Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

World cup 2010

357 views

Published on

Game

Published in: Sports, News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

World cup 2010

  1. 1. Xin giới thiệu ae 1 game nhỏ nhưng khá vui về World Cup tên là " theo dòng world cup". Ai tham gia sẽ trả lời 76 cau hỏi trắc nghiệm về lịch sử các kì WC mà toàn các câu hỏi củ chuối ( như kiu Maradona dùng tay trái hay tay phải để ghi bàn vào lưới đội Anh? ) Đây là trang web: http://m.socbay.com/sukien/worldcup2010 1 vài screenshot
  2. 2. sau bao vật vã với google e đã xử dc 3/4 roài đóa, sợ chưa ^_^

×