Successfully reported this slideshow.
Lente 2013                                      Editie 25 € 7,50Roemenië MagazinePase...
Inhoudsopgave | 3                                                     ...
4 | Maatschappij                                                     ...
6 | Politiek                                                       ...
8 | Politiek                                                       ...
DRN_Mei_2012_194mm_136.5mm.pdf 1 15-5-2012 12:35:3510 | Politiekdat uiteindelijk via het democratische   brengen?    ...
12 | Politiek                                                       ...
14 | Kunst & cultuur                                   Kunst & cultuur | 21      ...
Roemenië Magazine Lente 2013
Roemenië Magazine Lente 2013
Roemenië Magazine Lente 2013
Roemenië Magazine Lente 2013
Roemenië Magazine Lente 2013
Roemenië Magazine Lente 2013
Roemenië Magazine Lente 2013
Roemenië Magazine Lente 2013
Roemenië Magazine Lente 2013
Roemenië Magazine Lente 2013
Roemenië Magazine Lente 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Roemenië Magazine Lente 2013

1,357 views

Published on

Roemenië Magazine is het kwartaalblad van Dutch Romanian Network.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Roemenië Magazine Lente 2013

 1. 1. Lente 2013 Editie 25 € 7,50Roemenië MagazinePasen in Roemenië Parlementsverkiezingen Roemenië Het turbulente leven van bestendigen ruziesfeer kroonprins CarolResultaat verkiezingen Is Roemenië anders,dwingt tot pas op de plaats en zoja, waarom?
 2. 2. Inhoudsopgave | 3 Voorwoord 5Colofon© DRN 2013 Roemenië Magazine is een uitgavevan het Dutch Romanian Network. HoofdredacteurISBN 1875-4406 Pierre Wimmers Post Craiova januari 2013, Pierre Wimmers heeft een eigen adviesbureau op het gebied 4Secretariaat Redactie/AbonnementenAnnelies Kuijs expats van communicatie en marketing. Was daarvoor politiekGroenewoud 8 adviseur op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Is5401 PC Uden vanaf de jaren 90 betrokken bij het democratiseringsprocesabonnementen@dutchromaniannetwork.nl Parlements verkiezingen Roemenië in Roemenië. Mede oprichter van het Dutch Romanian Net-RedactiePierre Wimmers, Hoofdredacteur 6 bestendigen ruziesfeer work en initiatiefnemer van de stichting ter promotie van de Roemeense Taal en Cultuur i.o.Annelies Kuijs, EindredacteurAan dit nummer werkten verder mee: Laurens Roemeense minister van buitenlandseden Dulk, Andrea Teunissen-Oprea, Jan Willem zaken, Titus Corletean, op de bres voor We laten de winter weer langzamerhand achter ons. De dagen worden weer wat langer. En we maken onsBos, René Does, Han in t Veld, Sylvia van derSluis en Henk Moerman. 8 Roemenië in een twijfelend Nederland optimistisch op voor een mooie lente. Het zou zomaar kunnen dat deze omschrijving van de klimatologische omstandigheden ook opgaan voor de relatie tussen Nederland en Roemenië.Grafische Productie Nu beide landen hun nationale verkiezingen achter de rug hebben kan de verkiezingsretoriek weer in de la. HetZiejij ontwerp & vormgeving Resultaat verkiezing dwingt tot resultaat van de verkiezingen zorgt in beide landen voor enige rust en een politieke koers die zich minder opAbonnementen 12 pas op de plaats de confrontatie en meer op samenwerking lijkt te richten. Even geen aandacht meer voor een polen meldpunt, maar nu wel voor de economische betrekkingen. Een gunstige ontwikkeling lijkt me zo.Het Roemenië Magazine is een kwartaaluitgave.Kosten per jaar: De andere houding vertaalt zich ook in het feit dat wij nu in Nederland voor het eerst een minister van Buiten-Nederland € 23,50 Is Roemenië anders? landse Handel hebben. Daarvoor was dat altijd een staatssecretaris (die zich dan in het buitenland wel ministerBuitenland € 25,- + porto kostenproefnummers € 7,50 + porto kosten, na 14 En zo ja, waarom? mocht noemen). Daarmee verschuift de portefeuille van Economische Zaken naar Buitenlandse Zaken. In po- tentie is dat een goede zet, Buza heeft immers een veel breder netwerk, maar heeft ook het risico dat buiten-voorafgaande betaling. Prijzen incl. 6 % BTW. landse handel, c.q. ondernemers sneller in politiek vaarwater terecht komen. Bij de rel rond de transporteurs aan de Roemeense grens als gevolg van Roemeense onvrede over Nederlands beleid hebben we kunnen zien waarBankrelatie Uitnodiging "Roemeense aarde" dat toe kan leiden.ABN AMRO 81.66.95.687BIC: FTSBNL2R 18 Aan Roemeense zijde zien we de verandering aan het feit dat de eerste buitenlandse reis van de nieuwe Roe-IBAN: NL35 FTSB 0816695687 ˇ˛ meense minister Titus Corlatean naar Nederland was. De timing was goed, dit voorjaar immers komen de minis-t.n.v. Dutch Romanian Network ters van Justitie bijeen om te beslissen of Roemenië kan toe treden tot de Schengenzone. Nederland behoort tot Het turbulente leven nu toe tot het kamp van de tegenstanders. Er is echter een gerede kans dat dit nieuwe kabinet zich soepeler zalSecretariaat DRNNadia Verwaal 30 van kroonprins Carol opstellen en in ieder geval akkoord zal gaan met een gefaseerd entree.Postbus 10 Het bezoek van de minister was voor het Roemenië Magazine een uitgelezen kans op een exclusief interview.2501 CA Den Haag Daarmee heeft dit voorjaarsnummer een uitgesproken politiek karakter gekregen, met bijdragen van Andreainfo@dutchromaniannetwork.nl Pasen in Roemenië Theunissen, Dennis van Peppen en René Does. Het is lang geleden dat we daar zoveel artikelen in een nummer 34tel. 070-3441599 over hebben gehad. Als tegenhanger is er ook ruime aandacht voor kunst en cultuur. Jan Willem Bos, SylviaCopyright van der Sluis en Jan Mysjkin bespreken de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van literatuur, film, poëzie enNiets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke theater. Verder uiteraard weer bijdragen van Laurens den Dulk en Henk Moerman.toestemming van de uitgever op welke wijze Het voorjaar is ook een uitgelezen kans om weer eens de deur uit te gaan. De volgende DRN netwerkbijeen-dan ook worden verveelvoudigd of anderszins komst op 11 april bij Dacia is daar wellicht een reden voor, of anders de culturele middag van Roemenië Cultu-toegepast worden. Colofon reel op zondag 7 april in de Westergasfabriek in Amsterdam. 2Disclaimer Voorwoord 3 Tot slot een blad kan slechts voortbestaan bij de gratie van haar lezers. Om een kwalitatief aantrekkelijk bladHet Roemenië Magazine besteedt de grootste te blijven maken tegen lage kosten zijn abonnees bijzonder belangrijk. Inmiddels heeft u de rekening voor het Kort cultureel nieuws 20zorg aan het samenstellen van het magazine, Kort economisch nieuws 26 abonnement weer ontvangen. Een vlotte betaling stellen we zeer op prijs. Graag vestig ik uw aandacht opmaar is niet verantwoordelijk voor gemaakte DRN nieuws onze speciale wervingsactie. Zie de advertentie op de achterzijde. U kent vast wel mensen om u heen die ookfouten. De verantwoordelijkheid van de artikelen 24 geïnteresseerd zijn in Roemenië maar nog geen abonnement hebben op dit blad. Probeer ze eens te overtuigen.ligt bij de auteurs en adverteerders en vertegen-woordigen niet noodzakelijkerwijs de mening vande uitgever. Ik wens u weer veel leesplezier!Bronnen Pierre WimmersDe uitgever heeft zo adequaat mogelijk bronnen Hoofdredacteur Roemenië Magazinelaten vermelden bij het betreffende materiaal. Coverfotowanneer hier onduidelijkheden over ontstaan, www.bootsineurope-blogspot-nl.neemt u dan contact met ons op.
