Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scrum Impulz -Efektivny Tim

3,523 views

Published on

Podmienky pre vytvorenie efektivneho timu a jeho sebareflexia pouzitim retrospektivy

Published in: Business
 • Be the first to comment

Scrum Impulz -Efektivny Tim

 1. 1. Efektívny tím<br />Dušan Kocúrek<br />
 2. 2. ‘mono zukuri wa hito zukuri‘<br />Vývoj produktov začína vývojom ľudí<br />Toyota talent: developing your people the Toyota way<br /> By Jeffrey K. Liker, David Meier<br />
 3. 3. Dan Pink, TED conference, 2009<br />
 4. 4. Efektívny tím<br />ZMYSEL<br />
 5. 5. Efektívny tím<br />MAJSTROVSTVO<br />
 6. 6. Efektívny tím<br />AUTONÓMIA<br />
 7. 7. Efektívny tím<br />KOMUNIKÁCIA <br />a <br />SPOLUPRÁCA<br />
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10. Denný míting<br />Zdieľanie záväzkov<br />1<br />Komunikácia stavu<br />2<br />Identifikácia problémov<br />3<br />Smerovanie<br />4<br />Vytvorenie tímu<br />5<br />
 11. 11. Kedy míting nefunguje<br />Neskorý príchod<br />Reportovanie lídrovi<br />Mítingy nezačínajú načas<br />Časté prerušenia, skákanie do reči<br />Nie-projektové záležitosti<br />Nepamätám si, čo som robil včera<br />Rozprávanie príbehov a detailov<br />Okamžité riešenie problémov<br />Nedostatok energie<br />Problémy nie sú indikované<br />Problémy nie sú riešené<br />Problémy sú indikované len počas denného mítingu<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />8<br />9<br />10<br />11<br />12<br />
 12. 12. Conway a jeho zákon<br />Organizácia systému má tendenciu reflektovať organizáciu, <br />ktorá ho vytvára.<br />
 13. 13. Scrum of Scrum<br />Integrated Scrum<br />
 14. 14. Izolovaný Scrum<br />
 15. 15. Scrum of Scrum<br />
 16. 16. Integrovaný Scrum<br />
 17. 17. Conway a jeho zákon<br />Premyslite si štruktúru tímov <br />PRED<br />vývojom produktu<br />a<br />OVPLYVNÍTE tak KVALITU <br />a EFEKTIVITU<br />
 18. 18. RETROSPEKTÍVA<br />Ak by ste mohli dnes zmeniť jednu vec, čo by to bolo?<br />Aby ľudia si pýtali a akceptovali pomoc, ktorú potrebujú a chcú.<br />Yves Hanoulle, https://twitter.com/Retroflection<br />
 19. 19. RETROSPEKTÍVA<br />Dozvedieť sa známe.<br />Dozerať a adaptovaťsa!<br />
 20. 20. Retrospektíva<br />Prostredie<br />Vyhodnotenie poslednej<br />Získanie návrhov<br />Roztriedenie<br />Vyhodnotenie <br />Ukončenie<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />30<br />minút<br />
 21. 21. Retrospektíva<br />Čas<br />Cieľ<br />Kontrola<br />1<br />Prostredie<br />Vyhodnotenie poslednej<br />Získanie návrhov<br />Roztriedenie<br />Vyhodnotenie<br />Ukončenie<br />1<br />2<br />3<br />2<br />4<br />5<br />3<br />6<br />
 22. 22. Retrospektíva<br />Dĺžka<br />Príklady<br />Štyri mŕtve minúty<br />1<br />Prostredie<br />Vyhodnotenie poslednej<br />Získanie návrhov<br />Roztriedenie<br />Vyhodnotenie<br />Ukončenie<br />1<br />2<br />3<br />2<br />4<br />5<br />3<br />6<br />
 23. 23.
 24. 24. Retrospektíva<br />Prostredie<br />Vyhodnotenie poslednej<br />Získanie návrhov<br />Roztriedenie<br />Vyhodnotenie<br />Ukončenie<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />
 25. 25. Retrospektíva<br />Prostredie<br />Vyhodnotenie poslednej<br />Získanie návrhov<br />Roztriedenie<br />Vyhodnotenie<br />Ukončenie<br />1<br />2<br />Hlasovanie<br />Kategorizácia<br />Čo so zisteniami<br />3<br />1<br />4<br />5<br />2<br />6<br />3<br />
 26. 26. Kategorizácia výsledkov<br />
 27. 27. Kategorizácia - Oblasť<br />
 28. 28. Výsledky<br />
 29. 29. Distribuované prostredie<br />my<br />oni<br />
 30. 30. Podstatné<br />Porada nie je len o stave práce<br />Organizácia tímov<br />Retrospektíva nie je prieskum<br />1<br />2<br />3<br />
 31. 31. ‘mono zukuri wa hito zukuri‘<br />
 32. 32. © Dušan Kocúrek, 2010<br />dusankocurek@hotmail.com<br />

×