Presentatie Groen Vastgoed, Goed Verhuurd

448 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Hartelijk welkom bij deze presentatie
 • 4 aparte werkmaatschappijen
 • De agenda ziet er als volgt uit.
 • AT Osborne is verzelfstandigd van Berenschot in 2003. Dit gaf de mogelijkheid om na te denken over onze nieuwe huisvesting. We wilden geen verdieping in een bedrijfsverzamelgebouw met een gezamenlijke entree. Maar een eigen indentiteit. Het moest voldoen aan het nieuwe werken, het comfort moest beter of gelijk zijn aan het huidige kantoor. Duurzaamheid was een speerpunt en het gebouw moest voor marketing doeleinden gebruikt kunnen worden. We wilden de koploper zijn van de markt.
 • Het oog viel op de villa in Baarn van het Triodos vastgoedfonds. U weet voor een consultancy bureau en het nieuwe werken hadden we weinig m2’s nodig maar veel parkeerplaatsen. Daarnaast viel het oog op Baarn omdat het een Rijksmonument is die we konden verduurzamen of verbouwen en het geeft AT Osborne een indentiteit.
 • De agenda ziet er als volgt uit.
 • Het proces van het verduurzamen is begonnen met de business case. Er is een gebouwanalyse gemaakt waarbij globaal een investering en exploitatie raming is gemaakt. De DWA is een EPA berekening gemaakt met een bijbehorend installatieconcept. Deze berekening gaf aan dat de €10,- energiebesparing mogelijk was. Daarna zijn er investeringsramingen gemaakt en is de huur en de restwaarde van het pand bepaald.
 • Toen hebben we gedacht hoe pakken we het nu aan om geen dief van onze eigen portemonnee te worden. We moesten anders denken dan een normaal project en proces. De gedachte van de achter de circle van demming gaf het inzicht. Tja meten = weten had ook gekund. We dachten laten we de opdrachtnemer of uitvoerende partij het project ontwerpen met de randvoorwaarden uit het EPA rapport. Daarnaast moet hij de besparing garanderen en zal hij voor een langere termijn het onderhoud moeten uitvoeren.
 • De agenda ziet er als volgt uit.
 • Een goed prestatie contract is transparant en helder. Je hoeft geen hogere technische opleiding gehad te hebben om het contract te managen.
 • Als AT Osborne waren we op de hoogte van het feit dat het gebruik van het gebouw 55% van de energiekosten is. We willen als AT Osborne graag ook geinfomeerd en gestuurd worden op ons energieverbruik.
 • Een voorbeeld van Agentschap NL voor onderhoudsprestatiecontract waar energie een onderdeel van is. 5 resultaatgebieden waarbinnen de prestaties worden gemeten. Klanttevredenheid: wanneer is de klant tevreden? hoe meet je dit? Duurzaam beheer: verbruik van electriciteit, gas, water. Optimale kosten / kwaliteit: kosten van onderhoud en kwaliteit van het onderhoud: onderhoudskosten, energiekosten, wat is de status, aantal storingen, Binnenklimaat: prestaties binnen het gebouw Innovatie: mate van vernieuwing
 • Om de markt te laten zien hoe transparant we zijn hebben we ons contract op internet beschikbaar gesteld.
 • Voor de prestatiemeting van energie is een puntensysteem opgesteld. Voor onder andere energieverbruik en energierapportage kunnen punten verdiend worden. Energieverbruik: het vertrekpunt is belangrijk. Rapportage Als referentie wordt de EPA gebruikt en een jaar proefmeten.
 • Vervolgens krijgt de aanbieder op basis van het behaalde aantal punten een bonus/malus over de werkelijk bespaarde energierekening. Het andere deel gaat naar de opdrachtgever. Investeringen dienen door de aanbieder gedaan te worden. Stel 20% reductie gerealiseerd, maximum aan punten. 37,5% bonus over het werkelijk bespaarde energierekening. Stel 20% extra verbruik, doelstelling niet gehaald en ook niet onderbouwd. 10% malus opleggen
 • Wat zijn de voor- en nadelen van een energieprestatiecontract? Beperkte kennis: wel alles vastgelegd, goed inzicht, rapportages. Bij beeindiging afspraken over maken. Kennisoverdracht.
 • De agenda ziet er als volgt uit.
 • De agenda ziet er als volgt uit.