 3. 3. 4 | Maatschappij Autobedrijf Oudleusen Gert van der Vegt Speciaal voor reizen naar Roemenië Post Craiova januari 2013 Wij hebben te huur 9-persoons bussen van het merk Fiat Ducato voor de prijs expats Notities van een Nederlandse van €500,- per week - excl. btw ondernemer in Roemenië - incl. km Han in ’t Veld - excl. brandstof (1966) is managing director van NetRom Software BV en woont sinds 1998 in de Roemeense universiteitsstad Craiova. Hij is getrouwd met een Roemeense en heeft een zoon en een dochter. Voor meer informatie Autobedrijf Oudleusen Gert van der Vegt Schoolstraat 9 0529-471606 7722 SZ Oudleusen 06-51227331Hier in Craiova kom je allerlei bijzon- kennen: Deze expats leren consequent misschien niet enerverend, maar tochdere mensen tegen. Dat zijn niet alleen niet de taal van het land waar ze zijn; boeiend en afwisselend bestaan in een Dalfsen info@autobedrijf-oudleusen.nlRoemenen, maar ook buitenlanders ze sluiten zelden hechte vriendschap- nieuwe, onbekende cultuur. Vrijwil-en Nederlanders. Op de eerste plaats pen met locals en ze bewaren niet ligerswerk was zinloos omdat letterlijkontvang ik veel gewaardeerde za- alleen fysiek, maar juist ook mentaal niemand het bleek te waarderen. Watkenrelaties, met wie we vaak al vele veel afstand tot de hen omringende resteerde was een eindeloze verveling,jaren samenwerken. Daarnaast heb ik maatschappij. Dat laatste neemt ge- dagelijks uitmondend in de teleurstel-regelmatig contact met West-Europese makkelijk extreme vormen aan. ling een vermoeide, futloze man tecollega-ondernemers die zich hier zien thuiskomen, die wel iets anderspermanent hebben gevestigd, onder Repertoire te doen heeft dan het vermaken vanwie een enkele Nederlander. Een heel Zo was ik onlangs op een feest van zijn verveelde vrouw. Ik begreep waaraparte categorie zijn de expats: me- een multinational die vooral groot is in het geklaag en het cynisme vandaandewerkers van niet-Roemeense inter- voedingsmiddelen en landbouwpro- kwamen.nationaal opererende bedrijven, die hier ducten. Met name de echtgenotes vanvoor enkele jaren zijn gestationeerd. de hardwerkende employees leken met Cirkels elkaar te wedijveren om de vraag: wie Ik zie hoe expats en hun vrouwenGeen binding klaagt het hardst over Roemenië in zichzelf gevangen houden in vicieuzeVeel expats tonen een verzameling het algemeen en over de Roemenen in cirkels van verveling, teleurstelling enopvallende kenmerken. In Roemenië Craiova in het bijzonder? Nog voordat cynisme. Ik zie hoe vooroordelen enzijn het voor het merendeel mannelijke we behoorlijk hadden kennisgemaakt, clichés daarin onmisbaar zijn. Ik kanwerknemers van multinationals. Ze barstten mijn vrouwelijke gesprekspart- het niet veranderen, maar ik ben blijwonen met hun vrouwen en soms ook ners uit in een felle aanklacht met het dat ik geen expat ben en gewoon leefkinderen in ommuurde compounds, die bekende repertoire: Roemenen zijn en werk met wie ik wil – Roemeen ofgoed zijn beveiligd en waarin ze veel corrupt, ze rijden in te dure auto’s, hun niet. De meeste van mijn collega’s zijnpersoneel, comfort en voorzieningen leren jassen, trainingspakken, buiken Roemeen en ze vertonen alle bijzonder-tot hun beschikking hebben. Expats en gouden kettingen zijn niet om aan heden die daarbij horen: hun betrok-krijgen bij hun stationering vaak speci- te zien, ze zeggen nooit nee als ze dat kenheid is gepassioneerd, net als defieke richtlijnen mee. Zo is het nadruk- toch echt bedoelen, ze komen nooit trots op hun expertise waarmee ze perkelijk niet de bedoeling dat zij of hun op tijd op een afspraak, enzovoorts, se de beste oplossing voor opdracht-gezinnen zich hechten aan hun tijdelijke enzovoorts. gevers willen creëren. Hun gevoel vooromgeving. Het is immers noodzakelijk ambitie heeft een vurigheid waarmeedat hun werkgever over ze kan blijven Cynisme ik ze ver zie komen. Niet alleen in onzebeschikken en ze een nieuwe uitdaging Ik zei niet zoveel. Ik hoorde de verhalen prachtige onderneming, maar ook inkan bieden op een volgende post – al en zag de vertellers: welgestelde maar hun economie en hun maatschappij alsof niet in het buitenland. Misschien bitter teleurgestelde, cynische vrou- geheel. Jammer dat veel expats en hunverklaart dat de specifieke cultuur die wen. Er was helemaal niets terechtge- vrouwen zich niet wat meer waarne-ik hier in Craiova vrij goed heb leren komen van hun verwachtingen van een mingen van díe cultuur toestaan.  
