Di n ñàn h c t p ntquang.net                   Box Hóa h cV danh pháp ti ng Vi t các h p ch t vô cơ   ...
Di n ñàn h c t p ntquang.net                   Box Hóa h cNa2O: natri oxitAl2O3: nhôm oxitMgO: magie oxi...
Di n ñàn h c t p ntquang.net                   Box Hóa h cHyñroxit là h p ch t có công th c chung là M(O...
Di n ñàn h c t p ntquang.net                   Box Hóa h cH2S: axit sunfuhyñricHN3: axit nitơhyñricHCN: ...
Di n ñàn h c t p ntquang.net                   Box Hóa h cH3P+3O3: axit photphorơb. N u X là nguyên t th...
Di n ñàn h c t p ntquang.net                   Box Hóa h cVí d :H4P2+5O7: axit diphotphoricH2S2+6O7: axi...
Di n ñàn h c t p ntquang.net                   Box Hóa h cH3PO2S2: axit ditio photphoricH3As2S3: axit tr...
Di n ñàn h c t p ntquang.net                   Box Hóa h cVí d :Na+ natriAl3+ nhômFe2+ s t (II)Cu+ ñ ng ...
Di n ñàn h c t p ntquang.net                   Box Hóa h cVO2+: vanadyl (IV)SO2+: tionyl sunfuryl (IV)PO...
Di n ñàn h c t p ntquang.net                   Box Hóa h cCO3-: cacbonatNO3-: nitratPO43-: photphatH2PO4...
Di n ñàn h c t p ntquang.net                   Box Hóa h c3. Tên mu ið c tên ph n canion trư c sau ñó ñ ...
Di n ñàn h c t p ntquang.net                   Box Hóa h cBiOHCl2: bitmutyl hyñro clorua4. Mu i képH n h...
Di n ñàn h c t p ntquang.net                   Box Hóa h cñ ch s lư ng ph i t , các ti n t lúc này dùng...
Di n ñàn h c t p ntquang.net                   Box Hóa h cc. Cách ñ c tên nguyên t     trung tâm. Có...
Di n ñàn h c t p ntquang.net                   Box Hóa h cVí d :[PtCl2(NH3)2] dicloro diammin platin (II...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Danh phap hóa vô co

493 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Danh phap hóa vô co

 1. 1. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cV danh pháp ti ng Vi t các h p ch t vô cơ ð phiên chuy n tên các h p ch t vôcơ, ngoài nh ng quy t c ñã th ng nh t khi phiên chuy n tên cácnguyên t hóa h c, thêm m t s quy t c n a v cách vi t và cáchñ c tên như sau:1. V vi t công th c các h p ch t vô cơPh n dương c a các h p ch t vi t trư c ph n âm và s nguyên tvi t dư i ký hi u.Ví d : Na2S, NaCl, Na3PO4, H3PO4, NaOH…2. V ñ c tên các h p ch t vô cơPh n nào vi t trư c ñ c trư c, ph n nào vi t sau ñ c sau. Các h pch t vô cơ có m y lo i sau:I. Các oxita. N u nguyên t có nhi u oxi hóa (hay hóa tr ) b ng ch s la mãñ t trong d u ngo c, n u nguyên t trong các h p ch t ch có m t soxi hóa (hay hóa tr ) thì không c n, ch ñ c tên nguyên t + oxit.b. Ho c ñ c s nguyên t c a m i nguyên t b ng các ti n t mono(m t), di (hai), tri (ba), tetra (b n), penta (năm)…. (thư ng khi có m tnguyên t thì không c n ñ c ti n t mono).Ví d :Danh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 2. 2. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cNa2O: natri oxitAl2O3: nhôm oxitMgO: magie oxitCu2O: ñ ng (I) oxitCuO: ñ ng (II) oxitFeO: s t (II) oxit:Fe2O3: s t (III) oxitN2O: ñinitơ oxit ho c nitơ (I) oxitNO: nitơ oxit ho c nitơ (II) oxitN2O3: dinitơ trioxit hay nitơ (III) oxitNO2: nitơ dioxit hay nitơ (IV) oxitN2O5: dinitơ pentaoxit hay nitơ (V) oxitc. Nh ng oxit mà trong phân t có dây oxi (-O-O-) thì g i là peoxit.Ví d :H2O2: hyñro peoxitNa2O2: natri peoxitCrO5: crom (VI) peoxit.d. Ngoài ra còn m t s r t ít oxit có tên g i ñ c bi t xu t phát t l chs hay l y tên m t ñ a phương nào ñó. Nhưng tên này không ñư cg i là thu t ng hóa h c chính th c, m c dù hay dùng.Ví d : khí cacbonic (CO2)…II. Các hyñroxitDanh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 3. 3. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cHyñroxit là h p ch t có công th c chung là M(OH)n. Tên h p ch thyñroxit = Tên c a ph n dương (n u ph n dương là m t kim lo i cónhi u s oxi hóa (hay hóa tr ) thì ñ c thêm s oxi hóa (hay hóa tr )vi t b ng ch s Lamã ñ t trang d u ngo c ngay sau tên nguyên t t)+ hyñroxit (tên c a nhóm –OH).Ví d :NaOH: natri hyñroxitBa(OH)2: bari hyñroxitAl(OH)3: nhôm hyñroxitZn(OH)2: k m hyñroxitNH4OH: ammi hyñroxitFe(OH)2: s t (II) hyñroxitCu(OH)2: ñ ng (II) hyñroxitFe(OH)3: s t (III) hyñroxitIII. Các axit1. Lo i axit trong phân t , hyñro là nguyên t dương (cation), cònph n âm là anion axit không có oxi. Lo i axit này ñư c g ilà hyñroaxit, có công th c chung là HnXm.Tên c a hyñroaxit = Axit + tên c a nguyên t X + ñuôi hyñric.Ví d :HCl: axit clohyñricHF: axit fluohyñricHBr: axit bromhyñricHI: axit iothyñricDanh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 4. 4. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cH2S: axit sunfuhyñricHN3: axit nitơhyñricHCN: axit xianhyñric…2. Lo i axit trong ph n aion axit có ch a oxi ñư c g ilà Oxiaxxit, có công th c chung là: HnXmOp.Lo i axit này cách ñ c có ph c t p hơn, X có th có nhi u s oxi hóakhác nhau.+ Khi m = 1 (HnXOp)a. N u X là nguyên t t nhóm III ñ n nhóm VI (c nhóm A và B), cós oxi hóa cao nh t ñúng b ng s th t c a nhóm thì:khi X có s hóa tr cao nh tTên axit = axit + tên nguyên t X + ñuôi icVí d :H2C+4O3: axit cacbonicH2Si4+O3: axit silicicHN+5O3: axit nitricH2S+5O4: axit sunfuaricH3S5+O4: axit photphoric+ Khi X có s oxi hóa th p hơn s oxi hóa cao nh t 2 ñơn v thì:Tên axit = Axit + Tên nguyên t X + ñuôi ơVí d :HN+3O2: axit nitrơH2S+4O3: axit sunfuarơDanh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 5. 5. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cH3P+3O3: axit photphorơb. N u X là nguyên t thu c nhóm VII (c nhóm A và B) thì:- Khi X có s oxi hóa là +6 (hay +5 khi nó không có s oxi hóa là +6)thì:Tên axit = axit + tên nguyên t X + ñuôi icVí d :H2Mn+6O4: axit manganicHCl+5O3: axit cloric- Khi X có s oxi hóa th p hơn s ôxi hóa trên 2 ñơn v thì:Tên axit = axit + tên nguyên t X + ñuôi ơVí d :H2Mn+4O3: axit manganơHCl+3O2: axit clorơ- Khi X có s hóa tr cao nh t, ñúng b ng s th t và nhóm (VII) thìthêm ti n t Pe trư c tên nguyên t X + ñuôi icTên axit = axit + pe tên nguyên t X + ñuôi icVí d :HMn+7O4: axit pemanganicHCl+7O4: axit pecloricHI+7O4: axit peiodic+ Khi m = 2, 3, 4… (HnXmOp)Khi ñ c ta thêm ti n t di, tri, tetra… vào trư c nguyên t X còn thêmñuôi ic n u X có s oxi hóa cao và ơ khi X có s oxi hóa th p.Danh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 6. 6. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cVí d :H4P2+5O7: axit diphotphoricH2S2+6O7: axit disunfuricH2S3+6O10: axit trisunfuricH2B4+3O7: axit tetraboricH2S2+4P5: axit disunfurơH2P4+3O7: axit tetraphotphorơ…c. M t s trư ng h p riêng- N u trong phân t axit có dây oxi (-O-O-) thì ñ c thêm ti nt peoxo trư c tên nguyên t X.Ví d :H2C+4O4: axit peoxo cacbonicH3P+5O5: axit peoxo photphoricH4P2+5O8: axit peoxo diphotphoricH2S+6O5: axit peoxo sunfuricH2S2+4O8: axit peoxo sunfuricHN+5O4: axit peoxo nitricHOO+3NO: axit peoxo nitrơ…- N u trong phân t oxi axit có m t, hai hay ba nguyên t S thay thcác nguyên t O thì thêm ti n t tio, ditio, tritio vào trư c nguyên tX.Ví d :H2S2O3: axit tio sunfuricDanh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 7. 7. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cH3PO2S2: axit ditio photphoricH3As2S3: axit tritio asenơ. (H3As2S3: axit asenơ)- N u X trong phân t oxi axit có s oxi hóa th p hơn s oxi hóa c aX trong axit có h u t là ơ thì ta thêm ti n t hipo trư c X.Ví d :HCl+3O2: axit clorơ thì HCl+1O: axit hipo clorơH3P+3O3: axit photphorơ thì H3P+1O2: axit hipo photphorơHN+3O2: axit nitrơ thì HN+10: axit hipo nitrơ.N u trong nhi u phân t oxit axit mà trong nguyên t X có s oxi hóagi ng nhau nhưng có s nhóm OH khác nhau thì:+ N u trong phân t có nhi u nhóm OH khác nhau thì khi ñ c thêmti n t octo-+ N u trong phân t có ít nhóm OH thì khi ñ c thêm ti n t meta-+ N u trong phân t s OH trung bình khi ñ c thêm ti n t piro-Ví d :H3P+5O4: axit octophotphoricH4P2+5O7: axit pirophotphoricIV. Các mu iMu i là h p ch t, trong phân t g m hai ph n: cation và anion.Tên mu i = tên cation + tên anion g c axit.1. Cation mu i có th làa. Cation kim lo i: ñ c tên nguyên t nguyên t kim lo i. N u kim lo icó nhi u oxi hóa khác nhau thì thêm s Lamã ch hóa tr c a kim lo iñ t trong d u ngo c (n u kim lo i ch có m t hóa tr thì không c n).Danh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 8. 8. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cVí d :Na+ natriAl3+ nhômFe2+ s t (II)Cu+ ñ ng (I)Hg22+ th y ngân (I)Ca2+ canxiZn2+ k mFe3+ s t (III)Cu2+ ñ ng (II)Hg2+ th y ngân (II)Sn2+ thi c (II)Sn4+ thi c (IV)b. Cation mu i g m nhi u nguyên tVí d :BiO+: bitmutylVO+: vanadyl (III)VO3+: vanadyl (V)SO22+: sunfuryl (VI)PS3+: tiophotphoryl (V)UO22+: uranylDanh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 9. 9. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cVO2+: vanadyl (IV)SO2+: tionyl sunfuryl (IV)PO3+: photphoryl (V)NH4+: amoni…2. Anion mu i thư ng là g c axita. N u anion là g c c a hyñroaxit thì tên anion g c axit ñư c ñ c: tênnguyên t X (n u g c còn hyñro thì ñ c hyñro r i tên nguyên t X) +ñuôi ua (thay ñuôi hyñric trong axit b ng ñuôi ua, ñ i v i nh ng tsau khi b ñuôi hidric mà còn là m t nguyên t âm O thì thêm r trư cua cho d ñ c).Ví d :F-: FloruaI-: IotuaCN-: XianuaCl-: CloruaS2-: SunfuaSCN: SunfuaxxianuaBr-: BromuaHS-: Hyñrosunfuab. N u anion là g c c a oxi axit thì:N u trong axit có ñuôi là ic thì g c axit ñ i ic thành atN u trong axit có ñuôi ơ thì ñ i thành itVí d :Danh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 10. 10. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cCO3-: cacbonatNO3-: nitratPO43-: photphatH2PO4-: dihyñrophotphatSO3-: sunfitH3PO3: ch là diaxitH2PO4-: hyñrophotphitClO2-: cloritNO4-: penitratS2O82-: pedisunfatClO4-: pecloratHCO3-: hyñrocacbonatSO42-: sunfatHPO43-: hyñrophotphatS2O32-: tiosunfatHSO3-: hyñrosunfitHPO32-: ñ c là photphitNO2-: nitritCO42-: peoxocacbonatSO52-: pesunfatClO-: hipocloritDanh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 11. 11. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h c3. Tên mu ið c tên ph n canion trư c sau ñó ñ c tên ph n anionNaCl: natri cloruaBa(NO3)2: bari nitratAl2(SO4)3: nhôm sunfatCuCl: ñ ng (I) cloruaCuCl2: ñ ng (II) cloruaBaS2O3: bari tiosunfatFeSO4: s t (II) sunfatFe2(SO4)3: s t (III) sunfatMa3N2: magie nitrua(NH4)2S2O8: amoni peoxodisunfatCa(H2PO4)2: canxi dihyñrophotphatCaHPO4: canxi hyñrophotphatCa3(PO4)2: canxi photphatCaC2O4: canxi oxalat…SOCl2: tionyl cloruaSO2Cl2: sunfuryl cloruaPOCl3: photphoryl cloruaPSCl3: tiophotphoryl cloruaCu2(OH)2CO3: ñ ng (II) dihyñroxo cacbonatDanh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 12. 12. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cBiOHCl2: bitmutyl hyñro clorua4. Mu i képH n h p c a nh ng mu i có cùng m t anion v i nhi u cation khácnhau. Vì v y, ñ c tên các mu i kép ta ñ c tên các cation (n i v inhau b ng g ch ngang) và tên c a anion g c axit chung.Ví d :K2SO4.Al2(SO4)3: có th vi t KAl(SO4)2: kali nhôm sunfatK2CO3.Na3CO3: có th vi t KNaCO3: kali natri cacbonatKNaC4H4O6: kali natri tactratV. Các h p ch t ph c (ph c ch t)C u t o c a h p ch t ph c cũng g m 2 ion liên k t v i nhau. Ionph c vi t trong d u móc và ion trái d u vi t ngoài d u móc:- Ion ph c có th âm hay dương ñư c vi t theo tr t t sau: nguyênt trung tâm r i ñ n ph i t (ph i t có th là ion âm hay phân ttrung tính ho c c hai, vi t trong d u ngo c, r i ñ s ch s ph i t ).- Ion trái d u v i ion ph c là cation thì vi t trư c ion ph c, n u làanion thì vi t sau.Tên c a ph c ch t = tên c a cation n i tên c a anionTên c a ion ph c ñư c ñ c theo tr t t : s ph i t + tên ph i t (n uph i t g m hai lo i c anion và c phân t trung hòa, khi ñó ñ c sph i t + tên phôi t là anion r i ñ c s phôi t + tên ph i t và ph it trung hòa) sau ñó m i ñ c tên c a nguyên t trung tâm có kèmtheo s oxi hoá c a nó.a. Cách ñ c tên s ph i t : dùng các ti n t di, tri, tetra, phita, hexa,hepta, octa… ñ ch các s 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… n u ph i t có tên vi tdài và trong ph i t ñã có s n các ch di, tri, tetra… r i thì vi t ph it ñó trong ngo c ñơn r i dùng các ti n t ñ t trư c d u ngo c ñơnDanh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 13. 13. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cñ ch s lư ng ph i t , các ti n t lúc này dùng bis, tris, tetrakis,pentakis, hexakis…. ñ ch các s 2, 3, 4, 5, 6….b. Cách ñ c tên ph i t :- N u ph i t là phân t trung hòa thì ñ c tên phân t ñóVí d :C6H5N: piridinCH3NH2: metylaminNH2-(NH2)2-NH2: etylen diamin..Lưu ý: m t s phân t có tên riêng và thư ng dùng ñó là:H2O - aquaNH3 - amminCO - cacbonylNO - nitro zyl- N u ph i t là anion thì ñ c tên c a anion ñó + ñuôi o.Ví dF-: fluoro Cl-: cloro Br-: bromoI-: Iodo OH-: hyñroxo SO42-: sunfatoCO32-: cacbonato NO2-: nitrito NO3-: nitratoCN-: xiano SCN-: tioxiano O2-: oxoO22-: peoxo S2-: sunfo hay tio S2O32-: tiosunfatoC2O42-: oxalato SO32-: sunfitoDanh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 14. 14. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cc. Cách ñ c tên nguyên t trung tâm. Có 2 trư ng h p khi ion ph clà cation hay anion.N u ion ph c là cation thì nguyên t trung tâm ñư c ñ c như sau:ñ c tên nguyên t trung tâm và s La mã ñ t trong d u ngo c ñ chs oxi hóa c a nó.Ví d :[Co(NH3)6]Cl3 hexammin coban (III) clorua[Co(NH3)6]3+ cation hexammin coban (III)[Co(NH3)5]Cl2 cloro - pentammin coban (III) clorua[CoCl(NH3)5]2+ cation cloro - pentammin coban (III)[Cr(NH3)6]Cl2 hexammin crom (II) clorua[CoCl(H2O)5]Cl2 cloro - pentaqua coban (III) clorua[Cu(NH2-CH2-CH2-NH2)2]SO4 bis (etilendiamin) ñ ng (II) sunfat- N u ion ph c là anion thì nguyên t trung tâm ñư c ñ c như sau:ñ c tên nguyên t trung tâm thêm h u t at và s La mã ñ t trongd u ngo c ñ ch s oxi hóa c a nguyên t .Ví dNa2[Pt(C2O4)3] natri trioxalato platinat (IV)K4[Fe(CN)6] kali hexaxiano ferret (II)K3[Fe(CN)6] kali hexaxiano ferret (III)H[AuCl4] axit tetracloro vàng (III)Lưu ý: N u ph c không ph i là ion mà là trung tính (trung hòa) thìloai ph c này ñư c ñ c như sau: ñ c tên ph i t có ti n t ch sph i t , r i tên nguyên t trung tâm có kèm theo s oxi hóa (vi t b ngch s La mã ñ t trong d u ngo c).Danh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 15. 15. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cVí d :[PtCl2(NH3)2] dicloro diammin platin (II)[Co(NO2)3(NH3)3] trinitro triammin coban (III)Danh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy

×