 • Presentatie Groen Vastgoed, Goed Verhuurd

  1. 1. AT OSBORNEwww.atosborne.nl Groen vastgoed, Goed verhuurd 16 februari 2012 Marc Hopman – Projectmanager Duurzaam Vastgoed Wim van den Pol – Directeur Van den Pol Elektrotechniek
  2. 2. AT OsborneHuisvesting Infrastructuur Legal Interimen Gebiedsontwikkeling executivesVastgoed en MilieuOrganisatie & Infrastructuur & Legal & Interim executivesHuisvestingsadvies Mobiliteit ContractingGezondheidszorg ProjectbeheersingProjectmanagement Gebiedsontwikkeling  Multidisciplinair bureau  Werkt aan oplossingen voorBouwkosten- Milieu &management Omgeving ruimtelijke vraagstukken  Met 150 adviseurs en managersAT Osborne Academy  Legal & contractering  Interim Executives2
  3. 3. Van den Pol Elektrotechniek Business Units  Woningbouw  Utiliteit  Retail  Gebouwenbeheer  Familie bedrijf  Industriële Automatisering  Met 280 medewerkers  Beveiliging en ICT  Innovatief  Beveiligingssystemen  Verlichtingsonderhoud  Elektro-veiligheidsinspecties  Energiebesparing en zonne-energie  Domotica / Smart Living3
  4. 4. INHOUD  Inleiding  Proces Verduurzamen van Vastgoed  Energieprestatiecontract  Praktijk  Conclusies4  Vragen
  5. 5. Inleiding Waarom AT Osborne gekozen heeft voor een duurzaam kantoor? Verzelfstandigd van Berenschot in 2003 Het nieuwe werken  Ontmoetingsplek  Flexibele werkplekconcept Beter comfort Duurzaamheid Marketing 5
  6. 6. InleidingWaarom Baarn? Baarn  Bereikbaarheid  Parkeerplaatsen  Mogelijkheid om een Rijksmonument te verduurzamen Voorbeeld: Afspraak Triodos & AT Osborne Huidig  Samen verduurzamen Huur: Energie:  Energiebesparing wordt bij de vaste huursom opgeteld. €180,- € 40,-= € 220,-  De kosten moeten in balans zijn tussen Nieuw verhuurder en huurder  Geen All-in huurcontract, rekening Huur: Energie: energie ligt bij huurder. €190,- € 30,-= € 220,-6
  7. 7. INHOUD  Inleiding  Proces Verduurzamen van Vastgoed  Energieprestatiecontract  Praktijk  Conclusies7  Vragen
  8. 8. Het Proces, De Business Case Energiebesparing van € 10 per m2 VVO/ jaar. Hogere investeringsmogelijkheid Besparing opgeteld bij vaste huursom. Cijfers:  2300 m2 VVO  €10,- extra huursom  €23.000,- extra huurinkomsten Triodos8
  9. 9. Proces verduurzamen van Vastgoed Procesmanagement (Projectgroep overleg) Basis Ambities Functioneel - PvE + Initiatief- Project - Definitie & Ontwerp Realisatie Ruimtelijk - Gebruik Investerings - Stappen Indicatieve Fase definitie Fase Realisatie Fase Fase Technisch - Fase kosten investerings - Strategie PvE kosten Ruimtelijk/ Plan van Vragen Aannemings- Onderhouds- VO/DO/Bestek Documenten Aanpak Functioneel/ ’s Thema contract overeenkomst Technisch PVE Contracteren Contracteren Plan Architect/installatie Uitvoerende partijen Adviseur Business Ambitiedocument DuurzaamDocumenten Vragen Prestatie en ’s Act Do Thema Case onderhoud contract Vastgoed Outputspecificaties Check Contracteren Uitvoerende partijen (DBM)9
  10. 10. INHOUD  Inleiding  Proces Verduurzamen van Vastgoed  Energieprestatiecontract  Praktijk  Conclusies10  Vragen
  11. 11. EnergieprestatiecontractKenmerken contractWat is een energieprestatiecontract? Afspraken met een commerciële partij om energiebesparende maatregelen te realiseren in het voordeel van beide partijen.Een goed contract is: Transparant en helder; Goed beheersbaar; Communicatiemiddel; Omvat besparingsprikkels.11
  12. 12. EnergieprestatiecontractVertrekpunt Energiekosten Gebouw- gebonden (45%) Organisatie- en gedrags- gebonden (55%) Bouwfase Ingebruikfase 0 jaar 5 jaar 10jaar 15 jaar 20jaar 25 jaar 30jaar 35 jaar 40jaar12
  13. 13. Energieprestatiecontract Welke prestaties? B. Duurzaam beheer • Elektriciteit / m2 A. Klanttevredenheid • Warmte (gas) / m2 • Overall • Stadswarmte / m2 • Klimaat • Dienstverlening Optimaal beheer en C. Optimale kosten / kwaliteit onderhoud op basis van • Onderhoudskosten / m2 prestaties • Energiekosten / m2 • Status installaties D. Binnenklimaat • Storingen • Temperatuur • CO2 concentratie E. Innovatie • Verlichtingsterkte • Vernieuwing • Geluidsniveau • RevisiegegevensBron: agentschap NL 13