 4. 4. 6 | Politiek Politiek | 7 De sterke positie van Ponta is dus niet onomstreden, gezien de affaires waarin hij verzeild is geraakt en de kritiek van de EU op zijn functioneren. zware bezuinigingen op de over- poging door zich door zijn keel te wel eens net zo´n eigengereide en au- heidsuitgaven doorvoeren en extra ˇ schieten. Nastase kwam tot zijn daad toritaire premier kunnen worden als zijn begrotingsinkomsten genereren. op het moment dat agenten hem thuis Hongaarse collega Viktor Orban, die de kwamen ophalen om een gevangenis- afgelopen jaren door de EU regelmatig De bezuinigingen bestonden uit een straf van twee jaar uit te zitten na een zwaar is bekritiseerd wegens ondemo- korting op de ambtenarensalarissen veroordeling wegens corruptie. cratische besluiten, zoals het instellen van 25 procent, een korting op de van een overheidsdienst als waakhond pensioenen van 15 procent en het 3. In juli werd er een impeachment- over de media. ontslag van 200.000 ambtenaren. ˇ procedure tegen president Basescu Daarnaast werd de BTW verhoogd van gestart, omdat hij in 2010 misbruik Ponta heeft tijdens zijn korte premier- 19 naar 24 procent. De reden waarom van zijn positie zou hebben gemaakt schap in de ogen van de EU ook dit de Roemenen in het begin van 2012 door zich onbevoegd op het econo- soort autoritaire neigingen getoond, ˇ president Basescu en premier Boc niet mische beleidsterrein van de premier waaronder zijn pogingen om de kies- meer zagen zitten is dus duidelijk. Om- te begeven. Tussen het nemen van het regels voor de impeachment-procedure dat Boc na zijn ontslag als premier ook besluit en de datum van het volksrefe- van de president te veranderen en de aftrad als partijleider van de PDL en rendum over het impeachment, de pe- leiding van het Roemeense Culturele andere hoge partijfunctionarissen hem riode 6 tot 29 juli, trad Crin Antonescu, Instituut, dat als taak heeft de Roe- volgden, ging de PDL zwaar gehavend de partijleider van de Nationaal Liberale meense cultuur in binnen- en buiten- het verkiezingsseizoen in. Partij, als interim-president op. Op 29 land te promoten en in de praktijk juli stemde 87,5 procent van de kiezers goed en onafhankelijk functioneerde,   Na een kort intermezzo onder PDL- voor een impeachment van Basescu,ˇ over te brengen van de president naar premier Mihai Razvan Ungureanu maar omdat de opkomst met 46,2 pro- de Senaat. ˇ ontkwam Basescu er op 27 april niet cent onder de minimaal vereiste 50% De centrumrechtse Rechtse aan om zijn politieke aartsrivaal, de ˇ bleef, behield Basescu zijn positie. De sterke positie van Ponta is dus niet Roemeense Alliantie (ARD), een jonge USL-leider Victor Ponta (39), Overigens stelde de USL dat waarschijn- onomstreden, gezien de affaires waarin coalitie van drie partijen onder tot premier te benoemen. Ponta werd lijk een meerderheid van de kiezers hij verzeild is geraakt en de kritiek van leiding van de Democ-Parlementsverkiezingen Roemenië de jongste premier in de geschiedenis voor een impeachment van Basescu ˇ de EU op zijn functioneren. Boven- ratische Liberale Partij (PDL) van Roemenië. Na Ponta´s benoeming had gestemd, omdat er op de kieslijs- dien zal ook Ponta economisch gezien ˇ die president Basescu steunt, kwamen er een aantal zowel splijtende ten miljoenen ´dode zielen´ hadden geen leuke dingen voor de gewonebestendigen ruziesfeer kreeg slechts 16,5 procent van als verlammende politieke rellen en gestaan van de vele miljoenen Roeme- Roemenen kunnen doen, waardoor hij de stemmen in het Huis van gebeurtenissen, met de volgende drie nen die door de economische proble- eveneens grote kans loopt zijn huidige Afgevaardigden en 56 zetels als de belangrijkste: men waren geëmigreerd naar andere grote populariteit weer te verliezen in (in de Senaat 24 zetels). EenDe Roemeense parlementsverkiezingen van 9 december 2012 waren gedetailleerd overzicht van de lidstaten van de Europese Unie. Zo zou de storm van economisch crisisbeleid. 1. Op 19 juni werd Ponta beschul- het inwonertal van Roemenië dooreen bevestiging van de in het voorafgaande jaar gegroeide politieke en verkiezingsuitslag is te lezen op digd van plagiaat in zijn proefschrift emigratie inmiddels gedaald kunnen De parlementsverkiezingen van 9 de-economische verhoudingen in het land. Deze zijn samen te vatten als een de Engelstalige Wikipedia. over het International Strafhof, dat zijn van 22 naar 19 miljoen burgers. cember bestendigden dus de politiekecombinatie van een diepe economische crisis, een buitengewoon felle De impopulariteit van president hij samen met Daniela Coman had Ook had de USL nog geprobeerd de verhoudingen in Roemenië zoals die in geschreven. Volgens het wetenschap- procedure vóór de stemming te veran- 2012 waren ontstaan. Wellicht dat ditpersoonlijke tweestrijd in de politieke top en een winnend premier die in ˇ Basescu en de PDL zijn te wijten ˇ pelijke tijdschrift Nature was de helft deren door een simpele meerderheid de kemphanen Basescu en Ponta totde Europese Unie gewantrouwd wordt om zijn autoritaire trekken. aan de diepe economische crisis van het proefschrift gekopieerd uit zonder opkomstcijfer geldig te laten bezinning brengt en tot concentratie in het land na de kredietcrisis andere bronnen. Ponta gaf toe dat hij zijn, maar deze grondwetswijziging op het aanpakken van de financiële van 2008. Zoals in zoveel landen bibliografische bronnen beter als noten ˇ werd door het Basescu gecontroleerde problemen en de nog altijd omvangrij-De Roemeense politiek heeft het groot- van de parlementsverkiezingen van 9 in de Europese Unie moesten de had kunnen verwerken, maar stelde Constitutionele Hof verworpen. ke corruptie en georganiseerde crimi-ste deel van 2012 in het teken gestaan december. Zijn centrumlinkse Sociaal- zittende machthebbers aftreden na het dat de aanklacht toch vooral politiek naliteit, zaken waarvoor de Europesevan de politieke ruzies tussen president Liberale Unie (USL) behaalde 58,6 pro- uitbreken van de kredietcrisis. In Roe- ˇ geïnspireerd was door Basescu. Op 29 ˇ Basescu wordt momenteel voornamelijk Unie Roemenië blijft bestraffen. ˇTraian Basescu en premier Victor Ponta. cent van de stemmen in het Huis van menië gebeurde dit met het aftreden juni bevestigde de Roemeense Natio- internationaal nog gesteund, waar-De strijd tussen beide mannen bestaat Afgevaardigden en 273 van de 412 ze- van de regering van PDL-premier Emil nale Raad voor Certificering van Titels, onder door de Europese Unie. De EU Ponta riep na zijn enorme verkiezings-niet alleen uit politieke rivaliteit, maar tels. In de gelijktijdig gehouden verkie- Boc op 6 februari 2012 na wekenlange Diploma´s en Universitaire Certificaten ˇ meent dat Basescu, die het opgelegde ˇ overwinning Basescu inderdaad op totook uit wederzijdse persoonlijke haat. zingen voor het hogerhuis, de Senaat, massale protesten tegen haar bezuini- (CNATDCU) dat in het proefschrift bezuinigingsbeleid na de financiële samenwerking. De president op zijnMeest kenmerkend is de inmiddels kreeg de USL 122 van de 176 zetels. gingsbeleid. 