các bài tập khí công 10. Ép gối làm mềm bụng 11. Bó chân đi cầu thang 12. Nạp khí ngũ hành 13. Ca cấp tốc, cần về gấp, đứng tấn sinh nhiệt và vỗ chỉ trong 15 phút 14. Nạp khí trung tiêu giúp biết thở bụng và test sức khỏe của lƣng, chân, háng, gối và giúp biết thở bụng
 28. 28. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 28/30 15. Vỗ tay 1 nhịp và vỗ tay 4 nhịp 16. Cho các vấn đề ở đầu: cào đầu, chà vai gáy, vuốt cổ 17. Vai trò của đƣờng: đủ chất, ngƣời huyết áp thấp tập làm tăng huyết áp, khi hết chất, tập tiếp hạ huyết áp 18. Thở huyệt khí hải – thở bụng dƣới 19. Đứng kéo gối III Các vấn đề sức khỏe phổ biến khác 20. Đau: nhiệt và vỗ vào cơ gây đau, tắc giúp làm thông chỗ tắc 21. Mất ngủ 22. Trĩ, táo bón 23. Tiểu đƣờng và huyết áp cao 24. Hen, Phổi tắc nghẽn, thở ngắn, khó thở và đau ngực 25. Hội chứng mệt mỏi mạn tính, suy thận, sa sút trí tuệ, bệnh tự miễn, trầm cảm. IV Theo YHCT, các vấn đề sức khỏe đều xuất phát từ khí, huyết hay tinh, khí, thần. 26. Phân tích khí huyết qua máy đo huyết áp 27. Điểm kết nối đông y và tây y 28. Bài tập tổng hợp cho ngƣời bị nhiều vấn đề sức khỏe 29. Giúp bạn nữ bị huyết áp thấp, chóng mặt, thái hóa đốt sống lƣng, cổ gây đau đau mỏi cổ, mỏi lƣng, vai gáy, ấn dạ dày, gan đau, chân tay lạnh 30. Góc nhìn khác về bệnh ung thƣ giúp chỉ ra các liệu pháp tối ƣu
 29. 29. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 29/30 trong phòng và chữa bệnh. V. Hiểu sâu nguyên lý giúp phòng, hỗ trợ và chữa các bệnh cụ thể 31. Biết ăn uống đủ, đủ đƣờng, tập đúng không – hãy sờ lòng bàn tay 32. Rối loạn chuyển hóa kéo dài bị bỏ quên là nguyên nhân gây ra đa bệnh 33. Viêm mũi, viêm xoang, viêm họng, ho, cúm, hen phế quản, viêm phế quản, viêm phổi, phổi tắc nghẽn mãn tính, khó thở mạn tính: Vỗ rung, đấm rung cho phổi giúp bổ phổi 34. Mất ngủ, tiền đình, chóng mặt, say tàu xe, đau mỏi vai gáy, suy giảm trí nhớ, Alzheimer, ù tài do thiểu năng tuần hoàn não 35. Huyết áp thấp bị bỏ quên sẽ gây ra các vấn đề sức khỏe mãn tính toàn thân 36. Tự chữa cao huyết áp nhờ đả thông giúp phân bổ hợp lý và tiêu chất dƣ 37. Các vấn đề về mắt: mờ mắt, hoa mắt, cận, bổ mắt 38. Làm chủ lạnh bụng, cứng bụng, đa nang, rối loạn tiêu hóa, đại tràng, rối loạn kinh nguyệt, viêm bàng quang mãn, bệnh phụ khoa mãn 39. Run tay, Parkinson 40. Viêm da cơ địa, nám, ngứa, tổ đỉa, tàn nhang, Eczema, chàm, dị ứng, trứng cá 41. Rối loạn thần kinh thực vật, tê, lạnh, buốt tay, chân, hội chứng Raynaud, lạnh cứng khớp ngón 42. Suy giãn tĩnh mạch, suy giãn tĩnh mạch chân, phù chân, đau tê bàn
 30. 30. Vai trò của đƣờng trong phòng và chữa bệnh nan y, trong tập khí công, thể dục, thiền, pháp luân công, mật tông và trong tăng cân rẻ, bền vững. Nguồn: Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com Ứng dụng khí công và thiền trong phòng và chữa bệnh 30/30 chân, gối, háng 43. Các bệnh nan y: Suy thận, viêm thận, rối loạn mỡ máu, rối loạn đƣờng huyết, tiểu đƣờng, lupus ban đỏ, bệnh tự miễn, suy giảm miễn dịch, ung thƣ não, ung thƣ vú, ung thƣ phổi, ung thƣ đại tràng… VI Diệt Tham, Sân, Si giúp mạnh thần. 44. Các giá trị sống và chiến thắng vĩ đại 45. Tham 46. Sân 47. Si 48. Thiền và đạo phật trong đời sống VII 30 phút thực hành thiền 49. Ngồi thả lỏng, thƣ giãn toàn thân 50. Quan sát hơi thở 51. Đếm hơi thở, đếm hơi thở khi thiền 52. Quan sát bụng dƣới 53. Nhận diện từ đỉnh đầu quan sát những suy nghĩ xuất hiện 54. Quan sát toàn thân dƣới khi ngồi thiền 55. Tổng kết, lời cảm ơn và tài liệu tham khảo

×