Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Lean Startup

 1. LEAN STARTUP Princípy transformujúce tvorbu nových produktov Dušan Kocúrek ©2012
 2. Eric Ries Do vydania tejto knihy sme vedeli, že startupy môžu úspešne fungovať. Teraz však už vieme prečo, ako a kde.
 3. Startup Inštitúcia sformovaná pre tvorbu nových produktov a služieb v podmienkach extrémnej neurčitosti
 4. Startup u Vás? Produkty Služby Inovácie
 5. Enterpreneur „Vlastník alebo manažér, ktorý zarába prostredníctvom rizika a/alebo iniciatív.“ Richard Cantillon, 18. storočie Inovácie Nové technológie Zvyšovanie efektivity a produktivity Nové produkty a služby
 6. In terpreneur En
 7. Extrovert Manažment Vodca x-nterpreneur Budovanie tímu Sociálna kompozícia pracovného prostredia
 8. The Lean Startup Procesy podporujúce vývoj produktov a trhov tvorené kombináciou Agilného vývoja softvéru, vzťahov so zákazníkom a existujúcimi platformami.
 9. Cieľ Lean Startupu Vybudovanie spoločnosti s udržateľným rozvojom okolo nápadu s použitím vedecky založených experimentov.
 10. Princípy Enterpreneuri sú všade Enterpreneurship je tiež manažment Validované učenie Ekonomika inovácií Vytvoriť->Merať->Poučiť sa
 11. Bežný postup Plánovať Merať Tvoriť
 12. Postup start-upu Tvoriť Poučiť Merať
 13. Minimum Viable Product MINIMÁLNY, ŽIVOTASCHOPNÝ, PRODUKT
 14. Robíte správne veci alebo robíte veci správne?
 15. Typicky Garáž Trh Prečo?
 16. Lepšie Prečo? Garáž Trh
 17. Minimálny, životoschopný, produkt Použiteľná časť produktu, ktorú vieme overiť na trhu
 18. Najrizikovejšie časti plánov Hypotéza Hypotéza hodnoty rastu
 19. Motor rastu Virálny Tvalý Platený Aktivácia užívateľov Počet zákazníkov Hodnota zákazníka existujúcimi užívateľmi Počet akcií Cena akvizície Freemium HZ > CA Skype World of Warcraft Groupon Facebook Evernote Tupperware
 20. Spätná väzba Nápad Učenie Tvorba Plánovanie MVP Údaje Produkt Meranie
 21. 5x PREČO?
 22. Ako na MVP 1 1 2 3
 23. Čo meriate? A Stav projektov, kvantitu a náklady Naplnenie potrieb zákazníkov B Naplnenie cieľov aktivitami
 24. Validované učenie Empirické dôkazy o súčasnom stave a budúcich obchodných možnostiach Učenie má zodpovedať: Realizuje stratégia našu víziu? Potrebujú zákazníci skutočne to čo ponúkame? Tvoríme udržateľný business? Synonymum zlyhania?
 25. Ako validovať Hodnota, nie progress A/B testovanie
 26. A/B Testovanie 1997 1998 1999 2000 2001 2004 2007 2009 2011
 27. Príprava na validáciu Hypotéza Test Predikcia
 28. Ekonomika inovácií Zlepšujete produkt? Ako to viete? Prečo ste si istí, že vykonané zmeny sú príčinou výsledkov, ktoré vidíte?
 29. 3 míľniky ekonomiky inovácií • Jeden alebo viacero • Podpora • Rozhodnutie prototypov ukazovateľov rastu • Marketingový materiál postačuje • Najväčšie riziká Vyladenie Pokračovanie Reálne dáta motoru rastu alebo zvrat
 30. 3A lean metrík • Príčina a následok • Všetci • Kto • Jasné osoby, • Význam jednotiek • Vyhováranie sa rozhodnutia atď. merania • My vz. Oni Actionable Accessible Auditable
 31. AKO?
 32. Lean princípy 1. Odstráňte zbytočnosti 2. Zdôraznenie učenia 3. Rozhodnutie tak neskoro ako sa dá 4. Dodanie tak skoro ako sa dá 5. Splnomocnenie tímu 6. Zabudovaná kvalita 7. Vidieť celok
 33. Lean Canvas = business model Ako Čo Kto Produkt Trh
 34. Kanban
 35. POZOR! Eric Ries, The Lean Startup
 36. Eric Ries, The Lean Startup
 37. Ako na spätnú väzbu Send us Feedback Nahrávanie Web Analytics User Voice Teplotné mapy
 38. Správne otázky Ovplyvnila vlastnosť X správanie sa zákazníkov? Akí zákazníci boli ovplyvnení vlastnosťou? Čo iné sa stalo v tom istom čase? Malé vlastnosti (user stories)
 39. ZVRAT
 40. http://www.fastcompany.com/1834196/the-pivot
 41. http://www.fastcompany.com/1834196/the-pivot
 42. Zvrat Štruktúrovaná zmena vytvorená pre overenie novej, principiálnej, hypotézy o produkte, business modele a motore rastu.
 43. Inflexný bod Každá spoločnosť sa dostane do bodu, v ktorom ak nie je pripravená na výrazné zmeny, tak sa dostane do zeme žijúcich mŕtvych.
 44. Zvrat Zoom-in Business Architecture Zoom-out Value Capture Customer Segment Engine of growth Customer Need Channel Platform Technology Aj viaceré súčasne
 45. Lean Startupy
 46. Súhrn Validácia vízie a stratégie Tvorba->Meranie->Učenie Meranie výsledku z pohľadu zákazníka Agilné metódy pre rýchlejšiu spätnú väzbu A/B testovanie
 47. Kredit • http://www.flickr.com/photos/ericparker/4059481843/sizes/l/in/photostream/ • http://www.flickr.com/photos/rodeptchev/5578339689/sizes/l/in/photostream/ • http://www.flickr.com/photos/notufos/5835517346/sizes/l/in/photostream/ • http://www.flickr.com/photos/monarch-aircraft- engineering/4726860751/sizes/l/in/photostream/ • http://www.flickr.com/photos/chandramarsono/4324373384/sizes/l/in/photostre am/ • http://www.flickr.com/photos/pats0n/259807073/sizes/o/in/photostream/ • http://www.flickr.com/photos/lindseycrew/5412568446/ • http://www.flickr.com/photos/33774513@N08/3998006824/sizes/z/in/photostrea m/ • http://www.flickr.com/photos/16826994@N02/4306469500/sizes/l/in/photostrea m/ • http://www.flickr.com/photos/byronnewmedia/6218666826/sizes/l/in/photostrea m/ • http://blogoscoped.com/archive/2006-04-21-n63.html