85 bladzijden zonder bronvermelding hulp van 2009 steunde, gewoon zijn beurt verorberde op 18 december zijn ˇbekende uitspraak van Basescu dat In Roemenië bestaat sinds de aanname waren gekopieerd. tweede termijn moet uitzitten tot 2014. varken door Ponta in het parlement alshet aanstellen van verkiezingswinnaar van de nieuwe grondwet van 2003 een In 2009 kreeg Roemenië een nood- Bovendien kan hij optreden als tegen- kandidaat-premier voor te dragen.Ponta als premier voor hem gelijk staat parlementair tweekamersysteem, met krediet van 20 miljard euro van het 2. Op 20 juni deed Ponta´s politieke wicht tegen Ponta, die vanwege Bron: www.prospekt-online.nlaan ´het doorslikken van een varken´. een lagerhuis en een hogerhuis met IMF, de Wereldbank en de Europese ˇ mentor, oud-premier Adrian Nastase vermeende ondemocratische trekjesVictor Ponta was de grote winnaar ongeveer gelijke volmachten. Unie, maar moest in ruil daarvoor (2000-2004), een mislukte zelfmoord- niet helemaal vertrouwd wordt. Hij zou Door René Does
 5. 5. 8 | Politiek Politiek | 9 meer positieve visie en houding ten geïnteresseerd hierin, VNO is een statistieken in Nederland gevestigd port van de EC betreffende de CVM aanzien van mijn land zal bereiken. voorstander van toetreding, onder zijn, zijn veelal hoog opgeleid en bren- rapporteert ook belangrijke voort- Een houding die meer in de lijn is met andere vanwege het feit dat veel ar- gen net als de meeste andere Roe- gang, hierover hoor je nauwelijks. Wat het verdrag van de toetreding van Roe- beidsplaatsen in Nederland behouden menen hier een bijzondere bijdrage de regering betreft, wij hebben de menië tot de EU en onze gezamenlijke kunnen worden door de winstgevende en worden gewaardeerd binnen de laatste 10 á 11 punten die de commis- inspanningen binnen Europa. Een activiteiten in Roemenië. Dit is een Nederlandse maatschappij. sie in haar rapport opgenomen had, toetreding in twee fases is een mo- heel belangrijk aspect dat meer aan- Gezien de ontwikkelingen in Roe- al geïmplementeerd. Inderdaad we gelijkheid, het besluit in deze richting dacht zou mogen hebben. Verder zal menië zelf, de economische groei moeten nog enkele zaken verbeteren zou na de vergadering van de Raad het wegvallen van grenscontroles en van het laatste jaar, de redelijk goede en daar zijn we ook mee bezig. De genomen kunnen worden. van veel administratieve rompslomp vooruitzichten voor de komende jaren procedure voor de benoeming van de die door bedrijven als belemmerend en het binnenhalen van de Europese hoofdaanklager en het hoofd DNA De toetreding van Roemenië tot ervaren worden, als een groot plus- structuurfondsen, zullen wij zelf be- (departement anticorruptie) is in volle Schengen is intussen een dik dossier punt gezien worden. hoefte aan arbeid hebben en gaan wij gang. De regering heeft hiervoor een geworden, het speelt vanaf 2007. ervan uit dat de Roemenen liever in transparante procedure, open voor Zoals u weet is Nederland heel prag- Open grenzen. Het westen is bang eigen land aan het werk blijven. alle kandidaten, conform de afspraken matisch. Kunt u aangeven wat het voor de toestroom van Roemenen en met de EC in gang gezet. Dit proces belang van de toetreding voor Neder- Bulgaren, hoe ziet u dat? U bepleit om het besluit voor toetre- is nieuw voor Roemenië en wij onder- land is? Ik begrijp de angst, maar deze is ding los te zien van het zogenoemde steunen dit volkomen. Roemenië voldoet al meer ongegrond. Sinds de toetreding tot CVM rapport. Hierin wordt u niet dan twee jaar aan de gestel- de EU, 6 jaar geleden, is wat de door alle EU landen gevolgd. Het Vreest u dat het uitstel voor Schen- de criteria voor toetreding. arbeidsmigratie betreft het maximum laatste rapport van de Europese Com- gen invloed zou kunnen hebben op Roemeense minister van buitenlandse zaken, En meer dan dat, er is zelfs al bereikt. De migratie uit Roemenië missie van januari jl. in dit kader, de opening van de arbeidsmarkt op 1 tegemoetgekomen aan extra heeft zich trouwens vooral op Italië en geeft aan dat naast verbeteringen die januari 2014? Vreest u dat westerse Titus Corlatean, op de bres voor Roemenië in eisen die tussentijds gesteld Spanje geconcentreerd. Voor Roe- er zijn, er nog veel zorgen bestaan ten landen het een afhankelijk willen zijn. Wij hebben bijzondere menië, met de Latijnse achtergrond, opzichte van zaken als de rechtsstaat maken van het ander; geen Schengen een twijfelend Nederland. inspanningen verricht; om een voorbeeld te geven: er is de voorkeur voor die landen meer en justitie. Hebt u argumenten om dus ook geen opening arbeidsmarkt? vanzelfsprekend. De angst voor de bijvoorbeeld Nederland, wiens houding Het gaat hier om twee verschillende Het bezoek van Titus Corlatean aan Nederland half februari kan zonder meer als bij- is meer dan 1 miljard euro komst van Bulgaren, Roemenen en afwijzend is, tot een ander besluit te onderwerpen. De datum van 1 januari zonder gezien worden. Het is niet alleen het eerste officiële bezoek van een minister van geïnvesteerd in de beveili- andere Oost-Europeanen wordt vaak brengen? 