Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Desu1

787 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Desu1

  1. 1. DIỄN ĐÀN HỌC SINH THPT BÌNH SƠN ĐỀ KIỂM TRA THỬ HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2011-2012 WWW.TRUONGBINHSON.COM MÔN : LỊCH SỬ - LỚP 12 (BAN CƠ BẢN) BOX: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)Câu 1: Thế nào là toàn cầu hóa ? Biểu hiện và ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa ? Thái độ của Việt Namđối với xu thế toàn cầu hoá hiện nay ?Câu 2: Quân và dân ta đã chiến đấu và giành thắng lợi như thế nào trong cuộc đấu tranh chốngchiến lược “Chiến tranh đặc biệt” 1961-1965 của Mĩ? Nêu ý nghĩa của thắng lợi đó.Câu 3: Nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975). Trongnhững nguyên nhân ấy, nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Vì sao?Câu 4 : Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định đưa đất nước chuyển sang thời kì đổi mới?Trình bày nội dung cơ bản đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng ta?----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Đáp án đề 1Câu 1: Thế nào là toàn cầu hóa ? Biểu hiện và ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa ?Thái độ của Việt Nam đối với xu thế toàn cầu hoá hiện nay ?a. Toàn cầu hóa: là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, ảnh hưởng tác động lẫnnhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới.b. Biểu hiện:- Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế- Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.- Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn.- Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực (IMF,WB, WTO, EU, NAFTA, APEC, ASEAN…)c. Ảnh hưởng:Toàn cầu hoá là xu thế khách quan, không thể đảo ngược, có mặt tích cực và tiêu cực, là cơhội to lớn cũng như thách thức không nhỏ đối với các nước đang phát triển.d. Thái độ của Việt Nam: Nắm bắt cơ hội, vượt qua thử thách, phát triển mạnh mẽ trongthời kỳ mới, đó là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta.Câu 2:* Đáp ứng yêu cầu của CM miền Nam:- 1/1961, TƯ Cục miền Nam ra đời; 2/1961, các lực lượng vũ trang thống nhất thành Quângiải phóng miền Nam.- Quân dân miền Nam kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, nổi dậy tiến côngđịch trên ba vùng chiến lược (rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị ), bằng 3 mũi giápcông (chính trị, quân sự, binh vận).* Trên mặt trận chống và phá “Ấp chiến lược”
  2. 2. Cuộc đấu tranh giữa ta và địch trong việc lập và phá “ấp chiến lược” diễn ra gay go vàquyết liệt đi đôi với xây dựng làng chiến đấu. Đến cuối năm 1962, trên nửa tổng số ấp với70% nông dân toàn miền Nam vẫn còn do cách mạng kiểm soát.* Phong trào đấu tranh chính trị:- Ở các đô thị như SG, Huế, Đà Nẵng, phong trào đấu tranh chính trị có những bước pháttriển mạnh mẽ, nổi bật là cuộc đấu tranh của đội quân tóc dài, của các tín đồ phật giáo…chống lại sự đàn áp của chính quyền Ngô Đình Diệm- Ngày 1.11.1963, Mỹ giật dây cho các tướng lĩnh Sài Gòn đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm.* Trên mặt trận quân sự:- 2/1/1963, quân dân ta giành thắng lợi vang dội trong trận Ấp Bắc (Mĩ Tho). Sau đó, khắpmiền Nam dấy lên phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”.- 2/12/1964, quân dân ta giành thắng lợi ở Bình Giã, tiếp đó là ở An Lão (Bình Định), Ba Gia(Quảng Ngãi), Đồng Xoài (Bình Phước),… * Ý nghĩa: đây là thất bại có tính chất chiến lược lần thứ hai của Mĩ, buộc Mĩ phải chuyểnsang chiến lược “ Chiến tranh cục bộ”, trực tiếp đưa quân đội Mĩ vào tham chiến ở miềnNam.Câu 3:* Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước- Sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn,sáng tạo...- Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn... trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứunước do Đảng lãnh đạo, truyền thống đó được phát huy cao độ và nhân lên gấp bội...- Miền Bắc XHCN được bảo vệ vững chắc, được xây dựng củng cố và không ngừng tăng lênvề tiềm lực kinh tế quốc phòng, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiềntuyến lớn...- Tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc đấu tranh chống kẻthù chung...- Sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Liên Xô, Trung Quốc, các nước XHCN anh em và nhândân yêu chuộng hòa bình thế giới...* Nguyên nhân quan trọng nhất... Vì sao...- Trong những nguyên nhân trên, sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị, đường lốiquân sự độc lập tự chủ đúng đắn sáng tạo... là nguyên nhân quan trọng nhất.Vì: Đảng lãnh đạo là nguyên nhân bao trùm, chi phối các nguyên nhân khác...Nếu không có Đảng lãnh đạo thì sẽ không thể có sức mạnh tổng hợp của dân tộc, không thểkết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tốquyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.Câu 4: * Hoàn cảnh.+ Trong nước:- Qua hai kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1976-1980 và 1981-1985 ), ta đạt đượcnhiều thành tựu đáng kể trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, song gặp không ít khó khăn,đất nước lâm vào khủng hoảng nhất là về kinh tế - xã hội.- Để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa,đòi hỏi Đảng ta phải đổi mới.
  3. 3. + Thế giới :- Những thay đổi của tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước do tác động của cuộc cáchmạng khoa học - kĩ thuật, trở thành xu thế thế giới.- Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa kháccũng đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.* Nội dung cơ bản đường lối đổi mới của Đảng.+ Kinh tế : - Xây dựng nền kinh tế nhiều ngành, nghề, nhiều quy mô, trình độ công nghệ. - Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Xóa bỏ cơchế quản lý kinh tế tập trung, bao cấp, hình thành cơ chế thị trường.- Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.+ Đổi mới về Chính trị:- Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa,thực hiện quyền dân chủ nhân dân.- Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc; chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợptác.

×