Editor's Notes

 1. Entrepreneurship is management. A startup is an institution,not just a product, and so it requires a new kind of managementspecially geared to its context of extreme uncertainty.
 2. Progres meraný overeným učenímMulti-disciplínnosť podporuje učenieRýchla spätná väzbaAgilné metódy
 3. Meranie je súčasťou MVPPo meraní zvážiť okamžite pokračovanie alebo zvrat v stratégii
 4. Co najrychlejsie overitThe value hypothesis tests whether a product or service reallydelivers value to customers once they are using it.the growth hypothesistests how new customers willdiscover a product or service
 5. Vízia, stratégia a produktProces ich zmeny
 6. Plánovanie MVP ide opačneČo sa chceme naučiťČo potrebujeme meraťČo dorobiť do produktu
 7. Automatická regulácia rýchlosti
 8. Jeden produktViacero malých produktov pre validáciu predpokladov samostatneKvalita od začiatkuChyby spomaľujú slučku spätnej väzbyTreba najprv vedieť čo klient považuje za kvalituOdstrániť zbytočnosti alebo procesy, ktoré nepomáhajúMVP niekedy ani nie je produkt (DropBox a video)
 9. Google46 odtieňov modrejPočet výsledkov na stránkeMeranie odozvy
 10. Ako vieme, že naše priority sú správne?Kľúčové vlastnosti pre businessČasto to znamená vytvorenie niečoho iného ako samotného produktu (Zappos)
 11. Zviditeľnenie práceObmedzenie rozrobenej práceZahrnúť aj stav ValidáciaNajprv validuj, potom vyvíjajPrinútenie tímu zamerať sa na validáciu v momente, keď celá tabuľa je zablokovaná kvôli limitomTým sa darí zdvôrazniť dôležitosť validácie
 12. KohortaSúbor entít, u ktorých došlo v danom časovom intervale k tej istej udalostiLepšia pre rozpoznávanie progresuKumulácia môže ukazovať, že sa zlepšujeme, no nezaoberá sa momentom TerazPoužitie v A-B testovaníKohorty podporujú akčné metriky
 13. Spoločné rozhodnutie vedenia, businessu, a vývojaExtrémny názor je vítaný
 14. Zoom-in Pivot: a feature within a larger product or system now becomes the entire product.Zoom-out Pivot: the entire legacy product becomes a single feature of a new, larger product.Customer Segment Pivot: changing the customer segment based on validated learning about an existing customer segment.Customer Need Pivot: the initial problem wasn’t a problem after all but there is an adjacent one that proves fruitful.Platform Pivot: not a product, but a platform strategy offers a better chance of success.Business Architecture Pivot: High Margin->Low volume, Low Margin->High VolumeValue Capture Pivot: Monetization is separate ‘feature’ of a product
Advertisement