2014 is na de toetreding tot de EU in ging van de grenzen, wij als een electorale leuze gebruikt en Een punt is dat we te maken heb- 2007 vastgesteld als uiterste datum buitenlandse zaken aan Nederland in de laatste vier jaar, het is ook qua timing bijzonder. beschikken momenteel dat ten onrechte. Die paar duizend ben met diverse percepties. Om een voor de opening van de EU arbeids- Want er staat veel op het spel voor Roemenië: de vergadering van 7-8 maart a.s. van de over de hoogst mogelijke Roemenen die volgens de Nederlandse voorbeeld te nemen: het laatste rap- markt voor alle EU burgers. De tran- Raad Justitie en Binnenlandse Zaken te Brussel kan zomaar de toekomst van Roemenië beveiligings technologieën. sitieperiode van maximaal zeven jaar een nieuwe wending geven, als de langverwachte toetreding tot Schengen goedgekeurd Specialisten die de stand van wordt dan bereikt en hieraan kan niet wordt. Want volgens Corlatean is Roemenië allang klaar voor de toetreding en zou men zaken vele malen hebben meer getornd worden, die zeven jaar gecontroleerd, waaronder zijn ten volle benut. Schengen betreft er goed aan doen om ook naar de waardevolle inbreng van Roemenië binnen de EU te ook Nederlandse, hebben meer de veiligheid van de buiten- kijken. Want wie weet bijvoorbeeld dat winstgevende activiteiten van Nederlandse meer dan eens goedkeurend grenzen van de EU, toetreding tot bedrijven in Roemenië aan het behoud van arbeidsplaatsen in Nederland bijdragen? hierover gerapporteerd. de arbeidsmarkt is iets van binnen de grenzen. Roemenen zijn EU burgers,Ondanks een zeer drukke agenda bedrijven en de interesse voor de De eisen voor toetreding tot Schengen met recht op een gelijke behandelingwaarin ontmoetingen met minister uitbreiding van de samenwerking die aan ons worden gesteld worden en toegang tot dezelfde vrijheden,Timmermans, vertegenwoordigers van in projecten die wij ontwikkelen is ten onrechte gekoppeld aan andere zoals het recht op arbeid binnen dede Eerste en Tweede Kamer, zaken- groeiend. De Nederlandse expertise mechanismen, zoals die van controle EU, een recht dat trouwens de anderemensen en anderen gepland zijn, en het potentieel in Roemenië sluiten en verificatie (CVM-eisen). Dat is EU burgers in Roemenië wel hebben.maakte hij een uurtje vrij voor een goed op elkaar aan. Wij willen graag in strijd met het toetredingsverdraginterview voor Roemenië Magazine. de goede economische betrekkingen tot de EU, geratificeerd door alle EU 2012 is voor Roemenië een heet jaarEen mooie gelegenheid om zijn visie ondersteunen, ook meer in politieke landen. geweest met politieke confrontaties,op een paar brandende vragen te context. Mijn bezoek is ook hiervoor verkiezingen, economische crisis.vernemen. een goed signaal. Wat het belang van toetreding van Hoe gaat het nu, kunt u zeggen in Roemenië voor Nederland betreft hoeverre het politieke conflict nogWat zijn de belangrijkste doelen van Het Schengen-dossier is uiteraard een wil ik o.a. op de voordelen van de actueel is?uw bezoek aan Nederland en wat belangrijk onderwerp en in dit kader unieke Europese markt wijzen. Deze Het conflict dat in 2012 tot uiting ismaakt dit zo bijzonder? wil ik graag een reeks van argumenten kan niet gerealiseerd worden zonder gekomen, is voortgekomen uit om-Nederland is sterk vertegenwoordigd aan de Nederlandse partners voor- de integratie van Roemenië in Schen- standigheden opgestapeld in de loopin Roemenië met meer dan 4000 leggen, in de hoop dat Nederland een gen. Nederlandse bedrijven zijn zeer der jaren. Het is belangrijk te melden
 6. 6. DRN_Mei_2012_194mm_136.5mm.pdf 1 15-5-2012 12:35:3510 | Politiekdat uiteindelijk via het democratische brengen? zal zijn om de waardevolle bijdrageproces van de verkiezingen het Om te beginnen wil ik graag de goede die Roemenen en andere buitenlandseelectoraat zich op een heel duidelijke bilaterale handelsresultaten tussen arbeidskrachten in Nederland leveren,manier uitgesproken heeft. Het resul- onze landen noemen, die zelfs in te zien en te koesteren. Het is jammertaat van de verkiezingen is door de de laatste crisisjaren een groeiende dat men soms de zaken zo protectio-president gerespecteerd en de leider tendens laten zien. De handel in 2011 nistisch bekijkt.van de winnende coalitie, de heer heeft 3,1 miljard euro gehaald. En CPonta, is als premier benoemd. Een dat terwijl er nog steeds barrières zijn, Last but not least, wanneer komt Mbelangrijke stap, evenals het “vre- zoals Schengen en de economische een Roemeens Cultureel Instituut in Y Wim Bosman s.r.l. T: + 40 244 599 367 E: info@wimbosman.rodes” akkoord tussen de premier en crisis. Nederland? CMde president, dat goed ontvangen is Kunst en cultuur zijn belangrijkeook door de EU leiders, een belangrijk In Roemenië zijn meer dan 4000 factoren in de onderlinge kennisma- MY The Wim Bosman Group has been active in Transportinstrument voor stabiliteit, ook voor bedrijven met Nederlands kapitaal king en waardering. Ik ben een groot CY & Logistics in Romania since 1992. With a modernde financiële markten. actief, waarvan het merendeel winst- voorstander van de verspreiding van CMY 15.000 square metres state of the art warehouse gevende activiteiten ontplooit. Verder onze tradities en talenten. Roemenië K and cross-dock platform located in Ploiești, we areKunt u kort schetsen welke maatrege- is er wederzijdse belangstelling voor beschikt over veel talentvolle kun- able to deliver high quality logistic services. Fromlen de regering zal ondersteunen om de samenwerking tussen de havens stenaars en ook wetenschappers van inbound sea and air freight, warehousing and crosso.a. tot meer cohesie, consensus be- van Rotterdam en Constanţa. Onze groot formaat. Wij zullen naar mogelijk- docking, to national distribution and internationalreidheid, een respectvolle onderlinge haven van Constanţa wordt door heden zoeken om dit aspect meer te transport, your complete supply chain is perfectly -omgang tussen partijen en burgers velen bemind. ondersteunen.te komen? Er is veel kritiek in dit handled by our professional team members inopzicht, vooral in Roemenië zelf. Niet vergeten mag ook worden de Om met een voorbeeld af te sluiten, Romania and across the world.Is het Nederlandse poldermodel een geplande