Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

It Valley Agile

1,499 views

Published on

Presnetation about Agile movement history, the reasons for Agile, how it is different comparing to otherhs PM methods. Short overview of Scrum.

Presentation is in SLOVAK language.

Published in: Business
 • Be the first to comment

It Valley Agile

 1. 1. Agilne<br />Dušan Kocúrek<br />November 2009<br />
 2. 2. Dušan Kocúrek<br />
 3. 3. Poznáte? Robíte?<br />Waterfall<br />Produktový vývoj<br />Outsourcing, offshore<br />Distribuovaný vývoj<br />
 4. 4. Úspešnosť projektov<br />Priemer v odvetví 30%<br />
 5. 5. Železný trojuholník<br />Kvalita<br />Vlastnosti<br />
 6. 6. Metódy riadenia<br />
 7. 7. Waterfall<br />
 8. 8. Iteratívne metódy<br />
 9. 9. Zmena?<br />Prežije<br />nie najsilnejší <br />alebo <br />najinteligentnejší,<br />ale <br />najprispôsobivejší!Charles Darwin<br />
 10. 10. Manažment<br />
 11. 11. Manažment<br /> Čo<br /> Kedy<br /> Ako<br />
 12. 12. Agilnosť<br /> Čo<br /> Kedy<br />Ako<br />
 13. 13. Agilný vývoj<br />Požiadavky a riešenia sa vyvíjajú na základe spolupráce medzi samoorganizujúcimi sa cross-functional tímami<br />
 14. 14. Výhody Agile<br />Väčšina tých, čo aplikujú agile uvádza:<br />Úspešnosť 60-80%<br />Zvýšenie produktivity<br />Redukcia času od zadania po čas dodania trh<br />Zníženie chybovosti<br />Redukcia nákladov<br />Výraznézviditeľnenie stavu<br />AKO?<br />
 15. 15. Agile Manifesto<br />
 16. 16. Agilné princípy<br />Spokojnosť zákazníka <br />Rýchle a kontinuálne dodávanie hodnoty<br />Zmeny, aj keď neskoré, sú vítané<br />Časté dodávanie výsledkov<br />Spolupráca obchodníkov a vývojárov počas celého projektu<br />Motivované individuality<br />Primárna miera progresu - fungujúci výsledok <br />Konverzácia tvárou v tvár<br />Samoorganizujúce sa tímy<br />Jednoduchosť<br />Sebareflexia<br />http://agilemanifesto.org<br />
 17. 17. Ako vyvíjať agilne<br />Vývoj „po kúskoch“<br />Spoločne<br />Minimálne nutné plánovanie<br />Timebox = iterácia<br />Iterácia = od zadania až po demonštráciu vlastnosti<br />Výsledok má byť „produkt na CD“<br />
 18. 18. Agilné metódy<br />Agile Modeling <br />Agile Unified Process (AUP) <br />Agile Data Method <br />DSDM <br />Essential Unified Process (EssUP) <br />Extreme programming (XP) <br />Feature Driven Development (FDD) <br />Getting Real <br />Open Unified Process (OpenUP) <br />Scrum <br />Lean software development<br />
 19. 19. Agilné praktiky<br />Test Driven Development (TDD) <br />Behavior Driven Development (BDD) <br />Continuous Integration <br />Pair Programming <br />Planning poker <br />
 20. 20. Scrum<br />
 21. 21. Scrum<br />
 22. 22. Scrum - Story<br />
 23. 23. Scrum Backlog – Čo?<br />
 24. 24. Scrum Backlog – Čo?<br /><br /><br /><br /><br /><br />
 25. 25. Scrum Backlog – Čo?<br /><br /><br /><br /><br /><br />
 26. 26. Scrum Backlog – Priorita<br />
 27. 27. Scrum Backlog – Náročnosť<br />
 28. 28. Planning poker<br />
 29. 29. Scrum - iterácie<br />
 30. 30. Roly v Scrume<br />
 31. 31. Sprint<br />
 32. 32. Daily scrum<br />Deň 3<br />Deň 4<br />Deň 2<br />Deň 5<br />
 33. 33. 33<br />Informačné panely<br />
 34. 34. Retrospektíva<br />Dobré?<br />Zlé?<br />Zachovať?<br />
 35. 35. Vizuálny manažment<br />http://www.xqa.com.ar/visualmanagement by Xavier Quesada Allue<br />
 36. 36. Lean metódy<br />
 37. 37. Kto vyvíja agilne?<br />Xerox<br />Toyota<br />Microsoft<br />IBM<br />Google<br />Intel <br />Nokia<br />BBC <br />Siemens<br />AMD <br />Time Warner <br />Yahoo<br />
 38. 38. Agilne na Slovensku<br />Agile@Slovakia<br />Scrum Impulz<br />
 39. 39. Vaše otázky?Čo bolo dobré?Čo môže byť lepšie?Čo zachovať?<br />
 40. 40. (c) Dušan Kocúrek, November 2009<br />dusankocurek@hotmail.comtwitter/didierkoc<br />

×