  14. 14. EnergieprestatiecontractInhoud prestatiecontract voor onderhoud incl. energiehttp://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/prestatiecontracten14
  15. 15. Energieprestatiecontract Juridisch onderdeel  Verplichtingen van de opdrachtgever  Verplichtingen van de opdrachtnemer  Onderhoudsvergoeding  Facturering etc Werkomschrijving  Prestatiegericht onderhoud gebaseerd op de NEN 2767  Malus regeling voor het onderhoud  Bonus/malus regeling voor de energieprestatie15
  16. 16. EnergieprestatiecontractUitgangspuntenberekening EPA en 1 jaar werkelijke meting. (besparing €23.000,- per jaar)Afrekening op basis van energiebesparing op de energierekening.AT Osborne geeft inzicht in zijn bedrijfsvoering:  Bij verandering van apparatuur wordt dit aangegeven  Inzicht in bedrijfstijden  Etc.75% bonus bij het behalen van een extra besparing voor beide percelenNieuwe duurzame investeringen worden door de opdrachtnemer zelfgefinancierd 16
  17. 17. EnergieprestatiecontractPrestatiemeting17
  18. 18. EnergieprestatiecontractPrestatiemeting18
  19. 19. EnergieprestatiecontractVoor- en nadelenVoordelen Bewustwording Financiële prikkel om te verbeteren Nieuwste technische ontwikkelingen Meer inzicht door registratie en rapportages Meer kennis & ervaringNadelen Leerproces / groeitraject Contractmanagement Beperkte ervaring met contractvorm19
  20. 20. EnergieprestatiecontractRandvoorwaardenRandvoorwaarden Gebaseerd op wederzijdse inspanning en vertrouwen Betrokkenheid leverancier Gericht op de lange termijn (minimaal 5 jaar)Aandachtspunten Flexibiliteit: groei en krimp van de organisatie Niet alle marktpartijen klaar voor prestatiecontract20
  21. 21. INHOUD  Inleiding  Proces Verduurzamen van Vastgoed  Energieprestatiecontract  Praktijk  Conclusies21  Vragen
  22. 22. Praktijk Voordeel: Continue monitoren energieverbruik. 3% jaarlijks meer energieverbruik bij niets doen. Financiële prikkel om energiebesparende maatregelen voor te stellen. Langere termijn onderhoudscontract. Nadeel Reductie onderhoud. Energiebedrijf verdient minder.22
  23. 23. Praktijkcase Led verlichting Vervangen halogeen verlichting door Led verlichting Investering € 12.000,- door Van den Pol te investeren Besparing per jaar is € 4.000,- Besparing 22.000 kWh (6 woonhuizen) Terugverdientijd is = 3 jaar23
  24. 24. Praktijkcase Led verlichting Wat zegt het contract:  Maximaal 37,5% vergoeding voor de energiebesparing voor het elektrotechnisch gedeelte.  Maximaal 37,5% vergoeding voor de energiebesparing voor het werktuigbouwkundig gedeelte.  Het contract duurt nog 3 jaar.  Investering door opdrachtnemer.24
  25. 25. Praktijkcase Led verlichting aanbrengen Oplossing:  Aangezien aangetoond wordt dat de besparing wordt veroorzaakt door het aanpassen van de elektrotechnische installatie. Mag men rekenen op 75% vergoeding.  Daarnaast wordt er gesproken over contract verlenging of een investering van de opdrachtgeverszijde.Voorbeeld:Investering Van den Pol €12.000,-Besparing € 4.000,-Bonus Van den Pol (75% van €4.000,-) € 3.000,-Terug verdientijd Van den Pol (12/3) 4 jaarMinimale contractverlening van 2 jaar.25
  26. 26. Gezamenlijk voordeel Opdrachtgever bespaart € 1.000,- per jaar energie zonder investering. Opdrachtnemer heeft contractverlenging van 2 jaar.26
  27. 27. INHOUD  Inleiding  Proces Verduurzamen van Vastgoed  Energieprestatiecontract  Praktijk  Conclusies27  Vragen
  28. 28. Conclusie Energieprestatiecontract heft splitincentive op. € 10,- huurverhoging zorgt voor een duurzaam kantoor met een verhoogd comfort. Het gebruik van het gebouw ligt niet vast en is flexibel. Het installatie concept wordt gemonitord en wordt bij afwijkingen direct bijgestuurd. Het installatieconcept blijft innovatief. Energiebesparing is gewaarborgd waardoor ook de extra huurkosten zijn gewaarborgd.  25% minder energiekosten  66% minder gasverbruik  26% minder CO2 uitstoot28
  29. 29. Vra g e n?29
  30. 30. www.atosborne.nl

  ×