privatisering van enkele in Roemenië is een project van startoptie? sectoren zoals de energie-, che- gegaan dat tot de ontwikkeling van de WWW.WIMBOSMAN.ROOp de agenda hebben wij grote inves- mische- en mijnbouw sector; en wat grootste Laser in de wereld zal leiden.teringen staan, op economisch terrein de landbouw betreft, vanaf 1 januari Het gaat om een gezamenlijk projectalsook in onderwijs en educatie. Wij 2014 zal de verkoop van landbouw- van 15 Europese landen, wij zijn ergaan ook meer aandacht schenken grond aan buitenlanders mogelijk zijn, heel trots op en dit geeft juist ook de KLG Europe distribution system in Romania:aan een correcte en professionele wat zeker tot grotere investeringen in richting aan waarin wij graag verderbehandeling van de EU structuurfond-sen voor Roemenië, die wij als een de landbouwsector zal leiden. Verder wil ik graag ook het European Gate- willen investeren en ontwikkelen. own hub and spoke systembelangrijke motor voor economische way Project noemen, waarvan wij Andrea Teunissen-Opreagroei in de komende jaren zien. Verder veel verwachtingen hebben en waarin Studeerde rechten aan en Hubs in Bucharest, Cluj-Napoca, werkte voor de Erasmus Constanta, Timisoara, Craiova,willen wij ons ook meer openstellen in wij ook graag met Nederland samen- Bacau & Tirgu Secuiesc Universiteit in Rotterdam.de relatie met de oppositie, iets waarin werken. Sinds 2005 is zij zelfstandigde vorige regeringen nalatig zijn consultant, mediator en Daily departures to/from hubsgeweest. Wij hopen de Roemeense Nogmaals wil ik benadrukken dat er trainer in intercultureel man- Max 24-48H leadtime anywhere inpolitiek in een meer volwassen fase te de laatste jaren een discrepantie is agement.  Vanaf 1990 is Romania zij betrokken bij de ontwikkelingen inkunnen brengen. Hopelijk zullen wij geweest tussen de economische rela- Roemenie op onderwijs, juridisch ende problemen meer pragmatisch kun- ties die heel goed en groeiend zijn en sociaal gebied met als nieuwste activiteit 6 hubs, one single point of contactnen aanpakken en minder flamboy- de onderlinge politieke dialoog van sociaal ondernemerschap. Andrea bekleedt Collection & Export bestuursfuncties bij diverse NGO organisa- Reverse logisticsant zoals wij met onze Latijnse inslag onze landen. Het is niet voor niets datgeneigd zijn te doen. de Nederlandse zakenwereld positief ties zoals, SOS Kinderdorpen Roemenie, Stichting Speranta, Child Developement gestemd is over de onderlinge relaties Airfreight from Otopeni or Cluj Trust e.a.Wat zijn volgens u sterke punten en een voorstander van de toetreding Worldwide agent work Customs clearancevan Roemenië die u graag onder de van Roemenië tot Schengen is.aandacht van Nederland zou willen Ik hoop dat Nederland meer bereid Seafreight & Customs clearance from Constanta Port Transports to hub or client"Het gaat om een gezamenlijk project van 15 Europese landen,wij zijn er heel trots op en dit geeft juist ook de richting aanwaarin wij graag verder willen investeren en ontwikkelen." BORDERLESS LOGISTICS. SINCE 1918
 7. 7. 12 | Politiek Politiek | 13 Maar de politieke stabiliteit is groten- Mihail Neamtu en Mihai Razvan Un- ˇ de DNA. Duister brein achter deze deels schijn. Basescu en Ponta met ˇ gureanu lijkt na de laatste verkiezingen gevechten is Dan Voiculescu, Roe- in zijn kielzog PNL-voorman Crin te zijn gestokt. meense oligarch van het eerste uur en Antonescu zijn nog steeds gezworen de man achter de Conservatieve Partij vijanden. Men heeft enkel besloten De kaarten voor de mediagenieke Vic- (onderdeel van de USL regering) en de Resultaat verkiezing de strijd niet meer in het openbaar tor Ponta liggen daardoor het beste op Antenna televisiezenders. Voiculescu te voeren omdat beide kampen het het moment. Zijn nadeel is dat hij moet heeft verschillende strafrechterlijke gevoel hadden dat de strijd toch ner- regeren in economisch moeilijke tijden dossiers voor verduistering van finan- gens toe leidde. USL heeft een grote en dat veel Roemenen op de USL ciële middelen en corruptiezaken tegen dwingt tot pas op de meerderheid in het parlement, vormt gestemd hebben met name vanwege hem lopen en probeert uit alle macht de regering en Basescu zal tot 2015 ˇ haar sociale beleid. Maar de USL is met via de politiek de rechtsmacht van het in Cotroceni Palace blijven zitten. Een de handen gebonden aan het IMF ak- lijf te houden. Niet alleen voor hemzelf nieuwe afzettingsprocedure zien zelfs koord. Als dat er niet komt komt men maar voor de brede politieke klasse. Hij de grootste haviken in de USL niet in zwaar weer op de internationale gebruikt de Antenna zenders al jaren plaats meer zitten. kapitaalmarkten en komt de Leu zwaar om de publieke opinie in zijn voor- onder druk te staan. Men is gedwon- deel te manipuleren en gebruikt zijn De nieuwe politieke constellatie volgende op Verder rommelt het partijpolitiek enorm gen de uitgaven onder controle te regeringsmacht om de rechtstaat naar de parlementsverkiezingen van november 2012 binnen verschillende partijen, behalve houden, door te blijven privatiseren zijn hand te zetten. doet een bepaalde mate van politieke stabiliteit dan misschien de PSD. Een aantal be- en de overheid te hervormen. Veel langrijke partijbonzen, zoals voormalig financiële bestedingsruimte voor de Grote vraag is in hoeverre mensen vermoeden in Boekarest. De breed in de media ˇ premier Calin Popescu-Tariceanu en de traditionele USL achterban als de plat- als Victor Ponta en de Minister van uitgemeten ruzies tussen de PDL en president burgemeester van Boekarest sector 1 telandsbevolking en gepensioneerden Justitie, Mona Maria Pivniceru, aan zijn ˇ Traian Basescu aan de ene kant en de USL (PSD Andrei Chiliman beginnen in opstand is er niet. lijntje lopen. Door checks en balances te komen tegen het autoritaire bewind als het centrale orgaan van de rechts-Bestaande coalitie wint + PNL) aan de andere kant lijken geluwd te zijn ˇ van Crin Antonescu in de PNL. Met Toch is de grote inzet voor Roemenië macht, de CSM, en president Basescuzestig procent stemmen na de verpletterende nederlaag van de PDL name de toetreding van de flamboy- op