Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH HIỆN TRANG WEBSITE TRƯỚC KHI SEO

12,400 views

Published on

PHÂN TÍCH HIỆN TRANG WEBSITE TRƯỚC KHI SEO

Published in: Self Improvement
  • Be the first to comment

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH HIỆN TRANG WEBSITE TRƯỚC KHI SEO

  1. 1. Upload by seotopten.net PHÂN TÍCH HIỆN TRANG WEBSITE TRƯỚC KHI SEO Your domain Mã dự án: Mã tài liệu: Tp. Hồ Chí Minh – THÁNG/NĂMTài liệu phân tích hiện trạng website trước khi seo trang 1
  2. 2. Upload by seotopten.net Theo dõi phiên bản tài liệu Phiên Ngày Mô tả thay đổi Tác giả bản dd/mm/yyy 1.0 Thêm/SửaTài liệu phân tích hiện trạng website trước khi seo trang 2
  3. 3. Upload by seotopten.netTrang kýNgười lập: NGUYỄN VĂN A NgàyNgười xem xét: - NgàyNgười xem xét: - NgàyNgười phê duyệt: - NgàyTài liệu phân tích hiện trạng website trước khi seo trang 3
  4. 4. Upload by seotopten.netContents1. THÔNG TIN TÊN MIỀN.............................................................................................................................................. 42. THÔNG TIN HOSTING............................................................................................................................................... 43. TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ VÀO DIRECTORY .............................................................................................................. 54. TÌNH TRẠNG WEBSITE VỚI CÁC CÔNG CỤ TÌM KIẾM ........................................................................................ 55. CÁC YẾU TỐ ON-PAGE ............................................................................................................................................. 56. KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ .......................................................................................................................................... 67. BLACK HAT SEO ........................................................................................................................................................ 68. THƯỚC ĐO ................................................................................................................................................................ 69. ƯỚC LƯỢNG.............................................................................................................................................................. 71. THÔNG TIN TÊN MIỀN STT CHI TIẾT THÔNG TIN 1 URL 2 Thông tin người đăng ký 3 Ngày khởi tạo 4 Ngày hết hạn 5 Tuổi đời tên miền2. THÔNG TIN HOSTING STT CHI TIẾT THÔNG TIN 1 IP 2 Nơi đặt server / hostingTài liệu phân tích hiện trạng website trước khi seo trang 4
  5. 5. Upload by seotopten.net3. TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ VÀO DIRECTORY STT CHI TIẾT THÔNG TIN 1 DOZM Có/không 2 Yahoo Directory Có/không4. TÌNH TRẠNG WEBSITE VỚI CÁC CÔNG CỤ TÌM KIẾM STT CHI TIẾT TÌNH TRẠNG WEBSITE Google Yahoo Bing 1 Đã được index? Có/không Có/không Có/không 2 Tổng số trang được index 2.080 {n} {n} 3 Số lượng backlink toàn site 4 {n} {n} 4 Ngày được craw gần nhất {dd.mm.yyyy} {dd.mm.yyyy} {dd.mm.yyyy}5. CÁC YẾU TỐ ON-PAGE STT CHI TIẾT THÔNG TIN Có/không 1 Thẻ Title Có/không 2 Thẻ META Có/không 3 Thẻ H1 Có/không 4 Thẻ Bold Có/không 5 Breadcrumb Có/không 6 Thuộc tính ALT Có/không 7 Tập tin robots.txt 8 Tập tin sitemap.xml Có/khôngTài liệu phân tích hiện trạng website trước khi seo trang 5
  6. 6. Upload by seotopten.net6. KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ STT CHI TIẾT THÔNG TIN W3C validate (HTML & CSS) Có/không 1 Tập tin CSS external Có/không 2 Tập tin Javas Script external Có/không 3 Tùy biến trang 404 Có/không 4 Redirect lỗi Có/không 5 Gãy liên kết Có/không 6 7 Tốc độ tải trang {n giây}7. BLACK HAT SEO STT CHI TIẾT THÔNG TIN 1 IP nằm trong blacklist Có/không 2 iFrame Có/không 3 Ẩn văn bản Có/không 4 Ẩn liên kết Có/không 5 Cloaking Có/không 6 Door Way Có/không 7 Trùng lặp nội dung Có/không8. THƯỚC ĐO STT CHI TIẾT THÔNG TIN 1 PageRank {n} 2 Alexa rank {n} 3 Compete rank {n}Tài liệu phân tích hiện trạng website trước khi seo trang 6
  7. 7. Upload by seotopten.net9. ƯỚC LƯỢNG STT CHI TIẾT THÔNG TIN 1 1 Ước lượng visitor hiện tại {n/day}Tài liệu phân tích hiện trạng website trước khi seo trang 7
  8. 8. Upload by seotopten.netNguồn tài liệu:http://ctit-vn.com - http://seo4b.comTài liệu phân tích hiện trạng website trước khi seo trang 8

×