dit moment nog steeds niet macro- is het Voiculescu nog niet helemaalDe Roemeense centrumlinkse regeringscoalitie en gelieerde partijen in de verkiezingen. Zowel ante vastgoedmagnaat en Steaua economisch van aard. De Roemeense gelukt de rechtsmacht naar zijn hand Boekarest eigenaar Gigi Becali tot de rechtstaat staat nog regelmatig onder te zetten.heeft bij de parlementsverkiezingen 60 procent Basescu als USL premier Victor Ponta hebben ˇ PNL heeft tot veel onrust geleid. De druk. De rechterlijke macht wordt nogvan de stemmen gewonnen. eieren voor hun geld gekozen en een cohabita- oppositie, aangevoerd door de PDL, steeds in het openbaar aangevallen Voor Roemeniës internationale sta-Dat blijkt uit de bekendgemaakte definitieve tie pact gesloten. Dit pact komt erop neer dat ligt nog steeds volledig met zichzelf door politici en er vinden nog steeds tus, het MCV mechanisme, Schengen in de knoop. Voorman Vasile Blaga is harde gevechten achter de schermen toetreding, maar ook in indirecte zinuitslag. men afspraken heeft gemaakt over deelname en electoraal te zwak om de partij uit het plaats voor benoemingen van rechters haar macro economische stabiliteit, zal rolverdeling bij de Europese Raad en wederzijdse moeras te trekken maar zit stevig vast en openbare aanklagers, met name in hoeverre het Voiculescu zal lukkenDe Sociaal Liberale Unie (USL) van pre- ˇ bejegening. Basescu ondertekent met redelijk ge- in het pluche. De opmars van jonge over de nieuwe procureur generaal en zijn invloed in nog meer macht om temier Victor Ponta behaalde 58,63 procent van talentvolle centrumrechtse politici als de nieuwe hoofdaanklager van zetten, bepalend zijn. mak regeringsbesluiten en Ponta neemt beleids-de stemmen in de Senaat en 60,10 procent van ˇ voorstellen van Basescu over. Gezien de grote uit- Dennis van Peppende stemmen in de Kamer van Afgevaardigden. dagingen, waar Roemenië zich nog steeds voor studeerde in 2000 af op het gesteld ziet, is deze zweem van politieke stabi- onderwerp politieke trans-De centrumrechtse oppositie ARD van liteit meer dan welkom. Economische groei blijft formatie in Roemenië aan dede huidige president Traian Bţsescu bleef ver Universiteit van Amsterdam en zwak, buitenlandse investeringen blijven achter,achter met 16,6 procent van de stemmen in werkte van 1999 tot en de Leu blijft de aandacht vragen en de overheid met 2007 in Boekarest. Vanbeide vertegenwoordigende lichamen. blijft structureel slecht presteren. De regering Peppen volgt de ontwikkelingen in RoemeniëDe populistische partij PPDD van me- Ponta is momenteel in zware onderhandelingen ook vanuit Nederland nog steeds op de voet en schrijft al enkele jaren artikelen over dediatycoon Dan Diaconescu eindigde als derde met het IMF over een nieuw broodnodig standby politieke en maatschappelijke ontwikkelingen inmet 14 procent. akkoord en men is hard bezig het beschadigde Roemenië voor verschillende publicaties. Ook internationale blazoen, veroorzaakt door corrup- professioneel heeft hij in Nederland nog steedsDe enige andere partij die de kiesdrempel van 5 tieaffaires, plagiaatschandalen en politieke straat- veel met Roemenië van doen als coördinatorprocent haalde om in het parlement te komen, van het Roemenië Platform van het Nether- gevechten, weer enigzins op te vijzelen. Inzet isis de etnisch Hongaarse Democratische lands Water Partnership. Van Peppen schrijft op het afkomen van het voor Roemenië vermale- eigen titel voor het Roemenië Magazine.Unie (UDMR) met 5,15 procent van de dijde MCV mechanisme en Schengen toetreding.stemmen. Daarvoor is het een waar charme offensief be-De opkomst was 41,76 procent, iets hoger dan gonnen waar vooral wij hier in Nederland op ditvier jaar geleden. moment het nodige van merken. 
 8. 8. 14 | Kunst & cultuur Kunst & cultuur | 21 Kunst & cultuur | 15 van Slaven, dat deze meer dan de niet door historische bewijzen wordt helft van het Roemeense genetische gesteund. materiaal zijn gaan bijdragen. En in de Gaudeamus die van 21-25 november loop van de geschiedenis zouden veel Dat onderliggende minderwaar- 2012 in Boekarest werd gehouden. nieuwkomers (onder anderen Duitsers, digheidscomplex verklaart ook de Ondanks het verkoopsucces werd Fransen, Hongaren, Italianen) hun Roemeense voorliefde voor het het boek niet overal even enthousiast DNA bijdragen aan wat de hedendaag- ‘protochronisme’: het ‘wij-waren-de- ontvangen, want het is duidelijk dat se Roemenen zijn geworden. eersten’-gevoel. Zo zijn er echt Roeme- Boia lang niet altijd aardige dingen over nen die het bestaan te beweren dat het zijn landgenoten te melden heeft. Over de spectaculaire modernisering Latijn voortkomt uit het Dacisch (lees:Is Roemenië anders? die de negentiende eeuw kenmerkte, het authentieke Roemeens) en dat de stelt Boia dat deze louter op imitatie Daciërs (de oer-Roemenen!?) een van stoelde. Modernisering stond gelijk aan de belangrijkste volken in de oudheidEn zo ja, waarom? verwestersing, kritiekloze na-aping van waren en dat zij onder andere Rome alles wat Frans, Duits of Italiaans was, hebben gesticht. Is het nodig om te zonder dat Roemenië zelf kans had zeggen dat dit evidente kletskoek is? gehad de fundamenten te leggen om al Het protochronisme is sinds de revo-De Roemeense historicus uit te nodigen er met een onbevangen Achterstand die vernieuwingen een solide grondslag lutie wat minder prominent, maar afLucian Boia (1944) geldt als een blik naar te kijken. In zijn algemene Het eerste onderscheidende kenmerk te geven. En dat leidde tot een ontwik- en toe zijn er nog oprispingen, zoals geschiedenis van Roemenië, die eerst in het anders-zijn van Roemenië dat keling die geforceerd en onevenwichtig de opmerking van de nieuwe directeurvan de belangrijkste geschied- in het Engels verscheen (Romania: Bor- Boia aangeeft, is de enorme vertraging was. van het Roemeens Cultureel Instituutschrijvers van zijn generatie. Hij ver achterliep. In 1938 (economisch derland of Europe, 2001) en een jaar die het land in zijn ontwikkeling had Andrei Marga afgelopen zomer dat hijraakte in 1997 bekend bij het later in het Roemeens (România, tara˛ ˇ opgelopen, vanaf het allereerste begin. Superieur vs. inferieur meer aandacht wil schenken aan Roe- gezien het topjaar van het interbellum) ˛grote publiek met Istorie si mit ˇ de frontiera a Europei, 2002) schreef In de Roemeense landen begonnen de In zijn diagnose van de Roemeense meense uitvindingen, zoals de Trans- was het inkomen per hoofd van de ˛ ˛ ˇîn constiinta româneasca (er de historicus immers dat de grootste Middeleeuwen in de veertiende eeuw, maatschappij duidt Boia als eerste sylvanische origine van de… radiator. bevolking net iets hoger dan in Bulgarijebestaat een Engelse vertaling uitdaging van Roemenië voor de nabije op het moment dat deze in het Westen kwaal van de Roemenen: hun minder- Met deze opmerking heeft Marga zich en Joegoslavië, maar aanzienlijk lager toekomst niet is om de (vermeende) ten einde liepen. En dat was een waardigheidscomplex. Volgens hem is onsterfelijk belachelijk gemaakt en op dan in bijvoorbeeld Hongarije en Polenvan: History and Myth in Roma- prestaties van hun voorgangers en achterstand die erg moeilijk in te lopen dit complex ontstaan ten tijde van de het internet wemelt het van de dui- (Roemenië $67, Polen $104, Hongarijenian Consciousness, 2001). $111, om maar te zwijgen van Duits- voorvaderen op te hemelen, maar om viel. Om een voorbeeld te geven: de vorming in de negentiende eeuw van zenden grappen over Marga’s calorifer,In dit uitdagende en controversiële de kwaliteit van het bestaan van alle eerste Roemeense universiteiten kwa- de Roemeense staat (een samenvoe- die overigens waarschijnlijk halverwege land met $338 en Groot-Brittanniëboek staat hij stil bij een aantal mythes ingezetenen van het land te bevor- men een half millennium nadat koning ging van Moldavië en Walachije, waar de negentiende eeuw is uitgevonden met $378). Andere kenmerken van deover de Roemeense geschiedenis die deren. Karel IV in Praag een universiteit had na de Eerste Wereldoorlog Transsyl- door een Rus van Poolse origine, al is achterstand waren het hoogste ge-de Roemenen met de paplepel inge- opgericht. En niet alleen gebeurde alles vanië bijkwam), toen de Roemenen er ook een theorie dat de uitvinder een boortecijfer en de grootste kindersterf-goten hebben gekregen, maar die lang In november 2012 was Lucian Boia later in Roemenië, het was ook nog beseften hoe ver ze achterliepen en etnische Duitser uit de Oostenrijks- te van Europa. Dit kan niet los wordenniet altijd overeind blijven wanneer ze in Nederland op uitnodiging van de eens marginaal, want het land bevond hoezeer ze onder de plak zaten of had- Hongaarse dubbelmonarchie was, gezien van het feit dat slechts 20% vanmet het scalpel van de onafhankelijke Universiteit van Amsterdam, waar hij zich, zoals Boia al met de titel van een den gezeten van hun buren (Hongaren, ˛ afkomstig uit Medias, dat inderdaad nu de Roemenen in steden woonden enwetenschapper worden ontleed. Zijn een lezing hield over zijn voorlaatste eerder boek had aangegeven, aan de Oostenrijkers, Russen, Turken). Van- op Roemeens grondgebied ligt… de plattelanders 80% van de bevolkingboude stellingnames leverden hem ˇ boek Capcanele istoriei. Elita intelectuala rand van Europa. De marginale ligging uit dit minderwaardigheidscomplex uitmaakten. Ook het onderwijsniveaubeschuldigingen van landverraad op ˇ ˛ româneasca între 1930 si 1950 (De leidde er ook toe dat er veel mensen ontstond, zegt Boia, door overcom- Geen gouden eeuw was belabberd: in 1930 was 63% vanvan de kant van oudgedienden van valkuilen van de geschiedenis. De van buiten de Roemeense landen bin- pensatie een hooghartige houding, Net als in zijn andere boeken haalt Boia de Roemeense bevolking analfabeet,de Securitate, wier loopbaan juist had Roemeense intellectuele elite tussen nenkwamen, waar ze zich mengden een trots op hun zogenaamd pure ook het idee onderuit dat de periode en van de mensen die wel kondenbestaan uit het bevorderen van de 1939 en 1950), waarin hij de verhou- met de plaatselijke bevolking. Dat is Latijnse ‘roots’ en op hun strijd voor tussen de twee wereldoorlogen een pe- lezen en schrijven had 85% alleen denationale mythologie over de duizend- ding analyseert tussen de Roemeense een van de oncomfortabele feiten die onafhankelijkheid. Dat is namelijk, luidt riode van ongekende bloei was in Roe- lagere school doorlopen. Deze omstan-jarige strijd van de Roemenen voor intelligentsia (schrijvers, intellectuelen, Boia graag naar voren brengt: er zit een veelgehoord argument, de reden menië. Hij benadrukt dit omdat veel digheden voorspelden niet veel goedsonafhankelijkheid en eenheid, onder universitair docenten) en de wisselende weinig tot geen ‘Romeins bloed’ in dat de Roemenen zich zo laat hebben Roemenen na de val van het commu- voor de toekomstige ontwikkeling vanleiding van wijze en dappere verte- machthebbers. de Roemenen, want de kolonisten die ontwikkeld. Zij hebben in een reeks nistische regime teruggrepen naar het het land.genwoordigers van de verlangens van na de verovering van het koninkrijk oorlogen het Westen beschermd tegen tussenoorlogse Groot-Roemenië, dathet volk. Boia prikt deze manier van Hierna bracht de zeer productieve Boia Dacië naar het hedendaagse Roemenië de expansiedrift van de Turken, zodat ze wellicht idealiseerden na een halve Multicultidenken door, niet om zijn landgenoten alweer een ander boek uit, De ce este kwamen, waren niet afkomstig uit de westerlingen in alle rust hun kathe- eeuw van dictatuur. Boia ontkent niet Vanuit het oogpunt van de etnische sa-te kijk te zetten of om te bewerkstel- România altfel? (Waarom is Roemenië Rome, maar uit de provincies van het dralen konden bouwen en hun cultuur dat de kunsten en de letteren bloeiden menstelling van het land is het ook deligen dat ze zich op enige manier scha- anders?), dat het best verkopende Romeinse Rijk. Bovendien kwam er konden ontwikkelen. Dit is volgens in die tijd, maar dat nam niet weg dat moeite waard een blik te werpen op demen voor hun verleden, maar om hen boek was tijdens de boekenbeurs vervolgens een zo massale instroom Boia niet meer dan een mythe die het land qua ontwikkeling nog altijd vooroorlogse periode, toen Roemenië,

×